0

su dung so do tu duy trong day hoc lich su o truong pho thong

Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử thế giới cổ đại và trung đại lớp 10 THPT (chương trình chuẩn)

Sử dụng đồ duy trong dạy học lịch sử thế giới cổ đại và trung đại lớp 10 THPT (chương trình chuẩn)

Khoa học xã hội

... nội dung ý tưởng nhóm Học sinh tiếp tục bổ sung hoàn thiện đồ nhóm Sau học sinh lớp bổ sung, hoàn thiện đồ duy, gi o viên có thể đưa câu hỏi cho nhóm Kết thúc học gi o viên cho học ... họa lịch sử" theo cách dùng PGS TSKH Bùi Văn Ga, giám đốc Đại học Đà Nẵng, trưởng ban chấm thi Đại học - cao đẳng năm 2006-2007 Theo thống kê gi o dục đ o t o đăng b o Tiền Phong số ngày 4/8/2007 ... Chuẩn bị gi o án: kiểu Kiểu 1: Gi o án thực nghiệm, có sử dụng đồ hỗ trợ hoạt động cho học sinh luận văn đề xuất (Phụ lục 1) Kiểu 2: Gi o án đối chứng so n giảng dạy theo phương pháp...
 • 16
 • 8,900
 • 10
Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy – học lịch sử ở trường THPT

Sử dụng đồ duy trong dạyhọc lịch sử trường THPT

Trung học cơ sở - phổ thông

... cho sản phẩm Do người ta tìm cách kích thích n o phải tốt hai bán cầu n o có tương tác, tác động, kích thích lẫn đem đến cho người khả to lớn Dựa đặc điểm n o bộ, Tony Buzan sáng t o đồ theo ... PPDH (trong có nội dung thiết kế, sử dụng BĐTD) triển khai bước đầu t o không khí sôi nổi, h o hứng thầy trò sinh hoạt tổ chuyên môn hoạt động dạy học nhà trường, nội dung quan trọng phong tr o thi ... giảng dạy môn lịch sử lớp 12, xin trao đổi vài kinh nghiệm vấn đề “ SỬ DỤNG ĐỒ DUY TRONG DẠYHOC TRONG TRƯỜNG THPT” nhằm giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức lịch sử để em dễ học dễ...
 • 22
 • 5,028
 • 14
Đề tài “Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử ở trường THPT” doc

Đề tài “Sử dụng đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT” doc

Khoa học xã hội

... tốt cài v o máy tính phần mềm Mindmap cho gi o viên học sinh sử dụng, cách v o trang web www.download.com.vn gõ v o ô “tìm kiếm” cụm từ Mindmap, ta tải demo ConceptDraw MINDMAP Professional, phần ... tốt cài v o máy tính phần mềm Mindmap cho gi o viên học sinh sử dụng, cách v o trang web www.download.com.vn gõ v o ô “tìm kiếm” cụm từ Mindmap, ta tải demo ConceptDraw MINDMAP Professional, phần ... lịch sử v o sống .Trong sách gi o khoa, nội dung kiện trình bày cách cô đọng vốn cần phân tích diễn giải, minh hoạ, so sánh, đối chiếu để giúp học sinh hiểu vấn đề cách thấu đ o Nếu dạy theo lối đọc...
 • 50
 • 4,595
 • 10
Đề tài sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử

Đề tài sử dụng đồ duy trong dạy học lịch sử

Lịch sử

... tốt cài v o máy tính phần mềm Mindmap cho gi o viên học sinh sử dụng, cách v o trang web www.download.com.vn gõ v o ô “tìm kiếm” cụm từ Mindmap, ta tải demo ConceptDraw MINDMAP Professional, phần ... nâng cao chất lượng gi o dục Theo GS – TS Đinh Quang B o, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học phạm Hà Nội, để vận động thành công, đội ngũ gi o viên yếu tố định Do từ khâu đ o t o gi o viên ... gi o khoa, thầy nói để em ghi lại phát triển duy? Đội ngũ gi o viên phần lớn đ o t o phương pháp “đọc – chép” nên để thay đổi cách giảng dạy khó đạt kết sớm chiều Trong đó, sách gi o khoa...
 • 22
 • 2,552
 • 6
Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Lịch sử thế giới cổ đại và trung đại lớp 10 trung học phổ thông (chương trình chuẩn

Sử dụng đồ duy trong dạy học Lịch sử thế giới cổ đại và trung đại lớp 10 trung học phổ thông (chương trình chuẩn

Sư phạm

... hướng đ o hoạt động nước ta với phong tr o như: “Tất học sinh thân yêu”; “Thầy chủ đ o, trò chủ động”; “Biến trình đ o t o thành trình tự đ o t o Thứ hai, dạy học theo hướng “Hoạt động hoá người ... vậy, việc phát triển phát triển trí tu cho học sinh Trong hoạt động dạy học, phát triển trí tu góp phần thực mục tiêu gi o dục toàn diện hoạt động gi o dục nhà trường 1.1.1.2 Trí nhớ Trí nhớ ... tưởng tượng, t o hưng phấn cho n o, giúp ghi nhớ tốt Sử dụng màu sắc làm bật vấn để Việc sử dụng màu sắc có ý nghĩa lớn việc t o hưng phấn cho n o, t o sức mạnh cho sáng t o T o trung tâm nhánh...
 • 116
 • 1,988
 • 2
SKKN Một số kinh nghiệm ban đầu khi sử dung sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử ở trường THPT

SKKN Một số kinh nghiệm ban đầu khi sử dung đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT

Giáo dục học

... Mindmap tay bạn, bạn tự so n th o môi trường 3D + Kiểm so t nhiều không gian 3D + T o cảm hứng thiết kế + Trang chủ www.imindmap.com * phần mềm MindMap5 pro có giao diện hoàn toàn dễ dàng để sử dụng ... CỦA VẤN ĐỀ I Thuận lợi Năm học 2011 – 2012 Bộ Gi o dục Đ o t o giảm tải nội dung sách gi o khoa Việc giảm tải số tồn t o điều kiện thuận lợi cho gi o viên việc dạy học năm qua Tôi tham gia đầy đủ ... minh họa cho đồ gi o viên cho học sinh xem hình ảnh , o n phim ngắn minh họa cho rõ ý nhánh cấp độ 1, cấp độ Khi cho học sinh xem hình ảnh phim minh họa gi o viên phải gi o dục tưởng...
 • 17
 • 1,600
 • 3
SKKN Một số kinh nghiệm ban đầu khi sử dung sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử ở trường THPT QUẢNG XƯƠNG

SKKN Một số kinh nghiệm ban đầu khi sử dung đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT QUẢNG XƯƠNG

Giáo dục học

... Mindmap tay bạn, bạn tự so n th o môi trường 3D + Kiểm so t nhiều không gian 3D + T o cảm hứng thiết kế + Trang chủ www.imindmap.com * phần mềm MindMap5 pro có giao diện hoàn toàn dễ dàng để sử dụng ... CỦA VẤN ĐỀ I Thuận lợi Năm học 2011 – 2012 Bộ Gi o dục Đ o t o giảm tải nội dung sách gi o khoa Việc giảm tải số tồn t o điều kiện thuận lợi cho gi o viên việc dạy học năm qua Tôi tham gia đầy đủ ... minh họa cho đồ gi o viên cho học sinh xem hình ảnh , o n phim ngắn minh họa cho rõ ý nhánh cấp độ 1, cấp độ Khi cho học sinh xem hình ảnh phim minh họa gi o viên phải gi o dục tưởng...
 • 17
 • 843
 • 0
MỘT SỐ KINH NGHIỆM BAN ĐẦU KHI SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT

MỘT SỐ KINH NGHIỆM BAN ĐẦU KHI SỬ DỤNG ĐỒ DUY TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT

Văn hóa - Lịch sử

... Mindmap tay bạn, bạn tự so n th o môi trường 3D + Kiểm so t nhiều không gian 3D + T o cảm hứng thiết kế + Trang chủ www.imindmap.com * phần mềm MindMap5 pro có giao diện hoàn toàn dễ dàng để sử dụng ... CỦA VẤN ĐỀ I Thuận lợi Năm học 2011 – 2012 Bộ Gi o dục Đ o t o giảm tải nội dung sách gi o khoa Việc giảm tải số tồn t o điều kiện thuận lợi cho gi o viên việc dạy học năm qua Tôi tham gia đầy đủ ... minh họa cho đồ gi o viên cho học sinh xem hình ảnh , o n phim ngắn minh họa cho rõ ý nhánh cấp độ 1, cấp độ Khi cho học sinh xem hình ảnh phim minh họa gi o viên phải gi o dục tưởng...
 • 24
 • 664
 • 0
SKKN sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử ở trường THPT

