0

Tiết 25, 26: Đánh nhau với cối xay gió

19 3,255 17

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:26

• -H ãy nêu cảm nghĩ của em khi đọc xong truyện ng ắn “ Cô bé bán diêm” • -Nghệ thuật truyện ngắn này có gì đặc sắc ? Kiểm tra bài cũ KIỂM TRA BÀI CŨ M.D.Xec-van-tex T uẦN 87 TiẾT 25-26 T uẦN 87 TiẾT 25-26 A.Puskin • I/Tìm hiểu chung: • 1/Tác giả, tác phẩm • Xéc-van tẽ(1547-1616)là nhà văn xuất sắc của Tây Ban Nha thời Phục Hưng • .Sáng tác văn học của ông thuộc nhiều thể loại: tiểu thuyêt,thơ,truyện ngắn • Đôn Ki hôte là tiểu thuyết xuất sắc nhátcủa ông.T/P gồm hai phần,126 chương phần đầu xuất bản năm 1605,phần sau xuất bản năm1615. • I/Tìm hiểu chung: • 1/Tác giả, tác phẩm 2/Đọc và tóm tắt: • *Đọc • *Tóm tắt: • 3/Chú thích: • 4/Bố cục của truyện • -phần l: Nhìn thấy và nhận định về những chiếc cối xay gió; • -phần II :Thái độ và hành động của mỗi người; quan niệm và cách xử sự của mỗi người khi bị đau đớn ; • -phần III.:Chung quanh chuyện ăn ; chuyện ngủ ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ • II/Phân tích 1/Hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê: ?Nêu suy nghĩ và hành động của Đôn Kihote?Từ những biểu hiện đó tính cách nào của Đôn Kihote được bộc lộ? [...]... vọng cao cả, mong giúp ích cho đời, dũng cảm nhưng mê muội, hão huyền, nực cười, đáng trách mà cũng đáng thương ?Bác giám mã có suy nghĩ và hành động giống với chủ của mình không? Vì sao? Em có nhận xét gì về nhân vật này? ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ • I/Tìm hiểu chung: • 1/Tác giả, tác phẩm 2/Đọc và tóm tắt: • 3/Chú thích: • 4/Bố cục của truyện • II/Phân tích • 1.Hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê: 2.Giám mã Xan . khi bị đau đớn ; • -phần III.:Chung quanh chuyện ăn ; chuyện ngủ ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ • II/Phân tích 1/Hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê: ?Nêu suy nghĩ và hành. trọng chăm lo cho cá nhân mình nên ông ta trở thành tầm thường. ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ -Xan-chô Pan-xa: nguồn gốc nông dân -béo lùn, ngồi trên lưng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 25, 26: Đánh nhau với cối xay gió, Tiết 25, 26: Đánh nhau với cối xay gió,