0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG

31 433 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẬT QUANG I. CÁC NGUYÊN TẮC QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẬT QUANG - Vốn bằng tiền trong doanh nghiệp bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ở các Ngân hàng, kho bạc, các trung tâm tài chính. - Vốn bằng tiền là tất cả các hình thức tiền tệ tài sản có thể chuyển ngay thành tiền do doanh nghiệp sở hữu. * Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền: + Nguyên tắc thống nhất: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kế toán sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là “ đồng “ Việt Nam để phản ánh. + Nguyên tắc cập nhật: Kế toán phải phản ánh kịp thời, chính xác số tiền hiện có, tình hình thi, chi toàn bộ các loại tiền. Các tài khoản sử dụng : • TK 111 ( Tiền mặt) Phản ánh các loại tiền mặt của doanh nghiệp. • TK 112 (Tiền gửi Ngân hàng) Phản ánh các loại tiền gửi tại các Ngân hàng các tổ chức thuê tài chính. Cấu trúc chung: • Bên nợ: Phản ánh các nghiệp vụ làm tăng tiền mặt • Bên có: Phản ánh các nghiệp vụ làm giảm tiền mặt • Dư nợ: Phản ánh số tiền hiện có(đầu kỳ hoặc cuối kỳ) + Nguyên tắc quản lý dòng tiền : 1.Tính toán dự đoán các dòng tiền trong tương lai: Lập các dự báo về dòng tiền cho năm tới, quý tới có thể là cả cho tuần tới nếu công ty đang trong tình trạng khó khăn về khả năng thanh toán. Dự báo chính xác về dòng tiền sẽ giúp công ty nhận thức được những khó khăn về tiền trước khi nó xảy ra. Dự báo về dòng tiền phải là những dự đoán có căn cứ, dựa trên cân đối giữa nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm: việc thanh toán của khách hàng trong quá khứ, dựa trên những tính toán kỹ lưỡng về các khoản sắp phải chi, khả năng yêu cầu thanh toán của công ty. Các dự đoán được dựa trên các giả định rằng khách hàng sẽ thanh toán trong cùng một khoảng thời gian giống như những lần thanh toán trước đó, công ty sẽ cho phép gia hạn thanh toán tương tự như những lần trước đó. các khoản chi thường bao gồm chi đầu tư nâng cấp tài sản, các khoản chi cần thiết khác. Bắt đầu dự đoán dòng tiền bằng việc cộng số dư tiền tại thời điểm đầu kỳ với các khoản tiền dự kiến thu được từ các nguồn khác nhau. Để làm được việc đó phải thu thập các thông tin từ phòng kinh doanh, kế toán từ phòng tài chính. Khi tiến hành chi tiền không có nghĩa kà khi nào chi mà phải xác đinh là chi cho cái gì. Liệt các khoản chi, bao gồm chi phí thuê, tiền lương thuế phải trả hoặc các khoản phải trả khác như chi phúc lợi, mua dụng cụ văn phòng, đồ dùng văn phòng, quảng cáo, sửa chữa tài sản, nhiên liệu. 2. Cải thiện các khoản thu: Công ty cần cải thiện các khoản thu thông qua việc kiểm soát tốt các khoản công nợ phải thu của khách hàng. • Yêu cầu khách hàng trả trước một phần tiền tại thời điểm đặt hàng; • Cung cấp các khoản triết khấu thanh toán cho khách hàng để khuyến khích họ thanh toán sớm tiền hàng; • Phát hành hoá đơn kịp thời đốc thúc thanh toán nếu khách hàng chậm trễ; • Theo dõi các khách hàng nợ để phát hiện tránh những khoản nợ tồn đọng. 3. Quản lý các khoản công nợ phải trả: • Tận dụng hết lợi thế từ những điều khoản mua chịu. Nếu nhà cung cấp yêu cầu thanh toán trong vòng 30 ngày thì không nên trả trong vòng 15 ngày; • Đàm phán với nhà cung cấp khi họ không thấy được tình hình tài chính của công ty. Nếu công ty cần trì hoãn thanh toán, cần phải có sự tin tưởng thông cảm từ phía nhà cung cấp; • Xem xét kỹ lưỡng khi chấp nhận thanh toán sớm để được hưởng chiết khấu của nhà cung cấp. Nó có thể có lợi cho công ty nhưng cũng có thể là một thiệt thòi cho công ty khi thanh toán sớm, Cần xem xét chi tiết các điều khoản; • Không nên luôn luôn lựa chọn những nhà cung cấp có giá thấp nhất. Nhiều khi điều khoản thanh toán mềm dẻo có thể góp phần cảI thiện dòng tiền của công ty hơn là mặc cả được giá rẻ. Khi tiền xuất ra cũng như khi tiền vào phải có hoá đơn, chứng từ hợp lệ. + Nguyên tắc kiểm soát nội bộ liên quan đến quản lý sử dụng vốn bằng tiền: Tiền được coi như mạch máu lưu thông của doanh nghiệp, vì vậy đòi hỏi phải có những nguyên tắc quản lý chặt chẽ vốn băng tiền để tránh thất thoát, gian lân. Đối với tiền mặt: hạn chế tiền tồn quỹ, chỉ giữ lại ở mức thấp nhất để đáp ứng nhu cầu thanh toán mà không thể chi trả qua ngân hàng. Cần khuyến khích thanh toán qua ngân hàng. Xây dựng những quy tắc rõ rệt về trách nhiệm, nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân có liên quan trong quá trình thanh toán. Ví dụ: Thiết lập quy trình cụ thể khi thu, chi bằng tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng với quyền phê duyệt của các cấp quản lý để xác định trách nhiệm của cá nhân, bộ phận có liên quan khi thanh toán, nhằm đảm bảo việc thanh toán diễn ra thuận lợi trong nội bộ đơn vị hay giữa các đơn vị với tổ chức, cá nhân bên ngoài. Cần tuân thủ các yêu cầu quản lý nội bộ vốn bằng tiền tuân thủ nguyên tắc bất kiêm nghiệm. Chẳng hạn như cá nhân nào có trách nhiệm đối với một tài sản thì không được giữ sổ sách kế toán đối với loại tài sản đó, kế toán không được kiêm nhiệm thủ quỹ …Tiền nhập vào hay xuất ra khỏi đơn vị phải có chứng từ hợp lệ, có đầy đủ chữ ký của người nhận, người giao các bên có trách nhiệm liên quan. Thủ quỹ có trách nhiệm quản lý nhập xuất quỹ tiền mặt… Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm số tồn quỹ tiền mặt thực tế tiến hành đối chiếu với số liệu sổ quỹ tiền mặt với sổ kế toán quỹ tiền mặt. Nếu có chênh lệch phải xác đinh nguyên nhân kiến nghị biện pháp giải quyết. Cần tổ chức công tác kiểm định kỳ kiểm đột xuất tiền mặt tồn quỹ. Đối với tiền gửi Ngân hàng, định kỳ đối chiếu số dư trên sổ sách của doanh nghiệp với số dư tại Ngân hàng để kịp thời xử lý chênh lệch. II. KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUỸ TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẬT QUANG 1. Tổ chức quản lý luân chuyển chứng từ Tại quỹ tiền mặt của công ty chỉ quản lý tiền mặt đồng Việt Nam giao cho thủ quỹ giữ, thủ quỹ sẽ là người quản lý quỹ tiền mặt chịu trách nhiệm mọi pháp lý, thủ quỹ chỉ được xuất, nhập quỹ tiền mặt khi được lệnh thu chi của giám đốc uỷ quyền cho kế toán trưởng công ty. Mọi khoản thu chi tiền mặt phải có phiếu thu, chi, có đủ chữ ký của người giao, người nhận, người cho phép (kế toán trưởng) sau khi đã thu, chi tiền thủ quỹ đóng dấu “ đã thu tiền”. Cuối ngày căn cứ vào thu, chi để ghi vào sổ quỹ, sau đó chuyển chứng từ cho kế toán tổng hợp để vào sổ kế toán bằng tiền. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm số tiền quỹ thực tế, đối chiếu với sổ chi tiết tiền mặt đối chiếu. Các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến quỹ tiền mặt của công ty là : rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ, tạm ứng, chi trả lương cho nhân viên, chi mua các thiết bị văn phòng, chi các dịch vụ khác như mua xăng, thanh toán tiền điện nước….phục vụ cho hoạt đông kinh doanh của công ty. Các chứng từ thường được sử dụng là phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng giấy đề nghị thanh toán tạm ứng Sau khi thủ quỹ nhận các chứng từ về phiếu thu phiếu chi sẽ nhập tiền vào quỹ hoặc xuất quỹ ghi vào sổ theo dõi riêng đối với quỹ tiền mặt. Hàng ngày Thủ quỹ sẽ chuyển các chứng từ thu chi tới kế toán tiền mặt để vào sổ chi tiết tiền mặt, Nhật ký thu tiền, chi tiền, sổ quỹ tiền mặt sổ Nhật ký chung từ nhật ký chung kế toán lấy số liệu vào sổ cái TK 111. Cuối tháng, căn cứ vào Nhật ký thu, chi tiền kế toán tiền mặt lên sổ cái TK 111. Hàng ngày thủ quỹ đối chiếu giữa sổ quỹ sổ chi tiết tiền mặt với số tiền thực tế của quỹ. Nếu phát hiện có chênh lệch thì phải báo ngay với kế toán tiền mặt kế toán trưởng để tìm ra nguyên nhân, có biên pháp sử lý kịp thời. Hàng tuần, cuối mỗi tháng kế toán trưởng sẽ tiến hành kiểm quỹ đối chiếu số tiền thực tế của quỹ với sổ sách có liên quan đến quỹ tiền mặt đồng thời lập biên bản kiểm quỹ. Sơ đồ 4 : Sơ đồ luân chuyển chứng từ kế toán tiền mặt Phiếu thu, phiếu chi NK Thu, Chi tiền Nhật ký chung Sổ quỹ tiền mặt Sổ cái TK 111 Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo Tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu 2. Quy trình kế toán tiền mặt tại quỹ của công ty Như đã trình bày ở trên, hình thức sổ kế toáncông ty là hình thức sổ Nhật ký chung, hàng ngày kế toán dựa vào các chứng từ gốc phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế để tiến hành ghi vào sổ nhật ký chung, các sổ có liên quan. Từ các chứng từ như phiếu thu, phiếu chi,giấy báo nợ, giấy báo có kế toán vào sổ Nhật ký chung theo thứ tự thời gian theo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (sơ đồ số 4) Ví dụ1: Khi nhận được phiếu chi kế toán sẽ vào sổ nhận ký chung Đơn vị……. Mẫu sổ: 02 -TT Địa chỉ……. Ban hành theo QĐsố 48//2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC) Quyển số…… Số: 07-T8 Phiếu Chi Ngày 20 tháng 08 năm 2009 Họ tên người nhận tiền: Vũ Thị Huệ Địa chỉ : Phòng Hành Chính Lý do chi tiền: Dịch vụ phòng nghỉ- ăn uống Số tiền: 864.940 đồng viết bằng chữ ( Tám trăm sáu mươi bốn nghìn chín trăm bốn mươi đồng) Kèm theo……………………… chứng từ gốc Kế toán trưởng Người lập phiếu (ký, họ tên) ( ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) (Tám trăm sáu mươi bốn nghìn chín trăm bốn mươi đồng) Thủ quỹ Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẬT QUANG Địa chỉ : Số 4B, Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội MST : 0101604914 NHẬT KÝ CHUNG Tháng 08 năm 2009 Ngày tháng Chứng từ Diễn giải Số tiền Số Ngày Cấp 1 Cấp 2 Chi tiết Nợ Có 01/08 AA/99 T0854223 09/0 5 Vé máy bay (Hà Nội - Sài Gòn - Hà Nôi) 642 6422 64228 1,445,000 01/08 AA/99 T0854223 09/0 5 Phí vé máy bay(Hà Nội - Sài Gòn - Hà Nội) 642 6422 64225 30,000 01/08 AA/99 T0854223 09/0 5 Vé máy bay (Hà Nội - Sài Gòn - Hà Nôi) 111 1111 1,475,000 ……… 01/08 BA/2008T 0415095 22/0 7 Mua xăng 642 6422 64222 588,636 01/08 BA/2008T 0415095 22/0 7 Phí xăng dầu 642 6422 64225 17,500 01/08 BA/2008T 0415095 22/0 7 Mua xăng 133 1331 58,864 01/08 BA/2008T 0415095 22/0 7 Mua xăng 111 1111 665,000 ………… 05/08 EU/2008B 0076803 05/0 8 Thu phí tư vấn doanh nghiệp 111 1111 1,500,000 05/08 EU/2008B 0076803 05/0 8 Thu phí tư vấn doanh nghiệp 511 5113 1,363,636 05/08 EU/2008B 0076803 05/0 8 Thu phí tư vấn doanh nghiệp 333 3331 136,364 ………… 12/08 BH/2008T 0067293 12/08 Cước viễn thông T07/2008 642 6422 64227 374,113 12/08 BH/2008T 0067293 12/08 Cước viễn thông T07/2008 133 1331 9,916 12/08 BH/2008T 0067293 12/08 Cước viễn thông T07/2008 111 1111 384,029 ………… 13/08 AV/2008B 0015480 13/08 Dịch vụ phòng nghỉ - ăn uống 642 6422 64228 4,374,656 13/08 AV/2008B 0015480 13/08 Dịch vụ phòng nghỉ - ăn uống 133 1331 437,466 13/08 AV/2008B 0015480 13/08 Dịch vụ phòng nghỉ - ăn uống 111 1111 4,812,122 ………… 27/08 DV/2008B 0019242 27/08 Mực máy in - dịch vụ cài đặt máy vi tính 642 6422 370,908 27/08 DV/2008B 0019242 27/08 Mực máy in - dịch vụ cài đặt máy vi tính 133 1331 37,091 27/08 DV/2008B 0019242 27/08 Mực máy in - dịch vụ cài đặt máy vi tính 111 1111 407,999 30/08 BTTL07/2008 30/0 8 Tiền lương phải trả người lao động T8 642 6422 64221 24,400,000 30/08 BTTL07/2008 30/0 8 Tiền lương phải trả người lao động T8 334 24,400,000 30/08 PC10/T7 30/0 8 Thanh toán lương cho người lao động T8 334 24,400,000 30/08 PC10/T7 30/0 8 Thanh toán lương cho người lao động T8 111 1111 24,400,000 30/08 BPBKH08 30/0 8 Trích khấu hao TSCĐ 642 6422 64224 7,658,341 30/08 BPBKH08 30/0 8 Trích khấu hao TSCĐ 214 2141 7,658,341 30/08 30/0 8 Thuế GTGT được khấu trừ 333 3331 227,273 30/08 30/0 8 Thuế GTGT được khấu trừ 133 1331 227,273 Cộng tháng 8 65,929,764 65,929,764 Sổ này có 02 trang, đánh số từ trang 1 đến trang 2 Ngày mở sổ : 01/08/2009 Ngày 30 tháng 08 năm 2009 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc Sau khi tiến hành vào sổ Nhật ký chung, kế toán tiến hành vào Sổ cái TK CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẬT QUANG P104 số 4B Lý Nam Đế, Hàng Mó, Hoàn Kiếm, Hà Nội MST: 0101604914 SỔ CÁI T8/Năm 2009 Tờn Tài khoản: Tiền mặt Số hiệu: TK 111 Đơn vị tính: VNĐ Ngày thỏng Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung Số hiệu TK ĐƯ Số tiền Số hiệu Ngày thỏng Tran g sổ STT dũn g Nợ Cú Số dư kỳ trước chuyển sang 703,554,563 01/08 AA/99 T0854223 09/05 Vộ mỏy bay (Hà Nội - Sài Gũn -Hà Nội) 1,475,000 01/08 CG/2008B 0092567 18/07 Làm biển quảng cỏo 1,980,000 01/08 BA/2008T 0415095 22/07 Mua xăng 665,000 01/08 A040 08060707 30/07 Vộ mỏy bay ( Sài Gũn - Hà Nội) 2,260,000 05/08 EU/2008B 0076803 05/08 Thu phí tư vấn doanh nghiệp 1,500,000 06/08 EU/2008B 0076804 06/08 Thu phí tư vấn doanh nghiệp 1,000,000 07/08 BA/2008T 0428408 07/08 Mua xăng 1,158,000 12/08 BH/2008T 0067293 12/08 Cước viễn thông T07/2008 384,029 12/08 AA/2007T 834795 12/08 Cước viễn thông 218,716 12/08 BA/2008T 12/08 Mua xăng 1,254,500 [...]... này bảng tổng hợp chi tiết có mối quan hệ đối chiếu vơi nhau Từ sổ cái, kế toán lên bảng cân đối phát sinh từ đó lập báo cáo tài chính 2 Các chứng từ, sổ sách về tiền gửi Ngân hàng + Giấy báo nợ, giấy báo có, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi + Sổ cái TK 112, sổ tiền gửi Ngân Hàng 3 Quy trình kế toán tiền gửi Ngân hàng của Công ty TNHH In Thương Mại xây dựng Nhật Quang Măc dù công ty đã xây dựng. .. KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1 Nội dung kế toán với Ngân sách Nhà nước tại Công ty TNHH In Thương Mại xây dựng Nhật Quang * Trong quá trình hoạt động kinh doanh nhà nước đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp được hoạt động thuận lợi thì các doanh nghiệp cũng phải thực hiện nghĩa vụ với Nhà Nước bằng cách đóng các khoản thuế Tuỳ thuộc vào loại hình hoạt động của doanh nghiệp mà các doanh... viễn thông T07/2008 Mua xăng Mực mỏy in - dịch vụ cài mỏy vi 27/08 09-T8 tớnh Thanh toán lương cho người lao 30/08 10-T8 động T07 III KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẬT QUANG 1 Tổ chức quản lý luân chuyển chứng từ - Căn cứ để hạch toán trên TK 112 là ” Tiền Gửi Ngân Hàng” là các giấy báo có báo nợ hoặc bản sao của Ngân Hàng kèm theo các chứng từ gốc như... quản lý luân chuyển chứng từ rất cụ thể nhưng do đặc thù do các tổ chức cá nhân tham gia dịch vụ đã thanh toán phí dịch vụ tư vấn bằng toàn bằng tiền mặt, mặt khác lợi nhuận từ cung cấp dịch vụ mang lại không lớn nên Công ty thường không giao dịch qua Ngân hàng nên không theo dõi Trong tài khoản tiền gửi Ngân hàng chỉ có tiền lãi đặt cọc hàng tháng IV KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1... để ghi sổ Bên nợ: - Các khoản đã nộp ngân sách Nhà Nước - Các khoản trợ cấp, trợ giá được ngân sách duyệt - Các nghiệp vụ làm giảm số phải nộp ngân sách Nhà Nước Bên có: - Các khoản phải nộp ngân sách Nhà Nước - Các khoản trợ cấp, trợ giá đã nhận Dư có : Các khoản còn phải nộp ngân sách Nhà Nước Dư nợ: Số nộp thừa cho ngân sách hoặc các khoản trợ cấp trợ giá ngân sách duyệt nhưng chưa nhận TK 333 được... trị gia tăng đầu vào còn được khấu trừ hay được hoàn lại nhưng chưa nhận - TK 133 có 2 tiểu khoản - 1331: Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ hàng hoá dịch vụ - 1332: Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của tài sản cố định 2 Kế toán thuế GTGT a)Phương pháp tính thuế thuế suất áp dụng tại công ty Công ty TNHH In Thương Mại xây dựng Nhật Quang là một doang nghiệp sản xuất kinh doanh nhiều mặt... Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế TNDN thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế do cơ quan thuế thông báo phải nộp TỜ KHAI TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Mẫu số 03/TNDN) Kỳ tớnh thuế 2009 từ 01/01/2008 đến 31/12/2009 Mó số thuế: 0101604914 Tên cơ sở kinh doanh: Cụng ty TNHH IN Thương Mại Xây Dựng Nhật Quang STT CHỈ TIấU A Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập... Ngân hàng Nhật ký chung Sổ chi tiết tiền gửi Ngân hàng Sổ cái TK 112 Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú : Ghi hàng ngày Quan hệ đối chiếu Ghi cuối tháng Trình tự ghi sổ : Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ gốc, kế toán vào sổ Tiền gửi Ngân hàng, sổ chi tiết TGNH Nhật ký chung Từ Nhật ký chung, kế toán lấy số liệu để lên sổ cái TK 112 Cuối tháng, căn cứ vào số... ghi vào bên Nợ TK 138 “ Phải thu khác”( Nếu số liệu của kế toán lớn hơn số liệu của Ngân hàng) hoặc ghi vào bên Có TK 338 “ Phải trả, phải nộp khác”( Nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn số liệu của Ngân hàng) Sang tháng sau, kế toán tiếp tục kiểm tra, đối chiếu , xác định nguyên nhân để điều chỉnh số liệu ghi sổ Sơ đồ 5 : Trình tự ghi sổ kế toán tiền gửi Ngân hàng Giấy báo nợ, báo có Sổ tiền gửi Ngân. .. trị gia tăng đầu vào được khấu trừ - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế môn bài * Để theo dõi tình hình thanh toán với các khoản nộp ngân sách Nhà Nước kế toán sử dụng TK 333 “ thuế các khoản phải nộp Nhà Nước Mọi khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định được tính bằng đồng Việt Nam Trường hợp doanh nghiệp tính thuế bằng ngoại tệ phải được quy đổi theo tỷ giá đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế để ghi . THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG I. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ QUY. IV. KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1. Nội dung kế toán với Ngân sách Nhà nước tại Công ty TNHH In Thương Mại và xây dựng Nhật Quang. * Trong quá
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG,

Hình ảnh liên quan

(2). Mẫu biểu 02: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN VỚI  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG

2.

. Mẫu biểu 02: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra Xem tại trang 22 của tài liệu.
(4). Mẫu biểu 04: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN VỚI  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG

4.

. Mẫu biểu 04: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Xem tại trang 26 của tài liệu.

Từ khóa liên quan