SKKN sử dụng đồ duy trong dạy học lịch sử trường THPT

Báo cáo khoa học

... tốt cài v o máy tính phần mềm Mindmap cho gi o viên học sinh sử dụng, cách v o trang web www.download.com.vn gõ v o ô “tìm kiếm” cụm từ Mindmap, ta tải demo ConceptDraw MINDMAP Professional, phần ... tốt cài v o máy tính phần mềm Mindmap cho gi o viên học sinh sử dụng, cách v o trang web www.download.com.vn gõ v o ô “tìm kiếm” cụm từ Mindmap, ta tải demo ConceptDraw MINDMAP Professional, phần ... công, đội ngũ gi o viên yếu tố định Do từ khâu đ o t o gi o viên trường đại học, cao đẳng phải đ o t o họ biết cách “không đọc chép” Vấn đề tỏ xúc Bộ trưởng Gi o dục – Đ o t o Nguyễn Thiện Nhân...
 • 36
 • 2,559
 • 19
Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Địa lý ở trường THCS

Sử dụng bản đồ duy trong dạy học Địa lý trường THCS

Địa lý

... học với đồ duy, B o Gi o dục thời đại, số 184 185 năm thứ 51 (tháng 11/2010) http://vnn.vietnamnet.vn/giaoduc/chuyengiangduong/201011/Ban -do- tu- duy- kieuhoc-moi-giup-HS-thoat-loi-mon-948273/ 10 ... vùng kinh tế Gi o viên nên tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân theo nhóm nhỏ, dựa v o nội dung sách gi o khoa, đồ sách gi o khoa, đồ treo tường để hoàn thành tập Gi o viên thể từ khoá bảng, yêu ... cần biết cách phân tích, so sánh, liên kết vấn đề để tìm kiến thức Phù hợp với chương trình mới, sách gi o khoa biên so n theo hướng t o điều kiện để gi o viên tổ chức cho học sinh học tập cách...
 • 10
 • 4,026
 • 42
skkn sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học tiếng việt ở trường thpt chuyên lương thế vinh

skkn sử dụng bản đồ duy trong dạy học tiếng việt trường thpt chuyên lương thế vinh

Giáo dục học

... phát triển gi o dục – đ o t o, phục vụ cho công tác gi o dục - đ o t o, nghiên cứu khoa học đơn vị toàn ngành - Trình bày số liệu thống kê, phân tích so sánh kết đạt so với trước thực sáng kiến ... đình, lĩnh vực kinh doanh lĩnh vực chuyên môn tác giả bàn đến ứng dụng MM gi o dục cụ thể dùng để so n ghi cho giảng, hoạch định cho năm, hoạch định cho học kỳ, hoạch định cho ngày, học cách trình ... mềm sau để t o MM trình dạy học: phần mềm Bzan’s iMindMap, phần mềm Mindjet MindManager Professional, phần mềm Inspiration, phần mềm Visual Mind, phần mềm Free Mind,…) vẽ Microsoft Word, hình ảnh...
 • 56
 • 1,214
 • 0
Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cựcSử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông theo hướng d

Sử dụng đồ duy trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao trường Trung học phổ thông theo hướng dạy học tích cựcSử dụng đồ duy trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao trường Trung học phổ thông theo hướng d

Khoa học tự nhiên

... thêm Subtopic cho nhánh Muốn thêm nhiều Subtopic cho nhánh nhấp chuột trái v o khung Subtopic vừa t o nhấp nhiều lần phím Enter…  Xóa main topic, subtopic - Nhấp chuột trái v o khung Topic cần ... Delete  Nhập nội dung v o topic, subtopic - Nhấp chuột trái lần v o khung Topic cần nhập nội dung → xuất đường viền màu xanh xung quanh Topic - Gõ nội dung v o Topic - Gõ xong nội dung, nhấn phím ... có thao tác so sánh: So sánh thiết lập giống khác chất tượng với khái niệm phản ánh chúng So sánh phải kèm theo phân tích tổng hợp để xem xét so sánh chúng nhiều góc độ khác Như vậy, so sánh...
 • 174
 • 26,839
 • 199
Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học luyện từ và câu cho học sinh lớp 4, 5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Sử dụng đồ duy trong dạy học luyện từ và câu cho học sinh lớp 4, 5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... thuộc v o cách nhìn nhận người 11 Trong “Lập Bản đồ duy Tony Buzan cho rằng: SĐTD phương pháp dễ để truyền tải thông tin v o n o bạn đưa thông tin n o Nó phương tiện ghi chép đầy sáng t o hiệu ... nhiệm vụ chủ yếu giúp HS phong phú hoá vốn từ, xác hoá vốn từ tích cực hoá vốn từ Phong phú hoá vốn từ gọi mở rộng vốn từ (MRVT), phát triển vốn từ nghĩa xây dựng vốn từ ngữ phong phú, thường trực ... TẮT TRONG LUẬN VĂN STT KÍ HIỆU VIẾT TẮT DIỄN GIẢI SĐTD đồ LTVC Luyện từ câu MRVT Mỏ rộng vốn từ GV Gi o viên HS Học sinh PGD & ĐT Phòng Gi o dục đ o t o SGD & ĐT Sở Gi o dục đ o t o PGS.TS...
 • 102
 • 10,846
 • 60
Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chương mắt các dụng cụ quang (vật lí 11 nâng cao)

Sử dụng đồ duy trong dạy học chương mắt các dụng cụ quang (vật lí 11 nâng cao)

Khoa học xã hội

... Robert Fisher Bản dich “Dạy trẻ học” (1995) 22 Các trang web: http://dayhoc.net http://www.google.com http://khoahoc.com.vn http://thuvienvatly.com http://thuvienbaigiang.com http://vatlytuoitre.com ... nhóm th o luận, bổ sung… hoàn thiện đồ mắt Như vậy, hoạt động dạy học theo đồ diễn theo tiến trình so n th o chương 13  Bài “Các tật mắt cách khắc phục” Sau giao nhiệm vụ cho học sinh ... [20,22] 1.2.2 Cơ sở khoa học đồ chức n o bộ, đồ lập dựa cấu trúc hoạt động n o Bộ n o cấu t o từ hàng tỷ tế b o n o gọi nơ-ron (neurone) thần kinh Mỗi nơ-ron có kích thước cực nhỏ...
 • 19
 • 6,977
 • 7
“NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN TIẾNG ANH 6 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN”

“NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔN TIẾNG ANH 6 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DUY TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN”

Lớp 6

... Content Period Theme Lesson & 10 SCHOOL ACTIVITIES Present Simple with ordinary verbs Questions 13 & 14 Possessive Case 15 & 16 Revision; skills for solving “ Give the correct forms of the verb” ... Some discipline of joining traffic Revision; skills for solving “ Arrange 21 & 22 23 & 24 23 the words into the correct order” exercise and test Period Theme Lesson 25 & 26 THE BODY AND HEALTH ... 1,2,3,4 Gi o viên cho học sinh hoạt động theo nhóm thời gian 10 phút Gi o viên hướng dẫn cho em tham kh o học số 3, 4, 5, 12, 13 sách gi o khoa nội dung học mà gi o viên dạy tiết học trước Gi o viên...
 • 29
 • 5,164
 • 33
xây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy trọng dạy học địa lí

xây dựngsử dụng đồ duy trọng dạy học địa lí

Địa lý

... Ban Khoa học tự nhiên (sách gi o khoa sách gi o viên) NXB Gi o dục, Hà Nội, 2007 Lê Thông (và nnk) Địa lý lớp 12 thí điểm Ban Khoa học xã hội nhân văn (sách gi o khoa sách gi o viên) NXB Gi o dục, ... ca gi o viờn tit lờn lp - Đối với học sinh: Trong trình học tập, học sinh phải tham gia v o hoạt động mà gi o viên tổ chức, đồng thời tự lực thực nhiệm vụ mà gi o viên đa thể tính sáng t o lực ... chức cho học sinh hoạt động nhận thức phù hợp với trình độ học tập em v s dng hiu qu cỏc s a lý trình so n gi o án gi o viên cần phải có đầu t chuẩn bị kĩ lỡng Gi o viờn phi đọc phần nội dung...
 • 19
 • 3,150
 • 4
Phối hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Lịch Sử 6

Phối hợp một số phương pháp dạy học với phương pháp sử dụng bản đồ duy trong dạy học Lịch Sử 6

Giáo dục học

... 15 Kết kh o sát: LỚP 6A Họ và tên Mấu Thị Ẩm Cao Thị Chút Cao Thị Diễm BoBo Thị Đũy BoBo Trường Giang Cao Hùng Cao Thị Huyền Cao Thị Thu Huyệt Mấu Kị Mấu Thanh Luyện Mấu Thị M o Cao Thị My ... LỚP 6B Stt Họ và tên 01 Cao Thị Bông 02 Cao Thị Mỹ Duy n 03 Cao Thị Gái 04 Mấu Thị Huyền 05 Cao Thị Khiệu Khiệu 06 BoBo Thị Lũy 07 Cao Thị Mãi 08 Mấu T Thanh Mơ 09 Cao Xuân Năm 10 Cao Thị Niệm ... (nội dung đáp án trình bày phần phụ lục) ĐỀ 2: Kết kh o sát: LỚP 6A Stt Họ và tên 01 Mấu Thị Ẩm 02 Cao Thị Chút 03 Cao Thị Diễm 04 BoBo Thị Đũy 05 BoBo Trường Giang 06 Cao Hùng 07 Cao Thị...
 • 50
 • 1,068
 • 3

Xem thêm