0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Số thuế GTGT được khấu trừ phỏt sinh

KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ KẾ TOÁN GTGT

KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ KẾ TOÁN GTGT

Số thuế đầu vào được khấu trừ bao gồm số thuế đầu vào phát sinh trong tháng và số thuế đầu vào được khấu trừ của tháng trước chuyển qua. - Đối với cơ sở đầu tư mới đăng kí nộp thuế, nhưng chưa có phát sinh hàng để tính thuế GTGT đầu ra, nếu thời gian đầu tư từ 1 năm trở lên thì được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm.
 • 8
TÀI LIỆU BÀI THUYẾT TRÌNH THUẾ VAT PPTX

TÀI LIỆU BÀI THUYẾT TRÌNH THUẾ VAT PPTX

1.1 Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT. Ví dụ: Bạn mua 1 chai nước Lavie với giá
 • 35
THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ KHẤU TRỪ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN THUẬN THÀNH  TỈNH BẮC NINH (TÓM TẮT)

THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ KHẤU TRỪ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN THUẬN THÀNH TỈNH BẮC NINH (TÓM TẮT)

2.Tình hình nghiên cƣ ́ u Có khá nhiều nghiên cứu đề cập đến pháp luật và thực thi pháp luật về khấu trƣ̀ và hoàn thuế GTGT ở Viê ̣t Nam , có thể kể đến nhƣ : Luâ ̣n văn Tha ̣c sĩ "Pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế Giá trị gia tăng tại Việt N am” của Đào Thị Ngọc Ánh (2011), luận văn này đã đƣa ra những nghiên cứu mang tính lý luận về thuế GTGT nói chung và khấu trừ, hoàn thuế GTGT nói riêng, từ thực trạng áp dụng pháp luật đƣa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về khấu trừ và hoàn thuế; bài “Luật thuế GTGT nên sửa đổi theo hƣớng nào” đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp của PGS. TS Lê Thị Thu Thủy (2011) cũng có đề xuất những kiến nghị nhằm sửa đổi luật thuế GTGT trong đó bao gồm cả hoàn thuế GTGT, luận văn “Thƣ ̣c tiễn thi hành Pháp luật về Khấu trừ, hoàn thuế Giá trị gia tăng tại chi cục thuế Quận Hải Châu , thành phố Đà Nẵng” - Nguyễn Thi ̣ Thanh Bình (2015) lại đề cập vấn đề khấu trừ và hoàn thuế GTGT tập trung hơn trên một địa bàn cụ thể là Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng…
 • 30
PHÂN TÍCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ HIỆN TƯỢNG TRÁNH TRỐN THUẾ

PHÂN TÍCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ HIỆN TƯỢNG TRÁNH TRỐN THUẾ

_THUẾ GTGT ĐẦU VÀO.THUẾ GTGT ĐẦU VÀO._ Cơ sở kinh doanh nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ thuếđược Cơ sở kinh doanh nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ thuếđược khấu trừ thuế VAT[r]
 • 34
PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ BÁO CÁO THUẾ – TS. PHAN HIỂN MINH _ WWW.BIT.LY/TAIHO123

PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ BÁO CÁO THUẾ – TS. PHAN HIỂN MINH _ WWW.BIT.LY/TAIHO123

PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT 1.PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ TT - VIỆC KHẤU TRỪ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ SAU: + THUẾ ĐẦU VÀO CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ DÙNG CHO SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG HÓA,[r]
 • 171
ĐÁP ÁN TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2017 PHẦN TRẮC NGHIỆM UPDATE LUẬT MỚI NHẤT

ĐÁP ÁN TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2017 PHẦN TRẮC NGHIỆM UPDATE LUẬT MỚI NHẤT

Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sảnxuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì: a.Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng h[r]
 • 72
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HOÀ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HOÀ

- Bên cạnh những DN có ý thức tự giác chấp hành chính sách, pháp luật thuế thì còn một bộ phận không nhỏ vẫn còn có tư tưởng tìm mọi cách để tránh né việc thực hiện nghĩa vụ thuế nên đã có hành vi trốn thuế, cố tình dây dưa nợ thuế, chiếm dụng tiền thuế. Một số DN chấp hành chế độ quản lý, sử dụng hoá đơn, báo cáo quyết toán chưa đầy đủ, chưa đúng quy định. Việc sử dụng hoá đơn ở một số DN rất tuỳ tiện, kê khai chưa chính xác, việc hạch toán, kế toán báo cáo mang tính hình thức, đối phó, kê khai không trung thực, gian lận để trốn thuế. Trường hợp DN nghỉ kinh doanh nhưng không báo cáo lên CQT dẫn đến tình trạng để lưu lạc mã số thuế gây khó khăn trong công tác quản lý hoặc trường hợp đã báo nghỉ nhưng thực tế vẫn kinh doanh để trốn lậu thuế vẫn diễn ra khá thường xuyên. Khủng hoảng kinh tế thế giới trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay đã tác động xấu đến nền kinh tế Việt Nam và các DN chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Mặc dù chính phủ đã có nhiều biện pháp hỗ trợ như giảm thuế TNDN, GTGT, giãn nộp thuế TNDN đối với các DN vừa và nhỏ nhưng đối mặt với khó khăn về tài chính, một số DN buộc phải dùng đến biện pháp chiếm dụng tiền thuế, gian lận tiền thuế.
 • 107
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG - 6 POTX

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG - 6 POTX

Cơ sở để hoạch toán thuế GTGT đầu ra là các hoá đơn GTGT. Hàng ngày, căn cứ vào các hoá đơn GTGT, kế toán tiến hành vào ''Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá bán ra'' cuối ngày kế toán cộng rồn kết quả từng cột, cuối tháng, kế toán cộng dồn kết quả từng ngày để vào ''Tờ khai thuế GTGT '' việc lập bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá bán ra, đồng thời với việc ghi'' sổ theo dõi doanh thu bán hàng'' và tổng số thuế GTGT đầu ra phát sinh trong tháng ghi trên bảng kê này phải khớp đúng với sổ thuế GTGT đầu ra phản ánh trên sổ cái TK 33311
 • 9
TIEU LUAN THUE HOAN CHINH POTX

TIEU LUAN THUE HOAN CHINH POTX

 Vấn đề có tính quyết định nhất là phải có cuộc cải cách lớn về cơ chế quản lý tiền tệ. Bắt buộc các quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ phải thanh toán bằng chuyển khoản, hạn chế đến mức thấp nhất hình thức thanh toán bằng tiền mặt như hiện nay. Thông qua các tài khoản tại hệ thống ngân hàng, đây là phương thức thanh toán tiên tiến nhất, đang được áp dụng hầu hết các nước trên thế giới. Trước mắt, đối với các DN hạch toán theo phương pháp khấu trừ, ngoài yếu tố bắt buộc phải có hoá đơn GTGT, muốn được khấu trừ thuế hay hoàn thuế đều phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Có như vậy, thì hoá đơn GTGT sẽ trở về với bản chất thực của nó là chứng từ kế toán và việc gian lận ghi trên hoá đơn như: trên cao dưới thấp hoặc tội phạm mua bán hoá đơn GTGT sẽ được hạn chế và đẩy lùi. DN sẽ tự lựa chọn và đăng ký hình thức sử dụng hoá đơn ngay từ khi đăng ký cấp mã số thuế, đồng thời DN cũng thực hiện đăng ký hình thức sử dụng hoá đơn mà chủ yếu là hoá đơn tự in. Khi sử dụng hoá đơn tự in, DN vừa tự quảng bá thương hiệu của mình trên thị trường và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng hoá đơn của DN mình. Thực tế qua nhiều năm qua đã cho thấy chưa có hiện tượng mua, bán hoá đơn đối với các DN sử dụng hoá đơn tự in, vì trên loại hoá đơn này đã thể hiện đầy đủ thương hiệu, logo, mã số, tài khoản... nên một DN khác muốn sử dụng cũng không thể được. Còn đối với hoá đơn GTGT là một loại hoá đơn dùng chung nên dễ bị lợi dụng.
 • 33
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 11

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 11

KHẤU TRỪ THUẾ GTGT Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau: 1 Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch v[r]
 • 67
KẾ TOÁN TỔNG HỢP

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

- Nếu hàng hóa nhập khâu dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, hoặc dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án, hoạt động văn hóa, phúc lợi... được trang trải bằng nguôn kinh phí sự nghiệp, dự án hoặc quỹ khen thưởng, phúc lợi thì thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu được tính vào giá trị vật tư, hàng hoá, TSCĐÐ mua vào, ghi:
 • 100
ĐỀ CƯƠNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP KẾ TOÁN THUẾ

ĐỀ CƯƠNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP KẾ TOÁN THUẾ

11. Giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu được xác định như thế nào? Tại sao giá tính thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu lại bao gồm cả thuế nhập khẩu? 12. Trình bày các quy định hiện hành về giá tính thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp sau: cho thuê tài sản, bán hàng trả góp, xây dựng lắp đặt, vận tải bốc xếp, hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn đặc thù.
 • 15
39 TỔ CHỨC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARY

39 TỔ CHỨC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARY

Theo phương pháp này số thuế GTGT phải nộp được xác định như sau: THUẾ THUẾ THUẾ GTGT GTGT = GTGT - ĐẦU VÀO ĐƯỢC PHẢI NỘP ĐẦU RA KHẤU TRỪ Trong đó: THUẾ GIÁ TÍNH THUẾ CỦA THUẾ SUẤT THUẾ [r]
 • 43
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG

Nhà cung cấp cho công ty là: Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu, Viễc thông Hà Nội, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Tổng công ty viễn thông quân đội, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tiên Tiến, Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ phát sinh khi doanh nghiệp mua của hàng hoá, dịch vụ dùng vào để kinh doanh dịch vụ chịu thuế đầu ra. Do đó thuế GTGT được khấu trừ phản ánh cùng với nghiệp vụ mua của hàng hoá, dịch vụ , TSCĐ… khi nhận được bộ chứng từ của các nghiệp vụ đó kế toán phản ánh các nghiệp vụ phát sinh trong đó có thuế GTGT được khấu trừ..
 • 31
TÌNH HÌNH THU THUẾ GTGT CỦA CHI CỤC THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CHÂU ĐỐC

TÌNH HÌNH THU THUẾ GTGT CỦA CHI CỤC THUẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CHÂU ĐỐC

_Xác định thuế GTGT phải nộp _ Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ _* Xác định thuế GTGT đầu ra: _ Thuế GTGT đầu ra = Giá tính thuế của hàng hố, dị[r]
 • 45
TT 26 2015 BTC HD VE THUE GTGT VA QUAN LY THUE

TT 26 2015 BTC HD VE THUE GTGT VA QUAN LY THUE

Số thuế GTGT đầu vào được hoàn cho hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xác định như sau: Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của tháng /quý = Thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán trong nướ[r]
 • 35
DOWNLOAD FILE 47530

DOWNLOAD FILE 47530

Cách kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ NNT đã dừng khấu trừ, đã nộp hồ sơ xin hoàn thuế và đã có quyết định hoàn thuế thì NNT căn cứ vào hồ[r]
 • 2
ĐỒ ÁN MÔN HỌC - PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC - PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Trong thời gian hơn hai năm triển khai và thực hiện luật thuế GTGT, đồng thời chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản pháp quy để h- ớng dẫn, sửa đổi bổ sung. Thuế GTGT đã và đang từng bớc đợc hoàn thiện, khắc phục những tồn tại vốn có trong thời kỳ chuyển đổi cơ cấu kinh tế này. Tuy nhiên, cho đến nay, trên thực tế vẫn còn nhiều điều nội dung phải tiếp tục xem xét và điều chỉnh để đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn của một sắc thuế trong điều kiện mở cửa. Một số điều đó đợc cụ thể dới đây.
 • 45
KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY

KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY

_Điều kiện hoàn thuế_: Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng đối với trường hợp kê khai theo tháng [r]
 • 90
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT Ở CÁC DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GTGT Ở CÁC DOANH NGHIỆP

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có đầu tư, mua sắm tài sản cố định, có số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn được hoàn thuế như sau: • Đối v[r]
 • 30
BÀN VỀ VIỆC THU THUẾ VAT Ở KHU VỰC KINH TẾ CÁ THỂ QUẬN BA ĐÌNH  3 DOCX

BÀN VỀ VIỆC THU THUẾ VAT Ở KHU VỰC KINH TẾ CÁ THỂ QUẬN BA ĐÌNH 3 DOCX

Do thu ế GTGT đ òi h ỏi phải thay đổi một thói quen vốn đ ã ă n sâu trong cách ngh ĩ v à cách làm c ủa mỗi người. Một trong những thói quen đó là: Mua bán hàng không c ần hoá đơ n, linh ho ạt đến mức tuỳ tiện trong ghi chép chứng từ, sổ k ế toán, tính thuế tr ên t ổng doanh thu, không phân biệt giữa doanh nghiệp có nhi ều v à doanh nghi ệp có ít giá trị tă ng thêm..mà thay đổi một thói quen th ì bao gi ờ cũng hết sức khó khă n.
 • 10
KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN LONG

KẾ TOÁN THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN LONG

Trong thời gian thực tập Công TY Cổ phần Đoàn Long, được sự chỉ đạo và giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị tại ban Kế toán, em đã có điều kiện được đi sâu và tiếp cận với thực tế công tác kế toán của công ty. Qua quá trình thực tập và tìm hiểu về công tác kế toán tại công ty nói chung và công tác kế toán thuế GTGT nói riêng đã cho em thấy rằng lý thuyết và thực tế luôn phải đi liền với nhau, trong thực tế có những tình huống mới mẻ mà lý thuyết tại trường không thể truyền tải tới được, đặc biệt là với công tác kế toán thuế mà ở đây là kế toán thuế GTGT. Giai đoạn thực tập này là một quãng thời gian rất quý báu đối với em để sau khi ra trường em có thể vững bước trên con đường sự nghiệp của mình với những hành trang là kiến thức đã học tại nhà trường, cùng với những kinh nghiệm mà em đã học được trong suốt quá trình thực tập của mình.
 • 61
KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU TRONG DOANH NGHIỆP PPT

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU TRONG DOANH NGHIỆP PPT

- Các chứng từ gốc khác kèm theo 3. Nguyên tắc hạch toán: - Áp dụng đối với DN nộp thuế theo phương pháp khấu trừ - Căn cứ để xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừsố thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT khi mua tài sản, hàng hóa, dịch vụ,…..dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 88
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT THỰC TRẠNG VẬN HÀNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT VÀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT Ở VIỆT NAM

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT THỰC TRẠNG VẬN HÀNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT VÀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VAT Ở VIỆT NAM

PHƠNG PHÁP TÍNH:_ Việc tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ nh sau: Số thuế GTGT = Thuế GTGT - Thuế GTGT đầu vào phải nộp đầu ra đợc khấu trừ Trong đó: Thuế GTGT = Giá tính thuế hàng [r]
 • 35
PHÂN TÍCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ HIỆN TƯỢNG TRÁNH TRỐN THUẾ VAT

PHÂN TÍCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ HIỆN TƯỢNG TRÁNH TRỐN THUẾ VAT

_THUẾ GTGT ĐẦU VÀO.THUẾ GTGT ĐẦU VÀO._ Cơ sở kinh doanh nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ thuế được Cơ sở kinh doanh nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế V[r]
 • 33
FILE - 38905

FILE - 38905

“Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đố[r]
 • 3
MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THÀNH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THÀNH

+ Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT: •Khấu trừ thuế GTGT chỉ áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ; •Chỉ khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng c[r]
 • 73
PHÂN TÍCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ HIỆN TƯỢNG TRÁNH TRỐN THUẾ VAT.

PHÂN TÍCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ HIỆN TƯỢNG TRÁNH TRỐN THUẾ VAT.

_THUẾ GTGT ĐẦU VÀO.THUẾ GTGT ĐẦU VÀO._ Cơ sở kinh doanh nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ thuế được Cơ sở kinh doanh nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế V[r]
 • 33
download file 37274

download file 37274

Đối với trường hợp mùa dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này giá tính thuế là giá thanh toán ghi trong hợp đồng mua dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng. 2. Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho là giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho. Riêng biếu, tặng giấy mời (không thu tiền) xem các cuộc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thì người đẹp và người mẫu, thi đấu thể thao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật thì giá tính thuế được xác định bằng không (0).
 • 17
THÔNG TƯ 27 BTC: THỜI HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

THÔNG TƯ 27 BTC: THỜI HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

3. Trình tự, thủ tục giãn nộp thuế: 3.1. Đối với các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế: tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng được giãn nộp thuế, khi trả thu nhập vẫn tính số thuế phải khấu trừ và thông báo cho cá nhân nhận thu nhập biết số thuế khấu trừ được tạm giãn nộp; hàng tháng vẫn phải lập tờ khai số thuế đã khấu trừ theo quy định hiện hành và nộp tờ khai cho cơ quan thuế để cơ quan thuế nắm được số thuế phát sinh nhưng được giãn nộp thuế.
 • 4
LÀM RÕ HƠN VỀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17 PPT

LÀM RÕ HƠN VỀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 17 PPT

2. Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của khoản thuế TNDN các năm trước, Doanh nghiệp được hạch toán điều chỉnh số thuế tăng hoặc giảm của các năm trước này vào chi phí thuế TNDN hiện hành năm phát hiện sai sót:
 • 28
QH13

QH13

b) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia[r]
 • 7
Tình hình thu thuế gtgt của chi cục thuế trên địa bàn thị xã châu đốc

Tình hình thu thuế gtgt của chi cục thuế trên địa bàn thị xã châu đốc

Trong thời gian qua, Chi cục thuế Thị xã Châu Đốc đã cĩ những cố gắng rất lớn trong việc hồn thiện và áp dụng chính sách thuế mới vào thực tế tại địa phương một cách linh động và khoa học, giảm các thủ tục hành chánh tạo thuận lợi cho các cơ sở SXKD và các DN trên địa bàn. Với trọng tâm đưa cơng tác quản lý thuế vào nề nếp và chống thất thu, làm tốt cơng tác quản lý hộ, thực hiện tốt các quy trinh nghiệp vụ gĩp phần hồn thành dự tốn được giao liên tục trong nhiều năm liền trong nhiệm vụ mà Tỉnh giao. Dưới dự lãnh đạo của Ban lãnh đạo Chi cục thuế Châu Đốc, Thị uỷ, Hội Đồng nhân dân Thị xã, sự điều hành nhạy bén và sâu sát của Thường trực Uỷ Ban Nhân dân thị xã, sự phối kết hợp tích cực của các ban ngành Đồn thể các cấp chính quyền địa phương cùng với sự năng động sáng tạo của tồn thể cán bộ Chi cục thuế Châu Đốc tác động vào ý thức nghiêm chỉnh chấp hành và hồn thành nghĩa vụ thuế của các cơ sở SXKD và các DN trên địa bàn, chúng ta tin tưởng Chi cục thuế Thị xã Châu Đốc sẽ tiếp tục hồn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN trong năm nay và các năm tới
 • 45
NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KHẤU TRỪ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ KHẤU TRỪ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bằng các nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyê[r]
 • 3
Quy trình lập và gửi hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử

Quy trình lập và gửi hồ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử

- Người nộp thuế được cơ quan Thuế lựa chọn sẽ tự xác định số tiền thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế, khai đề nghị hoàn thuế, lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế qua [r]
 • 3
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN, GIẢM MIỄN THUẾ Tiêu Thụ Đặc Biệt

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN, GIẢM MIỄN THUẾ Tiêu Thụ Đặc Biệt

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN, GIẢM MIỄN THUẾ TTĐB CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN, GIẢM MIỄN THUẾ Tiêu Thụ Đặc BiệtCÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN, GIẢM MIỄN THUẾ Tiêu Thụ Đặc BiệtCÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN, GIẢM MIỄN THUẾ Tiêu Thụ Đặc BiệtCÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN, GIẢM MIỄN THUẾ Tiêu Thụ Đặc BiệtCÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN, GIẢM MIỄN THUẾ Tiêu Thụ Đặc Biệt
 • 4
V3242

V3242

1.2 - Nếu tài sản thuế thu nhập hoón lại phỏt sinh trong năm nhỏ hơn tài sản thuế thu nhập hoón lại được hoàn nhập trong năm, kế toỏn ghi giảm tài sản thuế thu nhập hoón lại là số chờnh [r]
 • 29
THỰC TRẠNG VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT TRONG DOANH NGHIỆP PPS

THỰC TRẠNG VỀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT TRONG DOANH NGHIỆP PPS

I.1.2. Tác dụng. Thuế TTĐB là sắc thuế đánh vào các mặt hàng chưa thực sự thiết yếu đối với cuộc sống, những mặt hàng xa xỉ, cao cấp. Vì vậy việc ban hành sắc thuế này nhằm hướng dẫn sản xuất, tiêu dùng của xã hội, điều tiết thu nhập của người tiêu dùng đối với một số hàng hoá, dịch vụ cho Ngân sách Nhà nước một cách hợp lý, tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh đối với một số hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB.
 • 25
NHỮNG vấn đề cơ BẢN về KHẤU TRỪ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

NHỮNG vấn đề cơ BẢN về KHẤU TRỪ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

NHỮNG vấn đề cơ BẢN về KHẤU TRỪ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG NHỮNG vấn đề cơ BẢN về KHẤU TRỪ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG NHỮNG vấn đề cơ BẢN về KHẤU TRỪ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG NHỮNG vấn đề cơ BẢN về KHẤU TRỪ VÀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