Tiết 25, 26: Đánh nhau với cối xay gió

19 3.3K 17
Tiết 25, 26: Đánh nhau với cối xay gió

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

KIỂM Kiểm tra cũTRA BÀI CŨ • -H ãy nêu cảm nghĩ em đọc xong truyện ng ắn “ Cơ bé bán diêm” • -Nghệ thuật truyện ngắn có đặc sắc ? T uẦN 87 TiẾT 25-26 A.Puskin M.D.Xec-van-tex • I/Tìm hiểu chung: • 1/Tác giả, tác phẩm • Xéc-van tẽ(1547-1616)là nhà văn xuất sắc Tây Ban Nha thời Phục Hưng • Sáng tác văn học ông thuộc nhiều thể loại: tiểu thuyêt,thơ,truyện ngắn • Đơn Ki hơte tiểu thuyết xuất sắc nhátcủa ông.T/P gồm hai phần,126 chương phần đầu xuất năm 1605,phần sau xuất năm1615 ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIĨ • I/Tìm hiểu chung: • 1/Tác giả, tác phẩm 2/Đọc tóm tắt: • *Đọc • *Tóm tắt: • 3/Chú thích: • 4/Bố cục truyện • -phần l: Nhìn thấy nhận định cối xay gió; • -phần II :Thái độ hành động người; quan niệm cách xử người bị đau đớn ; • -phần III.:Chung quanh chuyện ăn ; chuyện ngủ • II/Phân tích 1/Hiệp sĩ Đôn Ki-hô-tê: ?Nêu suy nghĩ hành động Đơn Kihote? Từ biểu tính cách Đơn Kihote bộc lộ? • I/Tìm hiểu chung: • 1/Tác giả, tác phẩm 2/Đọc tóm tắt: • *Đọc • *Tóm tắt: • 3/Chú thích: • 4/Bố cục truyện • II/Phân tích 1/Hiệp sĩ Đơn Ki-hơ-tê: • Có khát vọng cao cả, mong giúp ích cho đời, dũng cảm mê muội, hão huyền, nực cười, đáng trách mà đáng thương ?Bác giám mã có suy nghĩ hành động giống với chủ khơng? Vì sao? Em có nhận xét nhân vật này? ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIĨ • I/Tìm hiểu chung: • 1/Tác giả, tác phẩm 2/Đọc tóm tắt: • 3/Chú thích: • 4/Bố cục truyện • II/Phân tích • 1.Hiệp sĩ Đơn Ki-hơ-tê: 2.Giám mã Xan chơ Panxa-hồn tồn tỉnh táo - Quan tâm đến nhu cầu vật chất, bác trọng chăm lo cho cá nhân nên ơng ta trở thành tầm thường 3.Cặp nhân vật tương phản -Xan-chô Pan-xa: nguồn gốc nông dân -béo lùn, ngồi lưng lừa nên lùn tịt -có ước muốn tầm thường nghĩ đến cá nhân -tỉnh táo, thiết thực -,hèn nhát Đon Kihote-Đơn Ki-hơ-tê dịng dõi q tộc, -gầy gị cao lênh khênh, cưỡi lưng ngựa còm, nên cao thêm -có khát vọng cao cả, -mong -giúp ích cho đời -mê muội, hão huyền, - dũng cảm • I/Tìm hiểu chung: • 1/Tác giả, tác phẩm 2/Đọc tóm tắt: 3/Chú thích: • 4/Bố cục truyện • II/Phân tích • 1.Hiệp sĩ Đơn Ki-hơ-tê: 2.Giám mã Xan chô Panxa3 Cặp nhân vật tương phản: //Ghi nhớ: Xem SGK/80 • • • • • • Củng cố: Chúng ta học qua tác phẩm vừa học? -Sống phải có khát vọng song phải tỉnh táo ,dũng cảm -Không nên đọc nhiều truyện kiếm hiệp Hướng dẫn học tập : -Nắm vững đặc điểm nhân vật giám mã xan-chơPan xa; • -Cần thấy rõ dụng ý việc xây dựng cặp nhân vật tương phản • Chuẩn bị :” Chiếc cuối “ O’ Henry (Đọc văn soạn theo câu hỏi ) ... năm1615 ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIĨ • I/Tìm hiểu chung: • 1/Tác giả, tác phẩm 2/Đọc tóm tắt: • *Đọc • *Tóm tắt: • 3/Chú thích: • 4/Bố cục truyện • -phần l: Nhìn thấy nhận định cối xay gió; • -phần... trách mà đáng thương ?Bác giám mã có suy nghĩ hành động giống với chủ khơng? Vì sao? Em có nhận xét nhân vật này? ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIĨ • I/Tìm hiểu chung: • 1/Tác giả, tác phẩm 2/Đọc tóm tắt:... nghĩ em đọc xong truyện ng ắn “ Cơ bé bán diêm” • -Nghệ thuật truyện ngắn có đặc sắc ? T uẦN 87 TiẾT 25-26 A.Puskin M.D.Xec-van-tex • I/Tìm hiểu chung: • 1/Tác giả, tác phẩm • Xéc-van tẽ(1547-1616)là

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan