0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kiến nghị về việc luân chuyển chứng từ

SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ XUẤT VẬT TƯ

SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ XUẤT VẬT

(Tải về để xem với chất lượng tốt nhất)SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ XUẤT VẬT TƯSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ XUẤT VẬT TƯSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ XUẤT VẬT TƯSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ XUẤT VẬT TƯSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ XUẤT VẬT TƯ
 • 1
Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty Cổ phần XNK Xây dựng Sao Vàng

Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty Cổ phần XNK Xây dựng Sao Vàng

Cm: chiết khấu hoặc giảm giá được hưởng Th: giá trị sản phẩm dịch vụ thu được khi chạy thử Căn cứ vào hồ sơ TSCĐ gồm biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng hoá đơn mua TSCĐ, các chứng từ khác có liên quan. kế toán mở thẻ TSCĐ để theo dõi chi tiết từng TSCĐ. Thẻ TSCĐ do kế toán TSCĐ lập, thẻ này được lưu ở phòng kế toán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ. Khi lập xong, thẻ TSCĐ được dùng để ghi vào sổ TSCĐ, sổ này đượpc lập chung cho toàn công ty.
 • 38
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY “TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SAPA”

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY “TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SAPA”

 Kế toán thanh toán với người mua Kế toán thanh toán với người mua phát sinh trong quá trình bán hàng, dịch vụ cụ thể ở đây là sau khi bán máy xây dựng và khi hoàn thành công trình xây dựng, hoàn thành hợp đồng . khi thời điểm bán hàng và thu tiền không cùng một thời điểm.Do vậy, kế toán phải ghi chép chi tiết các khoản phải thu phải thu phải trả theo từng người mua. Hiện tại các khoản phải thu của công ty là rất lớn, chủ yếu thuộc về lĩnh vực kinh doanh máy xây dựng và tại đại lý vé máy bay
 • 38
KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DV & TM ĐÔ THÀNH

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DV & TM ĐÔ THÀNH

Việc ghi chép hóa đơn bán hàng các nghiệp vụ phát sinh còn có các hóa đơn, chứng từ ghi sai, ghi thiếu thông tin về địa chỉ, mã số thuế, của Công ty, ghi tổng tiền thanh toán mà không ghi thuế GTGT…Sở dĩ như vậy là do Công ty sử dụng nhiều hóa đơn, chứng từ đặc thù trong ngành kinh doanh thương mại, dịch vụ nên quy định ghi chép các Hóa đơn, chứng từ này đôi khi chưa thống nhất và chưa được phổ biến rộng rãi. Bên cạnh đó, cũng do nhân viên bán háng viết hóa đơn chưa nắm chắc nghiệp vụ chưa nắm chắc các thông tin về Công ty, một phần do nhân viên của các đại lý kiểm tra chưa chặt chẽ, không phát hiện sai sót dẫn đến phải hủy hóa đơn viết lại hoặc phải viết hóa đơn điều chỉnh vào tháng sau.
 • 83
THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP 2A THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG

THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP 2A THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG

- Đối với cán bộ công nhân viên trong tổng công ty chuyển công tác về công ty, nếu có hệ số hưởng lương lớn hơn hệ số lương công việc được bố trí tại nhà máy, công ty sẽ xem xét năng lực và mức độ hoàn thành nhiệm vụ để giải quyết hệ số lương theo công việc giao ( hệ số lương cũ được bảo lưu để đóng BHXH).
 • 37
HẠCH TÓAN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CTY VINATEX - 5 PPT

HẠCH TÓAN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG TẠI CTY VINATEX - 5 PPT

- Đối với cán bộ công nhân vi ên trong t ổng công ty chuyển công tác về công ty, n ếu có hệ số hưởng lương lớn hơn hệ số lương công việc được b ố trí tại nh à máy, công ty s ẽ xem xét năng lực v à m ức độ ho àn thành nhi ệm vụ để giải quyết hệ số lương theo công vi ệc giao ( hệ số lương cũ được bảo lưu để đóng BHXH).
 • 8
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CẢNG KHUYẾN LƯƠNG

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CẢNG KHUYẾN LƯƠNG

Giai đoạn 2 (1991 - 1993) Giai đoạn 3 (1994 - đến nay) *Giai đoạn 1: Vào những năm 1987-1990 hàng qua Cảng Khuyến Lương ổn định theo kế hoạch của Nhà Nước và của Bộ giao thông vận tải cũng như thành phố Hà Nội cơ cấu mặt hàng được xếp dỡ trong giai đoạn này chủ yếu gồm: Phân bón, sắt thép, nhôm, silic, gỗ thông, bông. Hàng được nhập khẩu từ Liên Xô và các nước Đông Âu chuyển tải bằng các xà lan LASH từ vịnh Hạ Long về Hà Nội qua Cảng Khuyến Lương. Phân lân Văn Điển vận chuyển bằng ô tô qua Cảng Khuyến Lương được chuyển tải xếp xuống các tàu Pha Sông Biển đưa phục vụ đồng bằng Nam Trung Bộ với nhu cầu ngày càng tăng. Thảm đay xuất khẩu của các công ty xuất nhập khẩu đưa qua Cảng Khuyến Lương được xếp xuống các xà lan LASH xuất khẩu sang các nước Châu Âu. Vật liệu xây dựng được vận chuyển từ Nam Định, Ninh Bình qua Cảng Khuyến Lương đến với các công trình xây dựng Thủ Đô và các tỉnh lân cận. Than Quảng Ninh vận chuyển bằng đường sông về Thủ Đô qua Cảng Khuyến Lương phục vụ cung cấp cho máy dệt 8-3, nhà máy phân lân Văn Điển, gạch Hữu Hưng, công ty cao su Sao Vàng... Gạo từ miền nam vận chuyển ra cung cấp cho miền Bắc phần lớn qua Cảng Khuyến Lương. Đây là thời kỳ huy hoàng của Cảng Khuyến Lương, đời sống cán bộ công nhân viên tương đối bảo đảm.
 • 35
BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH: CHƯƠNG 1.2 - NGÔ HOÀNG ĐIỆP (2017)

BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH: CHƯƠNG 1.2 - NGÔ HOÀNG ĐIỆP (2017)

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Chứng từ kế toán phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức về luân chuyển chứng từ kế toán cung cấp cho người học các khái niệm về luân chuyển chứng từ kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 4
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÉP ĐINH LÊ

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÉP ĐINH LÊ

Ở phòng kế toán : Kế toán vật tư căn cứ vào các chứng từ nhập kho, chứng từ xuất kho và sử dụng chương trình kế toán máy để nhập số liệu vào các phiếu nhập kho, phiếu xuất kho. Từ đó, chương trình kế toán máy cho phép tự động tập hợp vào sổ chi tiết vật tư. Sổ chi tiết vật tư theo dõi tình hình nhập kho, xuất kho, tốn kho của từng danh điểm vật tư theo thời gian nhập xuất cụ thể. Mỗi chứng từ nhập, xuất kho được ghi trên một dòng. Để xem xét kiểm tra sổ chi tiết vật tư, kế toán vào “kế toán vật tư” chọn “sổ chi tiết” rồi khai báo mã kho, mã vật tư cần xem, máy tính sẽ chạy ra chương trình va cho hiển thị lên màn hình, để in ra thì kế toán thực hiện lệnh “In ra”
 • 30
THỰC TẾ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ BÊ TÔNG THỊNH LIỆT

THỰC TẾ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU VÀ BÊ TÔNG THỊNH LIỆT

