0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Kế toán ngân hàng thủ quỹ

19 CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GOLDTECH VIỆT NAM (KẾ TOÁN- MÁY TÍNH - MÁY VĂN PHÒNG)

19 CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GOLDTECH VIỆT NAM (KẾ TOÁN- MÁY TÍNH - MÁY VĂN PHÒNG)

KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán bán hàng Kế toán tổng hợp công ty Kế toán ngân hàng và tiền mặt Thủ quỹ Kế toán tại 315 Quang Trung- Hà Đông Kế toán tại 106 G4 Thành Công TRANG 11 + Chỉ đạo việc [r]
 • 24
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Phòng kế toán của công ty gồm 6 người được phân công với trách nhiệm cụ thể như sau: - Kế toán trưởng (trưởng phòng kế toán) : Chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo chung hoạt động của phòng và của các nhân viên kế toán. Kế toán trưởng còn tham gia xét duyệt các phương án kinh doanh của các phòng; tham gia phân tích, tính toán kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, hàng tháng, hàng quý, chịu trách nhiệm về BCTC theo quy định hiện hành để nộp cho ban lãnh đạo của Công ty.
 • 23
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI THAN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN DỊCH VỤ DU LỊCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI THAN VIỆT NAM

+) Bảng kê nhập- xuất -tồn: theo dõi tình hình biến động tăng, giảm, tồn kho hàng hoá. Công ty CP Du lịch và Thương mại Than Việt Nam áp dụng hình thức ghi sổ kế toán bằng máy theo phần mềm Fast Accounting. Do đó các chứng từ cập nhật hàng ngày, chủ yếu là chứng từ gốc theo hai luồng: chứng từ thu chi tiền và chứng từ nhập xuất hàng hoá, định kỳ báo cáo máy sẽ tự động in các sổ chi tiết và tổng hợp theo yêu cầu mà không cần phải luân chuyển chứng từ nhiều lần qua các phần hành kế toán. Khi cần đối chiếu sẽ tuỳ thuộc từng phần hành, kế toán nào chịu trách nhiệm kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra đối chiếu với kế toán tổng hợp.
 • 25
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY TNHH SƠN THÀNH

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY TNHH SƠN THÀNH

-Chế độ kế toán: công ty thực hiện theo QD48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006/ Bộ Tài chính -Hình thức ghi sổ: theo hình thức nhật ký chung -Phương pháp tính giá Hàng tồn kho-----giá nhập bằng giá thực tế+ chi phí -----xác định giá trị hàng tồn kho cuối kì:theo phương pháp bình quân cuối kì -----Hạch toán theo phương pháp Kê khai thường xuyên
 • 27
TIỂU LUẬN: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ PDF

TIỂU LUẬN: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THUỶ PDF

2.4. Hệ thống sổ kế toán. Tại Công ty Công Trình Đường Thuỷ áp dụng hình thức sổ kế toán: Chứng từ ghi sổ . Đặc điểm của hình thức này là mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh phản ánh ở chứng từ gốc đều được phân loại theo các chứng từ cùng nội dung, tính chất nghiệp vụ để lập chứng từ ghi sổ trước khi ghi vào sổ kế toán tổng hợp.
 • 37
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Về doanh thu: Công ty xây dựng công trình hàng không luôn đạt mức kế hoạch về doanh thu đề ra. Ta có thể giải thích điều này bởi các nguyên nhân: - Công ty là một doanh nghiệp Nhà nước thực hiện hạch toán độc lập, cũng giống như nhiều doanh nghiệp Nhà nước khác, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn như tình trạng thiếu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Hiện nay, Công ty đã và đang tháo gỡ dần các khó khăn của mình trên thị trường, tạo được niềm tin với đối tác, với ngân hàng bằng việc hoàn thành những công trình có kết quả và chất lượng cao. Qua phân tích, ta thấy vốn ngân sách và vốn vay tăng hàng năm. Do vậy, mà nguồn vốn đầu tư tăng, doanh thu tăng ( năm 2003 doanh thu đạt trên 130 tỷ đồng) kéo theo lợi nhuận cũng tăng dần.
 • 35
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SÔNG LÔ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SÔNG LÔ

Nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán Phòng tài chính kế toán là nơi phản ánh, ghi chép, kiểm tra, tính toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, từ đó cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo để lựa chọn, định hướng và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả cao.
 • 32
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT HOÀN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT HOÀN

nộp cho kế toán để kế toán viên viết phiếu thu tiền cho thủ quỹ ký nhận và thu tiền về két. Với nghiệp vụ bán buôn: khách hàng sẽ liên hệ trực tiếp với bộ phận bán hàng viết hóa đơn GTGT, một liên chuyển cho kế toán để viết phiếu thu tiền và phiếu xuất kho. Khách hàng giữ một liên, cầm phiếu thu thanh toán cho thủ quỹ, thủ quỹ sẽ thu tiền, ký xác nhận vào phiếu thu sau đó xuống kho đưa phiếu xuất kho và hóa đơn (giá trị gia tăng đã có dấu "đã thu tiền" cho thủ kho). Thủ kho kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ sẽ tiến hành xuất kho theo nội dung của hóa đơn và giữ phiếu để ghi vào thẻ kho.
 • 42
ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI

- Kế toán tổng hợp :Là ghi sổ tổng hợp đớ chiếu số liệu tổng hợp với chi tiết , xác định kết quả kinh doanh , lập các báo cáo tài chính . - Kế toán vốn bằng tiền : Có nhiệm vụ lập các chứng từ kế toán vốn bằng tiền như phiếu thu,chi,uỷ nhiệm chi,séctiền mặt,séc bảo chi , séc chuyển khoản, ghi sổ kế toán chi tiết tiền mặt, sổ kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng để đối chiếu với sổ tổng hợp.....kịp thời phát hiện các khoản chi không đúng chế độ ,sai nguyên tắc,lập báo cáo thu chi tiền mặt.
 • 32
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DỊCH VỤ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN AASC

Việc lựa chọn mô hình kế toán riêng cho Công ty phụ thuộc vào đặc điểm và điều kiện của từng Công ty.Do Công ty AASC là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, số lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh tương đối ít và đơn giản, do đó bộ máy kế toán của Công ty được thiết lập vừa gọn nhẹ, vừa đơn giản, đảm bảo vừa tập trung vừa phân cấp, phát huy tối đa tính năng động của mỗi người nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt các Công việc của mình và tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán.
 • 21
NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN

Kế toánthủ quỹ có vai trò rất quan trọng trong các cơ quan, đơn vị, trong các doanh nghiệp. Trong các đơn vị Hành chính sự nghiệp, do các đơn vị này sử dụng nguồn kinh phí được cấp nên việc kiểm tra việc thực hiện thu- chi hoạt động với dự toán thu- chi là rất cần thiết; việc kiểm tra này nhằm xem xét đối chiếu tình hình thực hiện thực tế và dự toán thực tế được chi tại đơn vị.
 • 29
Chương 3: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ

Chương 3: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ

Mục tiêu:Cung cấp kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kế toán thu chi tiền mặt trong các ngân hàng thương mại từ theo qui trình kế toán, xử lý các nghiệp vụ cụ thể và các thông tin kế toán cung cấp 3.1. Khái niệm: Ngân quỹ của ngân hàng là những tài sản có độ thanh khoản lớn nhất như tiền mặt, ngoại tệ, chứng từ có giá trị ngoại tệ, tiền gửi thanh toán ở ngân hàng nhà nước hoặc ở ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. 3.2. Kế toán tiền mặt bằng đồng Việt Nam Nguyên tắc hạch toán trên tài khoản 101 Tiền mặt bằng đồng Việt nam Khi ngân hàng thu, chi tiền mặt bắt buộc phải có giáy nộp tiền lĩnh tiền, séc lĩnh tiền hoặc phiếu thu phiếu chi và đủ chữ ký của người chịu trách nhiệm theo quy định của chế độ kế toán nghiệp vụ thu, chi tiền mặt. Tại bộ phận quỹ, thủ quỹ mở sổ quỹ hoặc in từ máy (đóng thành cuốn hoặc tờ theo mẫu in sẵn đã quy định) để hạch toán các khoản thu, chi trong ngày và tồn quỹ cuối ngày. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế và tiến hành đối chiếu với số liệu của sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân. Số chênh lệch phải hạch toán vào tài khoản 3641 (phần thiếu) hoặc tài khoản 461 (phần thừa) và kiến nghị biện pháp xử lý số thừa thiếu đó Chứng từ -Giấy nộp tiền - Biên bản giao nhận ngoại tệ -Giấy lĩnh tiền - Giấy báo tiêu thụ ngoại tệ nhờ tiêu thụ -Séc lĩnh tiền - Hối phiếu -Phiếu thu - Phiếu chi Hạch toán chi tiết:Tại bộ phận kế toán, mở sổ nhật ký quỹ (sổ tờ rời) ghi đầy đủ các khoản thu, chi trong ngày để đối chiếu với thủ quỹ, dùng làm căn cứ lập nhật ký chứng từ và hạch toán tổng hợp trong ngày. Ngoài nhật ký quỹ kế toán mở sổ kế toán chi tiết để ghi sổ tổng cộng thu, chi và tồn quỹ cuối ngày (mỗi ngày một dòng). Sổ này dùng làm cơ sở cho việc lập báo cáo kế toán hàng tháng
 • 11
Báo cáo tổng hợp Công ty sản xuất vật liệu và xây dựng Hà Tây

Báo cáo tổng hợp Công ty sản xuất vật liệu và xây dựng Hà Tây

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY SXVL&XD HÀ TÂY Kế toán trưởng Kế toán thanh toán công nợ, bán hàng theo dõi hợp đồng Kế toán vật tư kế toán tiền lương và bảo hiểm x hộiã Thủ quỹ[r]
 • 32
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Kế toán tổng hợp Thủ quỹ Các nhân viên thống kê tại các công trình Kế toán trởng kiêm ban tài chính kế toán là ngời chịu trách nhiệm trớc giám đốc và cấp trên về mọi mặt hoạt động kinh tế, là ngời chịu trách nhiệm hớng dẫn chỉ đạo, kiểm tra các công việc do các nhân viên kế toán thực hiện trong toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Công ty xây dựng công trình hàng không. Kế toán trởng thực hiện phần kế toán tài sản cố định (theo dõi tình hình tăng, giảm tài sản cố định, tình hình sửa chữa và trích khấu hao tài sản cố định).
 • 35
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC THÀNH PHÁT

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC THÀNH PHÁT

+ Trởng phòng kế toán: phụ trách công tác kế toán tài chính thống kê trong phạm vi toàn công ty, là ngời chịu trách nhiệm chính trớc Giám đốc và ban Giám đốc về mọi hoạt động kế toán tài chính, thống kê của phòng kế toán. + Phó phòng kế toán: giúp kế toán trởng phòng kế toán trong công tác quản lý tài chính của công ty, thay thế trởng phòng khi trởng phòng khi trởng phòng vắng mặt đẻ giảI quyết công việc có liên quan, lập báo cáo tài chính theo quy định của Công ty.
 • 49
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VCĐ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 10

TRANG 14 KẾ TOÁN TIỀN LƠNG BHXH, BHYT THỦ QUỸ Sơ đồ 1.3: Tổ chức bộ máy kế toán * Cụ thể, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán nh sau: - Kế toán trởng: Kế toán trởng phải trực [r]
 • 45
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP VỀ CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH: • 1 Kế toán tổng hợp • 1 Kế toán trởng • 1 Kế toán chi phí, giá thành • 1 Kế toán vật kiêm TSCĐ • 1 Kế toán tiền lơng và thanh toán • 1 Kế toán thủ quỹ Có nhiệm [r]
 • 28
hoàn thiện công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty may hồ gươm

hoàn thiện công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty may hồ gươm

2.2.4.2. Phơng pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. Trình tự kế toán chi phí nhân công trực tiếp của công ty nh sau : Phơng pháp xác định quỹ lơng của công ty may Hồ Gơm hiện nay là xác định theo tỷ lệ % so với doanh thu ( hay hình thức trả lơng theo sản phẩm). Tỷ lệ % cao hay thấp phụ thuộc vào tính chất phức tạp của sản phẩm, kết cấu sản phẩm, chu kỳ sản xuất dài hay ngắn. Phơng pháp nay gắn liền trực tiếp với kết quả kinh doanh của công ty.
 • 30
VỐN CỐ ĐỊNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY VÀ XẬY DỰNG 10

VỐN CỐ ĐỊNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY VÀ XẬY DỰNG 10

TRANG 14 KẾ TOÁN TIỀN LƠNG BHXH, BHYT THỦ QUỸ Sơ đồ 1.3: Tổ chức bộ máy kế toán * Cụ thể, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán nh sau: - Kế toán trởng: Kế toán trởng phải trực [r]
 • 45
VỐN CỐ ĐỊNH VÀ CÁC GIẢ PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG 10

VỐN CỐ ĐỊNH VÀ CÁC GIẢ PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG 10

TRANG 14 KẾ TOÁN TIỀN LƠNG BHXH, BHYT THỦ QUỸ Sơ đồ 1.3: Tổ chức bộ máy kế toán * Cụ thể, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán nh sau: - Kế toán trởng: Kế toán trởng phải trực [r]
 • 45
VỐN CỐ ĐỊNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG 10

VỐN CỐ ĐỊNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG 10

TRANG 14 KẾ TOÁN TIỀN LƠNG BHXH, BHYT THỦ QUỸ Sơ đồ 1.3: Tổ chức bộ máy kế toán * Cụ thể, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán nh sau: - Kế toán trởng: Kế toán trởng phải trực [r]
 • 45
VỐN CỐ ĐỊNH VÀ CÁC GIẢ PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG 10

VỐN CỐ ĐỊNH VÀ CÁC GIẢ PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG 10

TRANG 14 KẾ TOÁN TIỀN LƠNG BHXH, BHYT THỦ QUỸ Sơ đồ 1.3: Tổ chức bộ máy kế toán * Cụ thể, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán nh sau: - Kế toán trởng: Kế toán trởng phải trực [r]
 • 45
TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG

TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG

+ Trình tự ghi chép ở bộ phận kế toán. Phòng kế toán mở sổ chi tiết cho từng danh điểm hàng hoá tương ứng với thẻ kho để phản ánh cả số lượng và giá trị của hàng hoá. Căn cứ vào các chứng từ thủ kho chuyển lên kế toán tiến hàng kiểm tra chứng từ đối chiếu vào chứng từ nhập - xuất kho với các chứng từ liên quan và kế toán tiến hành ghi vào các nghiệp vụ nhập xuất , vào các sổ chi tiết của từng mặt hàng cụ thể. Cuối tháng, sau khi tính tổng số nhập - xuất, tồn kho cho từng mặt hàng trên cơ sở chi tiết kế toán tiến hành đối chiếu với thẻ kho và lập bảng tổng hợp nhập - xuất tồn của văn phòng công ty. Sau đó căn cứ vào bảng nhập - xuất - tồn hàng hoá của đơn vị trực thuộc gửi lên kết hợp với bảng nhập - xuất - tồn của công ty. Kế toán tiến hành lập bảng nhập – xuất - tồn của toàn công ty. Để phản ánh tình hình hạch toán chi tiết hàng hoá tồn kho ta lấy một số nghiệp vụ phát sinh minh hoạ sau:
 • 30
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH TRÍ MINH

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH TRÍ MINH

SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔN G TY TNHH TRÍ MINH Ghi chú: Quan hệ chỉ đạo Quan hệ phản hồi Kế toán trưởng Các tổ sản xuất trực thuộc Kế toán thanh toánvà ngân hàng Kế toán vật tư, thủ quỹ Kế [r]
 • 21
THỰC HÀNH GHI SỔ KẾ TOÁN TẠI PHẦN HÀNH NGUYÊN VẬT LIỆU

THỰC HÀNH GHI SỔ KẾ TOÁN TẠI PHẦN HÀNH NGUYÊN VẬT LIỆU

- Kế toán trưởng: phụ trách chung công tác phòng kế toán của Công ty, phản ánh tình hình kết quả hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm trước giám đốc về chỉ đạo công tác kế toán tài chính, có nhiệm vụ kiểm tra, lập báo cáo kế toán tài chính, lập kế hoạch tài chính hàng năm, đảm bảo cung ứng đủ vốn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện công tác báo cáo kế toán kịp thời, đúng chế độ quy định của Nhà nước. Kế toán trưởng cũng có quyền kiến nghị, giải trình với giám đốc về các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, có quyền từ chối nếu xét thấy việc giải quyết của giám đốc chưa phù hợp với nguyên tắc tài chính Nhà nước đã quy định. Cùng với giám đốc chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính của Công ty trước Pháp luật.
 • 46
THỰC TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

THỰC TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI

Kế toán phân bổ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào chi phí của công ty.  Kế toán hàng hóa: Là người ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời về tình hình lưu chuyển hàng hóa ở doanh nghiệp về mặt giá trị và hiện vật. Tính toán phản ánh đúng đắn trị giá vốn hàng nhập kho, xuất kho và trị giá vốn của hàng hóa tiêu thụ. Xác định đúng đắn kết quả kinh doanh hàng hóa. Đồng thời chấp hành đúng các chế độ tài chính về chứng từ, sổ sách nhập, xuất kho, giảm giá hàng hóa. Tổ chức kiểm kê hàng hóa đúng theo qui định, báo cáo kịp thời hàng tồn kho.
 • 48
Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 77.2017

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo thông tư 77.2017

Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn. vị Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng[r]
 • 2
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VINACONEX

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VINACONEX

3.2 ý kiến đóng góp Q ua thời gian thực tập tại công ty cổ phần xây dựng số 1 đợc sự chỉ bảo tận tình của các cô, các chú phòng tài chính kế toán công ty, em đã có điều kiện tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng công tác tổ chức hạch toán kế toán của công ty. Dới góc độ là một sinh viên thực tập , em xin đa ra một số ý kiến về phơng hớng hoàn thiện những tồn tại trong hạch toán kế toán nói chung và hạch toán chi phí nguyên vật liệu nói riêng nh sau:
 • 23
Kế toán ngân hàng 2  phân hệ CMS dành cho thủ quỹ chi nhánh

Kế toán ngân hàng 2 phân hệ CMS dành cho thủ quỹ chi nhánh

33120161LOGOPHÂN HỆ DÀNH CHOTHỦ QUỸ CHI NHÁNHTHUQUYCMSPhân hệ CMSNgười sử dụngTHUQUYNhiệm vụ Mở quỹ tiền mặt cho giao dịch viên Hoàn tiếp quỹ hàng ngàyTHỦ QUỸ CHI NHÁNH1. Đăng ký quỹ tiền mặt cho GDVthuquyCMS610012. Tiếp quỹthuquyCMS610023. Thu hồi quỹthuquyCMS6100331. ĐĂNG KÝ QUỸ TIỀN MẶT CHO GDV THUQUYCMS61001 Chọn giao dịch viên (VD mở cho GIAODICH1) TK GL NHNN 1011 Loại tiền tệ 00 (VND) Số hiệu 101100GD1 Tên “Tài khoản tiền mặt tại quỹ GDV 1” GHI SỬA THÔNG TIN ĐÃ GHIChú ý: Chỉ sửa được khi chưa thực hiện giao dịchTHUQUYCMS611022. TIẾP QUỸ CHO GDV THUQUYCMS61002 NHẬP:Số chứng từDiễn giải:Tiếp quỹ đầu ngày cho GDV 1Tiếp quỹ lần 1 cho GDV 1….Loại tiền tệ 00 (VND)Số tiền tiếp quỹTK quỹ tiền mặt của GDV (chọn) GHI331201623. THU HỒI QUỸ CỦA GDV THUQUYCMS61103 Thu hồi quỹ TM GDV Số chứng từ Diễn giải:GDV 1 hoàn quỹ lần 1; GDV 1 hoàn quỹ lần 2;….GDV 1 hoàn quỹ cuối ngày Loại tiền tệ 00 (VND) Số tiền hoàn quỹChú ý, cuối ngày hoàn toàn bộ số dư hiện tại của TK quỹ.(THUQUYCMS61102 Vấn tin số dư TK quỹ TM GDV) TK quỹ tiền mặt của GDV (chọn) GHICÁC NGHIỆP VỤ KHÁC Vấn tin giao dịch phát sinh ngàyChú ý: chỉ các giao dịch ngân quỹThuquyCMS61101 Vấn tin số dư TK quỹ TM GDVThuquyCMS61102 In nhật ký quỹ GDVThuquyCMS61103 In báo cáo giao dịch tiền mặtThuquyCMS61104
 • 2
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ  THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW 2

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW 2

xuất kho. Hoặc khi tiến hành việc mua hàng hoá vật liệu, Phòng cũng thực hiện việc kiểm tra và lập phiếu nhập kho. Những giấy tờ này sẽ làm chứng từ gốc cho việc ghi chép của các phần hành kế toán liên quan. 7. Phòng đầu t xây dựng cơ bản : thức hiện quản lý, xây dựng, sửa chữa, cải tạo nơi làm việc. Với chức năng nh vậy, Phòng thực hiện các công tác thẩm định lại công trình đầu t xây dựng cơ bản về chất lợng sau đó ký … duyệt và chuyển cho kế toán thanh toán làm cơ sở cho việc kiểm tra và lập kế hoạch thanh toán.
 • 41
1 SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KÊ TÓAN VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN SỐ 10 - 4 POTX

1 SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TÓAN VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN SỐ 10 - 4 POTX

Kế toán TP. KTóan Ngân hàng B ghi sổ ngày... Kế toán TP K.toán * Tiền gởi ngân hàng tăng do nộp tiền vào ngân hàng: Khi thủ quỹ đi nộp tiền vào ngân hàng phải có giấy nộp tiền do nhân viên kế toán lập thành 2 liên, 1 liên xí nghiệp giữ để lưu lại vào chứng từ quỹ tiền mặt để ghi giảm tài khoản 111, 1 liên đem đến ngân hàng nộp vào ngân hàng, căn cứ vào 2 chứng từ, kế toán ghi tăng tài khoản tiền gởi ngân hàng vào sổ theo dõi TK 112.
 • 7
TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY DA GIÀY HÀ NỘI

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CTY DA GIÀY HÀ NỘI

sơ đồ tổ chứchoạt động của phòng kế toán chú thích : QUAN HỆ CHỈ ĐẠO QUAN HỆ CUNG CẤP SỐ LIỆU kế toán tổng hợp THỦ quỹ kế toán tiền gửi ngân hàng kế toán nguyên vật liệu kế toán thành ph[r]
 • 35
SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ Ở BỘ PHẬN BÁN LẺ

SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ Ở BỘ PHẬN BÁN LẺ

(Tải về để xem với chất lượng tốt hơn)SƠ ĐỒ XỬ LÝ VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ Ở BỘ PHẬN BÁN LẺQuầy, cửa hàng bán lẻThủ quỹKế toán tiêu thụ thanh toánKế toán trưởngBộ phận kế toán liên quan Chú thích: (A) Bắt đầu: Quầy, cửa hàng bán lẻ chuẩn bị tiền và các chứng từ liên quan đến bán hàng, lập bảng kê bán lẻ.(1) Quầy, cửa hàng bán lẻ nộp tiền, cho thủ quỹ (kèm bảng kê bán lẻ).(2) Thủ quỹ lập phiếu thu tiền.(3) Người nộp tiền ký phiếu thu và chuyển lại cho thủ quỹ(4) Thủ quỹ ghi sổ quỹ(5) Chuyển phiếu thu, bảng kê bán lẻ cho kế toán tiêu thụ.(6) Kế toán tiêu thụ lập bảng kê doanh số bán hàng, hóa đơn bán lẻ.(7) Chủ doanh nghiệp ký duyệt hóa đơn bán lẻ chuyển kế toán tiêu thụ(8) Chuyển hóa đơn bán lẻ cho bộ phận quầy, cửa hàng ký.(9) Bộ phận liên quan ghi sổ kế toán liên quan.(10) Lưu hóa đơn(B) Kết thúc.
 • 2
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP  CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY LẮP PHÁT TRIỂN BƯU ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN CỔ PHẦN HOÁ  POT

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY LẮP PHÁT TRIỂN BƯU ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN CỔ PHẦN HOÁ POT

qu ản lý dựa trên cơ sở quy hoạch thông tin cho từng cấp của một tổ chức. Từ nhữn g quan h ệ về phân phối công tác kế toán n ày b ộ máy kế toán được h ình thành t ương ứng để thực hiện khối lượng công tác kế toán ở mỗi cấp. Để xác lập mô h ình t ổ chức kế toán cần dựa v ào m ột số căn cứ như: quy mô, thời điểm sản xuất kinh doanh, địa b àn b ố trí các đơn vị cơ sở, tr ình độ của quản lý ở các đơn vị cơ sở. Tất cả những căn cứ tr ên có ảnh hưởng đến phân cấp quản lý t ài chính
 • 48
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

* Kế toán tổng hợp : c ó nhiệm vụ kiểm tra công tác hạch toán và toàn bộ phiếu hạch toán của các cán bộ, bộ phận kế toán có liên quan trớc khi vào số liệu trên máy vi tính. đ ôn đốc các phần hành thực hiện các công việc để đảm bảo tiến độ tổng hợp và lập báo cáo kế toán theo quy định. Tham gia kiểm tra thanh tra việc thực hiện công tác ghi chép, công tác kế toán tại các đơn vị cơ sở. Lập báo cáo nhanh một số chỉ tiêu kinh tế tài chính chủ yếu của công ty vào thứ sáu hàng tuần cho ban giám đốc tiến hành xử lý các vấn đề có liên quan.
 • 27
LUẬN VĂN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN 2 PPTX

LUẬN VĂN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN 2 PPTX

Phản ánh tình hình tăng giảm và số dư tiền gửi ngân hàng hàng ngày, giám sát việc chấp hành chế độ thanh toán không dùng tiền mặt. Phản ánh các khoản tiền đang chuyển, kịp thời phát hiện các nguyên nhân làm tiền đang chuyển bị ách tắc để doanh nghiệp có biện phát thích hợp, để giải phóng tiền đang chuyển kịp thời.
 • 7
Luận văn: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY IN HÀNG KHÔNG pot

Luận văn: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY IN HÀNG KHÔNG pot

 M ột Kế toán tập hợp chi phí v à tính giá thành : có nhi ệm vụ theo d õi các chi phí phát sinh trong quá trình s ản xuất sản phẩm, tập hợp, phân bổ chi phí m ột cách hợp lý v à tính ra giá thành s ản phẩm. V ới cách thức tổ chức bộ máy kế toán như trên, ta thấy bộ máy kế toán của công ty In Hàng Không tương đối gọn nhẹ, hợp lý v à phù h ợp với t ài nguyên (v ề
 • 20
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam 1.3.2.2. Các chính sách kế toán áp dụng Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền đang chuyển, tiền gửi ngân hàng, các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh toán cao. Các khoản đầu tư có khả năng thanh toán cao là các khoản có khả năng chuyền đổi thành các khoản tiền mặt xác định và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.
 • 21
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Bộ máy kế toán của Công ty có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc, nhằm quản lý và sử dụng đồng tiền, đồng vốn đúng mục đích, đúng chính sách, chế độ phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Trung tâm đạt hiệu quả cao, đồng thời bộ máy kế toán có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và kiểm tra toàn bộ công tác kế toán của Công ty, giúp cho Giám đốc nắm bắt được các hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • 32
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ 2.1: Đặc điểm chung của đơn vị 2.1.1: Giới thiệu về đơn vị Trường Trung học cơ sở Thủ Sỹ là một trong rất nhiều trường Trung học cơ sở của huyện Tiên Lữ. Trường được thành lập từ năm 1980 với tên gọi là Trường cấp I,II Thủ Sỹ. Trường Trung học cơ sở Thủ Sỹ nằm cạnh trục đường 39A, thuộc địa phận của thôn Ba Hàng, xã Thủ Sỹ.
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toánluận văn tốt nghiệp kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán trong ngan hangluận văn tốt nghiệp kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán trong cong ty tai chinhtốt nghiệp kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thu pdfkế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toánthực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại công ty quản lý bến xe hà tâynhận xét cụ thể về công tác kế toán quot vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán quot tại công ty quản lý bến xe hà tâyke toan von bang tien va cac khoan phai thubáo cáo kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thuchuyên đề kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thubài tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thubáo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thuthực trạng kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty tnhh xd đồng tâm docchuyên đề kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu của công ty xăng dầuke toan von bang tien va cac khoan phai thu phai traNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