0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Bảng thanh toán tiền th ởng

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

- Bên có: Các khoản tiền l−ơng tiền th−ởng và các khoản phải trả cho CNV TRANG 11 Sơ đồ 2.1: Hạch toán các khoản phải trả CNV Hàng tháng căn cứ vào bảng thanh toán tiền l−ơng thanh toán [r]
 • 50
HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TÓAN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK  4 PPTX

HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TÓAN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK 4 PPTX

- Ngân hàng đã phát huy được những công nghệ hiện đại mới làm cho chất lượng công tác thanh toán TDCT được nâng cao, uy tín của ngân hàng ngày càng được củng cố, khách hàng ngày càng tin tưởng hơn khi giao dịch với NH. - Trong những năm gần đây, thanh toán quốc tế trong đó đặc biệt là thanh toán TDCT là một nghiệp vụ trọng tâm được ban lãnh đạo ngân hàng đầu tư và khuyến khích phát triển để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.
 • 10
phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

doanh nghiệp... các nhà kinh tế gọi đó là “các phản ứng dây truyền tích cực” của tiền lơng. Ngợc lại, nếu doanh nghiệp trả lơng không hợp lý hoặc vì mục tiêu lợi nhuận thuần tuý, không chú ý đúng mức đến lợi ích của ngời lao động thì nguồn nhân công có thể bị kiệt quệ về thể lực, giảm sút về chất lợng, làm hạn chế các động cơ cung ứng sức lao động. Biểu hiện rõ nhất là tình trạng cắt xén thời gian làm việc, lãng phí nguyên, nhiên vật liệu và thiết bị; làm dối, làm ẩu; mẫu thuẫn giữa ngời làm công và chủ doanh nghiệp có thể dẫn đến lãn công, bãi công, điình công...
 • 59
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Đối với ngời lao động, tiền lơng nhận đợc thoả đáng, sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Mặt khác, khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng, do đó nguồn phúc lợi của doanh nghiệp mà ngời lao động đợc nhận lại cũng sẽ tăng lên, nó là phần bổ sung thêm cho tiền lơng, làm tăng thu nhập và tăng lợi ích cho ngời cung ứng lao động. Hơn nữa, khi lợi ích của ngời lao động đợc đảm bảo bằng các mức lơng thoả đáng, nó sẽ tạo ra sự gắn kết cộng đồng những ngời lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp, xoá bỏ sự ngăn cách giữa ngời chủ doanh nghiệp với ngời cung ứng sức lao động, làm cho ngời lao động có trách nhiệm hơn, tự giác hơn với các hoạt động của doanh nghiệp... các nhà kinh tế gọi đó là “các phản ứng dây truyền tích cực” của tiền lơng.
 • 27
VAI TRÒ CỦA VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

VAI TRÒ CỦA VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

theo pháp luật, được bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp, các hình thức sở hữu có thể hỗn hợp đan xen với nhau hình thành các tổ chức kinh doanh đa dạng. Các doanh nghiệp không phân biệt quan hệ sở hữu đều tự chủ kinh doanh, hợp tác và cạnh tranh với nhau, bình đẳng trước pháp luật. Theo hướng đó, nền kinh tế hàng hoá phát triển tất yếu sẽ tạo ra những tiền đề cần thiết và đòi hỏi sự ra đời của nhiều loại hình ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Từ năm 1986, hoà vào công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của đất nước theo sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, hệ thống ngân hàng được tổ chức lại theo Nghị định 53/HĐBT được tách ra làm hai cấp: Ngân hàng Nhà nuớc đảm nhận công tác phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ, còn chức năng kinh doanh được thực hiện bởi các Ngân hàng Thương mại.
 • 23
Kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền tại công ty cổ phần nước giải khát chương dương

Kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền tại công ty cổ phần nước giải khát chương dương

THỬ NGHIỆM 2: CHỌN MỘT SỐ CHỨNG TỪ VÀ SO SÁNH CHI TIẾT DANH SÁCH NHẬN tiền thanh toán từ sổ quỹ báo cáo quỹ với nhật ký thu tiền, với các bảng kê tiền gửi vào ngân hàng và với tài khoản [r]
 • 47
CÔNG TÁC LƯƠNG THƯỞNG CỦA KHÁCH SẠN KIM LIÊN 1- THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP

CÔNG TÁC LƯƠNG THƯỞNG CỦA KHÁCH SẠN KIM LIÊN 1- THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP

4.4 CÔNG TÁC TIỀN THỞNG CỦA KHÁCH SẠN _4.4.1 NGUYÊN TẮC TRẢ THỞNG_ Nguyên tắc 1: Coi trọng cả chỉ tiêu số lợng, chất lợng, chỉ tiêu tiết kiệm trong trả th-ởng Nguyên tắc 2: Đảm bảo mối q[r]
 • 41
THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG

THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG

_ Các công cụ cổ truyền như séc lại chư được ưa chuộng do tính phức tạp trong ghi chép , phạm vi sử dụng bó hẹp và nó chưa có bảo hiểm hay những ký hiệu đặc biệt nên tình trạng séc giả vẫn còn xảy ra . Việc phát hành séc quá số dư là trường hợp dễ xảy ra vì trên thực tế khi tham gia thanh toán các bên không thể kiểm tra được số dư tài khoản tiền gửi của nhau , đặc biệt là séc chuyển khoản , nếu đơn vị mua làm ăn không nghiêm túc sẽ dẫn đến chiếm dụng vốn lẫn nhau gây thiệt hại cho đơn vị thụ hưởng.
 • 22
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG

_ Kiến thứcchưa cao và tâm lý chư tin tưởng lẫn nhau giữa người bán và người mua , hơn nữa thói quen dùng tiền mặt khá phổ biến , do đó dẫn đến việc không ưa thích loại hình thanh toán này . Trong nền kinh tế thị truờng ở điều kiện nước ta hiện nay có nhiều thành phần kinh tế tham gia , đặc biệt có nhân tố nước ngoài , do đó mức độ phát triển với quan hệ kinh doanh giữa các chủ thể kinh tế rất khác nhau , nếu phát triển ở trình độ cao thì mối quan hệ bạn hàng tin tưởng lẫn nhau thì sẽ thấy hình thức thanh toán này có các quy định quá chặt chẽ và cứng nhắc , ngựơc lại nếu mối quan hệ làm ăn lâu dài phát triển ở trình độ thấp chưa có sự tin cậy vào bạn hàng thì sẽ thấy hình thức thanh toán này chưa đảm bảo cho họ tránh được những rủi ro có thể xảy ra.
 • 22
LUẬN VĂN  KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG DO AASC THỰC HIỆN PPS

LUẬN VĂN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG DO AASC THỰC HIỆN PPS

Trắc nghiệm những khoản phảI thu đó xúa sổ và khoản thu khụng ghi sổ : Cỏc khoản tiền bỏn hàng khụng thể thu tiền được cần xúa sổ và là tổn thất tàI chớnh do rất nhiều nguyờn nhõn khỏc nhau kể cả khả năng xảy ra thiếu sút trong thủ tục bỏn hàng đến khả năng gian lận để biển thủ khoản tiền thực tế đó thu .Do vậy cần trắc nghiệm toàn diện cỏc khoản tiền hàng đó xúa sổ .Thủ tục thụng thường cho những trắc nghiệm này là thẩm tra lại việc xột duyệt xúa sổ của người cú trỏch nhiệm .Trong trường hợp này cần thiết phảI xem xột cả mụI trường kiểm soỏt và thủ tục kiểm soỏt đặc biệt là đặc tớnh của người được giao quyền xột duyệt và quan hệ kinh tế cựng sự phõn cỏch nhiệm vụ giữa người ghi sổ với người phờ duyệt xúa sổ .
 • 63
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHAI QUỐC

1.1.2 ý nghĩa của tiền lơng. - Tiền lơng là nguồn thu nhập chính của NLĐ, là yếu tố để đảm bảo tái sản xuất SLĐ và thực hiện trách nhiệm với gia đình. Trớc hết tiền lơng phải đảm bảo những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của NLĐ nh ăn, ở, đi lại Chỉ khi nh … vậy tiền l- ơng mới thực sự có vai trò quan trọng kích thích lao động và nâng cao trách nhiệm của ngời lao động đối với quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội. Đồng thời, chế độ tiền lơng phù hợp với SLĐ đã hao phí của NLĐ sẽ đem lại sự lạc quan và tin t- ởng vào DN, vào chế độ mà họ đang sống.
 • 33
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI.

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI.

Tiền lơng của cán bộ công nhân toàn công ty đợc thanh toán làm 2 kỳ trong một tháng: kỳ I tạm ứng lơng; kỳ II nhận phần lơng còn lại sau khi đã trừ vào lơng các khoản khấu trừ vào lơng các khoản đợc khấu trừ. Khi thanh toán lơng và BHXH căn cứ vào chứng từ nh: phiếu chi, các bảng thanh toán lơng, phiếu báo nghỉ ốm... kế toán tiến hành trả lơng và ghi vào các sổ kế toán có liên quan.
 • 23
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Z-179

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Z-179

* Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành, kiêm kế toán tiền lơng bảo hiểm xã hội và các khoản chi ngân sách: Có nhiệm vụ ghi chép phản ánh, tổng hợp số liệu về số lợng lao động, thời gian lao động, căn cứ vào đó để tính lơng và các khoản trích theo lơng. Kế toán tiến hành tính toán và kiểm tra lại các số liệu về giá thành công xởng trong bảng thanh toán hợp đồng sản xuất và giá thành sản phẩm do thống kê các phân xởng gửi lên, sau đó tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung đã tập hợp cho các sản phẩm chịu chi phí, tập hợp chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để tính giá thành của sản phẩm. Ngoài ra kế toán còn phải theo dõi các khoản chi cho ngân sách Nhà nớc theo đúng quy định và thể lệ.
 • 28
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRẢ THƯỞNG TẠI CÔNG TY DỆT KIM THĂNG LONG DOCX

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRẢ THƯỞNG TẠI CÔNG TY DỆT KIM THĂNG LONG DOCX

ChÊt l−îng c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt nghiÖp vô rÊt thÊp, tû lÖ ®¹i häc kh«ng nhiÒu, mµ ®Ó qu¶n lý tèt th× ph¶i ®¹t ®Õn mét tr×nh ®é nµo ®ã, v× vËy c«ng ty cÇn båi d−ìng ®µo t¹o n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô. Göi ®i häc ë nh÷ng líp nghiÖp vô ng¾n h¹n ®Ó cËp nhËt, n©ng cao tr×nh ®é (nhÊt lµ c¸n bé lao ®éng tiÒn l−¬ng c¸n bé kü thuËt. Cö ng−êi ®i häc c¸c líp t¹i chøc ng¾n h¹n, dµi h¹n vÒ c¸c lÜnh vùc nh− tin häc, kiÕn thøc míi xuÊt nhËp khÈu t µi chÝnh kÕ to¸n, v¨n phßng, qu¶n trÞ kinh doanh. Mêi chuyªn gia trong vµ ngoµi n−íc tËp huÊn t¹i C«ng ty cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vÒ c¸c lÜnh vùc: Qu¶n lý s¶n xuÊt, qu¶n lý chÊt l−îng, c«ng t¸c kü thuËt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt, x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng theo tiªu chuÈn ISỌ..
 • 55
 THUÊ LẠI TÀI SẢN

THUÊ LẠI TÀI SẢN

(ii) Một bên liên quan đến bên thuê; hoặc (iii) Một bên thứ ba độc lập có khả năng tài chính. Tuy nhiên, nếu bên thuê có quyền lựa chọn mua tài sản thuê với giá thấp hơn giá hợp lý vào ngày mua thì quyền lựa chọn phải được xác định tại thời điểm khởi đầu hợp đồng thuê. Trường hợp này, khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu sẽ bao gồm tiền thuê tối thiểu ghi trong hợp đồng theo thời hạn thuê và khoản thanh toán cần thiết cho việc mua tài sản này. Đầu tư thuần trong hợp đồng thuê tài chính là tổng giá trị khoản đầu tư trong hợp đồng thuê tài chính trừ đi doanh thu tài chính chưa thực hiện. Hợp đồng thuê tài sản không hủy ngang là hợp đồng thuê tài sản chỉ có thể hủy ngang khi:
 • 28
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN BHXH VIỆT NAM GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN BHXH VIỆT NAM GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

IV- GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN A- CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 1- Mục đích: Các chứng từ thuộc chỉ tiêu lao động tiền lương được lập nhằm mục đích theo dõi tình hình sử dụng thời gian lao động; theo dõi các khoản phải thanh toán cho công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị như: Tiền lương, các khoản phụ cấp lương, tiền thưởng, tiền công tác phí, tiền làm thêm ngoài giờ; theo dõi các khoản thanh toán cho bên ngoài, cho các tổ chức khác như: thanh toán tiền thuê ngoài, thanh toán các khoản phải trích nộp theo lương,... và một số nội dung khác có liên quan đến lao động, tiền lương.
 • 25
TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

HẠCH TOÁN THỜI GIAN LAO ĐỘNG_ TRANG 14 Chứng từ hạch toán lao động Chứng từ về BHXH BHXH trả thay lư ơng Chứng từ về tiền thư ởng Tính tiền lư ơng trung gian Tính tiền lư ơng SP Bảng tha[r]
 • 45
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN AN

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN AN

Xác nhận, kiểm tra A A Nhập liệu Tính toán Bảng thanh toán lương Kiểm tra, ký duyệt Thuận An 1 Phiếu chi B B Thông báo trả tiền Thanh toán lương NLĐ Bảng thanh toán tiền lương có chữ ký [r]
 • 37
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN AN

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN AN

Xác nhận, kiểm tra A A Nhập liệu Tính toán Bảng thanh toán lương Kiểm tra, ký duyệt Thuận An 1 Phiếu chi B B Thông báo trả tiền Thanh toán lương NLĐ Bảng thanh toán tiền lương có chữ ký [r]
 • 37
SỐ TIỀN TẠM ỨNG ĐƯỢC THANH TOÁN THEO BẢNG DƯỚI ĐÂY

SỐ TIỀN TẠM ỨNG ĐƯỢC THANH TOÁN THEO BẢNG DƯỚI ĐÂY

Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại.. IV.[r]
 • 1
GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNO&PTNT BA ĐÌNH

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNO&PTNT BA ĐÌNH

- Sơ đồ luân chuyển chứng từ thanh toán TTD Ng−ời trả tiền Ng−ời thụ h−ởng Ngân hàng mở th− tín dụng Ngân hàng phục vụ ng−ời thụ h−ởng 2 1 7 3 4b 4a 5 TRANG 18 KIL OB OO K.C OM 1: Ng−ời [r]
 • 67
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI XNDPTW2

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI XNDPTW2

Hàng ngày hoặc hàng tháng các phân xởng, các kho lập các chứng từ nh: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, bảng chấm công, phiếu báo làm thêm giờ, biên bản nghiệm thu TSCĐ.... sau đó chuyển lên cho kế toán các phần hành tơng ứng. Căn cứ vào đó kế toán các phần hành phân bổ, ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lập các bảng phân bổ NVL, CCDC, bảng thanh toán tiền lơng và BHXH để tập hợp chi phí làm căn cứ tính giá cho từng loại thuốc
 • 41
TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG CỦA KẾT CẤU TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ATM PHẤN 3 PPS

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG CỦA KẾT CẤU TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ATM PHẤN 3 PPS

(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài - TSCĐ thuê ngoài - Tài sản khác thuê ngoài (2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn
 • 10
31 Công tác Kế toán tại Công ty nước khoáng Cúc Phương ELMACO

31 Công tác Kế toán tại Công ty nước khoáng Cúc Phương ELMACO

- Bớc 3: Cuối cùng kế toán lập bảng thanh toán khối lợng sẽ tính thành tiền tất cả các hạng mục công việc trong bảng khối lợng theo công thức: Khối lợng thanh toán = Công tiêu chuẩn x Đơ[r]
 • 29
THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠN1

THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠN1

_ Hoạt động dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được tăng cường, đa dạng , phong phú , nhưng những dịch vụ này chưa tác động tích cực đến thanh toán không dùng tiền mặt. _Việc thu phí trong thanh toán không dùng tiền mặt còn cao . Ví dụ theo quyết định số 275/QĐ_NHCT10 ngày 17/3/2003 của ngân hàng công thương Việt Nam và quyết định số 830/QĐ_NHCT10 ngày 27/08/2003 của ngân hang công thương Việt Nam thì cùng một món tiền chuyển cho người hưởng ở khác hệ thống ngân hàng công thương cùng tỉnh , thành phố (qua bù trừ bằng giấy và qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng) là 2.500đ/món . Trong khi thanh toán cho người hưởng ở cùng hệ thống ngân hàng công thương khác đợn vị ngân hàng cùng tỉnh , thành phố vẫn thu theo tỷ lệ 0,05% ( tối thiểu 10.000đ, tối đa 500.000đ ) . Mặc dù vậy tỷ trọng thu phí dịch vụ trong tổng thu nhập vẫn còn thấp , chủ yếu vẫn là những khoản thu từ hoạt động tín dụng và đầu tư , do vậy ngân hàng cần nghiên cứu lại để khách hàng cũng không thiệt thòi mà ngân hàng cũng không bị ảnh hưởng đến thu nhập của mình .
 • 22
MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN BỒI DƯỠNG TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN

MẪU BẢNGTHANH TOÁN TIỀN BỒI DƯỠNG TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN

TIỀN BỒI DƯỠNG TIẾP CÔNG DÂN, BẢNG KÊ THANH TOÁN XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN. NGHỊ, PHẢN ÁNH Tháng….[r]
 • 1
TIET 80 TC CO BAN CUA PS TRUONG

TIET 80 TC CO BAN CUA PS TRUONG

Bài 48 (SGK) Luật chơi : Mỗi đội có 4 ng ời, mỗi ng ời có 4 tấm bìa. Mỗi ng ời ghép một hình vào bảng của đội để thoả mãn yêu cầu của đầu bài. Mỗi câu đúng đ ợc 10 điểm. Đội nào làm xong và
 • 13
KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Công thức phân bổ chi phí phân x−ởng dựa vào tiền l−ơng của công nhân sản xuất chính nh− sau: Tổng chi phí phân x−ởng x Tiền l−ơng chính của 1 đơn vị sản phẩm Chi phí phân x−ởng phân bổ [r]
 • 43
Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Nước khoáng Cúc Phương Elmaco

Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Nước khoáng Cúc Phương Elmaco

- Bớc 3: Cuối cùng kế toán lập bảng thanh toán khối lợng sẽ tính thành tiền tất cả các hạng mục công việc trong bảng khối lợng theo công thức: Khối lợng thanh toán = Công tiêu chuẩn x Đơ[r]
 • 29
 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG CÚC PHƯƠNG ELMACO

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG CÚC PHƯƠNG ELMACO

- Bớc 3: Cuối cùng kế toán lập bảng thanh toán khối lợng sẽ tính thành tiền tất cả các hạng mục công việc trong bảng khối lợng theo công thức: Khối lợng thanh toán = Công tiêu chuẩn x Đơ[r]
 • 29
Tổ chức KT tại cty nước khoáng Cúc Phương ELMACO

Tổ chức KT tại cty nước khoáng Cúc Phương ELMACO

- Bớc 3: Cuối cùng kế toán lập bảng thanh toán khối lợng sẽ tính thành tiền tất cả các hạng mục công việc trong bảng khối lợng theo công thức: Khối lợng thanh toán = Công tiêu chuẩn x Đơ[r]
 • 29
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG CÚC PHƯƠNG ELMACO

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG CÚC PHƯƠNG ELMACO

a) Nội dung quỹ tiền lơng của doanh nghiệp là toàn bộ các khoản tiền l- ơng mà doanh nghiệp phải trả cho ngời lao động làm việc phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là một đơn vị trả lơng theo hình thức khoán sản phẩm nên quỹ tiền lơng dựa vào số lợng sản xuất (khối sản xuất) và doanh số bán hàng (khối kinh doanh).
 • 29
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH BETAGEN VIỆT NAM

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH BETAGEN VIỆT NAM

- KẾ TOÁN THANH TOÁN: XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA doanh nghiệp, ghi chép kế toán về tình hình biến động của vốn bằng tiền, đồng thời theo dõi chi tiết các khoản nợ phải th[r]
 • 37

Xem thêm

Từ khóa: hạch toán tiền lương tại công ty bdcmột số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý hạch toán tiền lương tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông vitecohạch toán tiền lương tại công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 urenco 10hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty điện lực thành phố hà nộicông nghệ bưu chính viễn thông hà nộicao đẳng công nghệ bưu chính viễn thông hà nộitrường công nghệ bưu chính viễn thông hà nộihv công nghệ bưu chính viễn thông hà nộithực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty và công tác kế toán tiền lương tại công ty xdcp công trình minh sơnkế toán tiền lương tại công ty sản xuấtkế toán tiền lương tại công ty cổ phầnbáo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty xây dựngkế toán tiền lương tại công ty thương mạikế toán tiền lương tại công ty xây dựngke toan tien luong tại cong ty co phan tu van xay dung va thuong mai hai phongBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