0

Giáo án Hoá 10 chương trình mới theo CV 5512

206 0 0
  • Giáo án Hoá 10 chương trình mới theo CV 5512

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 16:28

Giáo án Hoá 10 chương trình mới theo CV 5512 Ngày soạn TÊN BÀI DẠY Môn họcHoạt động giáo dục Hóa học ; Lớp 10A2,4,6 Thời gian thực hiện (số tiết) Họ và tên giáo viên ÔN TẬP ĐẦU NĂM Tiết 1 ÔN TẬP ĐẦU NĂM I MỤC TIÊU 1 Kiến thức. Ngày soạn: TÊN BÀI DẠY :……………………………… Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học ; Lớp 10A2,4,6 Thời gian thực hiện:(số tiết) Họ tên giáo viên……………………… ÔN TẬP ĐẦU NĂM Tiết 1: ÔN TẬP ĐẦU NĂM I MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Nêu tính chất hóa học loại hợp chất vô học chương trình hóa học THCS - Vận dụng vào giải tập Kỹ năng: Rèn cho HS kỹ giải dạng bài: + Tìm hóa trị, lập cơng thức hợp chất + Phân biệt loại hợp chất vô + Cân phương trình hố học 2.Phẩm chất: Có ý thức tự học, hứng thú tự tin học tập lực - Năng lực giải vấn đề - Năng lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học nêu vấn đề Các kĩ thuật dạy học - Phương pháp dạy học hợp tác (kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật mảnh ghép, thảo luận góc) - Phương pháp sử dụng phương tiện trực quan (mơ hình, tranh ảnh, tư liệu, ), SGK - Phương pháp đàm thoại nêu vấn đề III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG 1: TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu Nội dung, phương thức tổ chức hoạt Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động học hoạt động động học tập học sinh sinh Huy động Nội dung: Tái kiến thức hóa Dự kiến số khó khăn vướng mắc học sinh: kiến thức học học lớp - HS gặp khó khăn việc sử dụng thuật ngữ hóa học Phương thức: học HS, tạo Hoạt động trải nghiệm nhà - GV cần định hướng HS khai thác hiệu phiếu học tập điều kiện Hướng dẫn HS xem lại kiến thức * Sản phẩm: HS nêu kiến thức hóa học củng cố lại học Đánh giá kết quả: Thông qua phần trình bày HS, giáo kiến Hoạt động lớp viên biết học sinh nhớ kiến thức nào, thức cũ Hoạt động chung lớp: Gợi nhớ lại kiến thức cần phải điều chỉnh, bổ sung phần kiến thức học, trình bày kiến thức mà HS cịn nhớ; nhóm khác bổ sung Mục tiêu hoạt động Củng cố lại khái niệm hóa học Ơn lại phân loại hợp chất vô HOẠT ĐỘNG 2: CỦNG CỐ KIẾN THỨC Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá hoạt động học tập học sinh kết hoạt động học sinh Nội dung 1: Các khái niệm - Nội dung: Tái kiến thức - HS gặp khó khăn việc sử dụng thuật ngữ hóa học khái niệm - GV cần định hướng HS sử dụng phiếu học tập hiệu - Phương thức: * Sản phẩm: Hoạt động lớp + HS hoàn thành nội dung PHT - GV chia lớp thành nhóm hồn + HS sơ đồ hóa mối liên hệ khái niệm thành trị chơi chữ PHT số Đánh giá kết - Hoạt động nhóm: HS hồn thành + Thông qua phiếu học tập, báo cáo nhóm giáo viên biết phiếu học tập số học sinh học kiến thức nào, kiến - Hoạt động chung lớp: HS trả lời, thức cần phải điều chỉnh, bổ sung HS khác lắng nghe nhận xét + Trong trình HS hoạt động nhóm, GV cần quan sát kĩ tất nhóm, kịp thời phát khó khăn vướng mắc HS có biện pháp