0

TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG

15 552 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ TỔ CHỨC QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẬT QUANG I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẬT QUANG 1. Quá trình hình thành phát triển của công ty - Lịch sử(quá trình) hình thành phát triển của công ty: Trong bối cảnh nền kinh thế thị trường đang ngày càng phát triển cùng với việc nước ta đang hội nhập tổ chức WTO.Chính vì vậy mà các doanh nghiệp phải hoạch định cho mình một chính sách chiến lược tài chính đặc biệt vững chắc.Bên cạnh đó việc đầu tư của các doanh nghiệp vào các lĩnh vực các nghành nghề cũng là điều hết sức được quan tâm. Do đó để đáp ứng cho những nhu cầu kinh doanh của các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp nắm rõ về các vấn đề về luật kế toán,tài chính đầu tư… công ty TNHH In Thương Mại Xây dựng Nhật Quang đã ra đời. Công ty TNHH In Thương Mại Xây dựng Nhật Quang được thành lập ngày 14 tháng 1 năm 2001 với số vốn điều lệ 1.500.000.000 đồng. 2. Chức năng, nhiệm vụ đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty - Chức năng,nhiệm vụ +Công ty tư vấn cho các doanh nghiệp bằng cách trục tếp liên hệ khách hàng để hiểu được mục đích của họ yêu cầu, thông qua đó có thể tư vấn qua điện thoại giúp khách hàng nắm bắt được mục tiêu mà mình cần đạt được. Với mục tiêu tăng chất lượng dịch vụ tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, để bù đáp những chi phí. + Với mục tiêu, chức năng nhiệm vụ chính trên Công ty TNHH In Thương Mại Xây dựng Nhật Quang đóng vai trò khá quan trọng trong việc quảng cáo hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp trên cả nước. - Nghành nghề, quy mô kinh doanh, đăc điểm về sản phẩm thị trường Xuất phát từ đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dịch vụ, công ty hiện nay có các Nghành nghề kinh doanh sau: + In ấn thiết kế quảng cáo ; + Dịch vụ tư vấn về xây dựng; + Dịch vụ xúc tiến thương mại ; + Dịch vụ tư vấn về các vấn đề môi trường xử lý chất thải( không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình) ; + Tư vấn đầu tư ; + Dịch vụ quản lý dự án ; + Dịch vụ nghiên cứu , khảo sát, phân tích thị trường : - Quy mô kinh doanh: + Thị trường hoạt động của doanh nghiệp trước hết tập trung hướng vào các doanh nghiệp có nhu cầu trên địa bàn cả nước. - Đặc điểm về sản phẩm thị trường: Đặc điểm của kinh doanh dịch vụ là sản phẩm phần lớn là dịch vụ, quá trình sản xuất ra sản phẩm đông thời là quá trình tiêu thụ nghĩa là các dịch vụ được thực hiện trực tiếp với khách hàng. Với những sản phẩm được cung cấp từ những hệ thống văn bản pháp luật do nhà nước ban hành những cán bộ có trình độ chuyên môn về luật cao, cùng với các dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, Công ty đã tạo dựng được thương hiệu được nhiều khách hàng biết đến. Khách hàng chủ yếu của công ty đa phần là các doanh nghiệp tư nhân mới thành lập các doanh nghiệp đã đang hoạt động. 3. Đăc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của công ty, căn cứ vào điều kiện hoạt động kinh doanh đặc điểm kinh doanh của công ty, tổ chức bộ máy của GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNGTƯ VẤN PHÒNG NGHIỆP VỤKẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ QUỸ PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG KỸ THUẬTPHÒNG KẾ HOẠCH KẾ TOÁN TIỀN MẶT công ty được bố trí theo sơ đồ sau: - Mô hình tổ chức bộ máy: Công ty TNHH In Thương Mại Xây dựng Nhật Quang được tổ chức bộ máy quản lý gọn nhẹ theo mô hình trực tuyến chức năng. Mỗi nhóm chức năng đảm nhiệm những phần công việc cụ thể. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận giúp cho việc thực hiện những hợp đồng của công ty thành công nhanh chóng. - Sơ đồ 1: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty - Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, bộ phận mối quan hệ giữa các phòng ban, bộ phận + Giám đốc : là người đại diện pháp nhân cho công ty, là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty. + Phó Giám đốc: Có chức năng hỗ trợ cho công việc của Giám Đốc, trực tiếp điều hành phòng kế toán, phòng tư vấn. Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về hoạt động của bộ phận mình quản lý. +Phòng tư vấn: Tổ chức thu thập thông tin tư vấn cho khách hàng. +Phòng kế hoạch: là phòng có nhiệm vụ vạch ra kế hoạch sản xuất cho công ty. +Phòng kỹ thuật: chịu trách nhiệm toàn bộ khâu sản xuất của công ty các máy móc thiết bị. +Phòng nghiệp vụ: thực hiện tìm kiếm những đối tác kinh doanh theo đúng pháp luật,lập phương án kinh doanh trình giám đốc trước khi thực hiện hợp đồng. + Phòng Kế toán: Tổ chức hoạt động kế toán tài chính theo quy định thống nhất của Bộ Tài Chính. Quản lý thu chi các hoạt động tài chính khác của Công ty, theo dõi công nợ của khách hàng, hạch toán chi phí kinh doanh, cân đối tài sản nguốn vốn, hạch toán lợi nhuận, thanh quyết toán với Nhà nước chịu trách nhiệm về vấn đề tài chính của Công ty trước cơ quan tài chính cấp trên lãnh đạo Công ty, tham mưu cho ban Giám đốc trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Cung cấp số liệu đầy đủ kịp thời phục vụ cho công tác quản lý của Giám Đốc. + Kế toán trưởng: Là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ máy kế toán, người chỉ đạo chung tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra, điều chỉnh công việc mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất(có lợi cho doanh nghiệp mà vẫn hợp pháp). Đảm nhiệm các nhiệm vụ về tổ chức thực hiện công tác kế toán của doanh nghiệp ( sổ sách,báo cáo thuế,báo cáo tài chính…). Tổ chức điều hành bộ máy kế toán của doanh nghiệp. + Thủ quỹ: Có nhiệm vụ giữ tiền mặt cho đơn vị, quản lý thu, chi. Căn cứ vào các chứng từ thu, chi để thu chi đúng đối tượng, số tiền. Cập nhật sổ quỹ hàng ngày, rút số dư đối chiếu với kế toá tiền mặt. Ngoài ra có thể có thêm những quy định nhiệm vụ khác tuỳ theo sự sắp xếp của cấp trên. + Kế toán tiền mặt: thu tiền chi tiền theo lệnh của giám đốc kế toán trưởng dựa trên các phiếu thu, phiếu chi. 4. Đặc điểm tình hình tài chính kết quả kinh doanh của công ty - Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây: Măc dù công ty gặp phải rất nhiều khó khăn trong sự phát triển của mình nhưng công ty TNHH In Thương Mại Xây dựng Nhật Quang đã tích cực hoàn thiện dịch vụ tăng cường tìm kiếm khách hang tiềm năng…Nhờ đó mà doanh thu lợi nhuận đều tăng qua các năm cũng như các khoản nộp ngân sách nhà nước đều được thực hiện đầy đủ. Điều này được thể hiện qua bảng các số liệu sau: Bảng biểu số 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2009 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2009 Qua các số liệu trên, ta có thể thấy doanh thu cung cấp dịch vụ năm 2009 có giảm so với năm 2008 nhưng lợi nhuận năm 2009cao hơn so với năm 2008. Điều đó chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn trong năm 2009. - Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty TNHH In Thương Mại Xây dựng Nhật Quang. Mặc dù khi mới thành lập Công ty còn gặp nhiều khó khăn với số vốn hạn chế là 1.500.000.000 đồng, Song công ty đã vượt qua mọi gian nan thử thách cho đến nay công ty đã có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Dưới đây là một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của công ty Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước A B C D E 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 IV.08 424,836,636 430,949,088 2.Các khoàn giảm trừ doanh thu 02 - - 3.Doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ ( 10 = 01- 02 ) 10 424,836,636 430,949,088 4.Giá vốn hàng bán 11 - - 5.Lợi nhuận gộp về bán hàng cung cấp dịch vụ ( 20=10-11 ) 20 424,836,636 430,949,088 6.Doanh thu hoạt động tài chính 21 - - 7.Chi phí tài chính 22 - - Trong đó : Chi phí lãi vay 23 - - 8.Chi phí quảnkinh doanh 24 377,841,304 424,170,520 9.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24) 30 46,995,332 6,778,568 10.Thu nhập khác 31 - - 11.Chi phí khác 32 1,050,000 - 12.Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 (1,050,000) - 13.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 IV.09 45,945,332 6,778,568 14.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51 - - 15.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) 60 45,945,332 6,778,568 Bảng biểu số 2: Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của công ty Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 1. Vốn cố định 62,149,749 62,149,749 2. Vốn lưu động 703,554,563 69,659,166 3. Doanh thu 430,949,088 424,836,636 4. Lợi nhuận trước thuế 6,778,568 45,945,332 5. Vốn chủ sở hữu 13,000,000,000 19,800,000,000 II. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẬT QUANG 1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH In Thương Mại Xây dựng Nhật Quang - Mô hình tổ chức bộ máy: Là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ, bộ máy kế toán của Công ty TNHH In Thương mại Xây dựng Nhật Quang được tổ chức theo mô hình tập trung. Mọi công việc từ khâu lập chứng từ đến hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp đều được thực hiện tại phòng kế toán. Công ty có 3 kế toán, mỗi người phụ trách kiêm nhiệm nhiều phần hành kế toán khác nhau. Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty - Chức năng nhiệm vụ của từng người : + Kế toán trưởng: Là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ máy kế toán, người chỉ đạo chung tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra, điều chỉnh công việc mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất(có lợi cho doanh nghiệp mà vẫn hợp pháp). Đảm nhiệm các nhiệm vụ về tổ chức thực hiện công tác kế toán của doanh nghiệp ( sổ sách,báo cáo thuế,báo cáo tài chính…). Tổ chức điều hành bộ máy kế toán của doanh nghiệp. Kế toán trưởng đảm nhiêm thực hiện phần hành kế toán kế toán tiền lương bảo hiểm xã hội, kế toán tài sản cố định, chi phí, đồng thời đảm nhiệm công việc kê khai thuế. + Thủ quỹ: Có nhiệm vụ giữ tiền mặt cho đơn vị, quản lý thu, chi. Căn cứ vào các chứng từ thu, chi để thu chi đúng đối tượng, số tiền. Cập nhật sổ quỹ hàng ngày, rút số dư đối chiếu với kế toá tiền mặt. Ngoài ra có thể có thêm những quy định nhiệm vụ khác tuỳ theo sự sắp xếp của cấp trên. + Kế toán tiền mặt: thu tiền chi tiền theo lệnh của giám đốc kế toán PHÒNG KẾ TOÁN KẾ TOÁN TIỀN MẶT THỦ QUỸ KẾ TOÁN TRƯỞNG trưởng dựa trên các phiếu thu, phiếu chi. Kế toán tiền mặt thực hiện phần hành kế toán vốn bằng tiền. 2. Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty TNHH In Thương Mại Xây dựng Nhật Quang * Các chính sách kế toán chung - Công ty TNHH In Thương Mại Xây dựng Nhật Quang áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa nhỏ của Việt Nam theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính. - Về hình thức kế toán công ty lựa chọn hình thức nhật ký chung với hệ thống sổ kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp, báo cáo kế toán thống nhất. Theo hình thức này tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ nhật ký chung. Theo thứ tự thời gian phát sinh định khoản nghiệp vụ đó, sau đó lấy số liệu trên các sổ nhật ký để chuyển ghi sổ cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. - Niên độ kế toán : Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm N đến ngày 30/12/N tính theo năm dương lịch. - Đơn vị tiền tệ kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh là ngoại tệ phải quy đổi theo tỷ giá hối đoái thực hiện hoặc tỷ giá hối đoái do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm quy đổi, trừ khi có quy định khác. - Đối với hàng tồn kho, công ty thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. - Phương pháp tính giá trị vốn hàng tồn kho cuối kỳ theo phương pháp bình quân gia quyền. - Phương pháp tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng. - Đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. * Vận dụng hệ thống chứng từ kế toán tại công ty Doanh nghiệp tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán quy định trong quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Theo quyết định đó, hệ thống chứng từ kế toán của doanh nghiệp bao gồm các chỉ tiêu sau: - Chỉ tiêu lao động tiền lương - Chỉ tiêu về tiền tệ - Chỉ tiêu về tài sản cố định * Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Kế toán của công ty áp dụng hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo đúng chế độ hiện hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC cụ thể như sau: - TK loại 1: Tài sản ngắn hạn Doanh nghiệp không có các khoản đầu tư ngắn hạn dài hạn nên không sử dụng TK 121, 221 Doanh nghiệp không sử dụng các TK dự phòng 139,159 - Tài khoản loại 2: Tài sản dài hạn Doanh nghiệp chỉ sử dụng TK 221,214 để hạch toán TSCĐ khấu hao TSCĐ. Do không có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nên doanh nghiệp không sử dụng các TK loại 2 khác. - Tài khoản loại 3: Nợ phải trả Doanh nghiệp chỉ sử dụng TK thuế các khoản phải nộp ngân sách (TK 333), phải trả công nhân viên (TK334), Thuế TNDN (TK 3334), Thuế môn bài (TK 3338). - Tài khoản loại 4: Vốn chủ sở hữu Doanh nghiệp không hình thành quỹ khen thưởng, phúc lợi nên không sử dụng TK 431. - Tài khoản loại 5: Doanh thu Doanh nghiệp không sử dụng TK 521,531,532 - Tài khoản loại 6: Chi phí [...]... sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ tổng số phát sinh Có trên tài khoản bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ Tổng số phát sinh Có trên sổ nhật ký chung(hoặc sổ Nhật ký chung các sổ Nhậtđặc biệt sau khi đã loại trừ số trùng lặp trên các sổ Nhậtđặc biệt) cùng kỳ - Hệ thống báo cáo kế toán - Chế độ lập báo... của một doanh nghiệp về: Tài sản, nợ phải trả vốn chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh chi phí khác, lãi, lỗ phân chia kết quả kinh doanh, thuế các khoản nộp nhà nước Các báo cáo tài chính được sử dụng để tính toán các chiêu tài chính đánh giá kết quả hoạt động của công ty tròn năm vừa qua là ngồn thông tin để cơ quan thuế thực hiện kiểm tra quyết toán thuế Sau... báo cáo kế toán - Hệ thống sổ sách kế toán: Doanh nghiệp áp dụng theo hình thức sổ Nhật ký chung Sổ kế toán tổng hợp gồm có: Sổ Nhật ký chung, Sổ cái các tài khoản Sổ kế toán chi tiết gồm có : Sổ chi tiết tài khoản 642,3331,3334,3338 Theo hình thức Nhật ký chung, trình tự ghi sổ kế toán của công ty được khái quát qua sơ đồ sau: Sơ đồ 3: Trình tự ghi sổ kế toán của công ty TNHH In Thương Mại xây. .. kết thúc vào ngày 31/12/N) + Đ ơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Việt Nam đồng Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh các luồng tiền của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp cơ quan nhà nước nhu cầu hữu ích của người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh. .. xây dựng Nhật Quang Chứng từ kế toán Sổ Nhậtđặc biệt Sổ Nhật ký chung Sổ , thẻ kế toán chi tiết Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng hoặc định kỳ: Quan hệ đối chiếu kiểm tra: - Trình tự ghi sổ kế toán : a) Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ, đã được kiểm tra dùng làm căn cứ để ghi sổ.Trước hết ghi nghiệp vụ kinh tế phát sinh... vụ kinh tế phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp Đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan Hằng ngày căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhậtđặc biệt liên quan Định kỳ (3,5,10... nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp tong sổ Nhậtđặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài khooản phù hợp trên sổ cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ được đông thời ghi vào nhiều sổ Nhậtđặc biệt (nếu có) b) Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên sổ cái, lập bảng cân đối phát sinh Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp, đúng số liệu ghi trên sổ cái bảng tổng hợp chi tiết.. .Doanh nghiệp chỉ sử dụng TK 642 - Tài khoản loại 7: thu nhập khác - Tài khoản loại 8: Chi phí khác - Tài khoản loại 9: Xác định kết quả kinh doanh + Hướng mở chi tiết của các tài khoản: • Tài khoản 642- Chi phí quản lý • Tài khoản cấp hai là 6422: Chi phí quảnkinh doanh • Các tài khoản chi tiết gồm : +TK 64221: chi phí lương công nhân viên + TK 64222: chi phí vật liệu quản lý + TK... khi kết thúc năm tài chính, kế toán lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật nộp cho cơ quan thuế trước ngày 1/4 hàng năm Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm các loại sau: + Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B01- DN + Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính: Mẫu số B09 – DN + Báo cáo kết quả kinh doanh : Mẫu số B02 – DN + Nộp Báo cáo tài chính cho Chi cục thuế Hoàn Kiếm ... lý + TK 64223: chi phí đồ dùng văn phòng + TK 6224: Trích khấu hao TSCĐ + TK 64225: Thuế, phí lệ phí + TK 64227: chi phí dịch vụ mua ngoài + TK 64228: Chi phí băng tiền khác • Tài khoản 511- doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ + TK 5113: Phí dịch vụ tư vấn • Tài khoản thuế + Tài khoản 133- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ : Các tài khoản cấp 2 của tài khoản này là: TK 1331- thuế GTGT được khấu trừ . TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC. TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG 1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH In Thương Mại và Xây dựng Nhật Quang
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG, TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG,

Hình ảnh liên quan

- Mô hình tổ chức bộ máy: - TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG

h.

ình tổ chức bộ máy: Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty TNHH In Thương Mại và - TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG

t.

số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty TNHH In Thương Mại và Xem tại trang 6 của tài liệu.
Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết - TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH IN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT QUANG

c.

ái Bảng tổng hợp chi tiết Xem tại trang 13 của tài liệu.