0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Trờng Đại học KTQD

Giáo trình tài chính doanh nghiệp Chương 2

Giáo trình tài chính doanh nghiệp Chương 2

TSCĐ thuê tài chính là TSCĐ mà DN thuê của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính.
 • 64
30 chuyen de tot nghiep hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại chi nhánh cty sông đà 7 tại hoà bình www ebookvcu com 30VIP

30 chuyen de tot nghiep hạch toán chi phí SX và tính giá thành SP tại chi nhánh cty sông đà 7 tại hoà bình www ebookvcu com 30VIP

Có đợc những thành tích đó là nhờ sự lỗ lực vơn lên và không ngừng đổi mới của Chi nhánh mà trớc hết đó là sự năng động, năng lực sáng tạo dám nghĩ dám làm của Ban giám đốc, sự đồng lòng của tập thể công nhân viên trong Chi nhánh . Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của bộ phận kế toán tài chính. Trong quá trình phát triển đi lên cùng với sự ra đời của chế độ kế toán mới với những quy định, cách thức và chế độ ghi chép ban đầu có những thay đổi những bộ phân kế toán đã áp dụng rất tốt các chế độ, quy định mới vào công việc kế toán tại Chi nhánh .
 • 46
QUẢN LÝ GIÁO DỤC

QUẢN LÝ GIÁO DỤC

6. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm bao gồm: ngân sách chi thờng xuyên, chi đầu t xây dựng cơ bản, chi mua sắm thiết bị trờng học, đồ chơi trẻ em, chơng trình mục tiêu quốc gia theo hớng dẫn của sở giáo dục và đào tạo và UBND cấp huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục đợc giao cho các cơ sở giáo dục trực thuộc phòng giáo dục và đào tạo khi đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt; hớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.
 • 13
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TẠI NGANLUONG VN

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TẠI NGANLUONG VN

4 Nguồn: Giáo trình thanh toán trong TMĐT, Bộ môn Thanh toán Quốc tế, Khoa Ngân hàng tài chính, Trường Đại học Thương Mại TRANG 17 Loại ví điện tử lưu trữ trên máy chủ của nhà cung ứng c[r]
 • 61
KHOÁ LUẬN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH Z SCORE TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á  CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

KHOÁ LUẬN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH Z SCORE TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

TRANG 1 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG --- ---KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH Z-SCORE TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI [r]
 • 105
KHÓA LUẬN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH Z SCORE TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á  CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

KHÓA LUẬN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH Z SCORE TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NHTM CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

TRANG 1 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG --- ---KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH Z-SCORE TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI [r]
 • 105
đề thi phân tích tài chính doanh nghiệp

đề thi phân tích tài chính doanh nghiệp

tổng hợp đề thi phân tích tài chính doanh nghiệp trường đại học ngân hàng.một số đề có hướng dẫn giải.
 • 41
TÌM HIỂU VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN TÀI TRỢ TẠI DOANH NGHIỆP FPT

TÌM HIỂU VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN TÀI TRỢ TẠI DOANH NGHIỆP FPT

BÀI THẢO LUẬN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Tìm hiểu về quản trị nguồn tài trợ tại doanh nghiệp FPT Đại học thương mại ------------------------------------------------------------------------------------ .................................................................................................
 • 29
GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Giáo trình tài chính tiền tệ
 • 190
GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2.1

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2.1

Giáo trình kế toán tài chính
 • 95
GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

Giáo trình tài chính tiền tệ.
 • 190
Quản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên

Quản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên

Quản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái NguyênQuản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái NguyênQuản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái NguyênQuản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái NguyênQuản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái NguyênQuản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái NguyênQuản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái NguyênQuản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái NguyênQuản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái NguyênQuản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái NguyênQuản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái NguyênQuản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái NguyênQuản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái NguyênQuản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái NguyênQuản lý tài chính tại trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên
 • 104
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN HN

TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN HN

Qua thời gian học chuyên nghành Tài chính-Kế toán tại trờng Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội và tìm hiểu thực tế về công tác kế toán tại công ty Vận tải đờng biển Hà Nội, trong bản b[r]
 • 22
GIÁO TRINH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI  HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI PART 1 PPTX

GIÁO TRINH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI PART 1 PPTX

TRANG 1 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT ĐINH MINH DIỆM GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI TẬP 3 HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI ĐÀ NẴNG, 2001 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRANG 2 GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI[r]
 • 12
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

TRANG 1 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH --- ---KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂ[r]
 • 109
BÀI KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN MÔN KINH TẾ VĨ MÔ

BÀI KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN MÔN KINH TẾ VĨ MÔ

đề kiểm tra và đáp án môn kinh tế vĩ môđề thi của trường đại học kinh tế tài chính tphcm (uef)Ngành Tài chính ngân hàngchuyên ngành tài chính doanh nghiệpchúc các bạn vui vẻ và đạt được thành cônggood luck
 • 3
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN KINH TẾ VÀ QLDN TOPICA (ĐÁP ÁN)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN KINH TẾ VÀ QLDN TOPICA (ĐÁP ÁN)

THAM KHẢO: KHOẢN 1 ĐIỀU 22 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012; TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc dân, Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản kinh tế và quản trị doanh nghiệp, chương V, mục II.3.. Kỹ thuật s[r]
 • 35
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ HỌA ĐẠI HỌC HUẾ

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ HỌA ĐẠI HỌC HUẾ

Giáo trình lý thuyết đồ họa Đại Học Huế
 • 146
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN Á

-Trờng hợp chế độ tài chính quy định toàn bộ số trích BHXH phải nộp lên cấp trên và việc chi tiêu trợ cấp BHXH cho CNV tại doanh nghiệp đợc quyết toán sau theo chi phí thực tế, thì khi t[r]
 • 39
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1

Qua bảng tính toán trên chung ta thấy rằng công ty L có phí tổn huy động vốn thấp hơn và khi giá trị công ty cao hơn công ty U. Theo M&M, các nhà đầu tư công ty L nhận thấy rằng tài[r]
 • 98
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1

- Tính chất: Môn học Tài chính doanh nghiệp 1 cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nền tảng và cách thức ứng dụng thực tế liên quan đến các quyết định chủ yếu của công ty: thời giá [r]
 • 192
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

T ừ sự đa dạng hoá h ình th ức sở hữu trong nền kinh tế thị trường đ ã t ạo ra các mối quan h ệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác (doanh nghiệp cổ phần hay tư nhân);[r]
 • 7
các tổ chức tài chính phi ngân hàng

các tổ chức tài chính phi ngân hàng

Tổ chức tài chính phi ngân hàng cho các bạn nào cần ạ. lý thuyết chuẩn đủ theo giáo trình đại học.a đầy đủ chi tiết các phần nhé ạ..................................................................................................................................................................................................
 • 8
GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 3

GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 3

Giáo trình tài chính doanh nghiệp
 • 73
DANH SÁCH TÀI LIỆU MỚI THÁNG 9 - 2019

DANH SÁCH TÀI LIỆU MỚI THÁNG 9 - 2019

59 Thống kê kinh tế: Giáo trình Phan Công Nghĩa 2013 Đại học Kinh tế Quốc dân.. 60 Kế toán tài chính Nguyễn Hoản 2018 Tài chính.[r]
 • 7
GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - MỞ ĐẦU PDF

GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - MỞ ĐẦU PDF

Lời giới thiệu Tr − ờng Đại học Kinh tế Quốc dân 3 Lời giới thiệu Sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị tr − ờng phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố nh − môi tr − ờng kinh doanh, trình độ quản lý của các nhà doanh nghiệp, đặc biệt là trình độ quản lý tài chính. Những kiến thức mới về quản lý tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị tr − ờng là một trong những nội dung quan trọng trong ch − ơng trình đào tạo sinh viên các tr − ờng đại học kinh tế và cũng là một đòi hỏi bức thiết đối với các nhà quản lý doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Do vậy, năm 1998, Khoa Ngân hàng - Tài chính, Tr − ờng Đại học Kinh tế Quốc dân đã xuất bản Gi áo trình Tài chính doan h n ghiệp do TS. L − u Thị H − ơng làm chủ biên.
 • 3
NHỮNG CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

NHỮNG CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Các chứng khoán có đặc tính là có thể chuyển nhợng trên một thị trờng gọi là thị trờng chứng khoán Cổ phiếu Trái phiếu Cơ quan phát hành Doanh nghiệp, Doanh nghiệp, DN DN tài chính tài c[r]
 • 37
GIÁO TRÌNH BỆNH HỌC NỘI KHOA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TÂP 1

GIÁO TRÌNH BỆNH HỌC NỘI KHOA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TÂP 1

