0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Nâng cấp cơ sở vật chất

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN KHU CÔNG NGHIỆP (KCN) TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH (Trang 84 -86 )

1. Tính cấp thiết của đề tài

5.2.3. Nâng cấp cơ sở vật chất

trung bình thấp nhất trong tất cả thành phần của mô hình nghiên cứu. ĐIều này phản ánh đúng tình hình thực tế cơ sở vật chất tại đơn vị. Chính vì vậy, việc nâng cấp cơ sở vật chất là một giải pháp cần thiết để cải thiện chất lượng dịch vụ tại Chi cục.

Các giải pháp nâng cấp cơ sở vật chất nếu được áp dụng tốt, thì chất lượng yếu tố phương tiện hữu hình tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng sẽ được cải thiện. Cơ sở vật chất được nâng cấp sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình kiểm tra, thông quan hàng hóa và phương tiện vận tải. Do đó, tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Về phương hướng thực hiện, Chi cục tiếp tục hiện đại hóa cơ sở vật chất căn cứ theo chiến lược phát triển của ngành Hải quan giai đoạn 2021-2030, theo mô hình hải quan thông minh. Chi cục kiến nghị về những chủ trương liên quan tới việc đầu tư, trang bị cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng việc triển khai áp dụng quản lý hải quan trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin; đầu tư hiện đại hóa hệ thống trụ sở làm việc; trang bị đầy đủ các thiết bị thiết yếu và hiện đại phục vụ kiểm tra, giám sát hải quan và các hoạt động liên quan.

- Trong ngắn hạn, Chi cục sẽ hoàn thiện và nâng cấp các kênh thông tin tuyên truyền, như xây dựng cổng thông tin điện tử, bổ sung các tài liệu bằng tiếng nước ngoài. Tiếp theo, đơn vị cần nâng cấp trụ sở tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng, như trang bị hệ thống máy điều hòa, nâng cấp hệ thống máy vi tính, đường truyền Internet. Ngoài ra, Chi cục cần cải tạo hệ thống sàn và mái che của bãi kiểm tra hàng hóa, bổ sung các thiết bị hiện đại như máy soi container, trạm cân xe.

- Trong dài hạn, Chi cục hướng đến hiện đại hóa trang thiết bị, cũng như công tác kiểm tra, giám sát hải quan để giảm thiểu sự can thiệp của công chức trong các khâu này theo định hướng của Tổng cục Hải quan. Ví dụ như, Chi cục sẽ sử dụng camera nhận dạng, seal định vị điện tử, barie điện tử để giám sát hàng hóa ra, vào, lưu giữ, cũng như trong quá trình vận chuyển hoặc khi vận chuyển qua khu vực giám sát.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN KHU CÔNG NGHIỆP (KCN) TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH (Trang 84 -86 )

×