0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) (Trang 77 -78 )

Nguồn nhân lực của đóng một vai trò then chốt trong việc tạo ra thành công của một doanh nghiệp, vấn đề nhân sự luôn được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu, nó có vai trò quan trọng quyết định đến sự phát triển hay diệt vong của một doanh nghiệp nói chung. Khi mà thị trường tài chính Việt Nam đã và đang phát triển khá mạnh trong những năm gần đây thì vấn đề nguồn nhân lực càng được đề cao hơn bao giờ hết.

Dù sở hữu một lực lượng lao động có trình độ và chuyên môn cao cho đến thời điểm này. Tuy nhiên, công tác quản trị và chất lượng nguồn nhân lực của SCB còn tồn tại nhiều bất cập cần phải giải quyết, những bất cập đó là:

- Thứ nhất, chất lượng nhân sự của SCB chưa đồng đều về “chất”, còn khá nhiều cán bộ có tư tưởng của thời kỳ trước, nên thiếu năng động và không bắt kịp nhu cầu thay đổi ngày cao của lĩnh vực ngân hàng.

- Thứ hai, cơ chế tuyển dụng của SCB trong những năm qua chưa thực sự minh bạch và chưa phù hợp với thực tế.

- Thứ ba, chế độ lương và phụ cấp hiện tại của SCB chưa cao, trong khi độ chế độ đãi ngộ nhân tài còn thấp dẫn so với các tổ chức tín dụng khác.

Các giải pháp cần phải triển khai để khắc phục và hoàn thiện chất lượng nhân sự tại SCB gồm:

- Minh bạch hơn nữa vấn đề tuyển dụng, đưa ra những tiêu chí phù hợp và sát với nhu cầu tuyển dụng hơn.

- Phải có chế độ thu hút và giữ nhân tài, có cơ chế tiền lương, thưởng, chế độ đãi ngộ nhân viên phải được nâng lên cho tương xứng với những gì cán bộ đó đã đóng góp. Hạn chế chế độ lương “cào bằng”, phải có những chính sách thưởng riêng cho từng cán bộ để khuyến kích động viên họ hoàn thành tốt nhiệm vụ và gắng bó lâu dài với ngân hàng.

- Dù đã có trung tâm đào tạo, nhưng trong thời gian qua trung tâm chưa phát huy được vai trò đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên. Nên việc sắp xếp, tổ chức lại trung tâm đào tạo là thật sự cần thiết.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) (Trang 77 -78 )

×