0

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 9 CHUẨN KTKN NĂM 2019 2020

27 89 0
  • GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 9 CHUẨN KTKN NĂM 2019  2020

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 14:22

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 9 CHUẨN KTKN NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 9 CHUẨN KTKN NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 9 CHUẨN KTKN NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 9 CHUẨN KTKN NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 9 CHUẨN KTKN NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 9 CHUẨN KTKN NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 9 CHUẨN KTKN NĂM 2019 2020 .GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 9 CHUẨN KTKN NĂM 2019 2020 Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 Thứ hai ngày tháng 11 năm 2020 Chào cờ TOÁN HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG TIẾT 1: TIẾT 2: I Mục tiêu: Kiến thức - Có biểu tượng hai đường thẳng song song Kĩ - Nhận biết hai đường thẳng song song - Biết đường thẳng song song thực tế Thái độ II Đồ dùng dạy học: Thước thẳng ê ke III Các họat động dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Kiểm tra cũ - Hai đường thẳng vng gốc có Đ2 gì? Bài : 2.1 Giới thiệu 2.2 GT hai đường thẳng song song - Vẽ hình chữ nhật :ABCD sgk - Hai đường thẳng AB CD đường thẳng song song với - Tương tự, kéo dài cạnh AD BC phía ta có AD BC đường thẳng song song với - GV kết luận : Sgk - Liên hệ Vẽ lên bảng A B C 3.Thực hành: Bài GV HD Y/c vẽ hình lên bảng - Theo dõi HS làm - Nhận xét kết luận Bài GV HD Y/c vẽ hình lên bảng - Theo dõi HS làm Nhận xét kết luận Bài GV HD Y/c vẽ hình lên bảng 02 HS trả lời … - Lắng nghe - Hs nhắc lại + NX đường thẳng // không gặp HS dọc lại kết luận Hs quan sát nêu: song cửa… D - HS đọc Y/C - Làm cá nhân HS lên bảng làm a AB//CD AD//BC b MN//PQ MQ//NP - HS đọc Y/C Hs làm miệng Cả lớp nx BE // AG // CD HS đọc Y/C HĐ4 Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 - Theo dõi HS làm Trình bày làm Cả lớp nx - Nhận xét kết luận a Hình MNPQ có MN//PQ Củng cố dặn dị b Hình MNPQ có MN |_MQ - GV hệ thống học MQ |_PQ - Về nhà thực tìm cặp cạnh // với - HS lắng nghe thực tế - Thực theo Y/c - Nhận xét học TIẾT 3: TẬP ĐỌC THƯA CHUYỆN VỚI MẸ I Mục tiêu Kiến thức Đọc thành tiếng: - Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt, nghỉ sau dấu câu, cụm từ, nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm - Đọc diễn cảm toàn bài, thể giọng đọc phù hợp với nội dung, nhân vật - Bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật đoạn đối thoại Kĩ Đọc - hiểu: - Hiểu nội dung bài: Cương ước mơ trở thành thợ rèn để kiếm sống nên thuyết phục mẹ để mẹ thấy nghề nghiệp đáng quý.(trả lời câu hỏi SGK) Thái độ - GD hs yêu quý tất nghề , nghề nghiệp đáng quý II Đồ dùng dạy học : - Tranh minh hoạ học III Các hoạt động dạy - học Hoạt động giáo viên kiểm cũ - Đọc bài: Đôi giày ba ta màu xanh trả lời câu hỏi sgk Bài 2.1 Giới thiệu 2.2 Hướng dẫn HS luyện đọc - Bài chia làm đoạn? - HD đọc từ khó , - HD giải nghĩa từ - HD cách đọc - GV đọc diễn cảm 2.3 Tìm hiểu - Đ1: Cương xin mẹ học nghề rèn để làm Hoạt động học sinh - HS tiếp nối đọc - 1HS đọc - đoạn: Đ 1: Từ đầu  kiếm sống Đoạn 2: Phần lại - HSđọc nối tiếp đoạn(2 lượt ) - HS luyện đọc theo cặp - 1, em đọc - hs nghe Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 gì? - Đ2 Mẹ Cương nêu lí phản đối nào? - Cương thuyết phục mẹ cách nào? - Cương thương mẹ vất vả, muốn học nghề để kiếm sống, đỡ đần mẹ - Mẹ cho Cương bị xui: Mẹ bảo … bố Cương không chịu - Cương nắm tay mẹ, nói mẹ lễ phép … - Nêu nhận xét cách trò chuyện hai mẹ thiết tha:… đáng bị coi thường Cương - Cách xưng hô: thứ bậc gia đình, Cương xưng hơ với mẹ lễ phép, * Nêu ý nghĩa chuyện kính trọng 2.4 Hướng dẫn HS đọc diễn cảm - HS nêu - HD lớp luyện đọc thi đọc diễn - HS đọc toàn truyện theo cách phân cảm Đoạn sau: “ Cương thấy nghèn vai nghẹn bông” - HS đọc theo nhóm - GV đọc mẫu - Vài HS thi đọc diễn cảm trước lớp Củng cố - dặn dò HSđọc lại - Nhận xét học Lắng nghe - Chuẩn bị bài: Điều ước vua Mi- Đát TIẾT 4: KHOA HỌC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC I Mục tiêu: - Nêu số việc nên khơng nên làm dể phịng tránh tai nạn đuối nước: + Không chơi đùa gần hồ, ao, sơng, suối; giếng, chum, vại, bể nước phải có nắp đậy + Chấp hành quy định an tồn tham gia giao thơng đường thuỷ + Tập bơi có người lớn phương tiện cứu hộ - Thực quy tắc an tồn phịng tránh đuối nước - GDHS có ý thức phịng tránh tai nạn đuối nước vận động bạn thực II Đồ dùng dạy - học: Hình trang 36, 37, SGK III Hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giáo án lớp - Tuần 1.Kiểm tra cũ: - Khi bị bệnh cần ăn, uống ? - Nêu cách pha dung dịch Ơ-rê-dơn chuẩn bị nước cháo muối Bài mới: 2.1.Giới thiệu : ghi đầu Hoạt động 1: Biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước - Nên khơng nên làm để phòng tránh đuối nước sống hàng ngày - GVNX kết luận: Năm học: 2019 - 2020 - HS trình bày - HS trình bày - Thảo luận N4 - Đại diện nhóm lên trình bày - Không chơi đùa gần hồ, ao, sông, suối giếng nước phải … có nắp đậy - Chấp hành tốt qui định an toàn …đường thuỷ Tuyệt đối không Hoạt động 2: Nêu số nguyên tắc tập lội qua suối trời mưa, lũ, giông bơi bơi bão Bước 1: Làm việc theo nhóm Bước 2: Làm việc lớp Kết luận: - HĐ nhóm Chỉ tập bơi bơi nơi có nguời lớn - Đại diện nhóm lên trình bày phương tiện cứu hộ, tuân thủ quy định - Các nhóm ý bể bơi khu vực bơi Hoạt động 3: Đóng vai - GV Giao cho nhóm tình để em thảo luận tập cách ứng xử phịng - Các nhóm thảo luận đưa tình tai nạn sơng nước (đóng vai),có tình phân Bước 2: Làm việc theo nhóm tích Bước 3: Làm việc lớp GV nhận xét kết luận nhóm đóng vai tốt - HS nhóm lên đóng vai Củng cơ, dặn dò: Cả lớp nhận xét - GV hệ thống học HS lắng nghe , Thực theo Y/c - Nhận xét tiết học -Tiết 5: ĐẠO ĐỨC TIẾT KIỆM THỜI GIỜ (TIẾT 1) I Muc tiêu: - Nêu ví dụ tiết kiệm thời - Biết lợi ích việc tiết kiệm thời giờ.(HS - giỏi biết cần phải tiết kiệm thời giờ) - Bước đầu biết sử dụng thời gian học tập, sinh hoạt, ngày cách hợp lí - GDHS : Biết quý trọng sử dụng thời cách tiết kiệm II.Đồ dùng dạy học : - Bộ thẻ màu: xanh, đỏ, trắng Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 III Các hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra cũ : - Thế TK tiền ? Em tiết kiệm HS trả lời ? Bài mới: 2.1 Giới thiệu bài: Lắng nghe 2.2 Kể chuyện: “ Một phút” - GV kể chuyện Chú ý nghe kể - Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm nội - HS thảo luận theo nhóm trả lời dung câu hỏi SGK câu hỏi SGK - GV: Một phút đáng quý Chúng ta phải biết tiết kiệm thời 3, Bài tập: Bài tập 2: - HS thảo luận nhóm - Tổ chức HS thảo luận nhóm - Các nhóm thảo luận nêu cách xử lí - u cầu: Mỗi nhóm thảo luận tình tình huống - GV kết luận chốt lại cách làm Bài tập3: - HS bày tỏ ý kiến sau ý mà - GV đưa ý kiến, yêu cầu HS GV đưa bày tỏ ý kiến mìmh thơng qua màu sắc thẻ - Nhận xét Việc làm đúng: d, việc làm sai: a, b, - GV kết luận: c * Ghi nhớ: SGK HS đọc Hoạt động nối tiếp - HS nêu ghi nhớ sgk - Liên hệ thân việc sử dụng thời - HS nêu - Lập thời gian biểu thân - Hs lắng nghe thực - Chuẩn bị sau Thứ ba ngày tháng 11 năm 2020 TIẾT 1: TỐN VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VNG GĨC I Mục tiêu - GD tính cẩn thận vẽ đường thẳng qua điểm vng góc với đường thẳng cho trước - Vẽ đường cao hình tam giác II Đồ dùng dạy- học - Thước kẻ thước ê ke III.Các hoạt động dạy-học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 1.Bài cũ: - Nêu tên cặp cạnh song song hình sau: A B D C Bài mới: Giới thiệu Hướng dẫn vẽ đường thẳng qua điểm vng góc với đường thẳng cho trước - Thực thao tác SGK, vừa thao tác vừa nêu cách vẽ cho hs quan sát - GVHD hs thực hành vẽ Dùng ê ke để vẽ đường thẳng CD qua điểm E vuông góc với AB HD vẽ đường cao hình tam giác - Vẽ hình tam giác ABC lên bảng - Nêu : Ta gọi AH đường cao tam giác ABC Vậy đường cao tam giác gì? - Một hình tam giác có đường cao?-Y/c hs vẽ đường cao hạ từ đỉnh B đỉnh C tam giác ABC Thực hành Bài 1: GV nêu Y/C - Y/c hs vẽ vào vở, hs lên bảng vẽ trường hợp nêu cách thực Bài 2: -Bài tập y/c ta làm gì? - Cho hs xác định đường cao AH qua đỉnh vng góc với cạnh tam giác ABC - Y/c hs tự làm , hs lên bảng vẽ trường hợp 3/Củng cố dặn dò - Nhận xét học - CBB:Vẽ hai đường thẳng song song Tiết : - 2HS trình bày - HS lắng nghe - Đọc lại đề - Theo dõi GV HD trường hợp - Hs vẽ đường thẳng AB Lấy điểm E đường thẳng AB (hoặc đường thẳng AB).-1hs lên bảng vẽ, lớp vẽ nháp - Hs đọc tên hình tam giác ABC - Hs vẽ đường thẳng qua A vng góc với cạnh BC tam giác ABC điểm H -Đường cao hình tam giác … vng góc với cạnh đối diện đỉnh - Có đường cao P b) M a) Q H I K - Vẽ đường cao tam giác ABC trường hợp - HS đọc đề - AH qua đỉnh A vng góc với cạnh BC tam giác ABC - Làm - Nhận xét bảng - HS theo dõi -TẬP ĐỌC Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 ĐIỀU ƯỚC CỦA VUA MI - ĐÁT I Mục tiêu Đọc thành tiếng: - Đọc tiếng, từ khó dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ Mi- đát, Đi- ô- ni- dốt, Pác- tôn, sung sướng, rửa sạch, tham lam,… - Đọc trơi chảy tồn bài, ngắt nghỉ sau dấu phẩy, dấu chấm cụm từ, nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm - Đọc diễn cảm toàn bài, thể giọng đọc phù hợp với nội dung , nhân vật - Bước đầu biết đọc diễn cảm phân biệt lời nhân vật (lời xin, lời khẩn cầu Mi- đát, lời phán bảo oai vệ thần Đi- ô- ni- dốt) Đọc- hiểu: - Hiểu nội dung bài: Những ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho người II Đồ dùng dạy - học Tranh minh hoạ đọc SGK III Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên 1.Kiểm tra cũ: - Bài “Thưa chuyện với mẹ” Dạy mới: 2.1 Giới thiệu bài: 2.2 Luyện đọc - Bài chia làm đoạn? - GV kết hợp sửa lỗi phát âm, - Giảng từ: phép màu, nhiên, khủng khiếp, phán GV đọc mẫu tồn HD cách đọc 2.3.Tìm hiểu bài: Đoạn - Vua Mi - đát xin thần Đi - - ni - dốt điều gì? -Thoạt đầu, điều mơ ước thực tốt đẹp nào? Đoạn 2.Vua Mi - đát nhận khủng khiếp điều ước - Tại vua Mi - đát phải xin thần Đi - ô - ni - đốt lấy lại điều ước? - Vua Mi - đát hiểu đước gì? * Nêu ý nghĩa câu chuyện? 2.4 Hướng dẫn đọc diễn cảm GV chọn đoạn đọc diễn cảm: Đoạn “ Mi - Hoạt động học sinh - HS tiếp nối đọc HS quan sát tranh – lắng nghe - HS đọc toàn đoạn - HS tiếp nối đọc theo đoạn ( 2, lượt) - HS đọc theo cặp - 1,2 HS đọc - 1HS đọc thành tiếng - Lớp đọc thầm - Vua Mi - đát xin thần làm cho vật chạm vào biến thành vàng - Vua bẻ thử cành sồi, ngắt thử táo, chúng biến thành vàng - HS đọc thầm đoạn - vua khơng thể ăn uống gì, tất thức ăn thức uống vua đụng vào bién thành vàng - Hạnh phúc xây dựng ước muốn tham lam “Những ước muốn tham lam không Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 đát bụng đói cồn cào ước muốn tham lam” đọc mẫu GV theo dõi uốn nắn 3/ Củng cố, dặn dị - Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? Về nhà xem trước bài: Ông trạng thả diều TIẾT 3: mang lại hạnh phúc cho người” - HS đọc diễn cảm toàn theo cách phân vai * HS đọc theo nhóm theo cách phân vai Vài nhóm thi đọc diễn cảm trước lớp - HS nêu -LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ: ƯỚC MƠ I Mục tiêu - Biết thêm số từ ngữ chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ ; bước đầu tìm số từ nghĩa với từ Ứớc mơ bắt đầu tiếng ước, tiếng mơ (BT1, BT2); ghép từ ngữ sau từ ước mơ nhận biết đánh giá từ ngữ đó(BT3), nêu ví dụ minh hoạ loại ước mơ(BT4); hiểu ý nghĩa hai thành ngữ thuộc chủ điểm(BT5a, c) II Đồ dùng dạy học Một số tờ phiếu kẻ bảng để HS nhóm thi làm tập 2, III Các hoạt động dạy - học Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ Bài 2.1.Giới thiệu 1’ 2.2.Hướng dẫn HS làm tập Bài tập GV phát phiếu cho HS GV chốt lại: - Mơ mộng: mong mỏi tưởng tượng điều mong mỏi đạt tương lai - Mong ước: mong muốn thiết tha điều tốt đẹp tương lai Bài tập 2: GV phát phiếu cho nhóm GV lớp nhận xét Kết luận ước: ước mơ, ước muốn, ước ao, ước mong, ước vọng mơ: mơ ước, mơ mộng, mơ tưởng Bài tập 3: - Gv HD yêu cầu - GV chốt lại lời giải Hoạt động học sinh - HS nêu yêu cầu - HS đọc thầm bài: Trung thu độc lập tìm từ đồng nghĩa với từ ước mơ - HS làm vào HS làm phiếu HS phát biểu ý kiến - HS nêu yêu cầu HS thảo kuận nhóm thống kê vào phiếu Đại diện nhóm dán lên bảng lớp kết hợp đọc kết - HS nêu yêu cầu Giáo án lớp - Tuần - GV - Cả lớp nhận xét Bài tập Năm học: 2019 - 2020 - HS nhóm tiếp tục làm phiếu Đại diện nhóm trình bày kết - HS nêu yêu cầu - HS cặp trao đổi GV mời HS phát biểu ý kiến Bài tập 5: Gv gợi ý - HS đọc yêu cầu Gv bổ sung để có ý nghĩa - HS đọc nội dung bốn thành ngữ Củng cố - dặn dò: - Từng cặp trao đổi Yêu cầu HS nhắc lại nội dung - HS trình bày cách hiểu thành ngữ CB LTVC : Động từ - HS đọc lại ND 1,2 -Tiết 2: LỊCH SỬ ĐINH BÔ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN I Mục tiêu: - GD HS biết công lao to lớn danh nhân lịch sử - Đinh Bộ Lĩnh có cơng thống đất nước, lập nên nhà Đinh II Đồ dùng dạy học - Hình Sgk; vbt lịch sử III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ: - Trình bày diễn biến nêu ý nghĩa chiến thắng Bạch Đằng Bài mới: 2.1.Giới thiệu ghi đầu 2.2.Hướng dẫn tìm hiểu Hoạt động 1: Nước ta buổi đầu độc lập - Sau Ngơ Quyền mất, tình hình nước ta nào? Hoạt động 2: Đinh Bộ Lĩnh nghiệp ơng - Em biết Đinh Bộ Lĩnh? - Đinh Bộ Lĩnh có cơng gì? GVgiải thích từ: Hồng: Hồng Đế Đại Cồ Việt: nước Việt lớn Thái Bình: yên ổn Hoạt động 3: Tình hình đất nước trước sau thống GV phát phiếu học tập cho nhóm - nêu yêu cầu Hoạt động học sinh - HS trình bày - triều đình lục đục tranh ngai vàng, đất nước bị chia cắt thành 12 vùng, dân chúng đổ máu vơ ích, ruộng đồng bị tàn phá, quân thù lăm le bờ cõi - Đinh Bộ Lĩnh sinh lớn lên Hoa Lư, Gia Viễn, Ninh Bình Truyện cờ lau lập trận nói lên từ nhỏ Đinh Bộ Lĩnh tỏ có chí lớn - Đinh Bộ Lĩnh lên ngơi vua, lấy hiệu Đinh Tiên Hồng, đóng Hoa Lư, đặt tên nước Đại Cồ Việt, niên hiệu Thái Bình - HS thảo luận theo nhóm - viết theo yêu cầu phiếu Hs Thảo luận nhóm điền vào bảng Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 thời gian mặt Trước thống - Đất nước - Triều đình - Đời sống ND - GV chốt lại Củng cố - dặn dò : Về nhà chuẩn bị Cuộc kháng chiến chống * Nhận xét tiết học Tiết 4: Sau thống Đại diện nhóm thơng báo kết - Các nhóm khác nhận xét bổ sung - HS nêu ghi nhớ - HS theo dõi LỊCH SỬ ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN I.MỤC TIÊU: - Nắm nét kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân: + Sau Ngô Quyền đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, lực cát địa phương dậy chia cát đâtd nước + Đinh Bộ Lĩnh tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống đất nước - Đôi nét Đinh Bộ Lĩnh: Đinh Bộ Lĩnh quê vùng Hoa Lư, Ninh Bình, người cương nghị, mưu cao có chí lớn, ơng có cơng dẹp loạn 12 sứ qn II CHUẨN BỊ: - Hình SGK phóng to - PHT HS III HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Hoạt động giáo viên Ổn định: KTBC : - Nêu tên hai giai đoạn LS LS nước ta, giai đoạn năm đến năm ? Bài mới: a Giới thiệu : *Hoạt động cá nhân : - GV cho HS đọc SGK trả lời câu hỏi : - Sau