GIÁO TRÌNH BỆNH HỌC NỘI KHOA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TÂP 1 GIÁO TRÌNH BỆNH HỌC NỘI KHOA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TÂP 1 GIÁO TRÌNH BỆNH HỌC NỘI KHOA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TÂP 1 GIÁO TRÌNH BỆNH HỌC NỘI KHOA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TÂP 1 GIÁO TRÌNH BỆNH HỌC NỘI KHOA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TÂP 1 GIÁO TRÌNH BỆNH HỌC NỘI KHOA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TÂP 1 GIÁO TRÌNH BỆNH HỌC NỘI KHOA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TÂP 1 GIÁO TRÌNH BỆNH HỌC NỘI KHOA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TÂP 1 GIÁO TRÌNH BỆNH HỌC NỘI KHOA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TÂP 1 GIÁO TRÌNH BỆNH HỌC NỘI KHOA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TÂP 1 GIÁO TRÌNH BỆNH HỌC NỘI KHOA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TÂP 1 GIÁO TRÌNH BỆNH HỌC NỘI KHOA ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TÂP 1
 • 498
GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRẦN KIM CƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TRẦN KIM CƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Giáo trình Kỹ thuật môi trường Trần Kim Cương Trường Đại học Đà LạtGiáo trình Kỹ thuật môi trường Trần Kim Cương Trường Đại học Đà LạtGiáo trình Kỹ thuật môi trường Trần Kim Cương Trường Đại học Đà LạtGiáo trình Kỹ thuật môi trường Trần Kim Cương Trường Đại học Đà LạtGiáo trình Kỹ thuật môi trường Trần Kim Cương Trường Đại học Đà LạtGiáo trình Kỹ thuật môi trường Trần Kim Cương Trường Đại học Đà LạtGiáo trình Kỹ thuật môi trường Trần Kim Cương Trường Đại học Đà LạtGiáo trình Kỹ thuật môi trường Trần Kim Cương Trường Đại học Đà LạtGiáo trình Kỹ thuật môi trường Trần Kim Cương Trường Đại học Đà Lạt
 • 94
GIÁO TRÌNH SINH LÝ HỌC THỰC VẬT NGUYỄN BÁ LỘC ĐẠI HỌC HUẾ

GIÁO TRÌNH SINH LÝ HỌC THỰC VẬT NGUYỄN BÁ LỘC ĐẠI HỌC HUẾ

Giáo trình Sinh lý học thực vật Nguyễn Bá Lộc Đại học HuếGiáo trình Sinh lý học thực vật Nguyễn Bá Lộc Đại học HuếGiáo trình Sinh lý học thực vật Nguyễn Bá Lộc Đại học HuếGiáo trình Sinh lý học thực vật Nguyễn Bá Lộc Đại học HuếGiáo trình Sinh lý học thực vật Nguyễn Bá Lộc Đại học HuếGiáo trình Sinh lý học thực vật Nguyễn Bá Lộc Đại học HuếGiáo trình Sinh lý học thực vật Nguyễn Bá Lộc Đại học Huế
 • 168
Giáo trình dược lý lâm sàng Trường Đại học Y Dược Tp.HCM

Giáo trình dược lý lâm sàng Trường Đại học Y Dược Tp.HCM

Giáo trình dược lý lâm sàng Trường Đại học Y Dược Tp.HCMGiáo trình dược lý lâm sàng Trường Đại học Y Dược Tp.HCMGiáo trình dược lý lâm sàng Trường Đại học Y Dược Tp.HCMGiáo trình dược lý lâm sàng Trường Đại học Y Dược Tp.HCMGiáo trình dược lý lâm sàng Trường Đại học Y Dược Tp.HCMGiáo trình dược lý lâm sàng Trường Đại học Y Dược Tp.HCMGiáo trình dược lý lâm sàng Trường Đại học Y Dược Tp.HCM
 • 458
GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CTCP GIA MINH HẢI PHÒNG

GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TẠI CTCP GIA MINH HẢI PHÒNG

Theo bảng trên ta nhận thấy doanh thu từ hoạt động SXKD hàng hóa dịch vụ trong khoảng thời gian năm 2008- 2010 có những đặc điểm như sau: Năm 2009, doanh thu từ hoạt động SXKD hàng hóa dịch vụ giảm so với năm 2008 với số tiền giảm là 265.205.993 đồng tương ứng với tỷ lệ giảm là 5,17%. Sở dĩ có điều trên là do năm 2008 lạm phát tăng cao khiến doanh thu tăng mạnh. Năm 2008 là năm khó khăn của hầu hết các doanh nghiệp do sự ảnh hưởng của khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô hoạt động thậm chí là thua lỗ hay phá sản. Nhưng việc kinh doanh của CTCP Gia Minh Hải Phòng năm 2008 vẫn ổn định, sản lượng hàng bán của công ty vẫn khá cao, bên cạnh đó các công trình nội thất do công ty tư vấn, lắp đặt đều hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng theo đúng như hợp đồng kí kết và được phía khách hàng đánh giá cao. Năm 2009 là năm doanh thu từ hoạt động SXKD của công ty đạt mức thấp nhất trong 3 năm là 4.859.332.289 đồng vì năm 2009 là năm hậu khủng hoảng, tiêu dùng mặt hàng nội thất giảm mạnh, số lượng hàng bán ra thị trường rất ít. Đây cũng là nguyên nhân khiến doanh thu từ hoạt động SXKD của công ty giảm mạnh năm 2009. Song doanh thu từ hoạt động SXKD năm 2010 tăng hơn hẳn so với năm 2009 là 2.132.625.510 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 43,89%. Do năm 2010 tình hình kinh doanh của công ty có dấu hiệu phục hồi nên doanh thu từ hoạt động SXKD năm này cao nhất trong khoảng từ năm 2008- 2010. Công ty đã mở các showroom giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, mở các cửa hàng phân phối sản phẩm tại nhiều địa điểm. Thêm vào đó công ty nhận được nhiều hợp đồng thiết kế lắp đặt nội thất của các công ty, văn phòng lớn mới thành lập.
 • 76
Đề án môn học Tài Chính Doanh Nghiệp Thực trạng sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2008-2013

Đề án môn học Tài Chính Doanh Nghiệp Thực trạng sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2008-2013

Đề án môn học tài chính doanh nghiệp thực trạng sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ ở việt nam giai đoạn 2008 2013> Khoa: Tài chính Doanh nghiệp Đại học: Kinh tế Quốc dân.
 • 45
 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY THIẾT BỊ GIÁO DỤC I

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY THIẾT BỊ GIÁO DỤC I

vật liệu tại các xởng sản xuất, nhận biết các thông tin ngợc từ các phân xởng để tiến hành điều chỉnh số lợng cũng nh chất lợng nguyên vật liệu. + Tổ chức hợp lý mạng lới thu mua: Mục đích chủ yếu là giảm chi phí vận chuyển, nâng cao tính quản lý tới các nguồn hàng nhằm cung ứng một cách đầy đủ, kịp thời về số lợng, chất lợng và thời gian cần hàng. Thiết lập mạng lới thu mua hàng hoá trực tiếp đến tận nơi có những nguồn hàng tập trung, những thị trờng, nguồn hàng chính. Với các nguồn hàng phân tán mà Công ty cha nắm đợc và quản lý các nguồn một cách chặt chẽ. Nhng về mặt lâu dài, Công ty cần tiến hành khai thác các nguồn hàng bằng hình thức mua hàng qua đại lý thu mua, liên doanh, liên kết tạo nguồn hàng nhằm tận dụng nguồn hàng ổn định, chất lợng cũng nh thời gian đảm bảo. Để thực hiện nhiệm vụ đa dạng hoá trong kinh doanh cũng nh việc mở rộng sản xuất, Công ty cũng nên tiến hành việc thuê gia công hàng hoá trên cơ sở đánh giá các mặt hoạt động của đối tác, tránh tình trạng lệ thuộc hoặc bảo trợ thái quá.
 • 46
M T S BI N PH P NH M N NG CAO HI U QU TI U TH H NG HO C NG TY THI T B GI O D C I 2

M T S BI N PH P NH M N NG CAO HI U QU TI U TH H NG HO C NG TY THI T B GI O D C I 2

Chính vì lẽ đó, là một sinh viên khoa Quản lý Doanh nghiệp trờng Đại học Quản lý và Kinh doanh, dựa trên kiến thức, lý luận đã đợc học trong nhà trờng và trong quá trình tìm hiểu khảo sá[r]
 • 46
Chương7: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ pptx

Chương7: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ pptx

7.2.4 Các quan hệ tài chính quốc tế khác 7.2.4 Các quan hệ tài chính quốc tế khác 7.3 Một số tổ chức tài chính quốc tế chủ yếu 7.3 Một số tổ chức tài chính quốc tế chủ yếu 7.3.1 Quỹ tiền tệ quốc tế - IMF
 • 13
GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

11/22/09 International Finance Dept. 4 I. Vai trò c a tài chính doanh nghi p ủ ệ 1. Đ m b o nhu c u v v n cho doanh nghi p ả ả ầ ề ố ệ detail 2. Tăng c ườ ng hi u qu s d ng v n kinh doanh ệ ả ử ụ ố detail
 • 34
Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1

Từ đó, thông qua tình hình quản lý và sử dụng vốn (vốn pháp định, vốn vay, vốn liên doanh, vốn lưu động, vốn cố định…), chi phí dịch vụ, các loại quỹ (quỹ tiền mặt, quỹ khấu hao, quỹ x[r]
 • 180

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng kế toán tiền lýõng và các khoản trích theo lýõng tại công ty cp thýõng mại ngọc tuấn 68đánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũke toan tien luonglương và các khoản trích theo lươngđặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưươngphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đức hà tâyđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đứcphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãng hải phòngđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãngnhững vấn để vể kê apos toán tiên liíong và các khoản trích theo liíongtổng hợp phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lươnglương tại công ty cổ phần ô tô tuấn nam trangthực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty và công tác kế toán tiền lương tại công ty xdcp công trình minh sơnhạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũvề hạch toán tiền lương tiền thưởng và các khoản trich theo lươngkế toán tiền mặt và các khoản phải thuBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