SKKN học hát trong trường THCS

15 1.8K 3
SKKN học hát trong trường THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Như ta đã biết âm nhạc là bộ môn nghệ thuật của âm thanh dùng âm thanh để diễn tả tư tưởng tình cảm của con người, do đó mà âm nhạc mang tính trìu tượng cao. Âm nhạc nói chung và học hát nói riêng trong chương trình THCS là môn học mà học sinh rất yêu thích. Những nội dung phong phú đa dạng của bài hát sẽ bổ sung cho vốn sống của các em khi còn hạn hẹp, những từ ngữ đẹp sẽ cung cấp thêm cho các em vốn từ vựng khi còn chưa phong phú. Về mặt sinh lí khi ca hát các em được thở sâu hơn dây thanh quản được rung động tinh tế giúp cho tiếng nói của các em truyền cảm, thính giác nhờ đó mà phát triển. Ca hát là tiếng nói của tình cảm là phương tiện để các em tự giáo dục, tự khẳng định mình.Vì vậy mà học hát không thể thiếu trong nhà trường THCS.

SKKN: Học hát trong trường THCS PHẦN MỞ ĐẦU I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Như ta đã biết âm nhạc là bộ môn nghệ thuật của âm thanh dùng âm thanh để diễn tả tư tưởng tình cảm của con người, do đó mà âm nhạc mang tính trìu tượng cao. Âm nhạc nói chung và học hát nói riêng trong chương trình THCS là môn học mà học sinh rất yêu thích. Những nội dung phong phú đa dạng của bài hát sẽ bổ sung cho vốn sống của các em khi còn hạn hẹp, những từ ngữ đẹp sẽ cung cấp thêm cho các em vốn từ vựng khi còn chưa phong phú. Về mặt sinh lí khi ca hát các em được thở sâu hơn dây thanh quản được rung động tinh tế giúp cho tiếng nói của các em truyền cảm, thính giác nhờ đó mà phát triển. Ca hát là tiếng nói của tình cảm là phương tiện để các em tự giáo dục, tự khẳng định mình.Vì vậy mà học hát không thể thiếu trong nhà trường THCS. Việc dạy âm nhạc trong nhà trường THCS phải tuân theo những nguyên tắc chung của phương pháp dạy học, phát huy được tính tích cực của học sinh, nhưng quan trọng hơn cả là phải phù hợp với đặc trưng của bộ môn. Từ đó có phương pháp dạy học tương ứng với mọi đối tượng học sinh. Muốn vậy là một giáo viên âm nhạc ta phải thực sự coi trọng giờ tập hát không dạy không động viên, khuyến khích, không tạo điều kiện để các em ca hát, và biết ca hát là một thiếu sót về tinh thần, trách nhiệm và lòng yêu thương của những nhà giáo dục. Nhận thức rõ được vấn đề trên bản thân tôi là một giáo viên dạy bộ môn âm nhạc trong trường THCS đã tự đúc rút ra một số kinh nghiệm trong việc giảng dạy bộ môn âm nhạc trong đó có một phần quan trọng đó là “ Học hát trong trường THCS” SKKN: Học hát trong trường THCS II/ MỤC ĐÍCH CHỌN ĐỀ TÀI. Quá trình giảng dạy âm nhạc mà trong đó thường xuyên có nội dung dạy hát, nếu người giáo viên âm nhạc luôn có ý thức về yêu cầu giáo dục thẩm mĩ qua môn học của mình chắc chắn chúng ta có suy nghĩ để cải thiện, sáng tạo làm cho giờ học thêm sinh động hấp dẫn, mang đến cho học sinh những xúc cảm, tình cảm thẩm mĩ âm nhạc thực sự. Vì thế muốn đẩy mạnh giáo dục thẩm mĩ để nâng cao giáo dục âm nhạc cho học sinh.thì không có cách nào khác ngoài việc nâng cao chất lượng gìơ dạy âm nhạc nói chung và học hát nói riêng trong trường THCS phải thông qua các yếu tố sau : Nội dung,phương pháp, phương tiện… và nhất là phải tạo ra một môi trường làm cho học sinh vừa là người hưởng thụ vừa là người sáng tạo, ở đây thì sáng tạo khi hát bài hát phải có cách cảm nhận và trình diễn tác phẩm. Khi học hát học sinh phải nắm được giai điệu, lời ca của bài hát, biết thể hiện được sắc thái tình cảm của bài hát, biết cách để biểu diễn phù hợp. III/ ĐỐI TƯỢNG NGIÊN CỨU . A / Đối tượng: Là một giáo viên giảng dạy bộ môn âm nhạc trong trường THCS đối tượng mà tôi nghiên cứu chính là các bài hát có từ bậc tiểu học và khả năng tiếp thu của học sinh bởi các em học sinh cấp 2 đã làm quen khá nhiều. B / Phạm vi : Là những bài hát trong phân môn học hát từ lớp 6 đến lớp 9 giúp các em hát chính xác về giai điệu, lời ca, ngân đủ phách, biết thể hiện sắc thái tình cảm của bài, biết biểu diễn, trình diễn bài hát ngay taị lớp. IV/ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI. Nghiên cưú một số vấn đề lí luận và phương phâp giảng dạy bộ môn âm nhạc cụ thể là phần học hát. Từ thực trạng việc dạy và việc học của học sinh, có nhiều vấn đề cần phải quan tâm và suy nghĩ, việc truyền đạt của thầy cô cần phải ngắn gọn dễ hiểu, đặc biệt là phải hấp dẫn đi sâu vào việc cho học sinh cảm nhận cái hay cái đẹp SKKN: Học hát trong trường THCS của bài hát, phát huy óc sáng tạo và tưởng tượng cho học sinh giúp các em yêu thích môn học. Riêng phần học hát cần trú trọng đến giai điệu, cách thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát, thời gian cần phân bố hợp lí,cao độ chính xác, ngân nghỉ đúng phách, tránh cầu toàn khi dạy hát. Thì việc dạy hát sẽ trở nên đơn giản. Để làm được điều này giáp viên phải có những kinh nghiệm và một số thủ pháp cần thiết để giờ dạy trở nên hấp dẫn, phù hợp với mọi đối tượng học sinh. Căn cứ vào phân phối chương trình của Bộ GD $ ĐT như sau: Lớp 6, 7, 8 mỗi lớp đều được học 8 bài hát trong1năm trong đó có 4bài/1học kì. Riêng lớp 9 chỉ học 1 học kì là 4 bài. Mặc dù số lượng bài không tăng riêng với lớp 9 chỉ học có 4 bài xong mỗi một bài hát giúp các em làm quen vối những thể loại bài hát và những sắc thái tình cảm khác nhau của bài hát. Chính vì vậy việc nghiên cứu ra một phương pháp dạy học hát phù hợp với mọi đối tượng học sinh và khả năng tiếp thu bài của học sinh chính là nhiệm vụ của tất cả các thầy cô giáo dạy âm nhạc nói chung và bản thân tôi nói riêng. V / PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Phương pháp dạy chủ yếu của tôi đó là tổng hợp đúc rút kinh nghiệm thực tế giảng dạy âm nhạc nhiều năm, đối tượng học sinh chủ yếu của tôi là học sinh vùng ven, điều kiện học tập và tiếp xúc với âm nhạc thực tế còn rất hạn Nghiên cứu qua tài liệu SGK sách hướng dẫn, các tài liệu tham khảo âm nhạc, phân phối chương trình, và nhất là qua thực tế giảng dạy của tôi. Và cuối cùng là tôi tự so sánh đối chiếu qua phương pháp giảng dạy ứng dụng và kết quả tiếp thu của học sinh qua các giờ dạy từ đó tự đúc rút ra kinh nghiệm cần thiết. SKKN: Học hát trong trường THCS PHẦN II - NỘI DUNG CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI. I/ CƠ SỞ LÍ LUẬN KHOA HỌC. Qua nhiều năm tôi giảng dạy nhằm nghiên cứu ra một phương pháp truyền đạt hợp lí tới học sinh tôi đã giựa trên một số cơ sở khoa học lí luận như sau: Bộ môn âm nhạc nói chung và phân môn học hát nói riêng được đưa vào chương trình học đầu tiên, các em được làm quen từ cấp tiểu học và từ đó được phát triển cao hơn để phù hợp với khả năng học hát của bậc THCS. Căn cứ vào thực tế thì bộ môn âm nhạc rất được các em yêu thích bởi ca hát không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của cộng đồng và đặc biệt là trong trường học giúp các em sống lành mạnh, vui tươi bớt căng thẳng sau mỗi tiết học. Học hát là một phân môn trong môn học âm nhạc, khi dạy muốn có kết qủa như mong muốn thì người giáo viên phải biết kết hợp dạy kiến thức nhạc lí trong tác phẩm, từ đó học sinh sẽ hát chính xác về cao độ, trường độ.vv… Ngoài những cơ sở khoa học trên còn phải căn cứ vào khả năng tiếp thu của học sinh qua quá trình giảng dạy để có hướng dạy hợp lí phù hợp với mọi đối tương học sinh , đặc biệt nữa là các em hấu hết đều yêu thích âm nhạc. Môn âm nhạc cũng như một số môn học khác phải đồng thời tiến hành ba nhiệm vụ: Về mặt giáo dưỡng: Qua học tập các em nắm được các kiến thức cơ bản của từng bài theo yêu cầu và mối liên hệ giữa chúng Về mặt giáo dục: Thông qua các hoạt động tổ chức giúp các em có được những nhận thức nhất định về văn hoá âm nhạc biết cảm nhận cái hay cái đẹp trong cuộc sống. Về mặt phát triển: Thông qua bộ môn âm nhạc và đặc biệt là phân môn học hát giúp trẻ tư duy, sáng tạo ảnh hưởng đến khả năng giao cảm của ngôn ngữ và việc hình thành tính cách của các em tự giác, say mê với nhiệm vụ học tập của mình. SKKN: Học hát trong trường THCS II / CƠ SỞ THỰC TIỄN. Căn cứ vào chương trình đã được thay sách từ lớp 6 đến lớp 9 một số bài đã được giảm tải bổ sung khá hợp lí bài học nào cũng được phân bố các phần khá rõ rệt như: Học hát. Nhạc lí tập đọc nhạc. Âm nhạc thường thức. Ba phân môn trên luôn bổ sung hỗ trợ cho nhau từ lí thuyết ứng dụng vào phần thực hành. Ngoài ra căn cứ vào thực tế phong trào ca hát ngày càng phát triển các cuộc thi hát “Ca khúc thiếu nhi và dân ca” được tổ chức mỗi năm 1 lần, vì thế hát chuẩn xác về cao độ, trường độ diễn tả được sắc thái tình cảm của bài hát và sáng tạo được trong phong cách biểu diễn tác phẩm là hết sức cần thiết.Vì vậy phải nên có những phương pháp dạy đạt hiệu quả tốt trong việc giảng dạy. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ Nơi tôi giảng dạy hiện nay thuộc phường Tân Hoà, TP Hoà Bình là một ngôi trường vùng ven trường xa trung tâm thành phố. A / Học sinh Địa bàn không tập trung trường có hai chi nên việc đi lại rất khó khăn. Năm học 2007-2008 số lượng học sinh THCS cả hai chi là 154 học sinh dân tộc mường là 87, sống bằng nghề nông nghiệp và đánh bắt cá là chủ yếu. Ngoài thời gian hoc ở trường các em phải phụ giúp gia đình có thêm thu nhập. Chính vì vậy mà trong học tập các em còn rất hạn chế, chưa tập trung cao độ đầu tư thời gian vào việc hoc tập của mình Do trước đây chưa có giáo viên chuyên trách giảng dạy bộ môn âm nhạc nên việc tiếp thu bài của học sinh chỉ dừng lại ở mức độ hạn chế. Khi lên cấp 2 thì việc giảng dạy của giáo viên chuyên trách gặp rất nhiều khó khăn. B / Về cơ sở vật chất SKKN: Học hát trong trường THCS Nhà trường gặp rất nhiều khó khăn phòng học cấp 4 ẩm thấp, không có phòng học dành riêng cho bộ môn, không có tiền sảnh để cho học sinh biểu diễn vào những giờ ngoại khoá, đồ dùng học tập phục vụ cho bộ môn như đàn oocgan băng đĩa, bảng phụ khá đầy đủ, nhưng bên cạnh đó tranh ảnh giới thiệu các nhạc sĩ dùng trong giảng dạy phân môn âm nhạc thường thức không có, bảng phụ chép tập đọc nhạc