hỗ trợ hợp lí I Các khái niệm Nội dung 2: Phân loại hợp chất vô Nội dung: Tái kiến thức phân loại hợp chất vô Phương thức: Hoạt động lớp GV chia lớp thành nhóm hồn thành trị chơi ô chữ PHT số Hoạt động nhóm: HS hoàn thành phiếu học tập số Hoạt động chung lớp: Mời nhóm lên báo cáo; thành viên khác nhận xét, bổ sung - HS gặp khó khăn việc tìm ví dụ để hồn thành phiếu học tập - HS ghi vào để hoàn thành nội dung học tập II Phân loại hợp chất vô Mục tiêu hoạt động - Củng cố, khắc sâu kiến thức học - Tiếp tục phát triển lực: tự học, sử dụng ngơn ngữ hóa học, phát giải vấn đề thơng qua mơn hóa học IV BÀI TẬP KIỂM LỰC Mức độ nhận biết: HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP Nội dung, phương thức tổ chức hoạt Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động học tập học sinh động học sinh HS trả lời câu hỏi phần IV + Kết trả lời câu hỏi phần IV - HS hoạt động cặp đôi trao đổi + Thông qua sản phẩm học tập: Bài trình nhóm nhỏ để giải câu hỏi bày/lời giải HS câu hỏi/bài tập phần IV phần IV, GV tổ chức cho HS chia sẻ, - HĐ chung lớp: GV mời số HS thảo luận tìm chỗ sai cần điều chỉnh lên trình bày kết quả, HS khác góp ý, chuẩn hóa kiến thức bổ sung GV giúp HS nhận chỗ 1b,2b,3d,4a,5a,6b,7b,8b sai sót cần chỉnh sửa chuẩn hóa kiến thức/phương pháp giải tập TRA, ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG Câu 1: Cho cơng thức hóa học sô chất sau:Cl2, O3, CuO, NaOH, Fe, H2SO4, AlCl3 Số đơn chất hợp chất là: A đơn chất hợp chất B đơn chất hợp chất C đơn chất hợp chất D đơn chất hợp chất Câu 2: a Dãy gồm chất oxit: A Na2O, HCl B P2O5, NaOH C CaO, Fe2O3 D SO3, H2SO4 b Dãy gồm chất bazo: A KOH, HNO3 B NaOH, KOH C KOH, Na2O D KOH, CaO c Dãy gồm chất axit: A HCl, H2SO4 B H2SO4, H2O C HCl, NaO D H2SO4, Na2CO3 d Dãy gồm chất muối: A CuSO4, Mg(OH)2 B Ca(HCO3)2, HCl C ZnSO4, HNO3 D NaHCO3, CaCl2 Mức độ thông hiểu Câu 3: Biết Ba(II) NO3(I) công thức hóa học A BaNO3 B Ba2NO3 C Ba3NO3 D Ba(NO3)2 Câu 4: Một oxit có cơng thức FexOy có phân tử khối 160 Hóa trị Fe là: A I B II C III D IV Câu 5: Trong số chất sau, chất làm quỳ tím hóa đỏ A H2O B HCl C NaOH D Cu Câu 6: Dung dịch H2SO4 tác dụng với dãy chất sau đây: A Fe, CaO, HCl B Cu, BaO, NaOH C Mg, CuO, HCl D Zn, BaO, NaOH Mức độ vận dụng Câu 7: Nếu cho 13 gam kẽm tác dụng hết với axit clohiđric thể tích khí H2 thu điều kiện tiêu chuẩn A lit B 3,3 lit C 4,48 lít D 5,36 lít Câu 8: Hịa tan hồn tồn 29,4 gam đồng(II) hidroxit axit sunfuric.Số gam muối thu sau phản ứng A 48 g B 9,6 g C 4,8 g D 24 g V PHỤ LỤC PHIẾU HỌC TẬP SỐ Các khái niệm Chia lớp thành nhóm tổ chức trị chơi ô chữ Những vật thể tự nhiên nhân tạo tạo thành từ (4 chữ cái).-> CHẤT Hai hay nhiều chất trộn lẫn vào gọi (6 chữ cái) -> HỖN HỢP hạt vơ nhỏ trung hịa điện, gồm có hạt nhân mang điện tích dương lớp vỏ electron mang điện tích âm (8 chữ cái) -> NGUYÊN TỬ tập hợp nguyên tử loại, có số proton hạt nhân (14 chữ cái) -> NGUYÊN TỐ HÓA HỌC biểu diễn nguyên tố nguyên tử ngun tố (12 chữ cái) -> KÍ HIỆU HÓA HỌC chất tạo nên từ nguyên tố hóa học (7 chữ cái) -> ĐƠN CHẤT hạt đại diện cho chất, gồm số nguyên tử liên kết với thể đầy đủ tính chất hóa học chất (6 chữ cái) -> PHÂN TỬ dùng để biểu diễn chất gồm 1,2 hay kí hiệu hóa học kèm số chân ký hiệu (14 chữ cái) -> CƠNG THỨC HĨA HỌC nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) số biểu thị khả liên kết nguyên tử (hay nhóm nguyên tử) nguyên tố với nguyên tử nguyên tố khác (6 chữ cái) -> HÓA TRỊ 10 trình biến đổi từ chất thành chất khác (13 chữ cái) -> PHẢN ỨNG HÓA HỌC PHIẾU HỌC TẬP SỐ Phân loại hợp chất vơ Chia lớp làm nhóm hồn thành bảng sau: OXIT AXIT BAZƠ Định Là hợp chất Là hợp chất mà phân tử Là hợp chất mà phân nghĩa gồm tử gồm Ví dụ: Ví dụ: Ví dụ: Cơng thức hóa học MI Là hợp chất mà phân tử gồm Ví dụ: Tên gọi Tên oxit = tên nguyên tố + oxit * Lưu ý: + Nếu nguyên tố kim loại có nhiều hóa trị tên kèm theo hóa trị + Nếu phi kim có nhiều hóa trị tên kèm theo tiếp đầu ngữ Ví dụ: - Axit khơng có oxi = Axit + tên phi kim + hiđric Ví dụ: Tên bazơ = Tên kim loại + hiđroxit * Lưu ý: Kèm theo hóa trị hóa trị kim - Axit có oxi = Axit + loại kim loại có tên phi kim + (rơ) nhiều hóa trị Ví dụ: Ví dụ: Tên muối = Tên kim loại + tên gốc axit * Lưu ý: Kèm theo hóa trị hóa trị kim loại kim loại có nhiều hóa trị Ví dụ: - Axit có nhiều oxi = Axit + tên kim loại + ic (ric) Ví dụ: Tính chất hóa học Ngày soạn: TÊN BÀI DẠY :……………………………… Mơn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học ; Lớp 10A2,4,6 Thời gian thực hiện:(số tiết) Họ tên giáo viên……………………… ÔN TẬP ĐẦU NĂM Tiết 2: ÔN TẬP ĐẦU NĂM I MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Nêu tính chất hóa học loại hợp chất vơ học chương trình hóa học THCS - Vận dụng vào giải tập 2.Phẩm chất: Rèn cho HS kỹ giải dạng bài: + Nồng độ dung dịch; + Tính lượng chất, khối lượng, Thái độ: Tạo móng mơn hố học Năng lực - Năng lực giải vấn đề; - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học; - Năng lực tính tốn hóa học II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học nêu vấn đề Các kĩ thuật dạy học - Phương pháp dạy học hợp tác (kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật mảnh ghép, thảo luận góc) - Phương pháp sử dụng phương tiện trực quan (mơ hình, tranh ảnh, tư liệu, ), SGK - Phương pháp đàm thoại nêu vấn đề III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG 1: TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động hoạt động học tập học sinh học sinh Huy động - Nội dung: Tái kiến thức hóa học Dự kiến số khó khăn vướng mắc học kiến thức đã học lớp sinh: học HS, - Phương thức: - HS gặp khó khăn việc sử dụng thuật tạo điều kiện Hoạt động trải nghiệm nhà ngữ hóa học củng cố lại - Hướng dẫn HS xem lại kiến thức học - GV cần định hướng HS khai thác hiệu phiếu kiến thức Hoạt động lớp học tập cũ - GV chia lớp thành nhóm hồn thành câu * Sản phẩm: HS nêu kiến thức hỏi PHT số hóa học - Hoạt động chung lớp: Gợi nhớ lại kiến Đánh giá kết thức học, trình bày kiến thức mà HS + Thơng qua phần trình bày HS, giáo viên biết cịn nhớ; nhóm khác bổ sung học sinh cịn nhớ kiến thức nào, kiến thức cần phải điều chỉnh, bổ sung phần HOẠT ĐỘNG 2: CỦNG CỐ KIẾN THỨC Mục tiêu Nội dung, phương thức tổ Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động học sinh hoạt động chức HĐ học tập HS Nội dung 1: Các công thức tính Củng cố lại - Nội dung: Tái - HS gặp khó khăn việc sử dụng thuật ngữ hóa học khái kiến thức công thức - GV cần định hướng HS sử dụng phiếu học tập hiệu niệm tính * Sản phẩm: - Phương thức: + HS hoàn thành nội dung PHT hóa học Hoạt động lớp + HS sơ đồ hóa mối liên hệ khái niệm - Rèn kỹ - GV chia lớp thành nhóm Đánh giá kết tính hồn thành tập + Thơng qua phiếu học tập, báo cáo nhóm giáo viên biết học tốn hóa PHT số sinh học kiến thức nào, kiến thức cần phải học - Hoạt động nhóm: HS điều chỉnh, bổ sung hồn thành phiếu học tập số + Trong trình HS hoạt động nhóm, GV cần quan sát kĩ tất nhóm, kịp thời phát khó khăn vướng mắc HS có biện - Hoạt động chung lớp: HS trả lời, HS khác lắng nghe nhận xét pháp hỗ trợ hợp lí I Các công thức Khái niệm mol : a/ Định nghĩa: Mol lượng chất chứa 6,023.1023 hạt vi mô (nguyên tử, phân tử, ion) Vd: mol nguyên tử Na (23g) chứa 6,023.1023 nguyên tử Na b/ Một số cơng thức tính mol : * Với chất rắn : * Với chất khí : n= m M n= V 22,4 - Chất khí điều kiện tiêu chuẩn (OoC, 1atm) * Tính số mol từ số nguyên tử, phân tử n= A: số phân tử nguyên tử;N = 1023 nguyên tử phân tử Định luật bảo tồn khối lượng Khi có pứ: A +B→ C+D Áp dụng ĐLBTKL ta có: mA + m B = mC + mD ⇔ ∑msp = ∑mtham gia Nồng độ dung dịch : C% = a/ Nồng độ phần trăm (C%) mct 100% mdd CM hay[] = nct Vdd V : thể tích dung dd b/ Nồng độ mol (CM hay [ ]) dịch(lit) c/ Công thức liên hệ : mdd = V.D (= mdmôi +mct) CM = - Ôn lại phân loại hợp chất vô 10.C%.D M Nội dung 2: Bài tập - Nội dung: Tái kiến thức phân loại hợp chất vô - Phương thức: Hoạt động lớp - GV chia lớp thành nhóm hồn thành PHT số - Hoạt động nhóm: HS hồn thành phiếu học tập số - Hoạt động chung lớp: Mời nhóm lên báo cáo; thành viên khác nhận xét, bổ sung Mục tiêu hoạt động - Củng cố kiến thức học - Tiếp tục phát triển lực: tự học, HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh HS trả lời câu hỏi phần IV - HS hoạt động cặp đơi trao đổi nhóm nhỏ để giải câu hỏi phần IV - HĐ chung lớp: GV mời số HS lên trình - HS gặp khó khăn việc giải tập hóa học - HS ghi vào để hoàn thành nội dung học tập II Bài tập - HS tiến hành giải tập PHT số Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạ động học sinh + Kết trả lời câu hỏi phần IV + Thông qua sản phẩm học tập: Bài trì bày/lời giải HS câu hỏi/bài t phần IV, GV tổ chức cho HS chia sử dụng ngôn ngữ bày kết quả, HS khác góp ý, bổ sung GV thảo luận tìm chỗ sai cần điều chỉnh hóa học, phát giúp HS nhận chỗ sai sót cần chỉnh sửa chuẩn hóa kiến thức giải vấn đề chuẩn hóa kiến thức/phương pháp giải tập thơng qua mơn hóa học IV BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Mức độ vận dụng Câu 1: Tính CM 200 ml dung dịch C chứa 25g CuSO4.5H2O A 0,5M B 0,2M C 0,78M D 0,87M Câu 2: Tính khối lượng NaOH có 200g dung dịch NaOH 15% Câu 3: Hịa tan 23,5 gam K2O vào nước Sau dùng 250ml dung dịch HCl để trung hòa dung dịch Tính nồng độ mol HCl cần dùng A 1,5M B 2,0 M C 2,5 M D 3,0 M Câu 4: Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H 2SO4 loãng dư, thu 2,24 lít khí (đktc) Phần trăm theo khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu A 61,9% 38,1% B 50% 50% C 40% 60% D 30% 70% Câu 5: Hoà tan hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg Zn lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 loãng, thu 1,344 lit hiđro (ở đktc) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 8,98 B 9,88 C 9,1 D 8,22 V PHỤ LỤC PHIẾU HỌC TẬP SỐ Một số cơng thức tính tốn Chia lớp thành nhóm hồn thành câu hỏi sau: Câu Mol Các cơng thức tính số mol Câu Phát biểu định luật bảo tồn khối lượng Câu Các cơng thức tính nồng độ dung dịch Bài tập 1) Tính số mol chất sau: 3,9g K; 11,2g Fe; 55g CO2; 58g Fe3O4 6,72 lít CO2 (đktc); 10,08 lít SO2 (đktc); 3,36 lít H2 (đktc) 24 lít O2 (27,30C atm); 12 lít O2 (27,30C atm); 15lít H2 (250C 2atm) Bài tập 2) Tính nồng độ mol dung dịch sau: a) 500 ml dung dịch A chứa 19,88g Na2SO4 b) 200ml dung dịch B chứa 16g CuSO4 c) 200 ml dung dịch C chứa 25g CuSO4.2H2O Bài tập 3) Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau: a) 500g dung dịch A chứa 19,88g Na2SO4 b) 200g dung dịch B chứa 16g CuSO4 c) 200 g dung dịch C chứa 25g CuSO4.2H2O Ngày soạn: TÊN BÀI DẠY :……………………………… Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học ; Lớp 10A2,4,6 Thời gian thực hiện:(số tiết) Họ tên giáo viên……………………… Tiết THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS nêu được: - Trình bày thành phần nguyên tử (nguyên tử vô nhỏ; nguyên tử gồm phần: hạt nhân lớp vỏ nguyên tử; hạt nhân tạo nên hạt proton (p), neutron (n); Lớp vỏ tạo nên electron (e); điện tích, khối lượng loạihạt) - So sánh khối lượng electron với proton neutron, kích thước hạt nhân với kích thước nguyêntử -I.1.a, I.2 ( HS tự đọc) - II.Kích thước khối lượng nguyên tử (Hướng dẫn HS tự học) 2.Phẩm chất + Có ý thức tự học, hứng thú tự tin học tập + Nhận biết tầm tầm quan trọng, vai trò mơn Hóa học sống, phục vụ đời sống người Năng lực - Năng lực làm việc cá nhân - Năng lực hợp tác - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học - Năng lực tính tốn - Năng lực giải vấn đề thơng qua mơn hóa học - Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào sống II THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU Phương pháp dạy học: Phương pháp dạy học nhóm, dạy học nêu vấn đề Các kĩ thuật dạy học - Phương pháp dạy học hợp tác (kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật mảnh ghép, thảo luận góc) - Phương pháp sử dụng phương tiện trực quan (mơ hình, tranh ảnh, tư liệu, ), SGK - Phương pháp đàm thoại nêu vấn đề III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG 1: TÌNH HUỐNG KHỞI ĐỘNG Mục tiêu Dự kiến sản phẩm, đánh Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập học sinh hoạt động giá kết HĐ Huy động Tái kiến thức thành phần nguyên tử học - Sản phẩm: HS hoàn kiến thức Hoạt động trải nghiệm nhà thành nội dung học HS, - Hướng dẫn HS xem lại kiến thức học PHT tạo nhu cầu - Các nhóm thảo luận hồn thành phiếu KWL - Đánh giá kết hoạt tiếp tục tìm hiểu kiến thức Dự kiến số khó khăn vướng mắc học sinh: GV gợi ý số thơng tin trước cho HS q trình hồn thành phiếu KWL: Thuật ngữ nguyên tử xuất vào khoảng thời gian nào? Ai người sử dụng thuật ngữ đó? - Quan điểm Đê-mơ-crit ngun tử? Theo em quan điểm Đê-mơ-crit hồn tồn chưa? - Hãy định nghĩa xác ngun tử gì? Thành phần cấu tạo nguyên tử nào? Hoạt động lớp - GV cho HS quan sát video thí nghiệm: + Mơ thí nghiệm tạo tia âm cực nhà bác học người Anh Tom-xơn vào năm 1897 + Mơ thí nghiệm tìm hạt nhân nguyên tử nhà bác học Rơ dơ-pho vào năm 1911 Mục tiêu hoạt động Sự tìm electron, hạt nhân nguyên tử, cấu tạo hạt nhân nguyên tử động: + Thông qua phiếu KWL, báo cáo nhóm giáo viên biết học sinh học kiến thức nào, kiến thức cần phải điều chỉnh, bổ sung phần + Trong q trình HS hoạt động nhóm, GV cần quan sát kĩ tất nhóm, kịp thời phát khó khăn vướng mắc HS có biện pháp hỗ trợ hợp lí - Hoạt động nhóm: HS hồn thành phiếu học tập số - Hoạt động chung lớp: Mời số nhóm lên báo cáo; nhóm khác bổ sung HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Nội dung, phương thức tổ chức hoạt Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động động học tập học sinh Nội dung 1: Thành phần cấu tạo nguyên tử - Tìm hiểu thành phần nguyên tử gồm - Sản phẩm: HS tóm lược kiến thức ghi vào vở, hoàn thành + Electron : Sự tìm electron, khối nội dung học tập lượng điện tích electron - Kiểm tra, đánh giá kết hoạt động : + Hạt nhân nguyên tử : tìm hạt + Thơng qua quan sát: q trình hoạt động nhóm, nhân ngun tử,câu tạo hạt nhân giáo viên cần quan sát kĩ tất nhóm, kịp thời phát nguyên tử gồm hạt proton hạt notron khó khăn, vướng mắc học sinh có biện pháp hỗ - Hoạt động cá nhân: Nghiên cứu SGK, trợ hợp lí tiếp tục hồn chỉnh câu hỏi + Thơng qua báo cáo nhóm góp ý, bổ sung PHT nhóm khác: GV hướng dẫn HS chốt kiến thức cần - Hoạt động nhóm: Trao đổi, giải thích thiết hoạt động học sau : cụ thể kết thí nghiệm I Thành phần cấu tạo nguyên tử: - Hoạt động lớp: Mời đại diện nhóm * Vỏ nguyên tử chứa electron −31 trình bày, lớp hồn chỉnh phần kiến  m e = 9,1094.10 kg ≈ 0, 00055u  thức −19  q e = −1, 602.10 C == −e = − - Dự kiến số khó khăn vướng mắc Những hạt tạo thành tia âm cực electron học sinh: HS gặp khó khăn việc giải thích * Hạt nhân gồm: ... vướng A (1A = 10? ? ?10 m) mắc học sinh: HS gặp khó khăn - Đơn vị đo kích thước nguyên tử việc đổi đơn vị nm (1nm =10? ??9m) (r nguyên tử : 10- 1nm; r hạt nhân nguyên tử khoảng: 10- 5nm; re,p: 10- 8nm) Bán... kính nguyên tử H: 0 ,106 nm Khối lượng: Dùng đơn vị khối lượng nguyên tử (u) (hay đvC) 1u 1/12 khối lượng nguyên tử đồng vị cacbon-12 ((19,9265 .10- 27kg) 19,9265 .10? ??27 kg = 1,6605 .10? ??27 kg 12 1u =... Điều kiện: b = ; ≤ a ≤ 10 - Cách xác định số thự tự nhóm B: - Nếu: a + b < → STT nhóm = a + b -Nếu a + b = 8, 9, 10 → STT nhóm = -Nếu a + b > 10 → STT nhóm = (a + b) – 10 + Ví dụ: Z = 25 [Ar]3d54s2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hoá 10 chương trình mới theo CV 5512,

Từ khóa liên quan