0

giao an day hoc theo dinh huong phat trien nang luc hoc sinh mon hoa hoc

GIÁO án dạy THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

GIÁO án dạy THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

Mầm non - Mẫu giáo

... không nể nang, đồng loã với việc xấu Dũng cảm, trung thực dám đấu tranh với sai trái ? Việc làm quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích thể đức tính ? + Bảo vệ chân lý, tin tởng lẽ phải ? Trong tranh luận, ... tri huyện Thanh Ba ? Nhận xét việc làm quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích ? + Bắt tên nhà giàu trả ruộng cho nông dân + Phạt tiền nhà giàu tội hối lộ, ức hiếp + Cách chức tri huyện Thanh Ba + Việc ... tên tri huyện Thanh Ba với tên nhà giàu ngời nông dân ? + ăn hối lộ tên nhà giàu + ức hiếp dân nghèo + Xử án không công đổi trắng thay đen ? Hình thợng th anh ruột tri huyện Thanh Ba có hành...
 • 8
 • 5,635
 • 22
Dạy học toán ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực giải quyết các vấn của đề thực tiễn

Dạy học toán ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực giải quyết các vấn của đề thực tiễn

Khoa học xã hội

... Biodiversity Bài 2.5.4 Đa dang sinh học Một số nhà sinh vật học biểu diễn số lượng loài diện tích (ví dụ đảo) mối quan hệ Số lượng - Diện tích Ở số dương tùy thuộc vào loài sinh vật loại môi trường ... sinh không? Giả thuyết khoa học Dạy học môn toán theo toán thực tiễn thực khuôn khổ chương trình toán THPT cho đối tượng học sinh làm nâng cao lực giải vấn đề thực tiễn học sinh Phƣơng pháp nghiên ... Susan thích xếp hình khối khối lập phương nhỏ Một hình khối theo sơ đồ đây: Susan có nhiều khối lập phương nhỏ Bạn dùng keo để gắn khối lập phương lại với để có hình khối khác Trước tiên, Susan...
 • 22
 • 2,643
 • 9
Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh bổ túc trung học phổ thông tại các trung tâm giáo dục thường xuyên theo định hướng phát triển nhân lực

Tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh bổ túc trung học phổ thông tại các trung tâm giáo dục thường xuyên theo định hướng phát triển nhân lực

Tiến sĩ

... Tam Thanh (2007), Vấn đề Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Bổ túc THPT Thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Giáo dục số 165, Tháng 6/2007 Huỳnh Thị Tam Thanh (2007), Giáo dục hướng nghiệp theo quan điểm ... tên gọi tổ ban GDHN, dạy nghề phổ thông Trong trình tổ chức thực hiện, chưa có đơn vị ban hành định thành lập Ban GDHN có quy chế hoạt động cho ban phân công nhiệm vụ cho thành viên ban cách cụ ... học sinh BTTHPT môi trường giáo dục không quy Đóng góp luận án 9.1 Về lý luận: Luận án đưa sở lý luận vấn đề tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho đối tượng học sinh nhà khoa học trước quan...
 • 21
 • 1,058
 • 4
Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực

Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực

Toán học

... rubrics, students can analyze and discuss language use and provide feedback to one another (Source: Van Houten, J (2006) Turning a new light on assessment with LingualFolio Learning Languages, 12(1), ... to find out what students know, understand and can • Analyse students’ responses and their questions in order to find out what they know, understand and can • Use questions to find out what students’ ... critically and solve complex problems than 42 previously (What the research, 1996) Today many of those alternative open-ended, large-scale assessments have been abandoned and testing has become standardized...
 • 198
 • 7,608
 • 47
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH dạy học THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

Địa lý

... hoạt động học học sinh lớp học; định quan trọng với học sinh (lên lớp, thi lại, lại lớp, khen thưởng,…); thông báo kết học tập học sinh cho bên có liên quan (Học sinh, cha mẹ học sinh, hội đồng ... giải vấn đề, lý luận dạy học xây dựng quan điểm dạy học theo tình 2.4 Vận dụng dạy học theo tình Dạy học theo tình quan điểm dạy học, việc dạy học tổ chức theo chủ đề phức hợp gắn với tình thực ... khoa học theo môn học quy định chương trình dạy học Những nội dung môn học dựa khoa học chuyên ngành tương ứng Người ta trọng việc trang bị cho người học hệ thống tri thức khoa học khách quan...
 • 257
 • 11,975
 • 51
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Báo cáo khoa học

... học: - Dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ - Dạy học theo hướng phát triển lực cho học sinh  Xét chất mâu thuẫn hai nội dung đánh giá, đánh giá theo lực coi mức cao IV, Dạy học ngữ văn theo hướng phát ... học sinh - Đổi KTĐG môn học Ngữ văn theo định hướng tiếp cận lực cho học sinh Phần A Đổi phương pháp dạy học Ngữ văn theo định hướng tiếp cận lực cho học sinh I, Năng lực ? - Là kết hợp cách ... học ngữ văn theo hướng phát triển lực cho học sinh Thảo luận nhóm Đóng vai Nghiên cứu tình Dạy học theo dự án ( Kết hợp lí thuyết với thực hành) VI, Hình thức tổ chức dạy học ngữ văn theo hướng...
 • 16
 • 9,801
 • 27
DẠy học và KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của học sinh THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

DẠy học và KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của học sinh THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG lực

Lớp 11

... Trong ngày sinh nhật, Lan bạn tặng nhiều hoa tươi Lan thích hoa nên mang tất số hoa vào phòng ngủ Tuy nhiên, mẹ Lan không đồng ý bảo Lan mang số hoa để sân, sáng hôm sau lại mang vào nhà Lan ngạc ... biệt môn Sinh học - Các lực chuyên biệt môn Sinh học - Các kĩ chuyên biệt môn Sinh học TT Tên kĩ Ví dụ Quan sát (quan sát mắt thường, quan sát cách sử dụng kính lúp, kính hiển vi) - Quan sát TB ... thời Làm tiêu tế bào vảy hành, tiêu giọt nước để quan sát động vật nguyên sinh Giải phẫu/mổ - Giải phẫu hoa; mổ giun đất, tôm, cá chép…để quan sát cấu tạo trong… Thảo luận vấn đề cần tìm hiểu...
 • 61
 • 2,323
 • 17
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THCS 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... hoạt động học học sinh lớp học; định quan trọng với học sinh (lên lớp, thi lại, lại lớp, khen thưởng,…); thông báo kết học tập học sinh cho bên có liên quan (Học sinh, cha mẹ học sinh, hội đồng ... tập Năng lực giao tiếp a) Bước đầu biết đặt mục đích giao tiếp hiểu vai trò quan trọng việc đặt mục tiêu trước giao tiếp b) Khiêm tốn, lắng nghe tích cực giao tiếp; nhận bối cảnh giao tiếp, đặc ... giải vấn đề, lý luận dạy học xây dựng quan điểm dạy học theo tình 2.4 Vận dụng dạy học theo tình Dạy học theo tình quan điểm dạy học, việc dạy học tổ chức theo chủ đề phức hợp gắn với tình thực...
 • 221
 • 5,994
 • 59
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... hoạt động học học sinh lớp học; định quan trọng với học sinh (lên lớp, thi lại, lại lớp, khen thưởng,…); thông báo kết học tập học sinh cho bên có liên quan (Học sinh, cha mẹ học sinh, hội đồng ... cấu tạo tính tan nước dự đoán tính tan ammoniac tượng thí nghiệm hòa tan NH Vì GV sử dụng thí nghiệm theo phương pháp kiểm chứng Hoạt động GV GV đặt vấn đề: tìm hiểu tính tan ammoniac Hoạt động ... khoa học theo môn học quy định chương trình dạy học Những nội dung môn học dựa khoa học chuyên ngành tương ứng Người ta trọng việc trang bị cho người học hệ thống tri thức khoa học khách quan...
 • 217
 • 2,312
 • 39
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... hot ng hc ca hc sinh trờn lp hc; cỏc quyt nh quan trng vi hc sinh (lờn lp, thi li, li lp, khen thýng,); thụng bỏo kt qu hc ca hc sinh cho cỏc bờn cú liờn quan (hc sinh, cha m hc sinh, hi ng giỏo ... m nhn mt cụng vic lnh vc sinh hc (GV sinh hc, nh nghiờn cu sinh hc) hoc cú th tip tc hc sau i hc v lnh vc sinh hc - Kin thc v s a dng sinh hc mi cp t gen, t bo, cừ quan, cừ th, s týừng tỏc gia ... mi sinh hot chuyờn mụn da trờn nghiờn cu bi hc éõy l hỡnh thc sinh hot chuyờn mụn theo hýng ly hot ng ca hc sinh lm trung tõm, ú giỏo viờn trung phõn tớch cỏc liờn quan n ngýi hc nhý: Hc sinh...
 • 236
 • 3,805
 • 50
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học THPT 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Tin học THPT 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... khoa học theo môn học quy định chương trình dạy học Những nội dung môn học dựa khoa học chuyên ngành tương ứng Người ta trọng việc trang bị cho người học hệ thống tri thức khoa học khách quan ... độc lập theo thời gian biểu; nhận 20 2.5 Năng giao tiếp 2.6 Năng hợp tác tình an toàn hay không an toàn học tập sống hàng ngày c) Nhận tự điều chỉnh số hạn chế thân học tập, lao động sinh hoạt, ... liên quan đến định hướng phân hóa nghề nghiệp người học Vì vậy, khoa học máy tính môn học phân hóa sâu dành cho HS ban khoa học tự nhiên, công nghệ - kĩ thuật HS học khoa học máy tính theo học...
 • 227
 • 1,847
 • 11
Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THCS 2014

Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Vật lí THCS 2014

Trung học cơ sở - phổ thông

... đích giao tiếp hiểu vai trò quan trọng việc đặt mục tiêu trước giao tiếp; b) Khiêm tốn, lắng nghe tích cực giao tiếp; nhận Năng lực bối cảnh giao tiếp, đặc điểm, thái độ đối tượng giao tiếp; giao ... khoa học theo môn học quy định chương trình dạy học Những nội dung môn học dựa khoa học chuyên ngành tương ứng Người ta trọng việc trang bị cho người học hệ thống tri thức khoa học khách quan ... giáo dục II MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ Việc đổi giáo dục trung học dựa đường lối, quan điểm đạo giáo dục nhà nước, định hướng quan trọng sách quan điểm việc phát triển...
 • 193
 • 7,905
 • 93

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008