0

Giáo án Tin học 7 sách mới theo CV 5512

207 8 0
  • Giáo án Tin học 7 sách mới theo CV 5512

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 16:17

Giáo án Tin học 7 sách mới theo CV 5512 CHƯƠNG I CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH BÀI 1 CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? I Mục tiêu 1 Kiến thức Nhận ra được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập Nắm được các ch. CHƯƠNG I CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH BÀI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? I Mục tiêu: Kiến thức: - Nhận nhu cầu sử dụng bảng tính đời sống học tập - Nắm chức chung chương trình bảng tính - Nhận biết thành phần hình chương trình bảng tính; Kĩ năng: Biết chức chung chương trình bảng tính Các lực cần phát triển: - Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực hợp tác, lực sử dụng công nghệ thông tin truyền thông Thái độ: Rèn luyện đức tính cẩn thận, xác, tư khoa học công việc II Chuẩn bị: - GV: SGK, giáo án, tài liệu tham khảo - HS đọc trước bài, ghi chép III Phương pháp: -Nêu giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, trực quan IV Tổ chức hoạt động học tập: Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Tiến trình học: HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (10’) (1) Mục tiêu: Tạo động để học sinh biết nhu cầu sử dụng bảng tính đời sống học tập (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Hoạt động cá nhân (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân, nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, máy tính (5) Sản phẩm: Học sinh vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi mà giáo viên đưa HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GV: Một số nội dung việc trình bày HS: Lắng nghe cô đọng bảng dễ hiểu dễ so sánh GV: Trình chiếu ví dụ bảng điểm cho hs quan sát Hs: Quan sát GV: Với phần mềm soạn thảo văn bản, em tạo bảng điểm không? Hs: Trả lời câu hỏi GV: Để biết điểm trung bình bạn lớp nhập vào cột bên phải, điểm trung bình mơn học lớp vào hàng cuối Hs: Hoạt động nhóm bảng, em phải làm gì? GV: Trả lời câu hỏi em thấy khó khăn xử lí liệu bảng tạo văn Word Để vượt qua khó khăn cần có cơng cụ hiệu chương trình bảng tính cung cấp cho em cơng cụ HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (25’) (1) Mục tiêu: - Nhận biết ưu điểm chương trình bảng tính - Nhận đối tượng hình chương trình bảng tính Excel (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Nêu vấn đề, vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, máy tính (5) Sản phẩm: Học sinh nắm nhu cầu cần xử lý thông tin dạng bảng HĐ giáo viên HĐ HS Nội dung HĐ 1: Bảng nhu cầu xử lý thông tin dạng bảng Bảng nhu cầu xử lý thông - Học sinh ý theo 1.Bảng nhu cầu xử tin dạng bảng: dõi ví dụ giáo lý thơng tin dạng - Cuộc sống có viên => ghi nhớ kiến bảng: nhiều thông tin biểu diễn thức dạng bảng như: Bảng điểm sinh viên, bảng lương nhân viên, - Học sinh đưa ví dụ … theo yêu cầu giáo VD1 (SGK) Gv: giải thích hình ví dụ viên 1,ví dụ 2,ví dụ Ví dụ: Bảng lương, Giáo viên cho ví dụ ngồi SGK: bảng chấm cơng… VD2 (SGK) - Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa => nêu Gv: Vậy chương trình bảng tính khái niệm: gì? Chương trình bảng tính - Chương trình bảng tính là phần mềm giúp ghi phần mềm giúp ghi lại trình lại trình bày thơng bày thơng tin dạng bảng, tin dạng bảng, thực tính tốn thực tính xây dựng biểu đồ biểu diển toán(từ đơn giản đến cách trực quan số liệu phức tạp) xây có bảng dựng biểu đồ biểu cách trực quan số liệu có bảng VD3 (SGK) Chương trình bảng tính phần mềm giúp ghi lại trình bày thơng tin dạng bảng, thực tính tốn xây dựng biểu đồ biểu diển cách trực quan số liệu có bảng HĐ 2: Màn hình làm việc Excel Cách khởi động Excel tương tự 2/ Màn hình làm việc cách khởi động chương Excel: trình soạn thảo văn Word a Trang tính: Gv: Khởi động Excel - Trang tính chia hình giới thiệu thành phần thành hàng hình làm việc Excel Học sinh ý lắng cột, miền làm việc Gv: Ngoài bảng chọn File, nghe => ghi nhớ kiến trang tính dãy lệnh số biểu tượng thức Vùng giao lệnh quen thuộc giống cột hàng hình làm việc Word, tính(cịn gọi tắt ơ) hình Excel cịn có: Trang tính, dùng để chứa liệu cơng thức, dãy lệnh - Địa chỉ(còn gọi tên) Fomulas Data tính cặp tên Hs: Các cột trang cột tên hàng mà ô Gv: Tên cột tên hàng tính đánh thứ tự từ nằm đánh thứ tự nào? trái sang phải bắt đầu chữ A,B,C, …được gọi tên cột Hs: Các hàng trang tính đánh thứ tự từ xuống bắt đầu số 1,2,3,… gọi tên hàng Gv: Địa tính Hs: Địa chỉ(còn gọi HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG (5’) (1) Mục tiêu: - Nắm ưu điếm chương trình bảng tính hình làm việc Excel (2) Phương pháp/Kĩ thuật: - Nêu giải vấn đề, vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, hoạt động cá nhân, nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, máy tính (5) Sản phẩm: Học sinh vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi mà giáo viên đưa HĐỘNG CỦA GV HĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi HS: Thực hành khám phá (SGK- 11) hình làm việc Excel : Câu (sgk-11) HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG (4’) (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Làm việc cá nhân, nhóm (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học (4) Phương tiện dạy học:Tài liệu tham khảo, máy chiếu, máy tính (5) Sản phẩm: HS biết cách mở rộng kiến thức thơng qua câu hỏi thực tế Hoạt động GV - HS Nội dung GV: Ngồi Microsoft Excel cịn có nhiều phần mềm bảng tính khác Em với bạn tìm hiểu trao đổi phần mềm Hs: Thảo luận nhóm để trả lời V Dặn dị- Hướng dẫn nhà: (1’) - Về nhà học theo ghi SGK - Xem trước phần tiếp theo/9 SGK VI Đánh giá-rút kinh nghiệm: BÀI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (TT) I Mục tiêu: Về kiến thức: - Nhận thành phần trang tính - Phân biệt rõ khái niệm hàng, cột, ô, địa ô Về kĩ năng: - Rèn luyện kĩ nhập liệu vào trang tính Về thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, u thích mơn học Định hướng hình thành lực: - Năng lực tự học, lực quan sát, lực phát hiện, lực công nghệ II Chuẩn bị GV HS Chuẩn bị GV: Giáo án, Sgk, máy chiếu, phòng máy Chuẩn bị HS:Sách giáo khoa, ghi Đọc trước III Phương pháp: Trực quan, đàm thoại, gợi mở IV Tiến trình dạy học Ổn định:( 1’) Bài mới: HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5’) (1) Mục tiêu: Tạo động để học sinh biết thành phần trang tính (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Hoạt động cá nhân (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, máy tính (5) Sản phẩm: Học sinh vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi mà giáo viên đưa HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GV: Cho HS đọc nội dung HS: Đọc trả lời câu hỏi SGK trả lời câu hỏi nội dung sgk-10 HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (30’) (1) Mục tiêu: - Nhận thành phần trang tính - Phân biệt rõ khái niệm hàng, cột, ô, địa ô (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Nêu vấn đề, vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, máy tính (5) Sản phẩm Học sinh vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi mà giáo viên HĐ giáo viên HĐ HS Nội dung HĐ 1: Màn hình làm việc Excel Gv: Thanh công thức Hs: Thanh cơng thức b Thanh cơng thức: chương trình bảng tính sử dụng để nhập, - Ngay phía dải lệnh Excel dùng để làm gì? hiển thị liệu công thức Đây công cụ cơng thức tính đặc trương chương trình bảng tính Thanh cơng thức sử dụng để nhập, hiển thị liệu công thức ô tính Gv: Các dải lệnh Formulas Hs: Gồm lệnh c Các dải lệnh Formulas (công (công thức) Data(dữ liệu) dùng để thực thức) Data(dữ liệu): chương trình bảng tính phép tính với số - Gồm lệnh dùng để thực Excel dùng để làm gì? xử lí liệu phép tính với số xử lí liệu HĐ 2: Nhập liệu vào trang tính H: Để nhập liệu vào ô HS nháy chuột ô Nhập liệu vào trang tính: trang tính ta làm nào? đưa liệu vào từ a/ Nhập liệu GV: Kích hoạt tính gì? bàn phím … - Để nhập liệu vào tính Ơ kích hoạt có đặc điểm HS tính chọn trang tính em nháy chuột chọn gì? tính kích đưa liệu vào từ bàn H: Để sữa liệu ô ta hoạt có viền đậm xung phím Kết thúc việc nhập liệu làm nào? quanh cách chọn ô tính khác HS…Nháy đúp chuột nhấn phím Enter H: Nêu cách di chuyển thực - Nháy đúp chuột thực trang tính ? sữa chữa sửa soạn thảo văn GV: Nhấn mạnh b/ Di chuyển trang tính GV: nêu cách gõ chữ Việt - Sử dụng phím mũi tên trang tính (SGK) bàn phím - Sử dụng chuột cuộn c/ gõ chữ Việt trang tính: (SGK) HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG (4’) (1) Mục tiêu: - Nắm chức chung chương trình bảng tính (2) Phương pháp/Kĩ thuật: - Nêu giải vấn đề, vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, hoạt động cá nhân, nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, máy tính (5) Sản phẩm: Học sinh vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi mà giáo viên đưa HĐỘNG CỦA GV HĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi HS: Thực hành khám phá (SGK- 11) hình làm việc Excel : Câu (sgk-11) HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG (3’) (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Làm việc cá nhân, nhóm (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học (4) Phương tiện dạy học:Tài liệu tham khảo, máy chiếu, máy tính (5) Sản phẩm: HS biết cách mở rộng kiến thức thơng qua câu hỏi thực tế V Dặn dò- Hướng dẫn nhà: (2’) - Về nhà học theo ghi SGK - Xem trước Bài Thực Hành VI Đánh giá-rút kinh nghiệm: Bài thực hành LÀM QUEN VỚI EXCEL I Mục tiêu: Kiến thức: - Thực việc khởi động thoát khỏi phần mềm bảng tính - Nhận biết việc di chuyển trang tính nhập liệu vào trang tính Kĩ năng: - Thực việc di chuyển trang tính nhập liệu vào trang tính - Thực thao tác lưu bảng tính Các lực cần phát triển: - Thái độ học tập nghiêm túc, nhận thức ưu điểm chương trình bảng tính Thái độ: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực công nghệ thông tin II Chuẩn bị: - GV: Giáo án, Sgk, máy chiếu, phòng máy - HS: Sách giáo khoa, ghi Đọc trước III Phương pháp: Giải vấn đề, gợi mở, vấn đáp IV Tổ chức hoạt động học tập: Ổn định lớp: (1’) Kiểm tra cũ: Kết hợp thực hành Tiến trình học: HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (5’) (1) Mục tiêu: Tạo động để học sinh Làm quen với chương trình bảng tính (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Hoạt động cá nhân (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, máy tính (5) Sản phẩm: Học sinh vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi mà giáo viên đưa HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Trong học hôm thực hành Làm quen với chương trình bảng tính HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (30’) (1) Mục tiêu: - Thực việc khởi động thoát khỏi phần mềm bảng tính - Nhận biết việc di chuyển trang tính nhập liệu vào trang tính (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Giảng giải, trực quan, tạo tình thực tiễn có vấn đề (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân (4) Phương tiện dạy học: Hoạt động cặp đơi, xem hình ảnh trực quan trả lời câu hỏi (5) Sản phẩm: Học sinh khởi động, lưu, thoát khỏi Excel làm tập Hoạt động giáo viên Hoạt động HS Nội dung Hoạt động 1: Khởi động Gv: Hãy cho biết cách khởi động Excel? Gv: hướng dẫn HS khởi động nhiều cách khác Nháy chuột Start→All Programs chọn Microsoft Excel Hoặc nháy đúp chuột vào tên tệp bảng tính có Hoặc nháy đúp chuột vào biểu tượng Có thể khởi động Excel theo cách: - Nháy chuột vào nút Start => All Programs => Microsoft office 2010=> Microsoft excel 2010 - Kích đúp vào biểu tượng Excel hình Học sinh khởi động Excel theo cách trên hình Hoạt động 2: Lưu kết thoát khỏi Excel Gv: muốn lưu kết Excel ta + Thực lưu kết theo làm nào? yêu cầu giáo viên: - Nháy bảng chọn File => Save + Ta khỏi Excel Gv: muốn thoát khỏi Excel ta theo cách: làm nào? - Nháy bảng chọn File => Exit - Nháy vào nút Close tiêu đề Hoạt động 3: Bài tập Tìm hiểu chương trình bảng HS thảo luận nhóm trả lời tính Excel Giống nhau: có công cụ, ? Liệt kê điểm giống bảng chọn, tiêu đề, khác hình Word … Excel - Khác nhau: Màn hình chương trình Excel có cơng thức, trang tính, dãy lệnh Formulas(Cơng thức) Data(dữ liệu) Màn hình Word có vùng soạn thaoe văn khơng có công thức - Mở dải lệnh quan sát Hs mở dải lệnh quan sát lệnh dải lệnh lệnh dải lệnh - Kích hoạt tính thực HS Kích hoạt tính di di chuyển trang tính chuyển trang tính bằng chuột bàn phím chuột bàn phím quan sát Quan sát thay đổi nút thay đổi tên hàng tên cột tên hàng tên cột HS nút tên cột tên hàng in đậm thay đổi theo kích hoạt 1.Khởi động Excel Có nhiều cách khởi động -Nháy chuột nút Start trỏ vào All Programs chọn Microsoft Excel Hoặc Nháy đúp chuột biểu tượng hình Hoặc kích hoạt vào biểu tượng hình Lưu kết thoát khỏi Excel * Nháy bảng chọn File => Save *Thoát khỏi Excel: chọn File →Exit nháy nút tiêu đề Bài tập (SGK) a) Liệt kê điểm giống khác hình Word va Excel b) Mở vài dải lệnh quan sát lệnh dải lệnh c) Kích hoạt tính thực di chuyển trang tính chuột bàn phím Quan sát thay đổi ô tên hàng(cột bên trái) tên cột(hàng cùng) HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG (5’) (1) Mục tiêu: - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết thực hành học sinh (2) Phương pháp/Kĩ thuật: - Nêu giải vấn đề, vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học, hoạt động cá nhân, nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy chiếu, máy tính (5) Sản phẩm: Học sinh vận dụng kiến thức học để trả lời câu hỏi mà giáo viên đưa HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG (2’) (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức (2) Phương pháp/Kĩ thuật: Làm việc cá nhân, nhóm (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Trong lớp học (4) Phương tiện dạy học:Tài liệu tham khảo, máy chiếu, máy tính (5) Sản phẩm: HS biết cách mở rộng kiến thức thơng qua câu hỏi thực tế V Dặn dò- Hướng dẫn nhà: (2’) - Về nhà xem trước phần thực hành VI Đánh giá-rút kinh nghiệm: - Vào File - Close HS: Tìm hiểu cách vẽ hình HS: Nêu bước giống SGK C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (8 phút) Mục tiêu: - Thực thao tác tạo biểu đồ đơn giản HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GHI BẢNG - Hệ thống toàn kiến thức - Lắng nghe + Nắm cách khởi động thoát khỏi phần mềm + Biết công cụ vẽ điều khiển hình + Mở ghi tệp vẽ hình - Thực thao tác khởi động - Thực hành khỏi phần mềm D HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG (2 phút) Mục tiêu: Giúp cho HS có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV Về nhà học tìm hiểu lại thao tác vẽ hình để sau thực hành HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GHI BẢNG - HS ý lắng nghe thực IV RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY: HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA (T2) I MỤC TIÊU: Sau học, HS đạt được: Kiến thức: - Thông qua phần mềm HS biết hiểu ứng dụng phần mềm việc vẽ minh hoạ hình học học chương trình mơn Tốn Kĩ năng: - HS thao tác số lệnh đơn giản liên quan đến điểm, đoạn, đường thẳng cách thiết lập quan hệ chúng Thái độ: - Học tập tích cực, nghiêm túc, có ý thức tự giác cao, u thích mơn học - Có ý thức ứng dụng tin học học tập đời sống Định hướng hình thành lực: - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề sáng tạo II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: - Thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng nhóm - Học liệu: Giáo án, SGK, SGV, phiếu học tập Học sinh: - Chuẩn bị trước nội dung học, SGK, vở, bút ghi chép III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (1 phút) Mục tiêu: - Tạo cho HS có hứng thú học tập HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GHI BẢNG - Giờ trước, em tìm - HS ý theo dõi hiểu phần mềm GeoGebra biết cách khởi động, thoát khỏi phần mềm Biết hình làm việc cơng cụ vẽ phần mềm Giờ này, em tiến hành thực hành phần học trước B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động: Thực hành (38 phút) Mục tiêu: Thực lệnh đơn giản HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS thực hành nội dung sau: HS: Phân chia công việc - Tạo điểm tự cho thành viên - Tạo giao điểm tổ làm - Tạo trung điểm HS: Thực hành theo GV: Quan sát HS thực hành hướng dẫn GV GV: Hướng dẫn nhóm làm HS: Thực hành nội việc theo yêu cầu dung yêu cầu đề NỘI DUNG GV: Bám sát vào nội dung mà HS thực hành để hướng dẫn uốn nắn bước HS: Rút kinh nghiệm sau GV: Nhận xét kết luận thực hành C HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ (5 phút) Mục tiêu: Giúp cho HS khắc sau kiến thức vừa tiếp thu HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Nắm cách tạo điểm tự - Lắng nghe do, tạo giao điểm, tạo trung điểm - Nhận biết cửa sổ làm việc phần mềm D HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG (1 phút) Mục tiêu: Giúp cho HS có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Về nhà HS tiếp tục tìm hiểu lại công cụ để vẽ: Vẽ điểm tự do, Tạo giao điểm tạo trung điểm Để sau thực hành cịn liên quan đến cách vẽ hình học IV RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY: ……………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….…… TUẦN 31 Tiết 60 Ngày soạn: 5/03/2019 Ngày giảng: … / … / 2019 HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA (T3) I MỤC TIÊU: Sau học, HS đạt được: Kiến thức: - Nắm quan hệ đối tượng hình học - Biết số lệnh hay dùng Kĩ năng: - HS thao tác số lệnh đơn giản liên quan đến điểm, đoạn, đường thẳng cách thiết lập quan hệ chúng Thái độ: - Học tập tích cực, nghiêm túc, có ý thức tự giác cao, u thích mơn học - Có ý thức ứng dụng tin học học tập đời sống Định hướng hình thành lực: - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề sáng tạo II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: - Thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng nhóm - Học liệu: Giáo án, SGK, SGV, phiếu học tập Học sinh: - Chuẩn bị trước nội dung học, SGK, vở, bút ghi chép III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (6 phút) Mục tiêu: - Tạo cho HS có hứng thú học tập HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GHI BẢNG - GV yêu cầu HS quan sát hình - HS ý theo dõi vẽ trả lời câu hỏi - GV: điểm C điểm A B - GV yêu cầu HS trả lời - GV yêu cầu HS nhận xét - HS trả lời - GV chốt kiến thức dẫn bài: - HS ý lắng nghe điểm C trung điểm A B Trong phần mềm Geogebra biểu diễn trung điểm, đường phân giác, đường cao mối quan hệ đối tượng hình học Để hiểu rõ mối quan hệ đối tượng hình học tiết học tìm hiểu phần học B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Quan hệ đối tượng hình học (20 phút) Mục tiêu: Phân biệt mối quan hệ hình học HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GV HS NỘI DUNG GV: Yêu cầu HS tìm hiểu phần HS: Tìm hiểu quan hệ đối tượng hình GV: Một đặc tính quan trọng học phần mềm quan hệ đối tượng hình học thiết lập không thay đổi ? Em cho biết số mối HS: Trả lời SGK quan hệ đối tượng hình học? GV: Nhận xét nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ HS: Ghi lại kiến thức thường dùng cần thiết Hoạt động 2: Một số lệnh hay dùng (15 phút) Mục tiêu: Thực lệnh phần mềm HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GV HS a Dịch chuyển nhãn đới HS: Tìm hiểu tượng SGK GV: u cầu HS tìm hiểu HS: Trả lời ? Em cho biết mục đích - Dùng để hiển thị rõ việc dịch chuyển nhãn đối tượng? HS: Dùng công cụ ?Em cho biết cách thức thực chọn nháy chuột hiện? nhãn, kéo thả chuột GV: Nhận xét kết luận xung quanh đối tượng b Làm ẩn đới tượng hình đến vị trí học GV: Yêu cầu HS tìm hiểu HS: Tìm hiểu SGK SGK ? Em cho biết mục đích HS: Trả lời cách thực làm ẩn đối tượng hình học? c Làm ẩn/ nhãn đới HS: Tìm hiểu trả lời tượng câu hỏi GV: Yêu cầu HS tìm hiểu SGK ? Em cho biết mục đích HS: Trả lời câu hỏi cách thực làm ẩn/ nhãn đối tượng? d Xố đới tượng Quan hệ đối tượng hình học: - Điểm nằm đoạn thẳng, đường thẳng: - Giao điểm hai đường thẳng: - Trung điểm đoạn thẳng: - Đường thẳng qua điểm song song: - Đường thẳng qua điểm vng góc với đờng thẳng khác: - Đường phân giác góc: NỘI DUNG Một số lệnh hay dùng: a Dịch chuyển nhãn đối tượng b Làm ẩn đới tượng hình học c Làm ẩn/ nhãn đới tượng d Xố đới tượng e Thay đổi tên nhãn đới tượng g Phóng to, thu nhỏ đới tượng hình h Dịch chuyển tồn đới tượng hình học hình GV: Yêu cầu HS tìm hiểu ? Em cho biết có cách xố đối tượng? e Thay đổi tên nhãn đối tượng ? Em cho biết mục đích, cách thực thay đổi tên nhãn? g Phóng to, thu nhỏ đới tượng hình ? Muốn phóng to, thu nhỏ hình ta dùng lệnh gì? h Dịch chuyển tồn đới tượng hình học hình C HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ (3 phút) Mục tiêu: Giúp cho HS khắc sau kiến thức vừa tiếp thu HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Nắm nội dung học - Lắng nghe - Biết số lệnh hay dùng để áp dụng vào thực hành D HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG (1 phút) Mục tiêu: Giúp cho HS có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Về nhà học tìm hiểu mối quan hệ đối tượng hình học Để sau thực hành IV RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY: NỘI DUNG HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA (T4) I MỤC TIÊU: Sau học, HS đạt được: Kiến thức: - HS củng cố lại kiến thức học tiết trước Kĩ năng: - HS thao tác số lệnh đơn giản liên quan đến điểm, đoạn, đường thẳng cách thiết lập quan hệ chúng Thái độ: - Học tập tích cực, nghiêm túc, có ý thức tự giác cao, u thích mơn học - Có ý thức ứng dụng tin học học tập đời sống Định hướng hình thành lực: - Năng lực tự học - Năng lực giải vấn đề sáng tạo II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: - Thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng nhóm - Học liệu: Giáo án, SGK, SGV, phiếu học tập Học sinh: - Chuẩn bị trước nội dung học, SGK, vở, bút ghi chép III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (1 phút) Mục tiêu: - Tạo cho HS có hứng thú học tập HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GHI BẢNG Giờ trước, em tìm - HS ý theo dõi hiểu phần mềm GeoGebra biết cách khởi động, thoát khỏi phần mềm Biết hình làm việc công cụ vẽ phần mềm Giờ này, em tiến hành thực hành phần học trước B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động: Thực hành (38 phút) Mục tiêu: Thực lệnh để hoàn thành tập HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS GV: Yêu cầu HS làm tập HS: Tìm hiểu tập để SGK làm GV: Quan sát lớp hướng dẫn HS: Biết sử dụng lệnh cách sử dụng lệnh vẽ biết mối quan hệ GV: Quan sát thấy nhóm đối tượng hình học vẽ sai uốn nắn lại HS: Nhóm HS làm sai GV: Củng cố lại kiến thức biết lỗi sửa sai sau GV làm chưa làm hớng dẫn GV: Nhận xét đánh giá HS: Nghe chỗ học làm chưa làm HS: Rút kinh nghiệm học C HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ (5 phút) Mục tiêu: Giúp cho HS khắc sau kiến thức vừa tiếp thu HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Nhấn mạnh ý trọng tâm - Lắng nghe - Nắm ý học để sử dụng đến học lớp D HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG (1 phút) NỘI DUNG NỘI DUNG Mục tiêu: Giúp cho HS có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Về nhà học tìm hiểu lại mối quan hệ đối tượng hình học Để cịn vận dụng cho tập hình cần thiết sử dụng đến máy tính IV RÚT KINH NGHIỆM BÀI DẠY: ……………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Bài thực hành 10 : BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP I MỤC TIÊU a) Về kiến thức: Thực hành tổng hợp kiến thức học b) Về kỹ năng: - Thực được: nhập liệu trang tính chỉnh độ cao hàng, độ rộng cột - Thực thao tác chép chỉnh sửa liệu - Nhập cơng thức có sử dụng địa tương đối thực việc chép công thức - Lựa chọn sử dụng hàm thích hợp với tình cụ thể - Thực việc chèn thêm hàng định dạng tiêu đề bảng liệu, tiêu đề cột c) Về thái độ: Rèn luyện đức tính cẩn thận, xác, tư khoa học công việcII CHUẨN BỊ - GV: Giáo án, phòng máy, … - HS: Sách giáo khoa, vở, xem trước nhà III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Bài HOẠT ĐỘNG: LUYỆN TẬP VẬN DỤNG Mục tiêu: Rèn luyện kỹ học Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Giới thiệu mục đích, yêu cầu GV: Giới thiệu mục đích, yêu cầu tiết học Hoạt động 2: Thực hành Nội dung Mục đích, yêu cầu: SGK-102 Nội dung GV: Yêu cầu HS khởi động Excel nhập Bài tập SGK- 102 liệu vào trang tính hình SGK a) Khởi động chương trình bảng tính Excel nhập liệu vào trang tính b) Nhập liệu vào cột Đơn vị số lượng Điều chỉnh hàng, cột định dạng trang tính HS: Thực điều chỉnh hàng, cột định dạng trang tính HS: Thực chép liệu, định dạng trang tính ? Để tính cột tổng cộng ta làm ntn? HS: Trả lời theo cách: Dùng công thức, dùng hàm ? Tại cần xem trang tính trước in? HS: Trả lời ? Để xem trước in ta làm ntn? HS: Thực xem trước in GV: Chiếu số làm tốt HS lớp quan sát, nhận xét c) Sao chép chỉnh sửa liệu SGK-102 d) Lập cơng thức để tính tổng số vật - Dùng công thức: =D5+D14 - Dùng hàm: =SUM(D5,D14) e, Xem trang tính trước in lệnh Page Layout GV: Yêu cầu HS mở máy tính, khởi động Bài tập SGK- 89 a) Khởi động Excel nhập liệu vào Excel nhập bảng tính theo SGK trang tính hình SGK -103 b) Sử dụng cơng thức hàm thích hợp chép cơng thức để tính tốn - Thu nhập bình qn theo đầu người xã ghi vào ô tương ứng cột Trung bình tồn xã - Thu nhập trung bình theo ngành vùng ghi vào hàng Trung bình chung - Thu nhập trung bình chung vùng vào ô bên phải, hàng c) Chèn thêm cột vào trước cột Trung bình toàn xã nhập liệu tương ứng SGK-103 Quan sát kết quả, chỉnh sửa công thức hàm (nếu cần) để có kết đúng: HS: Quan sát định dạng theo mẫu SGK GV: Chiếu số làm tốt HS lớp nhận xét - Chỉnh sửa chèn thêm hàng, định dạng văn số: d) Sắp xếp xã theo: GV: Yêu cầu số HS thực hành máy - Tên xã theo thứ tự theo bảng chữ tính cá nhân, chiếu lên cho HS lớp - Sắp xếp giảm dần cột: HS: Cả lớp quan sát, nhận xét + Nông nghiệp + Công nghiệp + Thu nhập trung bình tồn xã e) Lọc xã: - Ba xã có thu nhập bình qn theo đầu người nơng nghiệp cao - Ba xã có thu nhập bình qn theo đầu người cơng nghiệp cao - Ba xã có thu nhập bình qn theo đầu GV: Yêu cầu HS mở lại bảng tính người thương mại- dịch vụ thấp tập - Ba xã có thu nhập trung bình tồn xã HS: Thực tạo biểu đồ máy tính cá cao nhân Thoát khỏi chế độ lọc, lưu trang tính với tên Thong_ke Bài tập SGK- 91 a, Tạo biểu đồ cột minh họa tổng thu nhập bình quân theo đầu người xã vùng GV: Quan sát giải đáp thắc mắc (nếu có) HS, chiếu số làm tốt HS lớp quan sát, nhận xét thực máy tính cá nhân GV: Hướng dẫn HS đổi màu cột biểu đồ: - Chọn cột cần đổi màu - Chọn dải lệnh Format nhóm Chart Tools - Chọn lệnh Shape Fill nhóm lệnh Shape Styles b) Chọn miền liệu thích hợp tạo biểu đồ hình trịn minh họa thu nhập trung bình chung vùng theo GV: Hướng dẫn HS quan sát, phân tích biểu ngành Kết quả: đồ để chọn miền liệu thích hợp HS: Thực hành tạo biểu đồ máy tính cá nhân c) Di chuyển biểu đồ xuống GV: Yêu cầu HS thực xem trước in vùng có liệu, xem trước trang tính, trình bày trang tính theo u cầu thiết đặt lề, điều chỉnh kích thước HS: Thực hành máy tính cá nhân biểu đồ, vị trí dấu ngắt trang, GV: Có thể in thử số làm tốt chưa cần, để in hết vùng liệu tốt biểu đồ trang giấy Cuối HS lớp quan sát nhận xét lưu bảng tính Hoạt động 3: Củng cố dặn dị - Ơn tập lại thao tác lập bảng tính, định dạng trang tính học - Thực hành làm lại u cầu tập (nếu có máy tính BGH Tổ CM Giáo viên ... thông tin dạng bảng HĐ giáo viên HĐ HS Nội dung HĐ 1: Bảng nhu cầu xử lý thông tin dạng bảng Bảng nhu cầu xử lý thông - Học sinh ý theo 1.Bảng nhu cầu xử tin dạng bảng: dõi ví dụ giáo lý thơng tin. .. hiểu đề bài hoạt động nhóm làm tập theo yêu cầu (20-15)x4 ; 20-(15x4) c, 144/6-3x5; 144/(6-3)x5 ; (144/6-3)x5 d, 152/4 ; (2 +7) 2 /7 ; (32 -7) 2-(6+5)3 ; (188-122) /7 + Chọn tính chứa cơng thức nháy... cho hs quan sát Hs: Quan sát GV: Thông tin bảng tính trình bày nào?, HS: Được trình bày dạng hàng, cột trang tính cho bảng em thơng tin gì?, có loại thơng tin khơng?, mơn mơn em có điểm tổng kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học 7 sách mới theo CV 5512,