0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Trích lập các quỹ BHXH BHYT KPCĐ

BÁO CÁO THỰC TẬP:

BÁO CÁO THỰC TẬP: "KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY CPTM PHÚ BÌNH" PPS

BHXH khi ốm đau, tai nạn, thai sản, mất sức… Do Công Ty đều phải chấp hành tốt việc trích nộp các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ theo đúng quy định của nhà nước. Để phản ánh kịp thời và chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công Ty đem lại được hiệu quả cao là hết sức cần thiết và hiện nay công tác kế toán kế toán nói chung là phải ghi chép nhiều nên việc sử dụng, máy vi tính sẽ giải phóng được sức lao động và thông tin kịp thời, chính xác, nhanh chóng nhất là công tác kế toán lao động tiền lương. Việc xác định quỹ lương, việc tính toán lương phải trả cho công nhân viên. Tính trích các khoản phải nộp theo hình thức trả lương sản phẩm.
 • 76
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Quỹ BHYT được hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả công nhân viên trong kỳ. Theo chế độ hiện hành, doanh nghiệp trích quỹ BHXH theo tỷ lệ 3% trên tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tượng sử dụng lao động, 1% trừ vào lương của người lao động. Quỹ BHYT được trích lập để tài trợ cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ trong các hoạt động khám chữa bệnh.
 • 21
LUẬN VĂN: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội pot

LUẬN VĂN: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội pot

Lời nói đầu Lao động có vai trò cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh, các chế độ chính sách của Nhà nước luôn bảo vệ quyền lợi của người lao động, được biểu hiện cụ thể bằng luật lao động, chế độ tiền lương, chế độ BHXH, BHYT, KPCĐ. Tiền lương có vai trò tác dụng là đòn bẩy kinh tế tác động trực tiếp đến người lao động. Chi phí nhân công chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng số chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải tăng cwongf công tác quản lý lao động, công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cần chính xác, kịp thời để đảm bảo quyền lợi của người lao động đồng thời tạo điều kiện tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và hạ giá thành sản phẩm…
 • 99
TỔ CHỨC KẾ TÓAN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CHI PHÍ TẠI CTY IN QUẢNG BÌNH  6 DOCX

TỔ CHỨC KẾ TÓAN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CHI PHÍ TẠI CTY IN QUẢNG BÌNH 6 DOCX

Các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ được hình thành do trích lập và được tính vào chi phí sản xuất của Công ty các khoản trích theo lương ở Công ty được tính trích như sau: - Khoản chi phí BHXH theo quyết định của Nhà nước, theo chế độ hiện hành Công ty tiến hành trích lập quỹ BHXH hàng tháng với tỷ lệ 15% trên tổng số tiền lương cơ bản phải trả cho CBCNV, ngoài ra phải trích từ lương cán bộ công nhân viên là 5%.
 • 13
Đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hào Quang” ppsx

Đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hào Quang” ppsx

1.3.3 Quỹ Bảo Hiểm Y Tế Quỹ BHYT là khoản tiền được tính toán và trích lập theo tỉ lệ quy định là 3% trên tổng quỹ lương thực tế phải trả cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của công ty nhằm phục vụ, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho người lao động. Cơ quan Bảo Hiểm sẽ thanh toán về chi phí khám chữa bệnh theo tỉ lệ nhất định mà nhà nước quy định cho những người đã tham gia đóng bảo hiểm. Quỹ BHYT được hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả công nhân viên trong kỳ. Theo chế độ hiện hành, doanh nghiệp trích quỹ BHXH theo tỷ lệ 3% trên tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tượng sử dụng lao động, 1% trừ vào lương của người lao động. Quỹ BHYT được trích lập để tài trợ cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ trong các hoạt động khám chữa bệnh.
 • 60
“KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM HẢI DƯƠNG”

“KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM HẢI DƯƠNG”

- Đối với xã hội: tiền lương và các khoản trích theo lương sẽ là nguồn thu nhập chính, thường xuyên của người lao động, đảm bảo tái sản xuất và mở rộng sức lao động, kích thích lao động làm việc hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh khi công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương được hạch toán hợp lý công bằng chính xác. Ngoài tiền lương người lao động còn được trợ cấp các khoản phụ cấp, trợ cấp BHXH, BHYT... các khoản này cũng góp phần trợ giúp, động viên người lao động và tăng thêm cho họ trong các trường hợp khó khăn tạm thời hoặc vĩnh viễn mất sức lao động. Hơn nữa, tiền lương còn đóng góp một phần đáng kể vào thu nhập quốc dân thông qua thuế thu nhập cá nhân góp phần làm tăng nguồn thu của Chính phủ cũng như giúp chính phủ điều tiết được thu nhập giữa các tầng lớp người dân trong xã hội.
 • 140
BIOSAFETY LEVELS WITH VIDEO GUIDELINE

BIOSAFETY LEVELS WITH VIDEO GUIDELINE

1.3.3 Quỹ Bảo Hiểm Y Tế Quỹ BHYT là khoản tiền được tính toán và trích lập theo tỉ lệ quy định là 3% trên tổng quỹ lương thực tế phải trả cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của công ty nhằm phục vụ, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho người lao động. Cơ quan Bảo Hiểm sẽ thanh toán về chi phí khám chữa bệnh theo tỉ lệ nhất định mà nhà nước quy định cho những người đã tham gia đóng bảo hiểm. Quỹ BHYT được hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả công nhân viên trong kỳ. Theo chế độ hiện hành, doanh nghiệp trích quỹ BHXH theo tỷ lệ 3% trên tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 2% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của các đối tượng sử dụng lao động, 1% trừ vào lương của người lao động. Quỹ BHYT được trích lập để tài trợ cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ trong các hoạt động khám chữa bệnh.
 • 36
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Quỹ BHXH là khoản tiền đợc trích lập theo tỉ lệ qui định là 20% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 15% tính vào chi phí sản [r]
 • 49
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

Tiền lơng chính là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động tơng ứng với thời gian chất lợng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lơng chính là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động. Ngoài ra ngời lao động còn đợc hơng một số thu nhập khác nh: Trợ cấp, BHXH, tiền thởng… Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lơng là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền lơng và các khoản trích đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền l- ơng và các khoản trích theo lơng kịp thời sẽ kích thích ngời lao động quan tâm đến thời gian và chất lợng lao động.Từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành từ đó sẽ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • 49
LUẬN VĂN:KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ELCOM PPTX

LUẬN VĂN:KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ELCOM PPTX

11 Ti ề n l ươ ng là ngu ồ n thu nh ậ p ch ủ y ế u c ủ a ng ườ i lao độ ng. Ngoài ra ng ườ i lao độ ng còn đượ c h ưở ng m ộ t s ố ngu ồ n thu nh ậ p khác nh ư : Tr ợ c ấ p BHXH, ti ề n th ưở ng, ti ề n ă n ca ... Chi phí ti ề n l ươ ng là m ộ t ph ầ n chi phí c ấ u thành nên giá thành s ả n ph ẩ m, d ị ch v ụ cho doanh nghi ệ p s ả n xu ấ t ra. T ổ ch ứ c s ử d ụ ng lao độ ng h ợ p lý, h ạ ch toán t ố t lao độ ng, trên c ở s ở đ ó tính đ úng thù lao lao độ ng, thanh toán k ị p th ờ i ti ề n l ươ ng và các kho ả n liên quan t ừ đ ó kích thích ng ườ i lao độ ng quan tâm đế n th ờ i gian, k ế t qu ả và ch ấ t l ượ ng lao độ ng, ch ấ p hành t ố t k ỷ lu ậ t lao độ ng, nâng cao n ă ng su ấ t lao độ ng, góp ph ầ n ti ế t ki ệ n chi phí v ề lao độ ng s ố ng, h ạ giá thành s ả n ph ẩ m, t ă ng l ợ i nhu ậ n cho doanh nghi ệ p đồ ng th ờ i t ạ o đ i ề u ki ệ n nâng cao
 • 78
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬT TƯ PHƯƠNG DUY

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬT TƯ PHƯƠNG DUY

+ Quỹ BHYT: Được sử dụng thanh toán các khoản khám chữa bệnh, viện phí thuốc cho người lao động trong thời gian đau ốm, sinh đẻ + KPCĐ: Được hình thành do việc trích lập theo tỷ lệ quy đ[r]
 • 67
40 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

40 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Quỹ BHXH là khoản tiền đợc trích lập theo tỉ lệ qui định là 20% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 15% tính vào chi phí sản [r]
 • 49
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPTM VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPTM VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Quỹ BHXH là khoản tiền đợc trích lập theo tỉ lệ qui định là 20% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 15% tính vào chi phí sản [r]
 • 49
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Á CHÂU

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Á CHÂU

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Quỹ BHXH là khoản tiền đợc trích lập theo tỉ lệ qui định là 20% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 15% tính vào chi phí sản [r]
 • 50
85 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

85 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Quỹ BHXH là khoản tiền đợc trích lập theo tỉ lệ qui định là 20% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 15% tính vào chi phí sản [r]
 • 49
3 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM 

3 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM 

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Quỹ BHXH là khoản tiền đợc trích lập theo tỉ lệ qui định là 20% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 15% tính vào chi phí sản [r]
 • 49
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Á CHÂU

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Á CHÂU

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Quỹ BHXH là khoản tiền đợc trích lập theo tỉ lệ qui định là 20% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 15% tính vào chi phí sản [r]
 • 50
Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Công nghiệp Á Châu

Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Công nghiệp Á Châu

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI Quỹ BHXH là khoản tiền đợc trích lập theo tỉ lệ qui định là 20% trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, trong đó 15% tính vào chi phí sản [r]
 • 50
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚ BÌNH

_Quỹ bảo hiểm xã hội_ Quỹ BHXH là khoản tiền được trích lập theo tỉ lệ quy định là 20% trên tổng quỹ lương thực tế phải trả cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp nhằm giúp đ[r]
 • 71
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM

_* Bảo hiểm xã hội:_ Quỹ BHXH là khoản tiền được trích lập theo tỉ lệ quy định là 20% trên tổng quỹ lương thực tế phải trả cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp nhằm giúp đỡ[r]
 • 96
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Qũy dự trữ để bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự trữ đặc biệt để bù đắp rủi ro. Việc hình thành các quỹ này làm tăng vốn tự có của ngân hàng đồng thời đảm bảo an toàn trong kinh doanh Vốn tự có của ngân hàng thương mại chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong 2 nguồn vốn nhưng mang tính chất ổn định và là cơ sở để thu hút các nguồn vốn khác. Nợ không phải là vốn dùng trực tiếp vào kinh doanh nhưng lại có vai trò quan trọng trong kinh doanh của ngân hàng thương mại. Vốn tự có của ngân hàng thương mại không những là căn cứ pháp lý để thành lập ngân hàng mà còn là cơ sở để xác định quy mô hoạt động của ngân hàng, khẳng định thế mạnh cũng như khả năng thanh toán của ngân hàng thương mại đối với người gửi tiền trong trường họp có thể xảy ra rủi ro.
 • 21
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

c) Sau khi thực hiện các biện pháp ở điểm a và b nêu trên, nếu không đủ thì phần còn thiếu được đưa vào chi phí của Quỹ. Việc trích lập và sử dụng khấu hao tài sản cố định của Quỹ Hỗ trợ[r]
 • 10
BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

kết luận Tiền lơng và các khoản trích theo lơng hiện nay đang là một vấn đề lớn đói với xã hội và cũng nh đối với từng đơn vị, ngời lao động việc áp dụng hình thức trả lơng và các khoản trích theo lơng cho ngời lao động đang là một vấn đề hết sức quan trọng của các nhà quản lý doanh nghiệp. để tiền lơng và các khoản trích theo lơng phát huy hết vai trò của nó, làm động lực phát triển sản xuất kinh doanh, kích thích ngời lao động làm việc với hiệu quả cao. Mỗi hình thức trả lơng và các khoản trích theo lơng đều có u nhợc điểm.
 • 46
LUẬN VĂN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤM CÔNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  THÁI NGUYÊN CHI NHÁNH PHÚ BÌNH

LUẬN VĂN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤM CÔNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG THÁI NGUYÊN CHI NHÁNH PHÚ BÌNH

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI: LÀ KHOẢN TIỀN ĐƯỢC TRÍCH LẬP THEO TỈ LỆ QUY ĐỊNH LÀ 20% trên tổng quỹ lương phải trả cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp nhằm giúp đỡ họ về mặt tinh t[r]
 • 28
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG LƯU XÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN.DOC

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG LƯU XÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN.DOC

Theo quy định của Thống đốc Ngân hàng nhà nớc Việt Nam về việc trích lập quỹ: - Đối với quỹ dự trữ bổ sung vốn đIều lệ: hàng năm sau khi quyết toán năm tàI chính, nếu ngân hàng kinh doan[r]
 • 49
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG LƯU XÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN.DOC

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG LƯU XÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN.DOC

Theo quy định của Thống đốc Ngân hàng nhà nớc Việt Nam về việc trích lập quỹ: - Đối với quỹ dự trữ bổ sung vốn đIều lệ: hàng năm sau khi quyết toán năm tàI chính, nếu ngân hàng kinh doan[r]
 • 49
Mẫu báo cáo tình hình trích lập, sử dụng quỹ dự phòng rủi ro bảo lãnh và kết quả xử lý rủi ro

Mẫu báo cáo tình hình trích lập, sử dụng quỹ dự phòng rủi ro bảo lãnh và kết quả xử lý rủi ro

1 Số dư Quỹ dự phòng rủi ro bảo lãnh đầu kỳ 2 Bổ sung Quỹ dự phòng rủi ro bảo lãnh - Trích lập dự phòng rủi ro bảo lãnh. - Thu hồi từ các khoản bảo lãnh đã được xử lý rủi ro - Các khoản [r]
 • 2
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP THUƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP LONG ANH

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CP THUƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP LONG ANH

-Lập báo cáo kế toán và phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, đề xuất biện pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động trong doanh nghiệp. 1.5 Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 1.5.1. Hạch toán số lượng lao động: Căn cứ vào chứng từ ban đầu là bảng chấm công hàng tháng tại mỗi bộ phận, phòng ban, tổ, nhóm gửi đến phòng kế toán để tập hợp và hạch toán số lượng lao động trong tháng đó tại doanh nghiệp và cũng từ bảng chấm công kế toán có thể nắm được từng ngày có bao nhiêu người làm việc, bao nhiêu người nghỉ với lý do gì.
 • 78
LUẬN VĂN XÂY DỰNG PHÂN HỆ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ  HÓA CHẤT 15, THÁI NGUYÊN

LUẬN VĂN XÂY DỰNG PHÂN HỆ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ HÓA CHẤT 15, THÁI NGUYÊN

QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI: là khoản tiền được trích lập theo tỉ lệ quy định là 26% trên tổng quỹ lương phải trả cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp nhằm giúp đỡ họ về mặt tinh t[r]
 • 36
KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỠ HỮU VÀ NỢ PHẢI TRẢ PDF

KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỠ HỮU VÀ NỢ PHẢI TRẢ PDF

8. Bài t ập vận dụng M ột doanh nghiệp A có số dư đầu TK 4211: 200 Triệu. Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh như sau: 1. DN XĐ thuế TNDN phải nộp theo kế hoạch trong năm l à 40 tri ệu và đ ã n ộp bằng chuyển khoản 2. DN t ạm trích quỹ đầu tư phá t tri ển 20 triệu
 • 12
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY SỐ 4

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY SỐ 4

Sinh viên: Phạm Minh Ngọc Qua bảng phân tích ta thấy rằng tổng doanh thu của doanh nghiệp năm 2012 tăng từ 47.881.548.900đ lên 60.847.693.156đ tức là tăng lên 27,08% so với năm 2011 tƣơng ứng với 12.966.144.256đ. Tuy nền kinh tế đang rất khó khăn nhƣng doanh thu của công ty vẫn tăng. Doanh thu của công ty bao gồm doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác. Hầu nhƣ tất cả các loại doanh thu này đều tăng, nhƣng doanh thu tăng chủ yếu từ việc tăng cƣớc phí vận tải. Trong năm 2012 công ty đã nhận đƣợc nhiều hợp đồng sửa chữa tàu bè nên làm cho tổng doanh thu đã tăng lên nhanh chóng. Không chỉ vậy, công ty còn cho thuê cầu tàu kho bãi đây là một khoản thu nhập khác góp phần không nhỏ làm cho tổng doanh thu của công ty tăng lên.
 • 86
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP:

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: "HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP" PDF

3.1.3 Ưu điểm : Với hình thức trả lương theo doanh thu và với mức lương ổn định và tăng dần của Công Ty đã làm cho Cán Bộ Công Nhân Viên thực sự tin tưởng và gắn bó với Công Ty cùng với sự điều hành của ban lãnh đạo cũng như sự lao động hiệu quả của phòng kế toán, các công việc kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương luôn đảm bảo sự công bằng hợp lý chính xác đã làm cho CNCNV yên tâm lao động, nhiệt tình hăng say cho công việc. Do vậy Công Ty đã ngày càng phát triển hơn, đời sống CBCNV ngày càng được đảm bảo và nâng cao.
 • 73
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Để chủ động điều hành hoạt động tài chính và giải quyết đúng quyền lợi cho các chi nhánh phù hợp với kết quả kinh doanh hàng quý trong năm tài chính. Hội đồng quản trị ngân hàng xuất nhập khẩu quy định. Hàng năm sau khi xác định lợi nhuận hạch toán nội bộ, chi nhánh xác định lại lợi nhuận dành cho quỹ phúc lợi và khen thưởng và được tạm thời phân phối 50% cho hai quỹ nhưng tối đa cũng không được vượt quá 1,5% tháng lương của một quý, tính chung cho cả năm tài chính tối đa cũng không được quá 6 tháng lương.
 • 21
NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA NQ HC 0001

NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA NQ HC 0001

+ Trích từ 10% -30% vào quỹ đầu tư phát triển. + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: tùy theo kết quả kinh doanh vận dụng theo khoản 3 điệu 38 Nghị định 71/2013/NĐCP ngày 11/7/2013 của Chính phủ đê trích quỹ nhưng tôi đa không quá 3 tháng lương trong năm.
 • 4
VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - VẬN TẢI PHƯƠNG DUY

VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - VẬN TẢI PHƯƠNG DUY

Khi có TSCĐ mới đa vào sử dụng hoặc điều TS cho đơn vị khác, công ty phải lập hợp đồng bàn giao gồm: đại diện bên giao, đại diện bên nhận và một số uỷ viên. Biên bản giao nhận TSCĐ đợc lập cho từng TSCĐ. Đối với trờng hợp giao nhận cùng một lúc nhiều TS cùng loại, cùng giá trị và do cùng một đơn vị giao có thể lập chung một biên bản giao nhận TSCĐ. Biên bản giao nhận đợc lập thành 2 bản mỗi bên giữ một bản, biên bản này đợc chuyển cho phòng kế toán để ghi sổ và lu.
 • 39
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Chuyển từ cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng, chế độ tiền lơng của ngời lao động đã đợc Nhà nớc quan tâm sửa đổi khác nhằm tạo ra môi trờng kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Nhà nớc đã coi tiền lơng là giá trị sức lao động: '' Tiền lơng là giá cả sức lao động đợc hình thành qua thoả thuận giữa ngời sử dụng lao động phù hợp với quan niệm trong nền kinh tế thị trờng''. - Trích báo cáo về cải cách tiền lơng của Bộ tr- ởng Bộ lao động thơng binh xã hội Trần Đình Hoan.
 • 23
Việc trích lập quỹ dự phòng của các cấp ngân sách có bị giới hạn bởi một mức tối đa do pháp luật ngân sách nhà nứơc quy định hay không

Việc trích lập quỹ dự phòng của các cấp ngân sách có bị giới hạn bởi một mức tối đa do pháp luật ngân sách nhà nứơc quy định hay không

Việc trích lập quỹ dự phòng của các cấp ngân sách có bị giới hạn bởi một mức tối đa do pháp luật Ngân sách Nhà nứơc quy định hay không? Tại sao?Việc trích lập quỹ dự phòng ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 7 Nghị định 602003NĐCP từ 2 đến 5% tổng số chi ngân sách mỗi cấp
 • 1
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC “C” HIỆP XƯƠNG

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC “C” HIỆP XƯƠNG

SDĐK : Quỹ khen thưởng, phúc lợi chưa sử dụng CÁ khoản chi tiêu quỹ khen thưởng Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi theo chính sách tài chính hiện hành Quỹ phúc lợi SDCK : Quỹ khen thưởn[r]
 • 44
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC “C” HIỆP XƯƠNG

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC “C” HIỆP XƯƠNG

SDĐK : Quỹ khen thưởng, phúc lợi chưa sử dụng CÁ khoản chi tiêu quỹ khen thưởng Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi theo chính sách tài chính hiện hành Quỹ phúc lợi SDCK : Quỹ khen thưởn[r]
 • 44
Các đơn vị dự toán được trích lại 50 phần trăm kết dư

Các đơn vị dự toán được trích lại 50 phần trăm kết dư

Các đơn vị dự toán được trích lại 50% kết dư NSNN để lập quỹ dự trữ.SAI. Theo điều 58 Nghị định số 602003NĐCP ngày 0662003 của Chính Phủ thì nguồn hình thành 50% kết dư ngân sách của quỹ dự trữ tài chính chỉ có ở TW và cấp tỉnh.
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hạch toán tiền lương tại công ty bdcmột số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý hạch toán tiền lương tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông vitecohạch toán tiền lương tại công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 urenco 10hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty điện lực thành phố hà nộicông nghệ bưu chính viễn thông hà nộicao đẳng công nghệ bưu chính viễn thông hà nộitrường công nghệ bưu chính viễn thông hà nộihv công nghệ bưu chính viễn thông hà nộithực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty và công tác kế toán tiền lương tại công ty xdcp công trình minh sơnkế toán tiền lương tại công ty sản xuấtkế toán tiền lương tại công ty cổ phầnbáo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty xây dựngkế toán tiền lương tại công ty thương mạikế toán tiền lương tại công ty xây dựngke toan tien luong tại cong ty co phan tu van xay dung va thuong mai hai phongchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