Nâng cao hiệu quả các bước lên lớp trong một tiết dạy sinh học 8

15 1.8K 2
Nâng cao hiệu quả các bước lên lớp trong một tiết dạy sinh học 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. “ Nâng cao hiệu quả các bước lên lớp trong một tiết dạy sinh học 8 . II. THỰC TRẠNG TRỨƠC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI . 1. Thuận lợi . - Được sự quan tâm sâu sát của các. biết được các em cần học những nội dung nào, ôn tập những kiến thức nào, chuẩn bị những gì cho tiết học sau. 3. Thực hiện các bước lên lớp trong một tiết dạy VD: Sinh học 8, Bài 15: Đông máu. vận dụng sáng tạo các bước lên lớp , phối hợp nhẹ nhàng các phương pháp giảng dạy , biết vận dụng các trò chơi nhỏ trong bài học ,luôn làm chủ tình huống nhằm mang lịa hiệu quả cao nhất , chứ không

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:43

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan