0

soạn bài đánh nhau với cối xay gió zing me

Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió - văn mẫu

Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió - văn mẫu

Văn Tự Sự

... định viển vông, hai thầy trò phát thấy ba bốn chục cối xay gió đồng Đôn Ki-hô-tê tưởng tượng tên khổng lồ, giao chiến Bỗng lúc gió lên, cối xay gió bắt đầu chuyển động Đôn Ki-hô-tê hăng máu xông ... đường có người qua lại chẳng thể không gặp nhiều chuyện phiêu lưu khác nhau Cách đọc: Đọc đoạn trích cần ý: - Đánh với cối xay gió hành động mang tính chất điển hình cho người đọc thấy tư tưởng ... không ngồi thẳng lên mà lại không rên rỉ Điều theo lão không bình thường chút (“còn tôi, xin thưa với ngài rằng, cần đau chút rên rỉ ngay“) Đau kêu đau, phản ứng bình thường, “hơi đau chút” mà rên...
 • 2
 • 7,028
 • 11
Soạn bài “Đánh nhau với cối xay gió” (trích tiểu thuyết Đôn-Ki-Hô-Tê)

Soạn bài “Đánh nhau với cối xay gió” (trích tiểu thuyết Đôn-Ki-Hô-Tê)

Công nghệ

... định viển vông, hai thầy trò phát thấy ba bốn chục cối xay gió đồng Đôn Ki-hô-tê tưởng tượng tên khổng lồ, giao chiến Bỗng lúc gió lên, cối xay gió bắt đầu chuyển động Đôn Ki-hô-tê hăng máu xông ... đường có người qua lại chẳng thể không gặp nhiều chuyện phiêu lưu khác nhau Cách đọc: Đọc đoạn trích cần ý: - Đánh với cối xay gió hành động mang tính chất điển hình cho người đọc thấy tư tưởng ... trọng tâm " cần nhớ " viết " cách đặt đề " khác viết trên: • trich doan đôn ki hô tê danh voi coi xay da, ...
 • 2
 • 8,367
 • 9
Bài 7 . Đánh nhau với cối xay gió

Bài 7 . Đánh nhau với cối xay gió

Ngữ văn

... lộ mặt tốt lẫn mặt xấu ? ( Đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, can ngăn, không cho chủ đánh với cối xay gió Nhưng chủ lao vào đánh, biết đứng hét không dám lao theo, hèn nhát Càng hèn nhát bò đau chút 10 ... tr¨m c¸ch tay.) chiÕc cèi xay Gv: Gi¶i thÝch “cèi xay giã” lµ cèi xay ho¹t ®éng giã b»ng søc giã, thỉi quay c¸c c¸nh qu¹t t¹i c¸c níc Ch©u ©u rÊt phỉ biÕn lo¹i cèi xay nµy ?/ Em h·y nªu bè cơc ... thµnh hiƯp sÜ ?/ V× §«n- ki- h«- tª ®¸nh víi cèi xay - Nguyªn nh©n ®«n- ki- h«- tª ®¸nh víi cèi xay giã: giã? Hs: Suy nghÜ vµ tr¶ lêi ( §¸nh víi cèi xay giã v× tëng ®ã lµ g· khỉng lå, gian ¸c; cho...
 • 14
 • 3,399
 • 7
bài 7: Đánh nhau với cối xay gió

bài 7: Đánh nhau với cối xay gió

Ngữ văn

... đọc Chú ý câu đối thoại không in xuống dòng nhân vật chính, câu nói với cối xoay gió, bọn khổng lồ Đôn Ki - Hô - Tê cần đọc với giọng thích hợp vừa ngây thơ vừa tự tôn xen lẫn hài hước GV: Nhận ... Ki - Hô - Tê có đầu óc muội, ông quan sát thấy, nghe xuất phát từ sách kiếm hiệp - Chiếc cối xoay gió tưởng tên khổng lồ quỉ quái, ác - Lão tự tin vào phán đoán - Lí tưởng chiến đấu Đôn - ... hiệp sĩ, nhại hiệp sĩ muội, ông quan sát thấy, nghe xuất phát từ sách kiếm hiệp - Chiếc cối xoay gió tưởng tên khổng lồ quỉ quái, ác - Lão tự tin vào phán đoán - Lí tưởng chiến đấu Đôn Ki...
 • 5
 • 8,155
 • 17
bai 7. Danh nhau voi coi xay gio

bai 7. Danh nhau voi coi xay gio

Ngữ văn

... TÝnh c¸ch: không cho chủ đánh với cối xay gió + §Çu ãc tØnh t¸o,ng¨n chđ tÊn Nhưng chủ lao vào đánh, biết đứng hét không dám lao theo, hèn nhát Càng hèn nhát c«ng cèi xay giã + Ých kû, hÌn nh¸t ... v¨n – V¨n häc thÕ giíi Gv: Gi¶i thÝch “cèi xay giã” lµ cèi xay ho¹t ®éng b»ng søc giã, thỉi quay c¸c c¸nh qu¹t t¹i c¸c níc Ch©u ©u rÊt phỉ biÕn lo¹i cèi xay nµy ?/ Em h·y nªu bè cơc cđa v¨n b¶n? ... h×nh ¶nh chiÕc cèi xay giã, c¸c nh©n vËt hiƯp sÜ cìi lêi, cìi ngùa, mỈc ¸o gi¸p, v¸c gi¸o rong ri trªn ®êng H«m c« trß chóng ta t×m hiĨu phÇn trÝch cđa t¸c phÈm: “ §¸nh víi cèi xay giã” SV: Lª ThÞ...
 • 18
 • 1,615
 • 0
Bai 27. Danh nhau voi coi xay gio

Bai 27. Danh nhau voi coi xay gio

Ngữ văn

... kh¸t väng cao c¶, mong gióp Ých cho ®êi, dòng c¶m nh­ng mª mi, h·o hun, nùc c­êi, ®¸ng tr¸ch mµ còng ®¸ng th­¬ng Em đánh ước vọng Đôn Ki-hô-tê thể đoạn trích Đánh với cối xay gió? A Ngớ ngẩn điên ... v¨n häc cđa «ng thc nhiỊu thĨ lo¹i: TiĨu thut, th¬, trun ng¾n… §¸nh víi cèi xay giã T¸c phÈm §o¹n trÝch “ §¸nh víi cèi xay giã” ë phÇn ®Çu ch­¬ng VIII cđa tiĨu thut §«nkih«tª §«nkih«tª gåm 126 ... Nưa vai: Mét trËn giao chiÕn kh«ng c©n søc PhÇn III: Cßn l¹i: Cc phiªu l­u tiÕp tơc §¸nh víi cèi xay giã III Ph©n tÝch HiƯp sÜ §«n-ki-h«-tª - Xt th©n: “ Nhµ q téc nghÌo” - H×nh d¸ng, diƯn m¹o:...
 • 13
 • 1,922
 • 11
Đánh nhau với cối xay gió

Đánh nhau với cối xay gió

Ngữ văn

... cối xay gió; Đánh với cối xay gió -Phần II : thái độ hành động người; quan niệm cách xử người bị đau đớn -Phần III :chung quanh chuyện ăn ; chuyện ngủ III Phân tích Hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê cối xay ... HS đọc ghi nhớ : "Đánh với cối xay gió" ?  Khát vọng hão huyền Hướng dẫn học tập : -Nắm vững nội dung, diễn biến đoạn trích -Nêu cảm nghĩ việc Đôn-ki-hô-tê đánh với cối xay gió -Chuẩn bị : Tạm ... sĩ Đôn Ki-hô-tê  Khát vọng cao  Dũng cảm -Tới gần không nhận cối xay thúc Rô-xi-nan-tê phi thẳng ….và đâm mũi giáo vào cánh quạt gió …cánh quạt quay tít giáo gãy tan tành, …ngựa người ngã văng...
 • 17
 • 2,904
 • 18
Tiết 25: Đánh nhau với cối xay gió

Tiết 25: Đánh nhau với cối xay gió

Ngữ văn

... Trong chuyến này, Đôn Ki-hô-tê gặp chuyện gì? - Gặp cối xay gió -> Tởng gã ? Vì Đôn Ki-hô-tê định đánh khổng lồ -> Đánh với chúng với cối xay gió? ? Mục đíchcủa Đôn Ki-hô-tê gì? ( - Trừ khử gã tợn, ... gợi lại hình ảnh đất nớcTây Ban Nha cách kỉ - Các việc chính: + Nhận định cối xay gió + Đôn Ki-hô-tê đánhcối xay gió + Xan-chô Pan-xa ngăn cản không đợc + Quan điểm cách sử ngời bị đau, việc ... nông dân béo, lùn - Đi theo Đôn Ki-hô-tê làm giám mã với mục đích: Khi chủ thắng lợi đợc cai trị vài đảo) ? Khi Đôn Ki-hô-tê đánh với cối xay gió, Xan-chô Pan-xa làm gì? - Đã nói lời can ngăn chủ...
 • 11
 • 3,365
 • 10
Tiết 25, 26: Đánh nhau với cối xay gió

Tiết 25, 26: Đánh nhau với cối xay gió

Ngữ văn

... năm1615 ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ • I/Tìm hiểu chung: • 1/Tác giả, tác phẩm 2/Đọc tóm tắt: • *Đọc • *Tóm tắt: • 3/Chú thích: • 4/Bố cục truyện • -phần l: Nhìn thấy nhận định cối xay gió; • -phần ... trách mà đáng thương ?Bác giám mã có suy nghĩ hành động giống với chủ không? Vì sao? Em có nhận xét nhân vật này? ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ • I/Tìm hiểu chung: • 1/Tác giả, tác phẩm 2/Đọc tóm tắt: ... KIỂM Kiểm tra cũTRA BÀI CŨ • -H ãy nêu cảm nghĩ em đọc xong truyện ng ắn “ Cô bé bán diêm” • -Nghệ thuật truyện ngắn...
 • 19
 • 3,255
 • 17
Bài7. Đánh nhau với cối xay gió

Bài7. Đánh nhau với cối xay gió

Ngữ văn

... năm1615 ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ • I/Tìm hiểu chung: • 1/Tác giả, tác phẩm 2/Đọc tóm tắt: • *Đọc • *Tóm tắt: • 3/Chú thích: • 4/Bố cục truyện • -phần l: Nhìn thấy nhận định cối xay gió; • -phần ... trách mà đáng thương ?Bác giám mã có suy nghĩ hành động giống với chủ không? Vì sao? Em có nhận xét nhân vật này? ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ • I/Tìm hiểu chung: • 1/Tác giả, tác phẩm 2/Đọc tóm tắt: ... KIỂM Kiểm tra cũTRA BÀI CŨ • -H ãy nêu cảm nghĩ em đọc xong truyện ng ắn “ Cô bé bán diêm” • -Nghệ thuật truyện ngắn...
 • 20
 • 927
 • 2
Đánh nhau với cối xay gió (Chỉ viẹc dạy)

Đánh nhau với cối xay gió (Chỉ viẹc dạy)

Ngữ văn

... phần phải phần ? việc trước đánh với cối xay gió +Quan niệm cách xử nhân vật nửa vai ‘’ : diễn Phần 2: Tiếp đến “ toạc bị đau( phần ) biến đánh +Chuyện ăn cối xay gió với ( phần 3) +Chuyện ngủ ... ba bốn chục cối xay gió Đơn –ki –hơ-tê tưởng / tên khổng lồ liền xơng vào giao đấu với chúng mặc cho Xan –chơpan -xa can ngăn Đơn ki –hơ-tê xơng vào cối xay gió gần giao chiến , lúc gió thổi mạnh ... cười, vừa đáng trách vừa đáng thương CỦNG CỐ Em đánh ước vọng Đôn Ki-hô-tê thể đoạn trích Đánh với cối xay gió? A Ngớ ngẩn điên rồ B Không phù hợp với thời đại C Chính đáng tốt đẹp D Tầm thường...
 • 19
 • 1,107
 • 11
DANH NHAU VOI COI XAY GIO

DANH NHAU VOI COI XAY GIO

Ngữ văn

... năm1615 ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ • I/Tìm hiểu chung: • 1/Tác giả, tác phẩm 2/Đọc tóm tắt: • *Đọc • *Tóm tắt: • 3/Chú thích: • 4/Bố cục truyện • -phần l: Nhìn thấy nhận định cối xay gió; • -phần ... trách mà đáng thương ?Bác giám mã có suy nghĩ hành động giống với chủ không? Vì sao? Em có nhận xét nhân vật này? ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ • I/Tìm hiểu chung: • 1/Tác giả, tác phẩm 2/Đọc tóm tắt: ... KIỂM Kiểm tra cũTRA BÀI CŨ • -H ãy nêu cảm nghĩ em đọc xong truyện ng ắn “ Cô bé bán diêm” • -Nghệ thuật truyện ngắn...
 • 20
 • 1,077
 • 0
danh nhau voi coi xay gio

danh nhau voi coi xay gio

Ngữ văn

... phản đối lập Nội dung - Ghi nhớ(sgk) Củng cố Em đánh ước vọng Đôn- ki- hô- tê thể đoạn trích đánh với cối xay gió? A:Ngớ ngẩn điên rồ B:Không phù hợp với thời đại C:Chính đáng tốt đẹp D:Tầm thường ... Nguồn gốc xuất xứ:Lão quý tộc nghèo, 50 tuổi, gầy gò, chưa lấy vợ , truyện kiếm hiệp - Đánh với cối xay gió - Là người điên rồ, trí óc đầy hoang tưởng, muội - Là người dũng cảm đầy nghị lực ... An-đéc-xen sử dụng thành công truyện, cô bé bán diêm gì? Phân tích vài dẫn chứng để chứng minh ? Bài 7:Tiết 25+26 - Xéc-van-téc - I/Tìm hiểu khái quát văn Tác giả: - Xéc-van- téc(1547-1616) - Là...
 • 13
 • 530
 • 1
Phân tích đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió trong Đôn Ki-hô-tê của Xéc-van-tex - văn mẫu

Phân tích đoạn trích Đánh nhau với cối xay gió trong Đôn Ki-hô-tê của Xéc-van-tex - văn mẫu

... lão lại đánh với cối xay gió vô tri vô giác hành động hóa nực cười: Đôn Ki-hô-tê thúc Rô-xi-nan-tê xông lên chẳng thèm để ý tới giám mã Xan-chô hét bảo rõ ràng xông vào đánh cối xay gió bọn khổng ... kín đáo nhắc nhở người không nên thực dụng, ích kỉ Tên chương truyện Đánh với cối xay gió tác giả không kể nhiều diễn biến đánh mà chủ yếu sâu miêu tả tính cách hai nhân vật Đôn Ki-hô-tê Xan-chô ... Phơ-re-xtôn trước đánh cắp thư phòng sách ta, lại biến tên khổng lồ thành cối xay gió để tước ta niềm vinh quang đánh bại chúng, lão thâm thù ta cơ; pháp thuật xấu xa lão đối chọi với kiếm lợi hại...
 • 4
 • 3,421
 • 6

Xem thêm