0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Kiến nghị đối với SCB

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) (Trang 82 -84 )

- Cần phải sớm xem xét và phê duyệt các dự án mở rộng hệ thống mạng lưới các điểm giao dịch của SCB, để kịp thời triển khai đi vào hoạt động.

- Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển, để tung ra những sản phẩm dịch vụ mới kịp thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, kịp thời chỉ đạo hỗ trợ chi nhánh trong việc mở rộng mạng lưới, phát triển thị trường, tránh mất các cơ hội xâm nhập và phát triển thị trường.

- Tăng cường hoạt động marketing hơn nữa, phát triển hoạt động tiếp thị theo hướng tăng chiều sâu về chất lượng, hoàn thiện chương trình quản trị marketing NH cho toàn hệ thống.

- Quan tâm hơn nữa công tác cải tạo và nâng cấp hệ thống thông tin của NH, tránh trường hợp bị mất kết nối đường truyền hoặc mất đồng bộ giữa các máy chủ gây ra lỗi trên hệ thống trong thời gian qua. Xây dựng cơ chế lãi suất hợp lý cho toàn hệ thống và phân biệt đặc điểm cá biệt của từng chi nhánh để xây dựng cơ chế lãi suất hợp lý, vừa tập trung sức mạnh của toàn chi nhánh, vừa mang tính lợi thế của toàn chi nhánh.

- Không ngừng xây dựng và hoàn thiện các qui định hướng dẫn hoạt động cho các chi nhánh.

- Nên có cơ chế lương, thưởng linh hoạt hơn, có chế độ khen thưởng đặc biệt đối với các chi nhánh hoàn thành kế hoạch được giao. Nên tạo điều kiện cho CBCNV của các chi nhánh gặp gỡ giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nghiệp vụ để từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết và nâng cao trình độ quản lý và trình độ nghiệp vụ.

- Thường xuyên mở các lớp đào tạo nghiệp vụ hơn nữa, để nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ quản lý của CBCNV.

- Có chế độ đãi ngộ, hỗ trợ học phí đối với các cán bộ công nhân đang theo học các chương trình đào tạo sau đại học, các chương trình tin học, ngoại ngữ và đặc biệt với các CBCNV có bằng cấp sau đại học, chứng chỉ tin học ngoại ngữ phục vụ tốt cho công tác chuyên môn nghiệp vụ sẽ được nâng lương…

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) (Trang 82 -84 )

×