0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Quản trị kinh doanh >

Bộ phận bán hàng

Thực trạng công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1

Thực trạng công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1

* Đặc điểm của đơn vị: Đối với VPIC1 là 1 doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn, quy trình công nghệ sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục, gồm nhiều bước nối tiếp nhau. - Sản phẩm của công ty: là các thành phẩm xuất phát từ quá trình sản xuất. - Giá vốn của sản phẩm: được xác định bằng số lượng sản phẩm thực tế giao cho khách hàng. Khi hàng không đạt tiêu chuẩn khách hàng trả về; kế toán tiến hành hạch toán giảm trừ doanh thu, giảm trừ giá vốn hàng bán.
 • 50
BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1

BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1

Bài tập môn KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1 gồm nhiều dạng bài kèm công thức các chương và có lời giải đầy đủ, chi tiết, rõ ràngTại doanh nghiệp AA trong kỳ phát sinh chi phí như sau : ( ĐVT:1.000 đồng ) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sản xuất sản phẩm 105.000 Chi phí vật liệu bảo trì máy móc tại bộ phận phân xưởng: 2.000; bảo trì thiết bị văn phòng 500 Chi phí công cụ dụng cụ phục vụ cho bộ phận phân xưởng 1.000; Làm bao bì vận chuyển sản phẩm tiêu thụ 500 Chi phí thuê cửa hàng bán sản phẩm 8.000 Chi phí khấu hao máy móc thiết bị ở bộ phận sản xuất 6.000; Bộ phận bán hàng 3.000; Bộ phận quản lí doanh nghiệp 4.000 Chi phí điện nước ở bộ phận phân xưởng 2.000; bộ phận bán hàng 1.000; bộ phận quản lí doanh nghiệp 1.500Hoa hồng bán hàng 10.000 Tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm 40.000; nhân viên phân xưởng 12.000; nhân viên bán hàng ( trả theo thời gian ) 10.000; bộ phận quản lý doanh nghiệp 20.000 Chi phí quảng cáo sản phẩm 20.000 Chi phí tiếp khách văn phòng công ty 10.000 Yêu cầu:1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động.2. Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí.
 • 31
TÌM HIỂU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP VÀ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG MỘT WEBSITE BÁN CÁC STYLE VÀ TRANSITION CHO PROSHOW PPT

TÌM HIỂU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP VÀ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG MỘT WEBSITE BÁN CÁC STYLE VÀ TRANSITION CHO PROSHOW PPT

- Đăng nhập vào hệ thống: nhập username, password. - Đăng kí: nhập họ, tên, địa chỉ, điện thoại, username, password. - Khách hàng có thể tự chọn loại hàng hóa và số lượng theo ý mình và đặt hàng, thời gian giao hàng tùy thuộc vào khách hàng
 • 29
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH,TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH TM THẾ KỶ NĂM 2010-2011

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH,TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH TM THẾ KỶ NĂM 2010-2011

-Nguyên nhân: 1.Doanh số mà đơn vị đạt được tăng kéo theo số thuế GTGT phải nộp trong năm 2010 cũng tăng theo. 2.Yếu tố lạm phát trong năm cũng làm cho giá bán của hàng bán tăng cùng với giá nguyên vật liệu đầu vào nhưng đơn vị đã cố gắng tiết kiệm chi nhằm đảm bảo giá thành sản phẩm hợp lý. Giá bán tăng cùng với lượng hàng tiêu thụ tăng thúc đẩy doanh thu hàng bán tăng cao do vậy không tránh khỏi thuế GTGT phải nộp cũng tăng theo. Trong trường hợp này, đây là nguyên nhân tiêu cực bởi lạm phát tăng cao so với dự kiến làm cho tăng chi phí cơ hội của việc chọn phương án tăng sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ mà Doanh nghiệp không dự kiến được.
 • 69
Bài kiến tập công ty đá granite phú minh

Bài kiến tập công ty đá granite phú minh

dụng vốn hợp lý. Báo cáo lên giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh của công ty một cách kịp thời. - Phòng kế hoạch: chịu trách nhiệm theo dõi, điều hành các hoạt động sản xuất diễn ra theo đúng tiến độ và có hiệu quả, nhịp nhàng. Phòng phải báo cáo và tham mưu cho giám đốc và phòng kinh doanh ngay khi phát hiện trục trặc từ phía sản xuất. Phòng còn có nhiệm vụ lên các kế hoạch sản xuất và lệnh sản xuất theo những đơn đặt hàng mà phòng kinh doanh và ban Giám đốc đã ký kết với khách hàng và theo dõi những lệnh sản xuất này từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.
 • 45
TỔNG QUAN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TR

TỔNG QUAN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TR

Chi hoạt động tài chính là những khoản chi phí và các hoạt động lỗ liên quan đến hoạt động về vốn. 3.3. Lợi nhuận thu được từ hoạt động bất thường Lợi nhuận bất thường là những khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp không dự tính trước hay có dự tính đến nhưng ít có khả năng xảy ra như : tài sản dôi thừa tự nhiên, nợ khó đòi đã xử lý nay đòi được, nợ vắng chủ hoặc không tìm ra chủ được cơ quan có thẩm quyền cho ghi vào lãi, thanh lý nhượng bán tài sản cố định, phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho... Những khoản lợi nhuận bất thường có thể do chủ quan đơn vị hay do khách quan đưa tới.
 • 20
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DOANH THU

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DOANH THU

Nếu chấp nhận bán thì giao hàng và gửi hóa đơn bán hàng cho khách -Khi nhậ sau khi nhận hàng sẽ thanh toan tiền hang tại bộ phận thu tiền Cuối kì bộ phn thu tiền gửi tiền vào ngân hàng h[r]
 • 34
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CTY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP XUÂN TRƯỜNG - 8 DOCX

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CTY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP XUÂN TRƯỜNG - 8 DOCX

Đố i v ớ i Công ty c ổ ph ầ n v ậ t t ư t ổ ng h ợ p Xuân Tr ườ ng thì công tác h ạ ch toán k ế toán bán hàng v ề c ơ b ả n đ ã đ áp ứ ng đượ c nh ữ ng yêu c ầ u v ề qu ả n lý trong đ i ề u ki ệ n m ớ i. B ộ ph ậ n k ế toán đ ã nhanh chóng n ắ m b ắ t đượ c nh ữ ng ch ế độ quy đị nh v ề công tác k ế toán c ủ a Nhà n ướ c, v ậ n d ụ ng chúng m ộ t cách h ợ p lý v ớ i đ i ề u ki ệ n th ự c t ế t ạ i Công ty.
 • 7
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG SIÊU VIỆT VỚI 5WCHÍNH NHỮNG GIAO TIẾP, THÁI ĐỘ Ở BẤT POT

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG SIÊU VIỆT VỚI 5WCHÍNH NHỮNG GIAO TIẾP, THÁI ĐỘ Ở BẤT POT

Trước khi nói đến đào tạo dịch vụ khách hàng siêu việt, chúng ta cần làm rõ định nghĩa về dịch vụ khách hàng một cách nhất quán. Dịch vụ khách hàng là những hoạt động do các nhân viên thực hiện nhằm giúp một khách hàng nhận ra toàn bộ giá trị tiềm năng của sản phẩm/dịch vụ trước và sau khi sử dụng, qua đó đem lại sự thoả mãn cũng như những quyết định mua sắm tiếp theo.
 • 9
Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin quản lí bán hàng

Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin quản lí bán hàng

sang bộ phận lập hóa đơn làm việc. Nếu không thì thông báo lại với bộ phận bán hàng để bộ phận này làm việc với khách hàng là yêu cầu không được thỏa mãn. (1.3) Viết hóa đơn: Dựa trên phiếu yêu cầu của khách, bộ phận bán hàng lập hóa đơn theo mẫu đã có với các thông tin về tên mặt hàng, số lượng, đơn giá, ngày tháng, thành tiền, tổng số tiền các mặt hàng...Sau khi hàng được giao cho khách, hóa đơn được lập sẽ lưu lại vào kho và đưa cho khách hàng một bản để khách hàng có thể đem thanh toán, ngoài ra thông tin chung về hóa đơn như số hóa đơn, khách hàng, tổng số tiền, còn được cập nhật vào sổ bán hàng.
 • 28
Xây dựng chiến lược bán hàng như thế nào

Xây dựng chiến lược bán hàng như thế nào

Chiến lược bán hàng là bộ phận quan trọng của chiến lược kinh doanh với các yếu tố như: tập trung vào bán cái gì, sử dụng các kỹ năng bán hàng như thế nào và những công cụ gì để bán. Chiến lược bán hàng được xây dựng và điều chỉnh chủ yếu để hướng tới mục tiêu đạt doanh thu, đưa sản phẩm mới ra thị trường hay giành thị phần...
 • 6
VÌ SAO DOANH NGHIỆP NHỎ ÍT LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH? POT