Là một công ty sản xuất các loại bê tông nên những vật liệu được sử dụng trong sản xuất ở công ty cũng có đặc thù riêng. Để sản xuất ra cột điện, ống cống ly tâm… công ty sử dụng nhiều loại vật liệu, mỗi loại mang những đặc điểm riêng khác nhau: có những vật tư là sản phẩm của công nghiệp như: xi măng (đa dạng về chủng loại, chất lượng, xi măng trắng, xi măng thường…) thép ( φ 1, φ 8, φ 10…. φ 28). Lại có những loại vật liệu là sản phẩm của khai thác được đưa vào sử dụng ngay không qua chế biến như: cát, đá…. có vật liệu là sản phẩm của nhà máy cơ khí như: bulông, bản mã, mặt bích…
 • 27
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾ QUẢ TIÊU THỤTẠI CỤNG TY.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾ QUẢ TIÊU THỤTẠI CỤNG TY.

Tại công ty TNHH Hợp Thành, việc tập hợp và phân bổ CPBH do kế toán bán hàng đảm nhiệm. Nội dung CPBH tại công ty gồm: chi phí bốc dỡ,chi phí vận chuyển xăng xe,chi phí khấu hao TSCĐ,chi phí nhân viên, chi phí dịch vụ mua ngoài,chi phí bằng tiền khác... Trong quý II năm 2006 các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về CPBH của công ty được tổng hợp là:1.169.785.897 đồng.
 • 36
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  HOÀN THIỆN CHU TRÌNH KẾ TOÁN DOANH THU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ POTX

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN THIỆN CHU TRÌNH KẾ TOÁN DOANH THU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ POTX

Đứng trên quan điể m h ệ th ố ng thông tin k ế toán, nghiên c ứu đ ã đánh giá về th ự c tr ạ ng c ủ a chu trình doanh thu t ạ i các doanh nghi ệp thương mạ i, d ị ch v ụ trên đị a bàn t ỉ nh Th ừ a Thiên Hu ế . Nghiên c ứu đ ã phát hi ệ n ra các h ạ n ch ế c ủ a công tác k ế toán doanh thu hi ện nay, đồ ng th ờ i, đề xu ấ t các gi ả i pháp mang tính kh ả thi và c ụ th ể góp ph ầ n hoàn thi ệ n chu trình k ế toán doanh thu trên đị a bàn t ỉ nh Th ừ a Thiên Hu ế . Gi ả i pháp xây d ự ng hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghi ệp đượ c xem là n ề n t ảng, trên cơ sở đó, tăng cường hệ thống thông tin bán hàng , hệ thống kiể m soát n ộ i b ộ trong chu trình doanh thu, xây d ự ng quy trình luân chuy ể n ch ứ ng t ừ k ế toán trong nghi ệ p v ụ k ế toán doanh thu. Đồ ng th ờ i, nghiên c ứu đ ã thi ế t k ế c ụ th ể b ộ mã cho các đối tượ ng theo dõi chi ti ế t doanh thu nh ằ m góp ph ầ n nâng cao hi ệ u qu ả qu ả n lý chu trình doanh thu t ạ i các doanh nghi ệ p thuơng mạ i, d ị ch v ụ trên đị a bàn t ỉ nh Th ừ a Thiên Hu ế .
 • 12
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  HOÀN THIỆN CHU TRÌNH KẾ TOÁN DOANH THU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ POTX

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN THIỆN CHU TRÌNH KẾ TOÁN DOANH THU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ POTX

Đứng trên quan điể m h ệ th ố ng thông tin k ế toán, nghiên c ứu đ ã đánh giá về th ự c tr ạ ng c ủ a chu trình doanh thu t ạ i các doanh nghi ệp thương mạ i, d ị ch v ụ trên đị a bàn t ỉ nh Th ừ a Thiên Hu ế . Nghiên c ứu đ ã phát hi ệ n ra các h ạ n ch ế c ủ a công tác k ế toán doanh thu hi ện nay, đồ ng th ờ i, đề xu ấ t các gi ả i pháp mang tính kh ả thi và c ụ th ể góp ph ầ n hoàn thi ệ n chu trình k ế toán doanh thu trên đị a bàn t ỉ nh Th ừ a Thiên Hu ế . Gi ả i pháp xây d ự ng hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghi ệp đượ c xem là n ề n t ảng, trên cơ sở đó, tăng cường hệ thống thông tin bán hàng , hệ thống kiể m soát n ộ i b ộ trong chu trình doanh thu, xây d ự ng quy trình luân chuy ể n ch ứ ng t ừ k ế toán trong nghi ệ p v ụ k ế toán doanh thu. Đồ ng th ờ i, nghiên c ứu đ ã thi ế t k ế c ụ th ể b ộ mã cho các đối tượ ng theo dõi chi ti ế t doanh thu nh ằ m góp ph ầ n nâng cao hi ệ u qu ả qu ả n lý chu trình doanh thu t ạ i các doanh nghi ệ p thuơng mạ i, d ị ch v ụ trên đị a bàn t ỉ nh Th ừ a Thiên Hu ế .
 • 12
Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tài Yên

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tài Yên

Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu khái niệm, nội dung và ý nghĩa của chứng từ kế toán, biết phân loại chứng từ kế toán, mô tả trình tự xử lý chứng từ kế toán gồm: Lập, kiểm tra, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán.
 • 18
Quy trình lập và luân chuyển một số chứng từ kế toán trong doanh nghiệp. Ứng dựng công nghệ thông tin trong phương pháp chứng từ kế toán

Quy trình lập và luân chuyển một số chứng từ kế toán trong doanh nghiệp. Ứng dựng công nghệ thông tin trong phương pháp chứng từ kế toán

Quy trình lập và luân chuyển một số chứng từ kế toán trong doanh nghiệp. Ứng dựng công nghệ thông tin trong phương pháp chứng từ kế toán.Mục Lục1. Lời mở đầu2. Cơ sở lý luận3. quy trình lập và luân chuyển một số loại hóa đơn trong doanh nghiệp 3.1. Hóa đơn xuất kho 3.2. Hóa đơn bán hàng thông thường4. Một số ứng dụng của công nghệ thông tin trong lập và luân chuyển hóa đơn trong doanh nghiệp 4.1 Vai trò và thực trạng ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp hiện nay 4.2 Hóa đơn điện tử 4.3 Ứng dụng quản lý hóa đơn BRAVO5. Kết luận 1. Lời mở đầuNền kinh tế của chúng ta đang trên đà phát triển, các doanh nghiệp, công ty mọc lên như “nấm sau mưa”, sự cạnh tranh để tồn tại giữa các doanh nghiệp cũng trở nên gay gắt hơn. Vì vậy mà mỗi doanh nghiệp phải tìm cho mình những giải pháp tốt nhất để có thể tồn tại và ngày càng phát triển. Để làm được những điều đó nhất định phải có một đội ngũ nhân viên có năng lực, nhất là một kế toán giỏi để có thể cân bằng tình hình tài chính cho công ty của mình.Trong mọi doanh nghiệp từ tư nhân đến doanh nghiệp nhà nước đều cần đến vị trí kế toán để thu thập, xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính cũng như tình hình hoạt động của công ty. Vai trò của bộ máy kế toán trong doanh nghiệp rất quan trọng và cần thiết. Doanh nghiệp không thể tồn tại nếu không có kế toán, vì vậy chúng ta không được xem nhẹ bộ phận cốt yếu này.Một trong những phương pháp thông dụng và có vai trò quan trọng trong quá trình kế toán của doanh nghiệp trong kế toán là phương pháp chứng từ kế toán, các chứng từ kế toán lại có vai trò đặc biệt quan trọng trong phương pháp này. Ngày nay trước yêu cầu và áp lực công việc tăng cao, việc áp dụng công nghệ thông tin trong các quy trình kế toán trong đó quy trình lập và luân chuyển các chứng từ kế toán là bắt buộc và ngày càng quan trọng. Để tìm hiểu rõ về chứng từ và phương pháp chứng từ kế toán, đồng thời tìm hiểu về các ứng dụng của công nghệ thông tin trong quy trình này, nhóm 4 nghiên cứu đề tài Quy trình lập và luân chuyển một số chứng từ kế toán trong doanh nghiệp. Một số ứng dụng công nghệ thông tin trong phương pháp chứng từ kế toán2. Cơ sở lý thuyết 2.1. Chứng từ kế toán và phương pháp chứng từ kế toán Chứng từ kế toánchứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và thực sự hoàn thành làm căn cứ ghi sổ kế toán. Phương pháp chứng từ kế toánPhương pháp chứng từ kế toán là phương pháp kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và thực sự hoàn thành theo thười gian và địa điểm phát sinh vào các văn bản chứng từ kế toán và tổ chức xử lý, luân chuyển để phục vụ công tác quản lý và kế toán. 2.2. Cách lập và luân chuyển chứng từ kế toánQuy trình luân chuyển chứng từ là gì?Luân chuyển chứng từ là một quá trình vận động liên tục của chứng từ, kể từ lúc lập chứng từ cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh cho đến kết thúc nghiệp vụ phát sinh và đưa chứng từ vào khâu lưu trữ, bảo quản.Việc xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ có hợp lý hay không sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh, tránh, giảm thiểu những tổn thất về tài chính.Quy trình luân chuyển chứng từ đòi hỏi phải thiết lập các mối liên hệ giữa các phòng ban trong nội bộ doanh nghiệp: thống nhất về biểu mẫu, thời gian cung cấp thông tin, phản hồi ... phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bình đẳng của tất cả các thành viên trong doanh nghiệp.Chứng từ kế toán được lập hoặc thu nhận từ bên ngoài, sau đó nó được chuyển đến bộ phận kế toán của đơn vị có liên quan, nó sẽ được kiểm tra và sử dụng làm căn cứ ghi sổ, cuối cùng thì sẽ được lưu trữ, bảo quản và sau khi hết thời hạn lưu trữ theo quy định đối với từng loại chứng từ, nó sẽ được huỷ. Đây chính là bốn bước trong quy trình luân chuyển chứng từ được thể hiện trên Hình 2.1. Trong bước lập, tiếp nhận chứng từ kế toán cần lưu ý những điểm sau:
 • 14
TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN VÀ KIỂM TRA CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN VÀ KIỂM TRA CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

xoá, không vi ết tắt. Số tiền viết bằng chữ phải khớp, đúng với số ti ền viết bằng số. Thứ hai, ch ứng từ kế toán phải được lập đủ số li ên theo quy định cho mỗ i ch ứng từ. Đối với chứng từ lập nhiều li ên ph ải được lập một lần cho tất cả các li ên theo cùng m ột nội dung
 • 3
SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ NHẬP VTƯ, SP, HH DO DN SX GIA CÔNG

SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ NHẬP VTƯ, SP, HH DO DN SX GIA CÔNG

(Tải về để xem với chất lượng tốt nhất)SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪNHẬP VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA DO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIA CÔNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT, GIA CÔNGSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ NHẬP VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA DO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIA CÔNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT, GIA CÔNGSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪNHẬP VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA DO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIA CÔNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT, GIA CÔNG
 • 1
NỘI DUNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN, TRÌNH TỰ LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VỀ TIỀN MẶT

NỘI DUNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN, TRÌNH TỰ LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VỀ TIỀN MẶT

2. Đối với khâu kiểm tra chứng từ: Đối với các chứng từ tiếp nhận từ bên ngoài về kế toán cần tiến hành kiểm tra đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ mới chuyển vào hạch toán, các yếu tố kiểm tra bao gồm: tên chứng từ; ngày, tháng, số thứ tự; tên, địa chỉ của các bên tham gia vào nghiệp vụ; nội dung kinh tế của chứng từ; quy mô về mặt số lượng và giá trị; chữ ký của các bên và chữ ký của người phê duyệt chứng từ. Để hạn chế đến mức tối đa những sai sót về mặt chứng từ thì kế toán cần tăng cường kiểm tra đối với tất cả các loại nghiệp vụ kinh tế phát sinh kể cả thu và chi trong đơn vị, chứng từ kế toán phát sinh liên quan đến bộ phận nào thì bộ phận đó phải có trách nhiệm kiểm tra và công việc kiểm tra phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và phải coi là một khâu bắt buộc trong khi lập và tiếp nhận chứng từ. Đặc biệt, ngoài việc kiểm tra về mặt hình thức của chứng từ thì kế toán còn phải chú trọng đến việc kiểm soát nội dung trên chứng từ xem việc thu, chi có đúng theo dự toán, theo kế hoạch, các khoản chi xem có đúng định mức, đúng mục đích sử dụng và theo từng khoản mục chi tiết của Mục lục ngân sách nhà nước hay không. Kế toán phải thực hiện kiểm tra, kiểm soát lại lần nữa để hạn chế tới mức tối đa những sai sót về mặt chứng từ.
 • 29
Kế toán luân chuyển chứng từ docx

Kế toán luân chuyển chứng từ docx

Theo quy định việc lập chứng từ và ghi sổ kế toán phải đảm bảo phản ánh một cách toàn diện, liên tục, chính xác một cách có hệ thống tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị dưới hình thức tiền tệ, hiện vật và thời gian lao động và phải đảm bảo cung cấp đúng đắn và kịp thời những tài liệu cần thiết cho việc lập báo cáo kế toán và phải tiện cho việc giám đốc các hoạt động tài chính đồng thời phải rõ ràng, dễ hiểu tránh trùng lặp và phức tạp.
 • 106
191 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CON NUÔI TỈNH NAM ĐỊNH

191 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CON NUÔI TỈNH NAM ĐỊNH

TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ VÀ HẠCH TOÁN CỦA CÔNG TY._ SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ * Để hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng kế toán sử dụng các tài khoản sau: TK 334: Phải [r]
 • 47
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

T ạ i phòng k ế toán. Định kỳ, nhân viên kế toán phải xuống kho để hướng dẫn v ki à ểm tra việc ghi chép thẻ kho của thủ kho v thu nh à ận chứng từ. Khi nhận được chứng từ, kế toán kiểm tra v tính giá theo mt à ừng chứng từ (giá hạch toán), tổng cộng số tiền v ghi v o c à à ột số tiền trên phiếu giao nhận chứng từ. Đồng thời, ghi số tiền vừa tính được của từng nhóm vật tư (nhập riêng, xuất riêng) v o b à ảng luỹ kế nhập – xuất – tồn kho vật tư. Bảng n y à được dùng để theo dõi sự biến động nhập – xuất – tồn cho từng loại vật liệu về giá trị v à được mở cho từng kho, mỗi kho một tờ, được ghi trên cơ sở các phiếu giao nhận chứng từ nhập, xuất vật liệu.
 • 32
SKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu học

SKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu học

SKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu họcSKKN Một vài kinh nghiệm trong việc kiểm soát chi và luân chuyển chứng từ gốc ở trường Tiểu học
 • 11
QUÁ TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ

QUÁ TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ

VAI TRÒ _TỪNG CÁ NHÂN_ _TỪNG CÁ NHÂN_ _TOÀN BỘ NỀN KINH TẾ_ _TOÀN BỘ NỀN KINH TẾ_ TRANG 6 CỤ THỂ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 1 2 TRANG 7 XÉT TRÊN GÓC ĐỘ VĨ MÔ[r]
 • 30
SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ NHẬP VẬT TƯ HÀNG HÓA DO MUA NGOÀI

SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ NHẬP VẬT HÀNG HÓA DO MUA NGOÀI

(Tải về để xem với chất lượng tốt nhất)SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ NHẬP HÀNG HÓA DO MUA NGOÀISƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ NHẬP HÀNG HÓA DO MUA NGOÀISƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ NHẬP HÀNG HÓA DO MUA NGOÀI
 • 2
SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH

SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH

(Tải về để xem với chất lượng tốt nhất)SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNHSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNHSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNHSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNHSƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH
 • 2
Slide Quy trình lập và luân chuyển một số chứng từ kế toán trong doanh nghiệp.Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình đó

Slide Quy trình lập và luân chuyển một số chứng từ kế toán trong doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình đó

Quy trình lập và luân chuyển một số chứng từ kế toán trong doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình đóQuy trình lập và luân chuyển một số chứng từ kế toán trong doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình đóQuy trình lập và luân chuyển một số chứng từ kế toán trong doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình đó
 • 40
QUI TRÌNH THANH TOÁN file word (1)

QUI TRÌNH THANH TOÁN file word (1)

Word trình bày quá trình luân chuyển chứng từ mua hàng
 • 16
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

cũng đã nhượng bán một số tài sản mà Công ty không sử dụng nữa, căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán lập các định khoản làm tăng lượng tiền mặt cuả Công ty trong tháng 9(Trích một số nghiệp vụ) - 7/9 Công ty nhượng bán thiết bị phòng tắm trị giá 10.543.720 bao gồm cả thuế GTGT 10%. Khách hàng đả thanh toán bằng tiên mặt.
 • 30
THỰC TÊ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CTCP THỰC PHẨM MINH DƯƠNG

THỰC TÊ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CTCP THỰC PHẨM MINH DƯƠNG

Trong bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào không phân biệt thành phần kinh tế, loại hình kinh doanh, lĩnh vực hoạt động hay hình thức sở hữu thì đều phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý tài chính khác nhau, nhưng trong đó kế toán luôn được coi là công cụ quản lý hữu hiệu nhất. Với bộ máy kế toán hoạt động tốt thì thông tin về doanh nghiệp sẽ được cung cấp một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời nhất để Nhà nước quản lý thu Thuế, để ban lãnh đạo công ty quản lý và đưa ra các quyết định kinh doanh, để nhà đầu tư, cán bộ công nhân viên, người lao động biết được tình hình lao động của doanh nghiệp. Vì vậy cũng như nhiều doanh nghiệp khác, CTCP Thực Phẩm Minh Dương luôn rất coi trọng và quan tâm đến việc tổ chức công tác kế tóan của mình.
 • 41
NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LĨNH VỰC KÊ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG MIỀN TÂY

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ LĨNH VỰC KÊ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG MIỀN TÂY

Công trình: _Mâu 6: Bảng kê xuất kho._ Quy trình luân chuyển chứng từ vật tư như sau: Nghiệp vụ vật tư Bảo quản Ghi số _Sơ đồ 6: Quy trình luân chuyển chứng từ vật tư._ * _Hacli toán chi[r]
 • 32
PP Qui trình mua hàng và thanh toán

PP Qui trình mua hàng và thanh toán

powerpoint tóm tắt luân chuyển chứng từ mua hàng
 • 28
Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán và kiểm tra chứng từ kế toán

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán và kiểm tra chứng từ kế toán

Tất cả các chứng từ kế toán do doanh nghiệp lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung vào bộ phận kế toán doanh nghiệp. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng từ kế toán đó và chỉ sau khi kiểm tra và xác minh tính pháp lý của chứng từ thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế toán. Cuối cùng thì sẽ được lưu trữ, bảo quản và sau khi hết thời hạn lưu trữ theo quy định đối với từng loại chứng từ, nó sẽ được huỷ.
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: phần ii phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại bắc namhoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 201thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 1 hà nộimột số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số ithực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng quốc tếkế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựngphần ii thực tế tổ chức công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng hồng hà 10tình hình thực tế hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng 48hạch toán tiêu thụ sản phẩm tại công ty cp vận tải thương mại và du lịch đông anhhạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh xây dựng thương mại hùng hươngnhững ưu điểm và tồn tại về công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty xây dựng 48một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng 48Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam