0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Tập luyện TDTT đối với nữ sinh viên

47614-ARTICLE TEXT-150617-1-10-20200429

47614-ARTICLE TEXT-150617-1-10-20200429

LỰA CHỌN CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH ĐỘNG TÁC CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CẦU LÔNG KHÓA ĐẠI HỌC 3 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG Qua quan sát các buổi tập luyện ở trường và Trung [r]
 • 7
Chấn thương và các biện pháp phòng ngừa trong quá trình học tập môn Giáo dục thể chất

Chấn thương và các biện pháp phòng ngừa trong quá trình học tập môn Giáo dục thể chất

Công tác giáo dục thể chất trong trường Đại học là việc học tập và tập luyện các môn thể thao để tăng cường sức khỏe nhằm phục vụ tốt trong quá trình học tập lâu dài, nếu tập luyện xảy ra chấn thương thì sẽ phải nghỉ tập ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của sinh viên, điều này hoàn toàn đi ngược lại tôn chỉ và mục đích của việc tập luyện Thể dục - Thể thao (TDTT). Chính vì vậy, việc ngăn ngừa chấn thương chiếm một vị trí quan trọng và là một nội dung thiết yếu, không thể thiếu trong công tác giảng dạy, huấn luyện và phát triển phong trào TDTT.
 • 7
XÂY DỰNG NỘI DUNG VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NAM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

XÂY DỰNG NỘI DUNG VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NAM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

- Thực hiện GDTC trên tất cả các trường làm cho việc tập luyện TDTT trở thành nếp sống hầu hết của học sinh, sinh viên, thanh – thiếu niên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cán bộ, công [r]
 • 187
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY XA KIỂU ƯỠN THÂN CHO HỌC SINH NỮ LỚP 12A1 & 12A2 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY XA KIỂU ƯỠN THÂN CHO HỌC SINH NỮ LỚP 12A1 & 12A2 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI

l ứa tuổi v à gi ới tính. Xuất phát từ những nhận thức đĩ Đảng và Nhà nước ta đ ã ban hành các Ch ỉ thị 106/ CT -TW, 108/ CT-TW và Ch ỉ thị 227/ CT - TW đều nhấn mạnh đến vai tr ị c ủa TDTT như là một cơng tác cách mạng. Tr ải qua hơn hai mươi năm thực hiện Chỉ thị 22 7/ CT- TW, để ph ù h ợp với giai đoạn chuyển đổi kinh tế thị trường phục vụ cho sự nghiệp Cơng nghiệp hĩa – Hi ện đại hĩa đất nước. Ban Bí thư Trung ương Đảng đ ã nêu lên nh ận định quan tr ọng ở Chỉ thị 36/ CT - TW ngày 24 tháng 03 năm 1994: ”Những năm gần đây cơn g tác TDTT đ ã cĩ ti ến bộ, phong tr ào TDTT t ừng bước được mở rộng với nhiều h ình th ức, nhiều mơn thể thao đạt thành tích đáng khích lệ, cơ sở vật chất, kĩ thuật TDTT ở một số địa phương và các ban ngành đ ã được chú ý, đầu tư nâng cấp xây dựng m ới… Tuy nhi ên, TDTT nước ta c ịn ở tr ình độ thấp, đặc biệt là thanh niên chưa tích c ực tham gia tập luyện. Hiệu quả của GDTC trong trường học c ịn th ấp…”
 • 40
GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỂ DỤC VÀ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC PART 4 DOCX

GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỂ DỤC VÀ TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC PART 4 DOCX