lớp 6,7 không có. C / Giáo viên giảng dạy. Mỗi trường hầu như chỉ có một giáo viên giảng dạy nên việc thăm lớp tại trường có nhiều hạn chế. Hiện nay tổ bộ môn âm nhạc chúng tôi đã tiến hành tổ chức chuyên đề nhưng chưa thật đều đặn nên viêc học hỏi trao đổi kinh nghiệm chưa được nhiều. Chính vì lẽ đó nên bản thân tôi đã phải học hỏi rất nhiều từ đài,báo, ti vi, sách tham khảo … để tìm ra một phương pháp giảng dạy phù hợp với mọi đối tượng học sinh. Mặc dù tôi đã hết sức cố gắng xong kết quả thu được chưa thật sự làm tôi hài lòng, bởi tôi biết rằng đây là bộ môn năng khiếu,nếu ta không tìm ra một giải pháp phù hợp thì sẽ không đạt được kết quả đồng đều ở học sinh. Trong đợt khảp sát đầu năm ở lớp 8 số điểm đạt như sau: Số HS Điểm giỏi Điểm khá Điểm TB Điểm yếu. 20 3 h/ s – 15% 5 h/s – 25% 10 h/s - 50% 2 h/s - 10% Trước đây các bước lên lớp giáo viên vẫn tiến hành dạy theo lối truyền khẩu nên học sinh học khá thụ động. Vì vậy phương pháp và thủ pháp giảng dạy phải được cải tiến sáng tạo,áp dụng linh hoạt trong tiết dạy, phù hợp với thời lượng, và điều kiện giảng dạy, khả năng học tập của từng lớp từng, đối tượng học sinh, tạo sự hứng thú học tập, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong trường THCS. Phần học hát đối với học sinh của từng lớp cũng đồi hỏi khác nhau: Lớp 6: Bài hát mang tính cộng đồng cao giáo dục các em tình yêu quê hương đất nước,yêumái trường và thầy cô giáo Các em bước đầu làm quen với cách học hát thể hiên sắc thái tình cảm và tập cách biểu diễn. Lớp 7: Bài hát mang nội dung và thể loại khác nhau bước đầu làmquen với cách hát đảo SKKN: Học hát trong trường THCS phách, nghịch phách… giới thiệu cho học sinh biết cách hát bè hoà âm, bề đuổi. Lớp 8 :Bài hát mang tính giáo dục cao nâng cao cách hát đảo phách, nghịch phách,cách hát nhiều bè,sáng tạo trong biểu diễn,trình diễn tác phẩm với những sắc thái tình cảm bài hát khác nhau. Lớp 9:Bài hát mang tính giáo dục cao như sự trong sáng trong tình bạn, lí tưởng sống cao đẹp trong thanh niên. Học sinh biết cách tự dàn dựng một tác phẩm một cách sáng tạo trên sự gợi ý của giáo viên từ đó vận dụng tốt vào trong thực tế cuộc sống. Chương trình học âm nhạc trong trường THCS và ở đây học hát là như vậy đồi hỏi học sinh phải nắm chắc nhạc lí, vận dụng vào bài như ngân nghỉ đúng phách hát đúng giai điệu,sắc thái tình cảm của bài hát, biết cách biểu diễn … Nhưng qua thực tế giảng dạy tôi nhận thấy học sinh vẫn còn nhiều hạn chế và mắc những lỗi sau. Phần kết hợp giữa giai điệu và trường độ các em vẫn chưa chủ đông ngân nghỉ đúng phách, phải chờ vào thầy cô hướng dẫn, luyến láy tự do, hạn chế trong thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát vv… và đặc biệt còn nhiều em nhút nhát trong khi hát và biểu diễn,ngoài ra các em chưa biết cách hát lấy hơi nhả chữ, chưa xác định được tầm cữ giọng của mình luôn phụ thuộc vào thầy cô tính sáng tạo chưa cao. CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ. Sau nhiều ngày tôi chăn trở và suy nghĩ bằng sự học hỏi của bản thân và cùng trao đổi với các đồng nghiệp tôi đã tự đúc rút ra kinh nghiệm để dạy tốt môn âm nhạc đạt kết quả cao. Trong đó tôi đặc biệt quan tâm đến phân môn học hát và tôi đặt cho đề tài của minh là: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC GIẢNG DẠY. PHÂN MÔN HỌC HÁT Ở BẬC THCS. Tôi xin trình bày như sau: Trước tiên tôi phải xác định. Muốn dạy tốt phân môn học hát giáo viên phải cho học sinh thực hành nhiều, thời gian phân bố phải hợp lí biết tạo sự hứng thú cho hoc sinh học tập. Để dạy tốt một tiết học hát giáo viên phải chuẩn bị những nội dung sau: SKKN: Học hát trong trường THCS Giáo viên phải nắm rõ đặc điểm và khả năng ca hát của học sinh trước tiên là: 1/ Cữ giọng và tầm cữ giọng của học sinh: Là khoảng cách từ âm thấp đến âm cao nhất nhưng vẫn còn độ ngân trong sáng mà học sinh đạt được cữ giọng được tính bằng số quãng, đấy chính là căn cứ để giáo viên chọn giọng phù hợp với cữ giọng của học sinh và để bắt giọng hát đúng với tầm cữ giọng trung bình của học sinh. 2/ Thói quen ca hát của học sinh: Tôi phải nhận thấy học sinh hát có mạnh dạn truyền cảm,rụt rè hay gào thét hay không, để từ đó tôi có phương pháp dạy hợp lí. 3/ Phân loại khả năng ca hát của học sinh: Giáo viên phải biết rõ những học sinh có khả năng ca hát có tầm giọng phù hợp với tầm giong trung bình của cả lớp để giúp giáo viên hát mẫu, hát bắt giọng hoặc hát nhắc lại trong giờ tập hát. Đồng thời giáo viên phải biết rõ những em hát kém hoặc có tầm giọng đặc biệt để giúp đỡ động viên các em hát tốt hơn không rụt rè hoặc mặc cảm. Sau khi tôi đã xác định được khả năng của từng đối tượng học sinh, từ đó Tôi có phương pháp dạy phù hợp. Hiện nay khi vào giờ học hát tôi đi theo một trình tự sau: a.Tìm hiểu bài hát, treo bảng phụ chép bài hát lên bảng, tìm hiểu về tác giả, xuất sứ vùng miền.đồng thời dự kiến sưu tầm một số tranh ảnh bản đồ, các tư liệu khác nhằm cung cấp thêm kiến thức sáng tạo năng cao sự cảm thụ cho nghệ thuật cho học sinh. b.Cho học sinh nghe giai điệu, lời ca của bài hát. Vận dung phương pháp hỏi đáp như cách dạy TĐN tìm hiểu về sắc thái tình cảm của bài hát.chia câu phân đoạn c. Luyện thanh. Cho học sinh luyện giọng trên đàn dùng những nguyên âm ghép với phụ âm ‘m’ d Học hát Hướng dẫn học hát theo lối móc xích,hoàn thiện cả bài và sửa sai những chỗ học sinh hát chưa chính xác cho điểm động viên khuyến khích ngoài ra dự kiến những chỗ khó hát của bài hát, những lời ca khó phát âm, những chỗ cần lấy hơi nhanh để SKKN: Học hát trong trường THCS hát những cau hát dài, những đoạn giai điệu khó hát, những chỗ giai điệu tiến hành trái với dấu giọng của lời ca, nhất là lời ca khớp nối với 2 câu hát, từ đó giáo viên tìm cách dạy phù hợp. - Xác định những động tác phụ hoạ cho bài hát phù hợp với sắc thái tình cảm của bài hát. - Cuối cùng giáo viên cho hoc sinh trình bày hoàn chỉnh cả bài có sự kết hợp cả biểu diễn, và có sự liên hệ thực tế. g / Củng cố: Tóm tắt bài giảng. h / Rút kinh nghiệm Tóm lại để dạy hoàn chỉnh một bài hát trong một tiết dạy âm nhạc học sinh cùng một lúc phải thực hiện được 3 kĩ năng một là thuộc giai điệu lời ca, thể hiện đúng sắc thái tình cảm của bài hát,hai là giải mã kí hiệu nhạc lý trong bài hát 3 là biết cách thể hiện phong cách biểu diễn.Vì vậy mà giáo viên phải từng bước gợi ý dẫn dắt học sinh giải quyết từng kĩ năng một, trước khi phối kết hợp 3 kĩ năng trên. có thể nói đây là yếu tố quyết định của việc đổi mới phương pháp dạy học hát trong trường THCS. Khi học sinh đã thể hiện được hoàn chỉnh thuần thục cả bài rồi giáo viên cần động viên khuyến khích tạo hứng thú cho học sinh yêu thích môn học và phát huy óc sáng tạo thẩm mĩ.trong đó các phương tiên dạy học như đàn, đài… sẽ hỗ trợ cho tiết dạy thành công. Chính vì vậy mà người giáo viên phải biết sử dụng triệt để và hợp lí. Từ đó sẽ làm cho học sinh tự tin thoải mái khi học bài Sau đây tôi xin đi vào trình tự từng bước tiến hành dạy trong một tiết học Bước 1 Treo bảng phụ bài hát lên bảng và giới thiệu tác giả tác phẩm bài hát. Hát mẫu bài hát hoặc cho hoc sinh nghe băng đĩa bài hát giáo viên hướng dẫn học sinh nghe bài hát cách tốt nhất là cho học sinh nghe và nhẩm lời ca và quan sát bảng phụ chép lời ca của bài hát để từ đó học sinh nắm được lời ca. Bước 2 Luyện thanh, giáo viên cho học sinh luyện thanh trên đàn băng những nguyên âm ghép với phụ âm m Ví dụ: Mi i i…. ma a a a… SKKN: Học hát trong trường THCS Bước 3: Học hát Trước khi bắt đầu học hát tôi cho học sinh chia đoạn, chia câu và tìm hiều về nội dung cũng như sắc thái tình cảm của bài hát từ đó tôi tiến hành dạy học hát theo lối móc xích Ví dụ1: Bài 5 tiết 19( SGK ÂN 8) Bài hát : Khát vọng mùa xuân Nhạc : Mo Da. Phỏng dịch lời Việt : Tô Hải. Đoạn 1: Từ đầu …từng bừng.& lời2 Câu 1 Từ đầu….Cây rừng.,& lời 2. Câu 2 Trở về…. Tưng bừng & lời 2. Đoạn 2: Khao khát… mong chờ.& lời 2. Câu 3 Khao khát…Mong chờ & lời 2. Câu 4 Này thời … Mong chờ & lời 2. Cách bắt giọng dạy học sinh trong tầm giọng của các em hát đúng, hát hay đó cũng là cách tốt nhất để bảo vệ và phát triển giọng hát của học sinh. Chính vì vậy mà tôi luôn luôn cẩn thận khi bắt giong hát cho các em hát khi tiến hành dạy hát từng câu. Bên cạnh đó khi tiến hành dạy hát tôi dự kiến những chỗ hát có tiết tấu khó như đảo phách, nghịch phách , luyến âm, và độ ngân dài trường độ vv…lúc này tôi chú ý đến cách đập phách cho các em hát chính xác. Ví dụ 2 SGK L7 Bài hát Ca chiu sa _ Nhạc: Blen- te(Nga) Lời Việt: Phạm Tuyên Câu 3,4 Ngoài ra những chỗ có dấu luyến, Ví dụ: 3 SGK L6 Bài hát Ngày đầu tiên đi học [...]... điệu rồi cho học sinh hát với tốc độ chậm Ví dụ : SGK L6 Bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ Có câu hát “ và bạn nhỏ gần xa”… phải hát thành…(Và ban nho gân xá…) Sáng tạo trong cách hát đuổi và hát bè hay nói cách khác là cách hát ca nông khi giáo viên dạy cần phải cho học sinh thuộc giai điệu, lời ca sau đó chia nhóm và hát mẫu hướng dẫn học sinh hát Ví dụ SGKL6 Mặt Bài hát Hành khúc tới trường trời lấp... khi các em bắt đầu làm quen với âm nhạc học bài hát đầu SKKN: Học hát trong trường THCS tiên của chương trình âm nhạc 6.Phong cách biểu, động tác biểu diễn, phải tuỳ thuộc vào nội dung, sắc thái tình cảm của bài hát, và nhất là bài hát đó được viết ở nhịp gì, từ giáo viên sẽ hướng dẫn và gợi ý cho học sinh tự sáng tạo cách biểu diễn cho học sinh Ví dụ: SGK L7 Bài hát Ca chiu sa Xác định nhịp 2 4 Sắc thái...đầu như SKKN: Học hát trong trường THCS thế đó, cô giáo như mẹ hiền Em bây giờ cứ ngỡ cô Viết các lời ca cần hát luyến âm đó lên bảng và ghi kí hiệu nếu giai điệu luyến lên thì mũi tên đi lên và nguợc lai thì mũi tên đi xuống, rồi giáo viên hát hoặc đàn giai điệu với tốc độ chậm để học sinh nghe và hát nhắc lại.Tuy nhiên khi dạy hát giai điệu không phù hợp với dấu giọng,... Giỏi Điểm Khá Điểm TB Điểm Yếu SKKN: Học hát trong trường THCS Từ kết quả trên cho thấy số lượng học sinh giỏi khá ổn định so với năm trước Đây là bộ môn năng khiếu, những em có năng khiếu thật sự kết hợp sự chăm chỉ, sáng tạo học hỏi thường xuyên thì thường có kết quả cao như tôi mong muốn.Tuy nhiên số lượng học sinh đạt yêu cầu còn cao tôi hi vọng rằng cuối học kì 1 học sinh khá sẽ cao hơn PHẦN III... chân Rộn trời xa Hát ca nông là một hình thức hát bè đơn giản nhất, nó tạo hiệu quả hoà thanh làm tăng thêm tính thẩm mĩ của bài hát, những bài hát ca nông thường là những bài hát hành khúc ngắn gọn có nhịp điệu rộn ràng và vui tươi, cau nhạc cân đối và có hiệu quả hoà thanh Một điều cần chú ý là khi hát ca nông học sinh thường hưng phấn muốn tiếng hát của mình phải to át tiếng hát của các bạn, điều... PHẦN III KẾT LUẬN Giảng dạy bộ môn âm nhạc nói chung và việc học hát nói riêng ở trường THCS là một bộ môn nghệ thuật đòi hỏi người giáo viên phải nắm chắc kiến thức, hiểu biết kĩ năng truyền đạt và sáng tạo trong giảng dạy, từ đó giúp học sinh học tập có kết quả cao hơn Trong khuân khổ bài viết này sau một thời gian nghiên cứu và trao đổi học hỏi đồng nghiệp bản thân tôi ra được một số kinh nghiệm... ích cần thiết có ý nghĩa trong việc truyền đạt kiến thức âm nhạc tạo hứng học tập cho học sinh Khi áp dụng một số kinh nghiêm trên vào giảng dạy và căn cứ vào kết quả học tập của học sinh tôi đã nhận thấy việc thay đổi những gì vốn có nhưng không phù hợp là rất cần thiết việc tiếp thu bài của học sinh được nâng lên ,học sinh đã tự luyên tập hát chuẩn xác về cao đọ và sáng tạo trong phong cách biểu diễn,trình... 15/3/2008 Người viết SKKN: Học hát trong trường THCS ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG SKKN: Học hát trong trường THCS ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ ... Những kết quả thu được trong quá trình giảng dạy mặc dù ở mức độ còn khiêm tốn xong đã động viên tôi rất nhiều trong giảng dạy.Tuy nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót tôi rất mong được sự đóng góp của các cấp lãnh đậo và đồng nghiệp để những kinh nghiệm này của tôi ngày càng được đầy đủ và hoàn thiện hơn Xin trân thành cám ơn Hoà Bình ngày 15/3/2008 Người viết SKKN: Học hát trong trường THCS ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI... biểu diễn để hướng dẫn học sinh VD Động tác 1 Chân nhún theo nhịp 2 Động tác 2 Tay phải đưa lên phía trước theo lời ca của bài hátvà đổi lại Các động tác trên kết hợp với nhau thật nhịp nhàng,ngoài ra giáo viên hướng cho học sinh có thể tự sáng tao các động tác khác dựa trên hướng dẫn của giáo viên Trên đây là một vài ví dụ minh hoạ cho việc dạy hát trong tiết dạy của tôi ở trường THCS Tôi đã sử dụng . Người viết. SKKN: Học hát trong trường THCS ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG SKKN: Học hát trong trường THCS ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG. việc cho học sinh cảm nhận cái hay cái đẹp SKKN: Học hát trong trường THCS của bài hát, phát huy óc sáng tạo và tưởng tượng cho học sinh giúp các em yêu thích môn học. Riêng phần học hát cần. đúc rút ra một số kinh nghiệm trong việc giảng dạy bộ môn âm nhạc trong đó có một phần quan trọng đó là “ Học hát trong trường THCS SKKN: Học hát trong trường THCS II/ MỤC ĐÍCH CHỌN ĐỀ TÀI.

Ngày đăng: 29/08/2014, 21:04

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan