0

nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm thực hành trong dạy học sinh học tế bào sinh học 10

nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học sinh học tế bào

nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học sinh học tế bào

Thạc sĩ - Cao học

... - HONG VIT CNG NNG CAO HIU QU S DNG TH NGHIM TRONG DY HC SINH HC T BO (SINH HC 10) TểM TT LUN VN THC S GIO DC HC Chuyờn ngnh : Lớ lun v phng phỏp dy hc Sinh hc Mó s : 60.15 .10 Ngi hng dn khoa ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Chng NNG CAO HIU QU S DNG TH NGHIM TRONG DY HC SINH HC T BO (SH 10) 2.1 Cu trỳc ni dung chng trỡnh SH 10 2.1.1 Cu trỳc chng trỡnh SGK SH 10 SGK SH 10 c vit theo chng trỡnh i ... ng vi sinh vt (t bi 22 n dng ca vi sinh vt i sng ngi v bi 24) vai trũ ca vi sinh vt quỏ trỡnh chuyn húa vt cht Chng II Sinh trng cp n s sin h sn theo cp s m v sinh sn ca vi sinh ca vi sinh vt,...
 • 106
 • 899
 • 3
Nâng cao Hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học sinh tế bào

Nâng cao Hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học sinh tế bào

Thạc sĩ - Cao học

... tài: Nâng cao hiệu sử dụng thí nghiệm ọn dạy học sinh học tế bào (Sinh học 10) Mục đích nghiên cứu Đề xuất phương án cải tiến cách làm cách sử dụng số TN dạy học SH tế bào để góp phần nâng cao ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM - HOÀNG VIỆT CƯỜNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO (SINH HỌC 10) LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Chuyên ... đề nâng cao hiệu sử dụng TN dạy học phần SH tế bào (SH 10) 1.4 Thực trạng việc sử dụng TN dạy học SH trường THPT 1.4.1 Thực trạng việc nhận thức GV việc sử dụng TN trình dạy học Để xác lập sở thực...
 • 102
 • 646
 • 2
Nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10)

Nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10)

Thạc sĩ - Cao học

... - HONG VIT CNG NNG CAO HIU QU S DNG TH NGHIM TRONG DY HC SINH HC T BO (SINH HC 10) TểM TT LUN VN THC S GIO DC HC Chuyờn ngnh : Lớ lun v phng phỏp dy hc Sinh hc Mó s : 60.15 .10 Ngi hng dn khoa ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Chng NNG CAO HIU QU S DNG TH NGHIM TRONG DY HC SINH HC T BO (SH 10) 2.1 Cu trỳc ni dung chng trỡnh SH 10 2.1.1 Cu trỳc chng trỡnh SGK SH 10 SGK SH 10 c vit theo chng trỡnh i ... ng vi sinh vt (t bi 22 n dng ca vi sinh vt i sng ngi v bi 24) vai trũ ca vi sinh vt quỏ trỡnh chuyn húa vt cht Chng II Sinh trng cp n s sin h sn theo cp s m v sinh sn ca vi sinh ca vi sinh vt,...
 • 106
 • 878
 • 7
Nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10).pdf

Nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học sinh học tế bào (sinh học 10).pdf

Thạc sĩ - Cao học

... - HONG VIT CNG NNG CAO HIU QU S DNG TH NGHIM TRONG DY HC SINH HC T BO (SINH HC 10) TểM TT LUN VN THC S GIO DC HC Chuyờn ngnh : Lớ lun v phng phỏp dy hc Sinh hc Mó s : 60.15 .10 Ngi hng dn khoa ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Chng NNG CAO HIU QU S DNG TH NGHIM TRONG DY HC SINH HC T BO (SH 10) 2.1 Cu trỳc ni dung chng trỡnh SH 10 2.1.1 Cu trỳc chng trỡnh SGK SH 10 SGK SH 10 c vit theo chng trỡnh i ... ng vi sinh vt (t bi 22 n dng ca vi sinh vt i sng ngi v bi 24) vai trũ ca vi sinh vt quỏ trỡnh chuyn húa vt cht Chng II Sinh trng cp n s sin h sn theo cp s m v sinh sn ca vi sinh ca vi sinh vt,...
 • 106
 • 691
 • 1
Nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học sinh học tế bào

Nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học sinh học tế bào

Thạc sĩ - Cao học

... - HONG VIT CNG NNG CAO HIU QU S DNG TH NGHIM TRONG DY HC SINH HC T BO (SINH HC 10) TểM TT LUN VN THC S GIO DC HC Chuyờn ngnh : Lớ lun v phng phỏp dy hc Sinh hc Mó s : 60.15 .10 Ngi hng dn khoa ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Chng NNG CAO HIU QU S DNG TH NGHIM TRONG DY HC SINH HC T BO (SH 10) 2.1 Cu trỳc ni dung chng trỡnh SH 10 2.1.1 Cu trỳc chng trỡnh SGK SH 10 SGK SH 10 c vit theo chng trỡnh i ... ng vi sinh vt (t bi 22 n dng ca vi sinh vt i sng ngi v bi 24) vai trũ ca vi sinh vt quỏ trỡnh chuyn húa vt cht Chng II Sinh trng cp n s sin h sn theo cp s m v sinh sn ca vi sinh ca vi sinh vt,...
 • 106
 • 591
 • 0
SKKN: Nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học Sinh học tế bào (Sinh học 10)

SKKN: Nâng cao hiệu quả sử dụng thí nghiệm trong dạy học Sinh học tế bào (Sinh học 10)

Lớp 12

... Phương pháp đồ dùng dạy học 1, Phương pháp Sử dụng phương pháp phân nhóm nhỏ thực hành phòng thí nghiện 2, Đồ dùng dạy học Trong giáo viên sử dụng tiêu hiển vi làm sẵn NST tế bào III, Tiến trình ... quan sát học sinh GV: Yêu cầu nhóm học sinh tiến hiệu chỉnh độ nét mẫu hành thí nghiện cách hiệu chỉnh ốc máy HS: tiến hành thí nghiệm theo nhóm Vệ sinh kính GV: quan sát điều chỉnh, sửa chữa ... dẫn học sinh cahs tiến hành GV yêu cầu HS báo cáo thí nghiêm ( Đại cho học sinh quan sát hình rạng NST diện nhóm) tế bào qua tiêu có sẵn ( Nếu GV yêu cầu nhóm học sinh báo cáo có thể) thí nghiệm, ...
 • 32
 • 758
 • 0
Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý 6 ở trường THCS’’

Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý 6 ở trường THCS’’

Trung học cơ sở - phổ thông

... dạy, giáo viên cần vào đối tượng dạy học cụ thể, kết hợp với phương tiện dạy học sẵn có để đưa phương pháp dạy học phù hợp, ( Sử dụng phương pháp tích cực hay tích cực hoá hoạt động học tập học ... tượng học sinh cụ thể Nếu giáo viên làm kỹ phần kỹ rèn luyện kỹ năng, học lên lớp học sinh thuận lợi việc học tập, kết học tập học sinh chắn đạt tốt góp phần phát triển tư nhận thức học sinh Đồng ... vật tượng Trong trình dạy học, có nhiều nội dung giảng dạyhọc sinh khó tưởng tượng, giáo viên nhà giáo dục xây dựng thành mô hình ( ký hiệu riêng ) Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh hiểu...
 • 17
 • 1,651
 • 31
phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý 6 ở trường THCS’’

phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn địa lý 6 ở trường THCS’’

Tư liệu khác

... dạy, giáo viên cần vào đối tượng dạy học cụ thể, kết hợp với phương tiện dạy học sẵn có để đưa phương pháp dạy học phù hợp, ( Sử dụng phương pháp tích cực hay tích cực hoá hoạt động học tập học ... tượng học sinh cụ thể Nếu giáo viên làm kỹ phần kỹ rèn luyện kỹ năng, học lên lớp học sinh thuận lợi việc học tập, kết học tập học sinh chắn đạt tốt góp phần phát triển tư nhận thức học sinh Đồng ... vật tượng Trong trình dạy học, có nhiều nội dung giảng dạyhọc sinh khó tưởng tượng, giáo viên nhà giáo dục xây dựng thành mô hình ( ký hiệu riêng ) Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh hiểu...
 • 17
 • 1,246
 • 11
Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn Địa lý 6

Một số phương pháp nâng cao kết quả sử dụng phương tiện trực quan trong dạy học môn Địa lý 6

Tư liệu khác

... dạy, giáo viên cần vào đối tượng dạy học cụ thể, kết hợp với phương tiện dạy học sẵn có để đưa phương pháp dạy học phù hợp, ( Sử dụng phương pháp tích cực hay tích cực hoá hoạt động học tập học ... tượng học sinh cụ thể Nếu giáo viên làm kỹ phần kỹ rèn luyện kỹ năng, học lên lớp học sinh thuận lợi việc học tập, kết học tập học sinh chắn đạt tốt góp phần phát triển tư nhận thức học sinh Đồng ... vật tượng Trong trình dạy học, có nhiều nội dung giảng dạyhọc sinh khó tưởng tượng, giáo viên nhà giáo dục xây dựng thành mô hình ( ký hiệu riêng ) Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh hiểu...
 • 17
 • 1,018
 • 11
Nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức tính chất hoá học của Clo một cách chủ động của học sinh lớp 9 trường THCS Vĩnh Phong trong bài học “ Clo ” thông qua việc sử dụng thí nghiệm mô phỏng trong dạy học

Nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức tính chất hoá học của Clo một cách chủ động của học sinh lớp 9 trường THCS Vĩnh Phong trong bài học “ Clo ” thông qua việc sử dụng thí nghiệm mô phỏng trong dạy học

Trung học cơ sở - phổ thông

... Việc sử dụng thí nghiệm mô vào dạy “ Clo” có nâng cao khả tiếp thu tính chất hoá học Clo cách chủ động học sinh lớp không ? e.Giả thuyết nghiên cứu Sử dụng thí nghiệm mô vào dạy “ Clo ”sẽ nâng cao ... tài nghiên cứu khoa học phạm ứng dụng 2 010 - 2011 nghiệm tiến hành dạy học nâng cao kết học tập học sinh tính chất hoá học Clo trường THCS Vĩnh Phong Giới thiệu a Hiện trạng Trong điều kiện trường ... Dạy họcsử dụng thí nghiệmDạy học không sử dụng thí nghiệm mô Kiểm tra sau TĐ O3 O4 c Quy trình nghiên cứu * Chuẩn bị của giáo viên : - Ở lớp đối chứng : giáo viên thiết kế học không sử...
 • 13
 • 2,558
 • 9
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Dược phẩm và thiết bị y tế HN

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty Dược phẩm và thiết bị y tế HN

Quản trị kinh doanh

... dụng vốn doanh nghiệp Nâng cao hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh mục tiêu quan trọng doanh nghiệp mà nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu sử dụng vốn Đặc biệt điều ... hiệu sử dụng vốn cao số vốn bỏ vào kinh doanh nhng đạt hiệu cao Nh vậy, nâng cao hiệu sử dụng vốn tức tìm biện pháp cho chi phí vốn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mà đạt kết hoạt động cao ... ánh để thực đợc đồng doanh thu doanh nghiệp phải bỏ đồng vốn Ngợc lại với tiêu hiệu sử dụng vốn , tiêu nhỏ phản ánh trình độ quản lý sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp có hiệu cao Vốn sử dụng...
 • 68
 • 1,230
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25