Trong quá trình lợi dụng các nhân tố của thiên nhiên để GDTC cần chú ý sử dụng các phương tiện có tác động khác nhau đối vơí cơ thể, mức độ tăng lên từ từ... 1. Cơ sở sinh lý của việc sử dụng các yếu tố thiên nhiên để GDTC * Thường xuyên tập luyện TDTT trong các điều kiện: Ánh sáng, không khí, tính chất nước... khác nhau sẽ tạo cho hệ thống thần kinh trung ương thích nghi với sự thay đổi đột ngột của hoàn cảnh, thời tiết, phòng chống được các bệnh tật như: cảm lạnh, cảm nắng, cảm gió...
 • 31
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP LUYỆN NGOẠI KHÓA MÔN CẦU LÔNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHỐI CÁC TRƯỜNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP LUYỆN NGOẠI KHÓA MÔN CẦU LÔNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHỐI CÁC TRƯỜNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Mục tiêu của luận án tiến hành xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông theo hướng đáp ứng mục tiêu TDTT trường học và nhu cầu tập luyện của sinh viên, bước đầu ứng dụng và đánh giá hiệu quả chương trình xây dựng. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ xây dựng được chương trình tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông thống nhất cho sinh viên Đại học khối các trường kỹ thuật Thành phố Thái Nguyên, góp phần nâng cao chất lượng GDTC ngoại khóa nói riêng và nâng cao hiệu quả công tác TDTT trường học nói chung cho sinh viên Đại học khối các trường kỹ thuật Thành phố Thái Nguyên.
 • 39
Tóm tắt luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn cầu lông cho sinh viên đại học khối các trường kỹ thuật thành phố Thái Nguyên

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn cầu lông cho sinh viên đại học khối các trường kỹ thuật thành phố Thái Nguyên

Mục tiêu của luận án tiến hành xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông theo hướng đáp ứng mục tiêu TDTT trường học và nhu cầu tập luyện của sinh viên, bước đầu ứng dụng và đánh giá hiệu quả chương trình xây dựng. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ xây dựng được chương trình tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông thống nhất cho sinh viên Đại học khối các trường kỹ thuật Thành phố Thái Nguyên, góp phần nâng cao chất lượng GDTC ngoại khóa nói riêng và nâng cao hiệu quả công tác TDTT trường học nói chung cho sinh viên Đại học khối các trường kỹ thuật Thành phố Thái Nguyên.
 • 42
TOÁN XAC SUAT THONG KE POT

TOÁN XAC SUAT THONG KE POT

a. Ước lượng chiều cao trung bình của nữ sinh viên ĐHTM với γ = 95% . b. Năm 2004, theo báo cáo của thư viện KH TDTT Việt Nam, chiều cao trung bình của nữ sinh viên ĐHTM có cao hơn báo cáo hay không?
 • 15
Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội

Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội

Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội Biện pháp quản lý tác động của Internet đối với thanh niên học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • 131
THỰC TRẠNG NHU CẦU TẬP LUYỆN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN TỰ CHỌN VÀ NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

THỰC TRẠNG NHU CẦU TẬP LUYỆN MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN TỰ CHỌN VÀ NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Bài viết trình bày thực trạng nhu cầu tập luyện môn Giáo dục thể chất học phần tự chọn và ngoại khóa của sinh viên trường Đại học Quy Nhơn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.
 • 7
một số giải pháp đẩy mạnh công tác nữ sinh viên của đoàn thanh niên, hội sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng

một số giải pháp đẩy mạnh công tác nữ sinh viên của đoàn thanh niên, hội sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng

nhi ề u y ế u t ố bên ngoài khác c ũ ng có ả nh h ưở ng đế n đờ i s ố ng gi ả i trí, h ọ c t ậ p c ủ a n ữ sinh viên. III. GI Ả I PHÁP, KI Ế N NGH Ị Trong nh ữ ng n ă m t ớ i, s ố l ượ ng n ữ sinh viên ti ế p t ụ c t ă ng; c ơ c ấ u ngành ngh ề c ủ a n ữ sinh viên ti ế p t ụ c thay đổ i theo h ướ ng t ỷ l ệ n ữ sinh viên h ọ c các ngành kinh t ế , k ỹ thu ậ t s ẽ t ă ng; v ị trí, vai trò c ủ a n ữ sinh viên trong h ọ c t ậ p, nghiên c ứ u khoa h ọ c, các ho ạ t độ ng Đ oàn - H ộ i t ạ i các nhà tr ườ ng ngày càng đượ c kh ẳ ng đị nh.T ư t ưở ng chính tr ị , ý th ứ c ph ấ n đấ u tr ở thành đả ng viên, tham gia các ho ạ t độ ng xã h ộ i, chung s ứ c cùng c ộ ng đồ ng, các ho ạ t độ ng do Đ oàn, H ộ i t ổ ch ứ c c ủ a n ữ sinh viên ngày càng cao; n ữ sinh viên quan tâm và nh ạ y c ả m h ơ n đố i v ớ i tình hình chính tr ị qu ố c t ế và trong n ướ c, ti ế p c ậ n nhanh nh ạ y h ơ n v ớ i các thông tin mang tính toàn c ầ u. Tinh th ầ n đấ u tranh, s ự th ẳ ng th ắ n c ủ a n ữ sinh viên đố i v ớ i nh ữ ng tiêu c ự c trong h ọ c t ậ p, thi, ki ể m tra, tiêu c ự c xã h ộ i s ẽ m ạ nh m ẽ h ơ n; k ế t qu ả h ọ c t ậ p, thái độ h ọ c t ậ p đ úng đắ n, trung th ự c, ý th ứ c t ự h ọ c, t ự nghiên c ứ u, kh ả n ă ng làm vi ệ c sau t ố t nghi ệ p, t ự t ạ o vi ệ c làm, t ự tìm vi ệ c c ủ a n ữ sinh viên s ẽ cao h ơ n, ngày càng có nhi ề u n ữ sinh viên tham gia nghiên c ứ u khoa h ọ c, tham gia các ho ạ t độ ng sáng t ạ o; kh ả n ă ng h ộ i nh ậ p qu ố c t ế , lòng t ự tin, n ă ng l ự c giao ti ế p, ứ ng x ử , tính th ự c ti ễ n c ủ a n ữ sinh viên ti ế p t ụ c đượ c nâng cao. Cùng v ớ i s ự phát tri ể n nhanh c ủ a đấ t n ướ c, nhu c ầ u c ủ a n ữ sinh viên ngày càng đ a d ạ ng. Trong đ ó nhu c ầ u vui ch ơ i gi ả i trí, tham gia ho ạ t độ ng xã h ộ i, ho ạ t độ ng Đ oàn, H ộ i c ủ a n ữ sinh viên ngày càng cao h ơ n; ý th ứ c quan h ệ tình b ạ n, tình yêu lành m ạ nh, ki ế n th ứ c v ề gi ớ i, s ứ c kho ẻ sinh s ả n, hôn nhân gia đ ình đượ c n ữ sinh viên quan tâm và ch ủ độ ng ti ế p c ậ n nhi ề u h ơ n.
 • 197
NHỮNG TRỞ NGẠI ĐỐI VỚI DOANH NHÂN NỮ POTX

NHỮNG TRỞ NGẠI ĐỐI VỚI DOANH NHÂN NỮ POTX

Những trở ngại đối với doanh nhân nữ Khi được hỏi về những trở ngại đối với doanh nhân nữ, khoảng 80% những người được hỏi đề cập đến “áp lực cao từ công việc và gia đình và sự thiếu hụt thời gian”. Sự yếu kém trong quan hệ xã hội và giao tiếp chỉ chiếm 20% ý kiến của những người được hỏi. “Trình độ giáo dục thấp” được khoảng 16% số người được phỏng vấn nhắc tới. Đáng ngạc nhiên là rất ít người được phỏng vấn cho rằng vấn đề sức khoẻ là một trở ngại. Những thông tin này được đưa ra trong cuộc hội thảo “Doanh nhân nữ trong thời kỳ hội nhập” nằm trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2008, được tổ chức chiều 18/11 tại Hà Nội.
 • 5
BÀI 1: BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ PPTX

BÀI 1: BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ PPTX

Định nghĩa theo quan điểm cổ điển  Ví dụ 1. Tung 1 con xúc sắc cân đối và đồng chất, tính xác suất xuất hiện mặt lẻ. 2. Một lớp học cĩ 300 sinh viên trong đĩ cĩ 80 sinh viên nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 sinh viên, tính xác suất chọn được sinh viên nữ.
 • 42
Giải pháp nâng cao sự hứng thú tập luyện học phần giáo dục thể chất của sinh viên trường Đại học Xây dựng miền Trung - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Giải pháp nâng cao sự hứng thú tập luyện học phần giáo dục thể chất của sinh viên trường Đại học Xây dựng miền Trung - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Để góp phần nâng cao sự hứng thú tập luyện các môn thể thao tự chọn, qua đó nâng cao sức khỏe thể chất cho sinh viên của Nhà trường; chúng tôi tiến hành điều tra, tìm hiểu tâm lý c[r]
 • 4
sang kien kinh nghiem long ghep tro choi dan gian vao monthe duc lop 4

sang kien kinh nghiem long ghep tro choi dan gian vao monthe duc lop 4

Bài 54 : Trong tiết học tự chọn : tâng cầu bằng đùi (ôn lại tiết học 53), học sinh hoạt động đôi chân liên tục. Điều này sẽ làm cho học sinh mỏi mệt mà ta lại cho trò chơi : “Dẫn bóng” vào sẽ làm học sinh nhàm chán mà lại tăng độ vận động trong ngày của học sinh lên rất nhiều.Do đó, thay vì trò chơi : “Dẫn bóng” ta đưa vào trò chơi “Đếm sao” .Trò chơi “Đếm sao” này ta cho học sinh ngồi xuống thành vòng tròn(giúp học sinh nghỉ ngơi).Một em nam và một em nữ ra nắm tay nhau đi vòng quanh vòng tròn hát bài đồng dao: Ngắm ánh sao đêm đêm ta hỏi người, hồng xanh hồng là hồng hồng xanh.Ngôi sao xanh chính là anh này (chỉ vào em học sinh nam) ngôi sao hồng chính là chị kia(chỉ vào em nữ). Không có ngôi sao nào là sao lẻ loi.Và hai học sinh vừa được chỉ tiếp tục trò chơi.Vừa tạo được sự vui nhộn, vừa giúp cho học sinh xích lại gần nhau hơn, tạo ra sự đoàn kết và có tính tập thể cao.
 • 15
SKKN LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH NHẢY XA “KIỂU NGỒI” CHO HỌC SINH LỚP 8A TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC NINH

SKKN LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH NHẢY XA “KIỂU NGỒI” CHO HỌC SINH LỚP 8A TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC NINH

Đề tài: "Một số phương pháp tập luyện nhằm nâng cao thành tích môn _NHẢY XA CHO HỌC SINH NỮ LỚP 9 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÀU NĂNG, DƯƠNG _ _MINH CHÂU, TÂY NINH" – NGUYỄN THIẾT HÙNG._ Đề [r]
 • 47
TẢI ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 8 MÔN SINH HỌC - ĐỀ 9 - ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HK 2 MÔN SINH HỌC LỚP 8 CÓ ĐÁP ÁN

TẢI ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 8 MÔN SINH HỌC - ĐỀ 9 - ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM HK 2 MÔN SINH HỌC LỚP 8 CÓ ĐÁP ÁN

Đối với nữ: vào khoảng 11 - 13 tuổi, buồng trứng bắt đầu hoạt động, các bào noãn phát triển và sản xuất hoocmôn sinh dục nữ (ơstrôgen), kích thích sự phát triển các đặc điểm giới tính nữ[r]
 • 5
Xử lý tình huống nữ sinh viên trường đại học g bị xâm hại, nhìn từ góc độ công tác quản lý sinh viên

Xử lý tình huống nữ sinh viên trường đại học g bị xâm hại, nhìn từ góc độ công tác quản lý sinh viên

Trước thực trạng nhận thức pháp luật hiện nay của học sinh, sinh viên cho thấy sự cần thiết phải tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên. Đồng thời phải tăng cường công tác quản lý học sinh sinh viên trong các trường Đại học, cao đẳng nhằm tạo ra môi trường xã hội an toàn và điều kiện tốt nhất cho thanh niên sinh viên học tập rèn luyện, trưởng thành để cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó chính là lý do tôi quan tâm và chọn đề tài Xử lý tình huống nữ sinh viên trường Đại học G bị xâm hại, nhìn từ góc độ công tác quản lý sinh viên” để làm Tiểu luận cuối khoá lớp Bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên chính … tại Trường … ……..
 • 19
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CĂNG THẲNG CẢM XÚC CỦA NỮ SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2020

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CĂNG THẲNG CẢM XÚC CỦA NỮ SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2020

Bài viết mô tả thực trạng và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến căng thẳng cảm xúc của nữ sinh viên điều dưỡng chính quy tại trường Đại học Y Dược Thái Bình năm 2020. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng là 199 nữ sinh viên điều dưỡng chính quy năm thứ nhất và năm thứ hai đang học tại trường Đại học Y Dược Thái Bình; thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả.
 • 9
LỰA CHỌN BÀI TẬP THỂ DỤC AEROBIC PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO NỮ SINH VIÊN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

LỰA CHỌN BÀI TẬP THỂ DỤC AEROBIC PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO NỮ SINH VIÊN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Đề tài thông qua phương pháp phỏng vấn các giảng viên (GV) và các chuyên gia về lĩnh vực thể dục aerobic để lựa chọn ra các bài tập, căn cứ qua sự đánh giá của các giảng viên và chuyên gia đã lựa chọn được 14 bài tập thể dục aerobic để áp dụng cho sinh viên (SV) nữ học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVNNVN). Ngoài ra, đề tài còn phỏng vấn sâu các SV để tìm hiểu và nắm được các nguyện vọng, nhu cầu tập luyện và sự đánh giá ban đầu của SV khi tham gia tập luyện môn thể thao này.
 • 4
Vận động : Vai trò của tập luyện đối với bệnh nhân ppsx

Vận động : Vai trò của tập luyện đối với bệnh nhân ppsx

Những bạn trẻ còn trong độ tuổi học sinh được khuyên nên củng cố sự phát triển sức khỏe bằng việc thực hiện một bài tập cường độ tăng dần ít nhất là 60 phút mỗi ngày và có thể được chia [r]
 • 6
CHIỀU CAO TRUNG BÌNH CỦA SINH VIÊN NỮ TẠI ĐH HOA SEN

CHIỀU CAO TRUNG BÌNH CỦA SINH VIÊN NỮ TẠI ĐH HOA SEN

_ĐỒ THỊ THỐNG KÊ CHO DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH_ 1 _ BIỂU ĐỒ DẠNG THANH THANH ĐỨNG HAY THANH NGANG_ Trên biểu đồ này, mỗi thanh đại diện cho một phân loại của biến tiêu thức thống kê mà ta quan [r]
 • 42
HIỆU QUẢ TẬP LUYỆN MÔN VÕ THUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI THỂ LỰC CỦA NAM SINH VIÊN HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

HIỆU QUẢ TẬP LUYỆN MÔN VÕ THUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI THỂ LỰC CỦA NAM SINH VIÊN HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

Tập luyện môn võ thuật Công an nhân dân giúp nâng cao thể lực cho nam sinh viên Học viện An ninh nhân dân theo từng chỉ tiêu và thể lực chung qua các giai đoạn tập luyện, sự tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác suất p < 0.05.
 • 3
2260-2257-1-PB

2260-2257-1-PB

MỤC ĐÍCH VÀ THỂ THỨC NGHIÊN CỨU _MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: _Mục đích nghiên cứu của đề tài này nhằm: 1 đánh giá sự phát triển thể lực và kĩ thuật cho nữ SV tham gia tập luyện môn cầu lông, và[r]
 • 10
CHƯƠNG 7. NHẢY XA

CHƯƠNG 7. NHẢY XA

Qua thực tế công tác, tôi nhận thấy rằng thực trạng học sinh học môn thể dục nói chung và nội dung nhảy xa nói riêng, đa phần các em học sinh nữ chưa tích cực tập luyện, chưa xem tập thể[r]
 • 4
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TẬP LUYỆN CỦA NỮ VĐV CẦU MÂY TRẺ 13-15 TUỔI TỈNH ĐỒNG NAI QUA HAI NĂM TẬP LUYỆN

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TẬP LUYỆN CỦA NỮ VĐV CẦU MÂY TRẺ 13-15 TUỔI TỈNH ĐỒNG NAI QUA HAI NĂM TẬP LUYỆN

BÀN VỀ SỰ LỰA CHỌN CÁC CHỈ SỐ, TEST CỦA CÁC CHỈ TIÊU ĐỂ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ _ _TẬP LUYỆN CỦA NỮ VĐV CẦU MÂY TRẺ 13-15 TUỔI TỈNH ĐỒNG NAI_ Tài năng thể thao là sự phối hợp ổn định của các k[r]
 • 36
10 tiểu luận tình huống lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên và chuyên viên chính

10 tiểu luận tình huống lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên và chuyên viên chính

Trước thực trạng nhận thức pháp luật hiện nay của học sinh, sinh viên cho thấy sự cần thiết phải tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên. Đồng thời phải tăng cường công tác quản lý học sinh sinh viên trong các trường Đại học, cao đẳng nhằm tạo ra môi trường xã hội an toàn và điều kiện tốt nhất cho thanh niên sinh viên học tập rèn luyện, trưởng thành để cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó chính là lý do tôi quan tâm và chọn đề tài Xử lý tình huống nữ sinh viên trường Đại học G bị xâm hại, nhìn từ góc độ công tác quản lý sinh viên”
 • 19
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TẬP LUYỆN CỦA NỮ VĐV CẦU MÂY TRẺ 13 15 TUỔI TỈNH ĐỒNG NAI QUA HAI NĂM TẬP LUYỆN (TT)

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TẬP LUYỆN CỦA NỮ VĐV CẦU MÂY TRẺ 13 15 TUỔI TỈNH ĐỒNG NAI QUA HAI NĂM TẬP LUYỆN (TT)

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TẬP LUYỆN CỦA NỮ VĐV CẦU MÂY TRẺ 13-15 TUỔI TỈNH ĐỒNG NAI _3.1.1 XÂY DỰNG HỆ THỐNG[r]
 • 36
Tóm tắt luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu động cơ và hiệu quả tham gia tập luyện thể dục thể thao quần chúng của phụ nữ từ 21-55 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu động cơ và hiệu quả tham gia tập luyện thể dục thể thao quần chúng của phụ nữ từ 21-55 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh

Luận án nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia tập luyện; động cơ tham gia tập luyện; ảnh hưởng của việc tập luyện thể dục thể thao đối với một số chỉ số thể chất và tâm lý của phụ nữ TP. Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.
 • 34
Tóm tắt luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu động cơ và hiệu quả tham gia tập luyện thể dục thể thao quần chúng của phụ nữ từ 21-55 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu động cơ và hiệu quả tham gia tập luyện thể dục thể thao quần chúng của phụ nữ từ 21-55 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh

Luận án nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia tập luyện; động cơ tham gia tập luyện; ảnh hưởng của việc tập luyện thể dục thể thao đối với một số chỉ số thể chất và tâm lý của phụ nữ TP. Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.
 • 34
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HỖ TRỢ VÀ TRỞ NGẠI CÁ NHÂN TỚI Ý ĐỊNH HÀNH VI KHỞI SỰ KINH DOANH: NHẬN THỨC CỦA NỮ SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HỖ TRỢ VÀ TRỞ NGẠI CÁ NHÂN TỚI Ý ĐỊNH HÀNH VI KHỞI SỰ KINH DOANH: NHẬN THỨC CỦA NỮ SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI

Nghiên cứu này đề cập tới ảnh hưởng của các hỗ trợ từ bên ngoài, các trở ngại bản thân tới ý định hành vi khởi sự kinh doanh của nữ sinh viên. Nghiên cứu thực hiện khảo sát đối với 826 nữ sinh viên tại 4 trường đại học ở Hà Nội và sử dụng phân tích cấu trúc tuyến tính để kiểm định các giả thuyết.
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: những biện pháp tăng cường quản lý công tác giảng dạy của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tại trường đại học dân lập hải phòngđánh giá hiệu quả của chương trình khuyến mạihiệu quả của chương trình xóa đói giảm nghèohiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mớinghiên cứu hiệu quả của gây tê tủy sống bằng hỗn hợp bupivacain 0 5 tỷ trọng cao sufentanil morphin liều thấp để mổ lấy thainghiên cứu hiệu quả của phác đồ amoxicillinclarithromycinrabeprazole 14 ngày ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn có nhiễm helicobacter pyloriBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP