0

Kết quả hoạt động kinh doanh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) (Trang 48-49 )

Trong năm 2015, các chính sách vĩ mô được điều hành một cách linh hoạt đã giúp nền kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, khu vực sản xuất kinh doanh được mở rộng và giải quyết được bài toán đầu ra của hệ thống ngân hàng.

Thị trường tài chính tiền tệ đạt được những kết quả khả quan, hệ thống TCTD được cơ cấu lại và vận hành theo đúng chủ trương của Chính phủ, NHNN, thị trường tài chính tiền tệ liên kết chặt chẽ với các khu vực còn lại của nền kinh tế và đang tạo hiệu ứng tốt cho các ngành nghề, lĩnh vực khác. Trong bối cảnh đó, toàn thể thành viên trong ngôi nhà chung SCB đã đồng lòng, gắn kết, nỗ lực, sáng tạo và kiên định thực hiện các mục tiêu kinh doanh, hướng đến sự phát triển an toàn, bền vững, tạo bước đệm vững chắc để tiến đến chinh phục các mục tiêu cao hơn trong lộ trình phát triển của Ngân hàng. Cụ thể như sau:

- Tổng tài sản:

Hiệu quả tài chính gia tăng nhờ những cải thiện về chất lượng tài sản. Quy mô tổng tài sản cũng tăng 28,4% so với năm 2014, đạt 331.227 tỷ đồng, trong đó, tài sản có sinh lời chiếm 83%.

SCB là một trong 2 ngân hàng có quy mô lớn nhất trong trong hệ thống các ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh và đứng thứ 3 về vốn điều lệ.

- Tiền gửi khách hàng:

Tổng tiền gửi của khách hàng đạt 256.415 tỷ đồng, tăng 29,1% so với đầu năm.Bên cạnh sự tăng trưởng tốt về huy động vốn, SCB cũng tiếp tục có những bước tiến đáng kể trong việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn huy động theo hướng an toàn và hiệu quả.

Trong năm 2015, SCB cũng đã phát hành thành công 1.006 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu kỳ hạn dài để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và vốn tự có cấp 2.

Với kết quả như trên, SCB không những luôn đảm bảo ổn định thanh khoản mà còn là động lực để đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh và cải thiện thu nhập cho ngân hàng.

- Cho vay khách hàng:

Tiếp nối thành công đã đạt được trong năm 2014, năm 2015 SCB tiếp tục phát triển tín dụng với mức tăng trưởng 27,7% và quy mô tổng cho vay khách hàng đạt 170.462 tỷ đồng.

- Nợ quá hạn, nợ xấu:

SCB tiếp tục đẩy mạnh xử lý và thu hồi các khoản nợ quá hạn, nợ xấu cũng như áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro chặt chẽ nhằm ngăn ngừa nợ xấu phát sinh mới. Theo đó, đến 31/12/2015, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,34% tổng dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 1,25% tổng dư nợ.

- Thu nhập từ hoạt động:

Hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt; công tác quản trị rủi ro được nâng cao; cộng với tinh thần tiết kiệm chi phí đã giúp cải thiện thu nhập cho ngân hàng, theo đó, tổng thu nhập hoạt động của SCB đạt 5.402 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2014.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) (Trang 48 -49 )

×