0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Ngữ văn >

giao an 10-tap i (day du)- văn học vn

giao an anh van9-đầy đủ

giao an anh van9-đầy đủ

... exercise.A. I wish I could do that exercise. B. I wish I can done that exercise.C. I wish I can did that exercise. D. I wish I can do that exercise.  Huynh Van Nghe High School Lesson plan- English ... activity again- Pairs: matching- Read their answer aloud- Correction- Groups work: fill in blanks- Write their answer on the board- Correction 1. Van is an American student.2. he’s living ... homeIII. TECHNIQUES: pairs, elicit, individually, pairs, groupsIV. TEACHING AIDS: textbook, sub- boardV. PROCEDURE1. Checking attendance2. Check the previous lesson3. New lessonACTIVITIES...
 • 129
 • 600
 • 0
Giáo án Đại 8 (đầy đủ)

Giáo án Đại 8 (đầy đủ)

... hiệu hai lập phơng. - Phân biệt sự khác nhau giữa các kh i niệm Tổng hai lập phơng, Hiệu hai lập phơng, v i các kh i niệm Lập phơng của một tổng, Lập phơng của một hiệu * Kỷ năng: - Biết ... HS: Trả l i miệng, có gi i thích.1) Đúng.2) Sai.3) Đúng.4) Sai.5) Sai- HS: Cả lớp cùng làm voà vở, 2HS lên bảng thực hiện- HS: Làm b i theo nhóm vào phiếu họcc tập1 đ i diện lên bảng ... vào việc gi i toán. B Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Bảng phụ ghi b i tập, hằng đẳng thức. - HS: Bảng nhóm.C Tiến trình dạy học: Giáo viên: Lê Xuân Thiện13 Trờng PTDT N i Trú Giáo án Đại...
 • 103
 • 540
 • 5
Giáo án Hình 8 (đầy đủ)

Giáo án Hình 8 (đầy đủ)

... PTDT N i Trú Giáo án: Hình học 8 Ngày soạn:Chơng I : Tứ giácTiết 1: tứ giácA Mục tiêu:* Kiến thức:- Học sinh nắm đợc định nghĩa tứ giác, tứ giác l i, các góc của tứ giác l i. - HS biết vẽ ... SBTC Tiến trình dạy học: Giáo viên: Lê Xuân Thiện13 Trêng PTDT N i Tró Gi¸o ¸n: H×nh häc 8 Ngµy so¹n:Ch¬ng II: §A gi¸c, diƯn tÝch cđa ®a gi¸cTiÕt 26: ®a gi¸c - ®a gi¸c ®ỊuA – Mơc tiªu:* ... hình thoiPhần II. Tự luận:Câu 7. Cho ABC vuộng t i A, đờng cao AH. G i D là i m đ i xứng v i H qua AB, g i E là i m đ i xứng v i H qua AC.a) Chứng minh: DA = AEb) Chúng minh: ba i m D,...
 • 100
 • 870
 • 8
GIAO AN 12 NC DAY DU NHAT 70 TIET

GIAO AN 12 NC DAY DU NHAT 70 TIET

... các ptpư.III. Củng cố b i: 1- Nhấn mạnh kiến thức b i học. 2- Kh i quát các dạng b i tập và cách gi i. IV. Hướng dẫn về nhà:1. Học b i, làm b i tập 2. Chuẩn bò b i sau: Aminoaxit: nghiên cứu ... v i HNO2H2N-R-COOH + HNO2 → HO-R-COOH + N2↑ + H2O hiđroxiaxit4.Phản ứng trùng ngưngAxit 6 - aminohexanoic (axit ε - aminocaproic)hoặc axit 7- aminoheptanoic (axit ω- aminoenantoic) ... Brom. 2. HS: Nghiên cứu trước n i dung b i học. D. Tiến trình lên lớp. I. Kiểm tra só số, ổn đònh lớp.II. Kiểm tra b i cũ. CTCT và tên g i các amin có CTPT là C4H11N.III. B i m i. Hoạt động của...
 • 120
 • 2,348
 • 5
GIÁO ÁN ĐỊA 6 ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN ĐỊA 6 ĐẦY ĐỦ

... cư i đã t i E- Dặn dò: Về nhà làm tiếp b i tập SGK. Học b i cũ, nghiên cứu b i m i. Rút kinh nghiệm sau b i giảng:28 GV hệ thống l i kiến thức b i giảng. GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ ... b i m i. Rút kinh nghiệm sau b i giảng:Tuần:07Tiết: 07B i: 06Ngày soạn: 15/9/2008Ngày giảng:1-3/10/2008Ngư i soạn: Võ Thanh i nLớp:6THỤC HÀNH + ÔN TẬPA: Mục tiêu b i học: Sau b i học, ... kiến thức.bảng chú gi i để biết ý nghóa cuả các kí hiệu bản đồ. Có 3 lo i kí hiệu là:+ kí hiệu i m: (Thể hiện đ i tượng đòa lí diện tích nhỏ)+ Kí hiệu đường: (Thể hiện đ i tượng có chiều...
 • 84
 • 646
 • 0
GIÁO ÁN ĐỊA 7 ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN ĐỊA 7 ĐẦY ĐỦ

... dò : học b i , làm BT 3, 4 / 18, 19 SGK . Đọc trước b i 6B i 6 : M I TRƯờNG NHIệT Đ I I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : Đ² của MT nhiệt đ i và của KH nhiệt đ i .- Nhận biết được cảnh quan đặc ... 30/8/2008Ngư i soạn: Võ Thanh i n B i 7 : M I TRƯờNG NHIệT Đ I GIó MùA I – Mục tiêu : 1) Kiến thức :- Nắm sơ qua nguyên nhân hình thành gió mùa ở đ i nóng và đặc i m cuả gió mùa mùa hạ , gió mùa ... thiên nhiên , yêu đất nùc ? GD ý thức BV MT.II – Đồ dùng dạy học :- BĐ Kh TG- Biểu đồ nhiệt độ , LM của MT nhiệt đ i. III – Phương pháp : trực quan , phát vấn , phân tích , dùng l i , diễn...
 • 143
 • 637
 • 3
GIÁO ÁN SHNGLL 12 (ĐẦY ĐỦ)

GIÁO ÁN SHNGLL 12 (ĐẦY ĐỦ)

... chi đoàn) i u khiển chương trình:-Trang trí lớp -Gi i thiệu chương trình làm việc - Đ i diện cán bộ lớp tun bố lí do, gi i thiệu đ i biểu, gi i thiệu ngư i i u khiển.- Ngư i i u khiển gi i ... chi đoàn) i u khiển chương trình:-Trang trí lớp -Gi i thiệu chương trình làm việc Đ i diện cán bộ lớp tun bố lí do, gi i thiệu đ i biểu, gi i thiệu ngư i i u khiển.-Xen kẽ v i tiết muc văn ... lớp -Gi i thiệu chương trình làm việc Đ i diện cán bộ lớp tun bố lí do, gi i thiệu đ i biểu, gi i thiệu ngư i i u khiển.-Xen kẽ v i tiết muc văn nghệ V-KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG -Đánh giá các...
 • 31
 • 531
 • 1
giáo án Word rất đầy đủ

giáo án Word rất đầy đủ

... đ i v i những b i có thí nghiệm .II- Chuẩn bị: - Đ i v i m i nhóm học sinh: Dây i n trở bằng NiKêLin (hoặc Con Stantan)Chiều d i 1m Đờng kính 0,3 m m ; dây này đợc quấn trên trụ sứ ( g i ... l i theo câu h i của GVph i làm ngu i tấm kim lo i đến nhiệt độ phòng đến khi làm TN tiếp theo.Nếu làm TN v i 2 tấm kim lo i giống nhauthì ph i đảm bảo i u kiện để 2 tấm kim lo i đợc chiếu ... thị biểu diễn m i quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm .- Nêu đợc kết luận về sự phụ thuộc của cờng độ dòng i n vào hiệu i n thế giữa hai đầu dây dẫn .II- Chuẩn bị : Đ i v i m i nhóm học sinh...
 • 197
 • 597
 • 1
giao an toan 7 day du nhat

giao an toan 7 day du nhat

... dụ về hai phân số bằng nhau ?Hoạt động 2 : Gi i thiệu b i m i :Gv gi i thiệu tổng quát về n i dung chính của chương I. Gi i thiệu n i dung của b i 1.Hoạt động 3 : Số hữu tỷ :Viết các số ... động 1: Kiểm tra 15’Hoạt động 2 :Gi i thiệu b i m i :B i 1: Gv nêu đề b i .G i Hs lên bảng gi i .Kiểm tra kết quả và nhận xét b i Hs đọc đề và gi i. Viết các tỷ số đã cho dư i dạng phân ... Gi i thiệu b i luyện tập :B i 1: Thực hiện phép tính:Gv nêu đề b i. Yêu cầu Hs thực hiện các b i tính theo nhóm.Gv kiểm tra kết quả của m i nhóm, yêu cầu m i nhóm gi i thích cách gi i? Bài...
 • 97
 • 717
 • 4
giao an toan 7 day du nhat T2

giao an toan 7 day du nhat T2

... một biến, cộng trừ đa thức một biến.- Nghiệm của đa thức một biến, kiển tra nghiệm của đa thức một biến.II/ Chuẩn bò:GV: Bảng phụ, giáo án, viết lông.HS: Viết lông và phiếu học tậpIII/ Tiến ... phụ, viết lông khi cho HS làm nhóm.HS soạn b i trước ở nhà và ôn l i việc cộng trừ hai đa thức đã học. III/ Tiến trình lên lớp:1/ n đònh tổ chức.2/ Kiểm tra b i cũ: 3/ N i dung b i m i: Hoạt ... dần.II. Chuẩn bò: GV: g/á, SGK, bảng phụ. HS xem trước b i 6 ở nhà. n l i qui tắc dấu ngoặc. Hä tªn Gi¸o viªn: Ng« ThÞ Huª Gi¸o ¸n D i sè líp 7Tr êng THCS Nam ToµnI Nam Trùc-Nam §Þnh III. Tiến...
 • 15
 • 663
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giáo án ngữ văn lớp 10 nâng cao tập 2giáo án ngữ văn lớp 10 cơ bảngiáo án ngữ văn lớp 10 học kì 2giáo án ngữ văn lớp 10 kì 2giáo án ngữ văn lớp 10 nâng cao tập 1giáo án ngữ văn lớp 10 tập 1giáo án ngữ văn lớp 10 cả nămgiáo án ngữ văn lớp 10 nâng caogiáo án ngữ văn lớp 10 tập 2giáo án ngữ văn lớp 10 tấm cámgiáo án ngữ văn lớp 10 chương trình nâng caogiáo án ngữ văn lớp 10 cơ bản trọn bộgiáo án ngữ văn lớp 10 học kỳ 2giao an ngu van lop 10 bai canh ngay hegiáo án ngữ văn lớp 10 bài văn bảnBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP