0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Phát triển hệ thống công nghệ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) (Trang 81 -82 )

Ngân hàng có trở thành một tập đoàn tài chính hàng đầu, hay là một nhà bán lẻ chuyên nghiệp hay không? Chất lượng dịch vụ có được xem là hoàn hảo hay không? Điều có sự góp mặt không nhỏ của yếu tố công nghệ công tin. Hầu hết các sản phẩm mới mà các Ngân hàng đang hướng đến đều bị chi phối bởi công nghệ thông tin như: sản phẩm Mobile banking, internet banking, sản phẩm thẻ, thị trường phái sinh…. vì thế để có thể phát triển sản phẩm mới, chuyển dịch tỷ trọng thu ngòai dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ… SCB cần phải tiếp tục triển khai một số vấn đề sau:

- Tăng cường an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng và nâng cao năng lực khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển kinh doanh và quản trị điều hành, báo cáo thống kê. Hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT, đảm bảo nền tảng công nghệ vững chắc, đáp ứng các yêu cầu triển khai các ứng dụng, dịch vụ mới của SCB.

- Tăng cường các sản phẩm dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ, đẩy mạnh các tiện ích cho Khách hàng thông qua các kênh sản phẩm mới như ATM, ebanking, Mobile Banking . Từng bước đưa dịch vụ Ngân hàng điện tử trở thành dịch vụ thế mạnh của SCB từ đó góp phần đưa SCB trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại.

- Tập trung xây dựng cơ chế triển khai, giám sát, đảm bảo việc tuân thủ trong quá trình quản lý và vận hành hệ thống CfNTT. Tăng cường quản lý và kiểm soát rủi ro an toàn bảo mật thông tin trong các hệ thống CNTT. Tập trung vào việc triển khai công tác an toàn bảo mật thông tin tuân thủ theo tiêu chuẩn của PCI DSS (PCI DSS là là một hệ thống các yêu cầu để đáp ứng các chuẩn mực về an ninh, chính sách, quy trình, cấu trúc mạng, hệ thống phần mềm, ... do PCI Security Standards Council yêu cầu), NHNN và của SCB. Hoàn thiện và nâng cao hệ thống báo cáo quản trị (MIS) ngày càng chuyên nghiệp, ...

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) (Trang 81 -82 )

×