VÌ SAO DOANH NGHIỆP NHỎ ÍT LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH? POT

chú trọng vào việc lập kế hoạch kinh doanh cho năm tới. Vì sao? Trước hết, các doanh nghiệp nhỏ thường không có bộ phận kế hoạch đầu tư. Bộ phận bán hàng và kinh doanh của các doanh nghiệp này thường chỉ chú trọng vào công việc chính của mình là bán hàng và phát triển mạng lưới kinh doanh, nhưng ít khi lập ra kế hoạch hàng năm cho cả doanh nghiệp, từ phát triển thị trường, sản phẩm, tài chính cho tới nhân sự. Chủ doanh nghiệp thì lại quá bận bịu với công việc quản lý và kinh doanh hàng ngày, không còn thời gian để tập tnmg vào việc vạch ra chiến lược và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc lập kế hoạch kinh doanh nếu có được thực hiện thì cũng không thường xuyên, năm có năm không.
 • 5
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI M2 BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI M2 BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

Ngoài tiền lương và các khoản bảo hiểm, kinh phí công đoàn, bảng phân bổ còn phản ánh việc trích trước các khoản chi phí phải trả (trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất). Thủ tục tiến hành lập “Bảng phân bổ tiền lương và BHXH” như sau: - Hàng tháng, trên cơ sở về cá chứng từ lao động tiền lương trong tháng, kế toán tiền lương phân loại và tông hợp tiền lương phải trả cho từng đối tượng sử dụng lao động trong đó phân biệt tiền lương, các khoản phụ cấp và các khoản khác để ghi vào các cột theo phần ghi có TK 334 “phải trả công nhân viên” ở các dòng phù hợp.
 • 20
Kiểm soát Quy trình Bán hàng của bộ phận thu ngân tại công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại đảo sen

Kiểm soát Quy trình Bán hàng của bộ phận thu ngân tại công ty cổ phần Dịch vụ và Thương mại đảo sen

Thu ngân chính là bộ phận phụ trách hoạt động thu tiền mặt trực tiếp của doanh nghiệp, ghi biên lai, ghi nợ thanh toán qua thẻ của khách hàng chi trả bằng thẻ, thanh toán bằng máy quẹt thẻ của ngân hàng. Đây là một bộ phận cực kỳ quan trọng của doanh nghiệp vì bộ phận này gắn liền thực tiễn hoạt động thu tiền của doanh nghiệp. Một trong những dòng tiền đầu vào của công ty chính là bộ phận này đảm trách. Chính vì tầm quan trọng của tính chất công việc này nên kiểm soát nội bộ bán hàng có ảnh hưởng đến hiệu quả thu lại dòng tiền của doanh nghiệp cũng như đảm bảo doanh nghiệp thông qua hoạt động bán hàng, đạt được các mục tiêu và tăng trưởng và phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm soát bán hàng, phát hiện rủi ro gian lận và áp dụng các biện pháp khắc phục gian lận là cách mà kiểm soát nội bộ bán hàng phải đảm nhiệm và phải được coi trọng hàng đầu.
 • 23
NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN QUÊ HƯƠNG

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN QUÊ HƯƠNG

3.1.3 Kiến nghị 3: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: - Hiện tại, tất cả các chi phí phát sinh tại khách sạn đều được hạch toán vào TK 641. Điều này là trái với quy định, các loại chi phí phải được tập hợp riêng cho từng đối tượng nơi phát sinh một cách cụ thể. Ngoài ra đơn vị chưa sử dụng tiểu khoản để hạch toán chi tiết theo từng nội dung của chi phí bán hàng. Theo em đơn vị nên sử dụng các tài khoản cấp 2 để theo dõi và tập hợp chi phí bán hàng chi tiết theo nội dung chi phí. Chi phí bán hàng gồm 7 khoản mục tài khoản cấp 2 như hệ thống tài khoản bộ tài chính ban hành. Tương tự chi phí quản lý doanh nghiệp gồm 8 tài khoản cấp 2.
 • 124
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MARKETING PHƯƠNG PHÁP MUA HÀNG BÍ MẬT

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MARKETING PHƯƠNG PHÁP MUA HÀNG BÍ MẬT

ĐỊNH NGHĨA MUA HÀNG BÍ MẬT Mua hàng bí mật là công tác nghiên cứu thị trường, có nhiệm vụ đánh giá hoạt động của bộ phận bán hàng và dịch vụ khách hàng của công ty bằng cách cử những “kh[r]
 • 28
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - QUẢN LÝ CHO CÔNG TY ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PDF

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - QUẢN LÝ CHO CÔNG TY ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PDF

Bộ phận kỹ thuật: bao gồm bộ phận kiểm tra bảo hành các loại điện thoại cho khách hàng và bộ phận nghiên cứu thị trường để có thể biết được loại mặt hàng nào đang Dược ưa thích hiện tai để có thể có điều chỉnh hợp lý cho công ty. Nhờ sự phân công như vậy mà công ty có thể phát hiện dể dàng sự sai xót các khâu với nhau.Việc mất mát hàng hóa và người có liên quan sẽ được phát hiện .Do vậy công ty có thể phát triển hơn về nhiều mặt như việ tự giác và phong cách làm việc ở mỗi nhân viên trong công ty.
 • 94
ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI " PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG SIÊU THỊ " POTX

+Tổ quản lý: Nhiệm vụ của tổ là kiểm tra chất lượng hàng hoá và name tình trạng hàng hoá của siêu thi, đảm bảo hàng hoá luôn ở trong tình trạng tốt nhất khi đến tay khách hàng. Khi phát hiện hàng hư hỏng phải kịp thời báo ngay cho tổ văn phòng để có biện pháp giải quyết và điều phối hàng.
 • 47
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN

II. Chu trình bán hàng - thu tiền với công tác kiểm toán. II.1. chức năng cơ bản của chu trình bán hàng- thu tiền. Bán hàng - thu tiền (tiêu thụ) là quá trình chuyển quyền sở hữu của hàng hoá qua quá trình trao đổi hàng - tiền (giữa khách thể kiểm toán với khách hàng của họ). Như vậy, quá trình bắt đầu từ yêu cầu mua của khách hàng (đơn đặt hàng hay hợp đồng mua hàng...) và kết thúc bằng việc chuyển đổi hàng hoá thành tiền. Trong trường hợp này, hàng hoá và tiền tệ được xác định bản chất kinh tế của chúng. Hàng hoá là những tàI sản hay dịch vụ chứa đựng giá trị và có thể bán được; tiền tệ là phương tiện thanh toán nhờ đó mọi quan hệ giao dịch, thanh toán được giảI quyết tức thời. Tuy nhiên, ranh giới của bán hàng và thu tiền được thể chế hoá trong từng thời kỳ và cho từng đối tượng có những đIểm cụ thể khác nhau. Ví dụ, phạm vi của hàng hoá có hoặc không bao hàm đất đai, sức lao động... là tuỳ thuộc vào quan hệ xã hội trong từng thời kỳ. Hoặc kháI niệm thu tiền chỉ có thể được tính khi tiền đã trao tay hay chuyển vào tàI khoản của người bán song cũng có thể tính cả trường hợp khách hàng đã chấp nhận trả tiền... Do vậy, trong kiểm toán phảI dựa vào các văn bản pháp lý để xem xét danh giới của các đối tượng kiểm toán nói trên.
 • 33
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI PHÁT

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI PHÁT

Theo phơng pháp này ở Công ty tiến hành nh sau: - Kế toán kho mở sổ kho để ghi chép phản ánh tình hình nhập xuất tồn kho theo từng loại, nhóm hàng hàng hoá bằng chỉ tiêu số lợng. Sổ kho gần giống thẻ kho khác là không có cột số hiệu và chữ ký xác nhận của kế toán.
 • 38
89 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG & CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY VIRASIMEX

89 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG & CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY VIRASIMEX

TRANG 7 - TK 6414- Chi phí khấu hao tài sản cố định dùng cho bán hàng: Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí khấu hao tài sản cố định ở bộ phận bảo quản bán hàng nh nhà kho, cửa hàng, [r]
 • 35
Hoàn thiện Kế toán chi phí bán hàng & chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty VIRASIMEX

Hoàn thiện Kế toán chi phí bán hàng & chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty VIRASIMEX

TRANG 7 - TK 6414- Chi phí khấu hao tài sản cố định dùng cho bán hàng: Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí khấu hao tài sản cố định ở bộ phận bảo quản bán hàng nh nhà kho, cửa hàng, [r]
 • 35
Hoàn thiện kế toán chi phí bán hàng & chi phí quản lý doanh nghiệp tại C.ty VIRASIMEX

Hoàn thiện kế toán chi phí bán hàng & chi phí quản lý doanh nghiệp tại C.ty VIRASIMEX

TRANG 7 - TK 6414- Chi phí khấu hao tài sản cố định dùng cho bán hàng: Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí khấu hao tài sản cố định ở bộ phận bảo quản bán hàng nh nhà kho, cửa hàng, [r]
 • 34
Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện

Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện

3.3.2.Một số kiến nghị đề xuất * Về thủ tục phân tích: Khi tiến hành các thủ tục phân tích, kiểm toán viên cần vận dụng linh hoạt cũng như kết hợp sử dụng các kỹ thuật phân tích bao gồm phân tích xu hương và phân tích tỷ số tài chính. Việc phân tích tỷ số tài chính phần lớn chỉ giúp cho KTV có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty khách hàng chứ chưa thể đi sâu khai thắc đặc điểm của chu trình mua hàng- thanh toán gắn với đặc điểm của ngành nghề kinh doanh cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc sử dụng kỹ thuật phân tích xu hướng giúp kiểm toán viên có thể nhận định những biến động cụ thể trong kỳ kế toán từ đó có thể tìm hiểu nguyên nhân và thiết kế các thủ tục kiểm tra chi tiết sao cho phù hợp nhất với tình hình thực tế.
 • 85
PHÁT TRIỂN CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỂ THAO PRONEX

PHÁT TRIỂN CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỂ THAO PRONEX

Bộ phận marketing của công ty tuy mới được hình thành nhưng đã đóng góp không nhỏ cho công ty như: định hướng cho hoạt động sản xuất thông qua các tác nghiệp chuyên môn là các cuộc điều tra nghiên cứu thị trường và khách hàng, qua đó cũng giúp cho ban lãnh đạo của công ty nắm bắt được một cách tương đối chính xác về đối tượng khách hàng của công ty, đặc điểm nổi bật của khách hàng, nhu cầu đa dạng của khách hàng hay sự cạnh tranh của các sản phẩm so với các nhãn hiệu cạnh tranh chủ yếu, những ưu thế và hạn chế cơ bản cần phát huy và khắc phục. Thông qua hoạch định và thực thi các chiến lược marketing – mix, bộ phận marketing đã giúp công ty nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm, giữ vững uy tín với khách hàng.
 • 37
LUẬN VĂN: “CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG”. PPT

LUẬN VĂN: “CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG”. PPT

Theo ph ươ ng th ứ c này,hàng hoá c ủ a công ty sau khi giao cho khách hàng ph ả i đượ c thanh toan ngay b ằ ng m ặ t,séc ho ặ c chuy ể n kho ả n b) Bán hàng ch ư a thu đượ c ti ề n ngay(thanh toán ch ậ m) Đ ây là hình th ứ c mua hàng tr ả ti ề n sau.Theo hình th ứ c này khi công ty xu ấ t hàng thí s ố hàng đ ó đượ c coi là tiêu th ụ và k ế toán ti ế n hành ghi nh ậ n doanh thu và theo dõi trên(s ổ chi ti ế t công n ợ )
 • 74
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

1.3 Yêu c ầ u c ủ a k ế toán bán hàng và xác đị nh k ế t qu ả bán hàng Nh ư đ ã kh ẳ ng đị nh, bán hàng và xác đị nh k ế t qu ả bán hàng có ý ngh ĩ a s ố ng còn đố i v ớ i doanh nghi ệ p .K ế toán trong các doanh nghi ệ p v ớ i t ư cách là m ộ t công c ụ qu ả n lý kinh t ế , thu nh ậ n x ử lý và cung c ấ p toàn b ộ thông tin v ề tài s ả n và s ự v ậ n độ ng c ủ a tài s ả n đ ó trong doanh nghi ệ p nh ằ m ki ể m tra, giám sát toàn b ộ ho ạ t độ ng kinh t ế ,tài chính c ủ a doanh nghi ệ p,có vai trò quan tr ọ ng trong vi ệ c ph ụ c v ụ qu ả n lý bán hàng và xác đị nh k ế t qu ả bán hàng c ủ a doanh nghi ệ p đ ó .Qu ả n lý bán hàng là qu ả n lý k ế ho ạ ch và th ự c hi ệ n k ế ho ạ ch tiêu th ụ đố i v ớ i t ừ ng th ờ i k ỳ ,t ừ ng khách hàng, t ừ ng h ợ p đồ ng kinh t ế .
 • 20
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

1.3 Yêu cầu của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng Nh đã khẳng định, bán hàng và xác định kết quả bán hàng có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp .Kế toán trong các doanh nghiệp với t cách là một công cụ quản lý kinh tế, thu nhận xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản đó trong doanh nghiệp nhằm kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động kinh tế,tài chính của doanh nghiệp,có vai trò quan trọng trong việc phục vụ quản lý bán hàng và xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp đó .Quản lý bán hàng là quản lý kế hoạch và thực hiện kế hoạch tiêu thụ đối với từng thời kỳ,từng khách hàng, từng hợp đồng kinh tế .
 • 24
XỬ LÝ XUNG ĐỘT GIỮA BÁN HÀNG VÀ MARKETING POTX

XỬ LÝ XUNG ĐỘT GIỮA BÁN HÀNG VÀ MARKETING POTX

trong kinh doanh cũng có những trận chiến thầm lặng nhưng không kém phần quyết liệt ngay trong nội bộ công ty. Trong rất nhiều công ty, đội ngũ bán hàng và đội ngũ marketing cũng có những mối thù truyền kiếp như gia đình Romeo và Juliet” là đầu đề của một bài viết trên Harvard Business Review của ba cây bút Phil Kotler, Neil Rackham và Suj Krishnaswamy.
 • 10
CÁCH THỨC TỔ CHỨC BÁN HÀNG KỸ NĂNG MARKETING PPTX

CÁCH THỨC TỔ CHỨC BÁN HÀNG KỸ NĂNG MARKETING PPTX

ph ẩm máy tính mới vẫn li ên t ục được tung ra thị trường. Năm ngoái, tôi đ ã yêu c ầu Max ở bộ phận MIS đưa tất cả các thông tin này vào cơ sở dữ liệu và anh ta đ ã chuy ển chúng th ành m ột ứng dụng định cấu h ình cho trung tâm giao d ịch của công ty. Nh ững thông tin n ày s ẽ giúp bộ phận MIS dễ dàng đưa ra lời khuy ên và g ợi ý
 • 13
BÁO CÁO BÀI TẬP THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ BÁN HÀNG SỬ DỤNG MSQL

BÁO CÁO BÀI TẬP THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ BÁN HÀNG SỬ DỤNG MSQL

Với mong muốn giúp các bạn hiểu được tầm quan trọng của việc phân tích thiết kế một cơ sở dữ liệu tự động hoá trong lĩnh vực quản lý. Tôi đã cố gắng và mạnh dạn đưa ra một mô hình cơ sở dữ liệu trong bài toán quản lý bán hàng được xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, đây cũng chỉ là một phương pháp trong nhiều phương pháp, nó có thể chưa được hoàn thiện nhưng cũng phần nào đấy giúp các bạn hiểu được vai trò của việc thiết kế cơ sở dữ liệu trong bài toán quản lý nói chung.
 • 40
LỢI NHUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHẤN ĐẤU TĂNG LỢI NHUẬN CỦA TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

LỢI NHUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHẤN ĐẤU TĂNG LỢI NHUẬN CỦA TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

Bộ phận lợi nhuận này được xác định như sau: _Lợi nhuận_ _ Doanh thu Trị giá_ _ Chi phí Chi phí_ _ từ hoạt động_ _= thuần về - vốn - bán - quản lý_ _SXKD_ _ bán hàng hàng hàng doanh_ _ha[r]
 • 108
BÀI TẬP LỚN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU :ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ BÁN HÀNG CÔNG TY MÁY TÍNH TIC

BÀI TẬP LỚN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU :ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ BÁN HÀNG CÔNG TY MÁY TÍNH TIC

Đồng thời, công ty cũng có dịch vụ giao hàng tận nơi cho khách trong trường hợp khách có yêu cầu và đặt mua hàng với số lượng lớn hoặc có giá trị cao. 3. Quản lý nhân viên Để theo dõi và quản lý nhân viên làm việc, công ty thực hiện thêm thông tin nhân viên mới được tuyển vào danh sách, sửa đổi thông tin khi có những biến đổi xảy ra và xóa bỏ nhân viên khi hết hợp đồng hoặc bị sa thải. Thông tin về nhân viên gồm: mã nhân viên, tên nhân viên, địa chỉ, điện thoại, ngày sinh, giới tính và các mô tả khác.
 • 44
đồ án ,phân tích thiết kế hệ thống quản lý công ty điện thoại

đồ án ,phân tích thiết kế hệ thống quản lý công ty điện thoại

phân tích thiết kế hệ thống quản lý công ty điện thoại.Cụ thể việc phân cấp quản lí từng bộ phận như sau: Cửa hàng trưởng :là người chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh và kế hoạch thực hiện Bộ phận tư vấn khách hàng :là những nhân viên quan sát khách hàng để tư vấn khách hàng Bộ phận bán hàng :là những nhân viên trực tiếp bán hàng cho khách hàng tại quầy mà mình phụ trách .Cuối mỗi ca phải kiểm tra lượng hàng bán được ,báo cáo và giao ca Bộ phận thu ngân:Để tính tiền khách hàng sau đó nhập dữ liệu vào máy tính Bộ phận quản lý: Phân tích số liệu của hai bộ phận bán hàng và thu ngân .Cân đối số lượng hàng hóa trên quầy và bán ra để tìm ra sai xót giữa khâu này.Sau đó sẽ chuyển số liệu sang bộ phận kế toán để tính doanh thu Thủ kho: quản lý công việc xuất nhập hàng hóa trong kho Bộ phận kế toán: phân tích số liệu xuất nhập hàng hóa sau mỗi tháng phải tổng kết lại doanh thu và báo cáo cho cửa hàng trưởng để có thể vạch ra kế hoạch mới cho công ty. Bộ phận kỹ thuật: bao gồm bộ phận kiểm tra bảo hành các loại điện thoại cho khách hàng và bộ phận nghiên cứu thị trường để có thể biết được loại mặt hàng nào đang Dược ưa thích hiện tai để có thể có điều chỉnh hợp lý cho công ty.
 • 43
BÀI TẬP LỚN THIẾT KẾ QUY TRÌNH XỬ LÝ BÁN HÀNG

BÀI TẬP LỚN THIẾT KẾ QUY TRÌNH XỬ LÝ BÁN HÀNG

BÀI TẬP LỚN THIẾT KẾ QUY TRÌNH XỬ LÝ BÁN HÀNG Lớp: MIS01A04 Nhóm: 06 Giảng viên: Nguyễn Thanh Tùng Hà Nội, tháng 10 năm 2021 MỤC LỤC I.Thiết kế:3 1.Mô tả:3 2.Phân công rõ nhiệm vụ:3 3.Sơ đồ:8 3.1.Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 0:8 3.2.Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1:9 3.3.Sơ đồ lưu đồ:10 II.Giới thiệu về doanh nghiệp:11 III.Vận dụng:14 I.Thiết kế: 1.Mô tả: Khách hàng gửi đơn đặt hàng tới bộ phận bán hàng, bộ phận bán hàng liên hệ kiểm tra với bộ phận kế toán công nợ về tình hình công nợ để xét duyệt và lập lệnh bán hàng ( 5 liên).Liên 2 gửi cho kế toán bán hàng, liên 3 gửi cho bộ phận giao hàng, liên 4 gửi tới bộ phận kho, liên 5 gửi khách hàng.Lưu đơn đặt hàng, lệnh bán hàng liên 1 theo số thứ tự. Bộ phận kho nhận được liên 4 thì lập phiếu xuất kho 3 liên. Bộ phận giao hàng nhận được liên 3 lệnh bán hàng thì đến kho nhận hàng , bộ phận kho xuất kho hàng hóa giao cho bộ phận giao hàng. Liên 1 PXK lưu tại bộ phận kho, liên 2,3 bộ phận giao hàng gửi BPGH xác nhận.Bộ phận kho ghi sổ nhập xuất vật tư hàng hóa. Bộ phận giao hàng nhận được phiếu xuất kho và hàng hóa , đối chiếu đóng dấu xác nhận , lập biên bản giao nhận hàng hóa 2 liên.Liên 2 biên bản, liên 3 phiếu xuất kho xác nhận cùng hàng hóa gửi khách hàng. Kế toán bán hàng nhận lệnh bán hàng, tiến hành lập hóa đơn GTGT 2 liên. Liên 2 hóa đơn GTGT gửi tới khách hàng .Đồng thời, ngân hàng gửi giấy báo có cho kế toán thu chi về việc khách hàng chuyển tiền hàng .Kế toán thu chi ghi sổ tiền gửi ngân hàng , lập phiếu thu 3 liên .Liên 2 gửi kế toán bán hàng, liên 3 gửi khách hàng. Kế toán bán hàng nhận phiếu thu từ kế toán thu chi, ghi
 • 40
Luận văn - Kiểm toán Doanh thu và Chi phí công ty TNHH Dệt May ABC

Luận văn - Kiểm toán Doanh thu và Chi phí công ty TNHH Dệt May ABC

GVHD: ThS. Lê Quang Viết 50 SVTH: Ngô Kim Phụng Nhận xét: Trong tháng 09 công ty ghi nhận doanh thu trên sổ sách thấp hơn trên tờ khai thuế. Vì vậy sẽ chọn tháng 09 để kiểm tra đối chiếu từ hóa đơn GTGT lên sổ sách. Nguyên nhân được kiểm toán viên tiềm ra từ việc đối chiếu số hóa đơn trên tờ khai thuế với số hóa đơn trên sổ chi tiết doanh thu tháng 9 (Xem phần giấy làm việc QQ8) , công ty đã ghi nhận thiếu doanh thu hàng nội địa theo hóa đơn 0071903 ngày 02 thánh 09 năm 2008 giá trị 150.000.000 đồng > SAD vì vậy cần đưa ra but toán điều chỉnh.
 • 97
Chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức bộ phận bán hàng

Chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức bộ phận bán hàng

Bản quy định chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức bộ phận bán hàng nhằm mục đích đảm bảo cho các cá nhân trong phòng bán hàng thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ, đạt hiệu quả trong công việc; Đảm bảo cho các phòng trực thuộc bộ phận bán hàng thực hiện đúng nhiệm vụ, tránh chồng chéo; Đảm bảo phát triển đội ngũ CNV theo yêu cầu, chiến lược phát triển của công ty.
 • 3
 VŨ ĐIỆU TIẾP THỊ VÀ BÁN HÀNG CÓ THỂ GIẾT CHẾT MỘT CÔNG TY DOCX

VŨ ĐIỆU TIẾP THỊ VÀ BÁN HÀNG CÓ THỂ GIẾT CHẾT MỘT CÔNG TY DOCX

Trong nhiều công ty, phương thức làm việc của bộ phận Bán hàngbộ phận Tiếp thị thường diễn ra theo các cách thức trái chiều: Các đại diện bán hàng thường đi theo phương thức “bán thuốc giảm đau" bởi vì kinh nghiệm dạy họ rằng bán hàng dựa trên viễn cảnh đó sẽ dễ dàng hơn. Marketing lại có cách tiếp cận hoàn toàn khác: kinh nghiệm tiếp thị lại mách bảo họ rằng những người có quyền ra quyết định đang tìm kiếm sự tăng trưởng. Bởi vậy các nhà tiếp thị lại có phương thức tiếp cận: “bán vitamin”: Họ
 • 12
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG, THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG, THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Bộ phận giao hàng : Kiểm tra độc lập hàng hố trước khi giao hàng hoặc gửi cho khách hàng - Bộ phận lập hố đơn: Lập hố đơn bán hàng - Bộ phận kho: Bảo quản hàng và xuất khi theo lệnh bá[r]
 • 78
QUY-CHE-QUAN-LY-TAI-CHINH-HOP-TAC-XA

QUY-CHE-QUAN-LY-TAI-CHINH-HOP-TAC-XA

Trường hợp mua hàng của các hộ kinh doanh cá thể không có con dấu phải ghi đầy đủ các thông tin: tên, địa chỉ của người bán hàng; b Các chứng từ mua hàng của các cá nhân bộ phận kể cả tr[r]
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: quản lý khai thác sản xuất kinh doanh vật liêu xây dựng theo phân cấp của ubnd tỉnhphần 3 một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cp sản xuất vật liệu xây dựng tự lựcxây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển vật liẹu xây dựng quản lý việc khai thác và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền thu thập phân tích các tài liệu liên quan các tài liệu về công tác quản lý an toàn lao động của ít nhất 3 công trường xây dựng hiện nayđề tài kinh doanh vật liệu xây dựngnghiên cứu xác định chỉ tiêu thuốc nổ nhằm đảm bảo mức độ đập vỡ đất đá hợp lý cho một số mỏ khai thác vật liệu xây dựng của việt namđặc điểm của ngành kinh doanh vật liệu xây dựngbáo cáo thực tập tại công ty tnhh sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng tân hòaví dụ minh họa cho công tác thẩm định cho vay ngắn hạn đối với dn của nhct đà nẵng cụ thể thẩm định hồ sơ xin vay ngắn hạn để kinh doanh vật liệu xây dựng của công ty tnhh tmdv xnk ánh minhchương 1  đặc điểm sản phẩm tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 hà tĩnhthị trường kinh doanh vật liệu xây dựngkinh doanh vật liệu xây dựng 2012kinh doanh vật liệu xây dựng 2011cách kinh doanh vật liệu xây dựngkinh doanh vật liệu xây dựng cần những gìBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