0

Phụ lục 3 GDCD 7 CV 5512. KHGD GDCD 7 CV 5512

12 0 0
  • Phụ lục 3 GDCD 7  CV 5512. KHGD GDCD 7  CV 5512

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 23:03

Phụ lục 3 CV 5512: Kế hoạch GDCD 7. KHGD Giáo dục công dân 7 CV 5512. KHGD Giáo dục công dân 7 CV 5512. KHGD Giáo dục công dân 7 CV 5512. KHGD Giáo dục công dân 7 CV 5512. KHGD Giáo dục công dân 7 CV 5512. KHGD Giáo dục công dân 7 CV 5512. KHGD Giáo dục công dân 7 CV 5512. KHGD Giáo dục công dân 7 CV 5512 TRƯỜNG THCS SÔNG THAO TỔ CHUYÊN MÔN: VĂN – SỬ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN, KHỐI LỚP NĂM HỌC 2021-2022 I Đặc điểm tình hình Số lớp: ; Số học sinh: ; Số học sinh học chun đề lựa chọn (nếu có): …………… Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: ; Trình độ đào tạo (chuyên môn): Cao đẳng: Đại học: .; Trên đại học: Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 1: Tốt: ; Khá: ; Đạt: .; Chưa đạt: Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể thiết bị dạy học sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) STT Thiết bị dạy học Số Các thí nghiệm/thực hành Ghi lượng Máy chiếu 01 - Tranh: Bác Hồ với nhân dân VN 02 Bài 1: Sống giản dị - Tranh: Ở chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ thường xuyên tham gia luyện tập bóng chuyền với cán chiến sĩ - Tranh: Thương người thể thương thân 02 Chủ đề: Yêu thương người - Tranh: Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn sau đạt 02 Bài 6: Tôn sư trọng đạo giải thưởng lớn âm nhạc quốc tế thăm trường cũ - Tranh Đỗ Hoàng Thái Anh Nguyễn 03 Bài 11: Tự tin Hoàng Thái Anh, Nguyễn Minh Tâm HS khuyết tật - Tranh HS trường khiếm thị hội diễn văn nghệ; - Tranh thầy Nguyễn Ngọc Kí - Tài liệu, báo chí nói truyền thống văn 02 Chủ đề:Xây dựng gia đình văn hóa hố - Tranh: Rừng bị đốt phá làm nương rẫy 04 Bài 14: Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên sở giáo dục phổ thông - Tranh rừng tài nguyên thiên nhiên đất nước - Tranh sau lũ - Tranh chúng em tham gia phủ xanh đất chống đồi trọc nhiên Phòng học mơn/phịng thí nghiệm/phịng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể phịng thí nghiệm/phịng mơn/phịng đa năng/sân chơi/bãi tập sử dụng để tổ chức dạy học mơn học/hoạt động giáo dục) STT Tên phịng Số lượng Phạm vi nội dung sử dụng Ghi Sân thể dục Hoạt động ngoại khóa II Kế hoạch dạy học Phân phối chương trình STT Bài học Số tiết Yêu cầu cần đạt (1) (2) (3) Bài 1: Sống giản 1 Về kiến thức: dị - Nêu khái niệm, biểu biểu sống giản dị - Nhận biết ý nghĩa sống giản dị Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: - Đánh giá lối sống giản dị thân người khác lao động học tập - Qúy trọng người sống giản dị, góp ý cho bạn có biểu sa hoa lãng phí, để khắc phục hạn chế Năng lực phát triển thân: Tự nhận thức thân; lập thực kế hoạch để trở thành người sống giản dị Về phẩm chất : Chăm chỉ: Luôn cố gắng rèn luyện để có lối sống giản dị học tập,lao động sống hàng ngày Bài 2: Trung 1 Về kiến thức: thực - Nêu khái niệm , biểu trung thực - Nhận biết ý nghĩa sống trung thực Về lực Năng lực phát triển thân: Tự nhận thức thân; lập thực kế hoạch để trở thành Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho mơn Bài 3: Tự trọng Chủ đề: Yêu thương người người sống trung thực Năng lực điều chỉnh hành vi: - Biết nhận xét đánh giá hành vi thân người khác theo yêu cầu tính trung thực.Qúy trọng ủng hộ việc làm thẳng thắn, trung thực Phản đối hành vi thiếu trung thực học tập, sống - Trung thực học tập việc làm hàng ngày Về phẩm chất : Chăm chỉ: Luôn cố gắng rèn luyện để trở thành người trung thực học tập,lao động sống hàng ngày Trung thực: Ln thống lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm thân chịu trách nhiệm lời nói, hành vi thân Về kiến thức: - Nêu tự trọng - Biểu tính tự trọng - Nhận biết ý nghĩa tự trọng việc nâng cao phẩm giá người - Biết thể tự trọng học tập, sinh hoạt mối quan hệ - Biết phân biệt việc làm thể tự trọng với việc làm thiếu tính tự trọng Về lực Năng lực phát triển thân: Tự nhận thức thân; lập thực kế hoạch để trở thành người sống tự trọng Về phẩm chất : Chăm chỉ: Luôn cố gắng rèn luyện để trở thành người tự trọng trọng học tập,lao động sống hàng ngày Trung thực: Ln thống lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm thân chịu trách nhiệm lời nói, hành vi thân Về kiến thức: - Nêu khái niệm đoàn kết tương trợ ,yêu thương người, biểu lòng yêu thương người - Nhận biết ý nghĩa đoàn kết tương trợ lòng yêu thương người Về lực Năng lực phát triển thân: Tự nhận thức thân; lập thực kế hoạch để trở thành người có lịng u thương người Năng lực điều chỉnh hành vi: Bài 6: Tôn sư trọng đạo Bài 8: Khoan dung - Biết nhận xét đánh giá hành vi thân người khác Qúy trọng ủng hộ việc làm thể lịng u thương người khơng đồng tình với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt hành vi độc ác người Về phẩm chất Yêu nước: Tích cực, chủ động thực tốt đường lối sách Đảng, pháp luật nhà nước Tích cực tham gia phong trào thể tình yêu thương người Đảng nhà nước phát động Nhân ái: - Biết thể lòng yêu thương người người xung quanh việc làm cụ thể - Biết đoàn kết, tương trợ với bạn bè, người học tập, sinh hoạt tập thể sống - Qúy trọng đoàn kết, tương trợ người, sẵn sàng giúp đỡ người khác - Phản đối hành vi gây đoàn kết - Quan tâm đến người xung quanh; khơng đồng tình với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt hành vi độc ác người Về kiến thức: - Hs hiểu tôn sư trọng đạo - Nêu số biểu tôn sư trọng đạo - Nêu ý nghĩa của tôn sư trọng đạo Về lực : Năng lực điều chỉnh hành vi: - Biết nhận xét đánh giá hành vi thân người khác Qúy trọng ủng hộ việc làm tơn sư trọng đạo khơng đồng tình với việc làm khong tôn sư trọng đạo Năng lực phát triển thân: Tự nhận thức thân; lập thực kế hoạch để trở thành người biết tôn sư trọng đạo Về phẩm chất: Nhân ái,yêu nước,trách nhiệm Về kiến thức: - Hiểu khoan dung - Kể số biểu lòng khoan dung - Nêu ý nghĩa lòng khoan dung Về lực : Năng lực phát triển thân: Tự nhận thức thân; lập thực kế hoạch để trở thành Bài 11: Tự tin Chủ đề:Xây dựng gia đình văn hóa Bài 10: Giữ gìn phát huy truyền thống tốt người khoan dung Về phẩm chất: Nhân - Biết thể lòng khoan dung quan hệ với người xung quanh - Khoan dung độ lượng với người; phê phán định kiến, hẹp hòi, cố chấp quan hệ người với người Về kiến thức: - Nêu số biểu tính tự tin - Nêu ý nghĩa rèn luyện tính tự tin Về lực : Năng lực phát triển thân: Tự nhận thức thân; lập thực kế hoạch để trở thành người khoan dung Về phẩm chất : Chăm chỉ: Luôn cố gắng rèn luyện để trở thành người tự tin trọng học tập,lao động sống hàng ngày Trách nhiệm: Biết thể tính tự tin cơng việc cụ thể.Tự tin vào thân và không a dua, dao động hành động Về kiến thức: - Kể tiêu chuẩn gia đình có văn hóa - Nêu ý nghĩa xây dựng gia đình văn hóa - Biết mối người cần phải làm để xây dựng gia đình văn hóa Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết giá trị tốt đẹp gia đình văn hóa - Biết phân biệt biểu sai, lành mạnh không lành mạnh sinh hoạt văn hóa gia đình - Biết tự đánh giá thân việc đóng góp xây dựng gia đình văn hóa - Biết thể hành vi văn hóa cư xử, lối sống gia đình Năng lực phát triển thân: Tự nhận thức thân; lập thực kế hoạch để không ngừng phát huy nâng cao trị truyền thống tốt đẹp Về phẩm chất : Trách nhiệm: Tích cực, chủ động tham gia hoạt động để xây dựng gia đình văn hóa Về kiến thức: - Hiểu giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dịng họ - Kể số biểu giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình dịng họ đẹp gia đình, dịng họ 10 Thực hành ngoại khóa vấn đề địa phương nội dung học: 11 Bài 12: Sống làm việc có kế hoạch - Hiểu ý nghĩa việc giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình dịng họ Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết giá trị truyền thống tốt đẹp gia đình, dịng họ Năng lực phát triển thân: Tự nhận thức thân; lập thực kế hoạch để không ngừng phát huy nâng cao trị truyền thống tốt đẹp Về phẩm chất : Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia hoạt động để phát huy truyền thống gia đình, dịng họ Nhân ái: Trân trọng giá trị tốt đẹp mà ông bà, bố mẹ, hệ trước xây dựng Trách nhiệm: Có có ý thức tìm hiểu, tham gia hoạt động gia đình dịng họ, quan tâm đến cơng việc gia đình Về kiến thức: - HS hiểu truyền thống tốt đẹp gia đình, dịng họ Phú Thọ - Giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dịng họ - Ý nghĩa việc giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dịng họ Phú Thọ Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết giá trị truyền thống tốt đẹp gia đình, dịng họ Năng lực phát triển thân: Tự nhận thức thân; lập thực kế hoạch để không ngừng phát huy nâng cao trị truyền thống tốt đẹp Về phẩm chất : Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia hoạt động để phát huy truyền thống gia đình, dịng họ Nhân ái: Trân trọng giá trị tốt đẹp mà ông bà, bố mẹ, hệ trước xây dựng Trách nhiệm: Có có ý thức tìm hiểu, tham gia hoạt động gia đình dịng họ, quan tâm đến cơng việc gia đình -1 Về kiến thức: Hiểu sống làm việc có kế hoạch - Kể số biểu sống làm việc có kế hoạch 12 Bài 13: Quyền bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Việt Nam 13 Bài 14: Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên - Nêu ý nghĩa việc sống làm việc có kế hoạch - Biết phân biệt biểu sống làm việc có kế hoạch với sống làm việc thiếu kế hoạch Về lực: Điều chỉnh hành vi: Tôn trọng, ủng hộ sống làm việc có kế hoạch, phê phán lối sống tùy tiện, không kế hoạch Phát triển thân: Tự nhận thức thân Rèn luyện để trở thành người sống, làm việc có kế hoạch Về phẩm chất : Trách nhiệm: Ln có ý thức rèn luyện, học tập, làm việc có kế hoạch Về kiến thức: - Nêu số quyền trẻ em qui định luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em - Nêu bổn phận trẻ em gia đình, nhà trường xã hội - Nêu trách nhiệm gia đình, nhà nước xã hội việc bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em - Nhận biết hành vi vi phạm quyền trẻ em Về lực: Điều chỉnh hành vi: - Biết xử lí tình cụ thể có liên quan đến quyền bổn phận trẻ em - Biết thực tốt quyền bổn phận trẻ em, đồng thời biết nhắc nhở bạn bè thực - Có ý thức bảo vệ quyền tôn trọng quyền bạn bè Về phẩm chất: Trách nhiệm: Luôn chấp hành tốt quy định Quyền bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Việt Nam Về kiến thức: - Nêu môi trường, tài nguyên thiên nhiên - Kể tên yếu tố môi trường tài nguyên thiên nhiên - Nêu nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường - Nêu vai trị mơi trường tài ngun thiên nhiên sống người - Kể qui định pháp luật bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên - Nêu biên pháp bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên 14 Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa 15 Bài 16: Quyền tự tín ngưỡng tơn giáo - Qua học Hs hình thành phẩm chất trách nhiệm lực phát triển thân Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: - Nhận biết hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên, biết báo cho người có trách nhiệm để xử lí - Biết bảo vệ môi trường nhà, trường nơi công cộng, biết nhắc nhở bạn bè thực - Có ý thức bảo vệ bảo vệ mơi trường tài nguyên thiên nhiên; ủng hộ biện pháp bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên - Phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường Năng lực phát triển thân: Trang bị cho thân kỹ sống để thích ứng, điều chỉnh hịa nhập với sống Về phẩm chất Trách nhiệm: Có ý thức tìm hiểu sẵn sàng tham gia hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên, phản đối hành vi xâm hại, phá hoại thiên nhiên Về kiến thức: - Nêu di sản văn hóa - Kể tên số di sản văn hóa nước ta - Hiểu ý nghĩa di sản văn hóa - Kể qui định pháp luật bảo vệ di sản văn hóa Về lực: Năng lực phát triển thân: Nhận biết hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ di sản văn hóa, biết đấu tranh, ngăn chặn hành vi báo cho người có trách nhiệm biết để xử lí Về phẩm chất: Trách nhiệm: - Tham gia hoạt động giữ gìn, bảo vệ tơn tạo di sản văn hóa phù hợp với lứa tuổi - Tôn trọng tự hào di sản văn hóa quê hương đất nước Về kiến thức: - Hiểu tín ngưỡng, tơn giáo quyền tự tín ngưỡng tơn giáo - Kể tên số tín ngưỡng tơn giáo nước ta - Nêu số qui định pháp luật quyền tự tín ngưỡng tơn giáo - Qua học Hs hình thành phẩm chất trách nhiệm lực phát triển thân Về phẩm lực: Phát triển thân điều chỉnh hành vi 16 Bài 17: Chủ đề: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 17 Thực hành ngoại khóa vấn đề địa phương nội dung học - Biết phát báo cho người có trách nhiệm hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo để làm việc xấu - Tôn trọng quyền tự tín ngưỡng tơn giáo người khác - Đấu tranh chống tượng mê tín dị đoan hành vi vi phạm quyền tự tín ngưỡng tôn giáo Về phẩm chất: Trách nhiệm:Thực tốt quy định pháp luật quyền tự tín ngưỡng tơn giáo Về kiến thức: - Biết Bản chất Nhà nước ta, Kể tên quan nhà nước cấp sở (xã, phường, thị trấn) nêu quan bầu - Nêu máy Nhà nước, Nêu nhiệm vụ loại quan nhà nước cấp sở - Vẽ sơ đồ máy nhà nước cách giản lược - Nêu tên bốn loại quan máy nhà nước chức năng, nhiệm vụ loại quan - Nhận biết số quan máy Nhà nước thực tế Về lực: Tìm hiểu tham gia hoạt động kinh tế xã hội - Chấp hành vận động cha mẹ, người chấp hành định quan nhà nước địa phương - Tôn trọng quan nhà nước cấp sở; ủng hộ hoạt động quan Về phẩm chất: Trách nhiệm - Chấp hành tốt sách pháp luật Nhà nước - Tôn trọng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Về kiến thức: - Nêu di sản văn hóa - Kể tên số di sản văn hóa nước ta - Hiểu ý nghĩa di sản văn hóa - Kể qui định pháp luật bảo vệ di sản văn hóa Về lực: Năng lực phát triển thân: Nhận biết hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ di sản văn hóa, biết đấu tranh, ngăn chặn hành vi báo cho người có trách nhiệm biết để xử lí Về phẩm chất: Trách nhiệm: - Tham gia hoạt động giữ gìn, bảo vệ tơn tạo di sản văn hóa phù hợp với lứa tuổi - Tơn trọng tự hào di sản văn hóa quê hương đất nước Kiểm tra, đánh giá định kỳ Bài kiểm tra, đánh giá Giữa Học kỳ Thời gian (1) 45 phút Thời điểm (2) Tuần 01/11/2106/11/21 Cuối Học kỳ 45 phút Tuần 16 20/12/2125/12/21 Yêu cầu cần đạt (3) Về kiến thức: - Hiểu chuẩn mực đạo đức học + Sống giản dị + Trung thực + Tự trọng + Yêu thương người + Tôn sư trọng đạo Về lực : Năng lực điều chỉnh hành vi: - Có khả làm chủ thân học tập, sinh hoạt - Rèn kĩ làm cho HS Biết phân tích vận dụng trình làm kiểm tra Về phẩm chất: Trung thực - Có thái độ ý thức tự giác trình làm bạn xung quanh Về kiến thức: - Hiểu chuẩn mực đạo đức học - Có khả làm chủ thân học tập, sinh hoạt Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết vận dụng kiến thức học để giải vấn đề sinh thực tiễn sống, hình thành thói quen suy nghĩ hành động phù hợp với lứa tuổi Năng lực phát triển thân: Tự nhận thức đánh giá Hình thức (4) Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận, viết giấy theo đặc tả Bộ giáo dục đào tạo Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận, viết giấy theo đặc tả Bộ giáo dục đào tạo thân; lập thực kế hoạch hồn thiện thân nhằm có điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập Về phẩm chất: Trung thực: Ln thống lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm thân trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp Trách nhiệm: Hồn thành tốt q trình học tập rèn luyện nhằm đạt mục đích đặt Giữa Học kỳ 45 phút Tuần 26 14/03/2219/03/22 Cuối Học kỳ 45 phút Tuần 33 02/05/2207/05/22 Về kiến thức: - Hs nhớ lại kiến thức học chương trình kì II - Hiểu ý nghĩa chuẩn mực đạo đức phù hợp với lứa tuổi mối quan hệ - Biết đánh giá hành vi thân ngời xung quanh - Biết vận dụng kiến thức để giải số vấn đề thực tế sống phù hợp với lứa tuổi - Có thái độ đắn, rõ ràng trước tượng, hành vi vi phạm pháp luật, có tình cảm sáng, lành mạnh - Phê phán, đấu tranh hành vi trái pháp luật Về lực: Phát triển thân Về phẩm chất: Trung thực, trách nhiệm Về kiến thức: - Hiểu chuẩn mực đạo đức pháp luật học Về lực Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết vận dụng kiến thức học để giải vấn đề sinh Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận, viết giấy theo đặc tả Bộ giáo dục đào tạo Kiểm tra trắc nghiệm kết hợp với tự luận, viết giấy theo đặc tả Bộ giáo dục đào tạo thực tiễn sống, hình thành thói quen suy nghĩ hành động phù hợp với lứa tuổi Năng lực phát triển thân: Tự nhận thức đánh giá thân; lập thực kế hoạch hoàn thiện thân nhằm có điều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập Về phẩm chất: Trung thực: Luôn thống lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm thân trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp Trách nhiệm: Hoàn thành tốt trình học tập rèn luyện nhằm đạt mục đích đặt III Các nội dung khác (nếu có): TỔ TRƯỞNG Lê Mai Vàng Cẩm Khê, ngày tháng năm 2021 HIỆU TRƯỞNG ... học tập rèn luyện nhằm đạt mục đích đặt Giữa Học kỳ 45 phút Tuần 26 14/ 03/ 2219/ 03/ 22 Cuối Học kỳ 45 phút Tuần 33 02/05/22 07/ 05/22 Về kiến thức: - Hs nhớ lại kiến thức học chương trình kì II - Hiểu... triển thân Về phẩm lực: Phát triển thân điều chỉnh hành vi 16 Bài 17: Chủ đề: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 17 Thực hành ngoại khóa vấn đề địa phương nội dung học - Biết phát báo... làm việc có kế hoạch - Kể số biểu sống làm việc có kế hoạch 12 Bài 13: Quyền bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Việt Nam 13 Bài 14: Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên - Nêu ý nghĩa việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Phụ lục 3 GDCD 7 CV 5512. KHGD GDCD 7 CV 5512, Phụ lục 3 GDCD 7 CV 5512. KHGD GDCD 7 CV 5512