Ngơ Quyền mất, tình hình nước ta Hoạt động học sinh - 4HS trả lời - Cả lơp theo dõi nhận xét - HS đọc - Triều đình lục đục tranh ngai vàng, đất nước bị chia cắt thành 12 vùng, dân chúng đổ máu vơ ích, Giáo án lớp - Tuần 2.2 Hướng dẫn HS nghe - viết - Gv đọc toàn thơ Thợ rèn * Giảng từ: quai, tu - Bài thơ cho em biết người thợ rèn? - GVHDHS viết tiếng (từ) dễ lẫn GV đọc: GV nhận xét - HD GV nhắc HS: ghi tên thơ vào - GV đọc câu phận ngắn câu - GV đọc lại tồn tả lượt - GV chấm - 10 - GV nhận xét chung 2.3 Hướng dẫn HS làm tập Bài tập 2a - GVHD Y/c - Gv dán tờ phiếu, mời nhóm lên bảng thi tiếp sức TT từ : Năm, le , lập loè, lưng, Làn lóng, lánh,loe Năm học: 2019 - 2020 - HS nghe - Chú ý theo dõi SGK - HS đọc thầm lại thơ - Sự vất vả niềm vui lao động người thợ rèn - giữa, nghề, quai, diễn kịch, nghịch, - số HS viết bảng - lớp viết nháp - HS gấp SGK - HS viết - HS soát lỗi - HS đổi soát lỗi - HS nêu yêu cầu HS đọc thầm … làm vào - nhóm lên bảng làm vào phiếu * Đại diện nhóm đọc kết Cả lớp GV nhận xét - Vài HS đọc lại câu thơ Nguyễn Khuyến Củng cố - dặn dò: -Yêu cầu HS nhắc nội dung cần ghi nhớ Về nhà học thuộc lòng câu thơ HS lắng nghe * Nhận xét tiết học TIẾT : ĐỊA LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN I Mục tiêu : - Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân Tây nguyên: + Sử dụng sức nước sản xuất điện + Khai thác gỗ lâm sản - Nêu vai trò rừng đời sốg sản xuất: cung cấp gỗ, lâm sản, nhiều thú quý, - Biết cần thiết phải bảo vệ rừng - Mô tả sơ lược đặc điểm sơng Tây Ngun: có nhiều thác, ghềnh - Mô tả sơ lược: rừng rậm nhiệt đới( rừng rậm, nhiều loại cây, tạo thành nhiều tầng ), rừng khộp( rừng rụng mùa thu) Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 - Chỉ đồ( lược đồ) kể tên sông bắt nguồn từ Tây Nguyên: sông Xê Xan, sông XrêPôk, sông Đồng Nai II Đồ dùng dạy học Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động giáo viên Bài cũ HDSX người dân TN Bài Giới thiệu bài: * Khai thác sức nước Bước 1: - Quan sát lược đồ hình 4, hãy: - Kể tên số sông TN ? - Tại sông TN thác ghềnh ? - Người Tây Nguyên khai thác sức nước để làm gì? - Các hồ chứa nước nhà nước nhân dân xây dựng có tác dụng gì? - Chỉ vị trí nhà máy thuỷ điện y-a-li lược đồ hình cho biết nằm sơng nào? Bước 2: Báo cáo kết GV nhận xét sửa chữa * Rừng việc khai thác rừng TN - Tây Nguyên có loại rừng nào? - Vì Tây Ngun lại có loại rừng khác nhau? - Mơ tả rừng rậm nhiệt đới , rừng khộp? * Làm việc lớp - Rừng Tây Nguyên có giá trị gì? - Gỗ dùng làm gì? - Kể tên công việc… phẩm đồ gỗ? - Nêu nguyên nhân,hậu quả…rừng TN - Chúng ta cần phải làm để bảo vệ rừng? Củng cố, dặn dị Về nhà học chuẩn bị sau * Nhận xét tiết học Tiết 4: Hoạt động học sinh - HS lắng nghe - Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi - (Xê-xan, Ba, Đồng Lai) - sơng chảy qua nhiều vùng có độ cao khác - chạy máy, tua-bin sản xuất điện - giữ nước, hạn chế lũ bất thường - nhà máy thuỷ điện Y- a-li nằm sơng Xê- xan - Đại diện nhóm trình bày kết làm việc trước lớp - 1, HS lên - HS làm việc theo cặp - Rừng Tây Nguyên có nhiều loại - rừng rậm nhiệt đới - rừng khộp - Vì nơi lượng mưa nhiều rừng rậm nhiệt đới … rừng rụng mùa khơ - Một số em trình bày trước lớp -HS đọc mục 2,QSH 8, 9,10 trả lời câu hỏi - Cho ta nhiều sản vật,gỗ, … - Đóng giường, tủ, bàn ghế - Khai thác gỗ  vận chuyển gỗ  xưởng cưa, xẻ gỗ,  xưởng mộc ( bàn ghế - Khai thác rừng bừa bãi, đốt phá rừng làm nương rẫy - HS nêu - HS theo dõi Thể dục Đồng chí Khải dạy Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 Thứ năm ngày tháng 11 năm 2020 TỐN THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT TIẾT 1: I Mục tiêu - Giúp HS biết vẽ hình chữ nhật biết độ dài hai cạnh cho trước II Đồ dùng dạy học : Thước kẻ ê ke ( cho GV HS ) III Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ - Y/c hs vẽ hai đường thẳng // Bài 2.1 Giới thiệu 2.2 HD Vẽ hình chữ nhật có chiều dài cm chiều rộng cm - Gv nêu Y/c : Vẽ hình chữ nhật có chiều dài dm chiều rộng dm GV vừa hướng dẫn, vừa vẽ mẫu bảng theo bước SGK( vẽ hình chữ nhật có chiều dài dm, chiều rộng dm ) Vẽ đoạn thẳng DC = dm - Vẽ đường thẳng vng góc với DC D, lấy đoạn thẳng DA = dm… Thực hành Bài 1: 5cm 3cm Bài 2: a, Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = cm; AC = cm A 4cm B Hoạt động học sinh hs vẽ hai đường thẳng // - HS đọc Y/c - HS lắng nghe - quan sát - HS vẽ hình chữ nhật ABCD có DC = cm DA = cm ( vào ) - HS đọc nội dung tập làm vào - HS lên bảng chữa b, Chu vi hình chữ nhật ( 5+3 ) x = 16 (cm) Đáp số: 16 cm - HS nêu yêu cầu - HS lên vẽ hình - HS làm vào b,… AC = BD D 3cm 4, Củng cố - Dặn dò - GV hệ thống C - Hs Theo dõi Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 - Chuẩn bị sau Tiết 2: Tiết 3: Tiết 4: -Thể dục Đồng chí Khải dạy Âm nhạc Đồng chí Nhàn dạy -TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN I Mục tiêu - Dựa vào đoạn kịch Yết Kiêu gợi ý sách giáo khoa, bước đầu kể lại câu chuyện theo trình tự khơng gian - Biết kể câu chuyện theo trình tự không gian II Đồ dùng dạy - học - Tranh minh hoạ trích đoạn b kịch Yết Kiêu - tờ phiếu ghi ví dụ cách chuyển lời thoại văn kịch thành lời kể III Các hoạt động dạy - học Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ : - Kể chuyện vương quốc Tương Lai theo trình tự thời gian, theo trình tự khơng gian - Em nhắc lại khác hai cách kể chuyện Dạy : 2.1 Giới thiệu bài: 2.2 Hướng dẫn làm tập Bài tập GV đọc diễn cảm - Cảnh có nhân vật nào? - Cảnh có nhân vật nào? - Yết Kiêu người nào? - Những việc hai cảnh kịch diễn theo trình tự nào? Bài tập 2: Y/C HS tìm hiểu yêu cầu - GV mở bảng phụ viết tiêu đề đoạn Hoạt động học sinh - HS - HS phát biểu - Chú ý - HS nối tiếp đọc văn kịch - Người cha Yết Kiêu - Nhà vua Yết Kiêu - Căm thù bọn giặc xâm lược, chí diệt giặc - Theo trình tự thời gian Sự việc giặc Nguyên xâm lược nước ta, Yết Kiêu xin cha lên đường đánh giặc diễn trước Sau đến cảnh Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần … Sự việc Thăng Long xảy sau lại kể trước việc diễn quê hương Yết Kiêu Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 - bảng Theolớp, trìnhnêu tự khơng: câu hỏi:Sự việc diễn kinh đ * HS giỏi làm mẫu chuyển thể lời - Câu chuyện “ Yết Kiêu” kể gợi ý SGK kể theo trình tự nào? - HS đọc thầm mẫu bảng ( GV đưa phiếu ghi mẫu chuyển thể lên - HS thực hành kể chuyện theo cặp bảng) - HS thi kể chuyện trước lớp - Những lưu ý cách kể: - Cả lớp nhận xét bình chọn bạn kể GV HS nhận xét yêu cầu, hấp dẫn Củng cố - dặn dò - HS phát biểu - GV hệ thống học * Nhận xét học - HS lắng nghe Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2020 TIẾT 1: TỐN THỰC HÀNH VẼ HÌNH VUÔNG I Mục tiêu: - Học sinh vẽ hình vng biết độ dài cạnh cho trước II Đồ dùng dạy học: - Thước kẻ Ê - ke III Các hoạt động dạy : Hoạt động giáo viên Bài cũ : Bài : TH vẽ hình chữ nhật Bài 2.1 Giới thiệu: 2.Hd Vẽ hình vng có cạnh cm: GV nêu:“Vẽ hình vng có cạnh cm” - Ta coi hình vng hình chữ nhật dài cmbằng B3 cm, chiều rộng đặc biệtAcó chiều cm Từ vẽ tương tự trước cm - Vẽ đoạn thẳng DC = cm - Vẽ đường thẳng DA vng góc DC D lấy DA = cm… D C Thực hành Bài 1: - GV HD Y/c - Muốn tính chu vi hình vng ta làm nào? - Muốn tính diện tích hình vng ta làm nào? gọi 1HS thực Hoạt động học sinh - 02 HS thực - HS lắng nghe - HS: Nêu lại toán HS: Đọc yêu cầu tự làm a) HS tự vẽ hình vng cạnh cm b) Chu vi hình vng là: x = 16 (cm) Diện tích hình vng là: Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 Bài 2: a) GV yêu cầu HS vẽ mẫu - Tứ giác nối trung điểm hình vuông NTN? Bài 3: x = 16 (cm2) Đ/S: CV 16cm, DT 16cm2 - HS: Đọc đề tự làm - Tứ giác nối trung điểm cạnh hình vng hình vng - HS: Đọc yêu cầu tự làm - GV chữa chấm điểm - HS lên bảng vẽ, lớp làm vào Củng cố – dặn dò: - Vẽ hình vng ABCD cạnh cm - GV hệ thống học - Dùng Ê - ke để kiểm tra đường chéo - Nhận xét học KL AC BD vng góc với - Về nhà học làm tập - HS theo dõi -TIẾT 2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU ĐỘNG TỪ I Mục tiêu  Hiểu động từ (từ hoạt động, trạng thái vật: người, vật,hiện tượng)  Nhận biết động từ câu thể qua tranh vẽ (BT mục III) II Đồ dùng dạy học - Bảng phụ ghi đoạn văn BT III - 2b ( Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười, ưng thuận ! ) - Một số từ phiếu khổ to viét nội dung BT I 2; BT III III Các hoạt động dạy - học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Bài cũ Bài : mở rộng vốn từ “Ước mơ ” Bài Giới thiệu Phần nhận xét - GV yêu cầu: - GV phát riêng phiếu cho nhóm HS - Cả lớp đọc thầm đoạn văn BT 1, suy nghĩ trao đổi theo theo cặp tìm từ theo yêu cầu BT - Cả lớp Gv nhận xét, chốt lại lời giải KL:Đó động từ, động từ gì? * Phần ghi nhớ Phần luyện tập Bài tập GV phát phiếu cho số HS VD: HĐ nhà: Đánh răng, rửa mặt - HĐ trường: học bài, làm - 2HS trả lời theo Y/c Gv - HS lắng nghe HS tiếp nối nội dung BT - nhóm HS làm phiếu * Các từ hoạt động - Của anh chiến sỹ : nhìn, nghĩ, - Của thiếu nhi : thấy * Chỉ trạng thái vật - Của dòng thác: đổ ( đổ xuống ) - Của cờ : bay - Những HS làm tập phiếu trình bày kết - HS phát biểu …các từ nêu hoạt động, trạng thái người, vật - HS đọc ghi nhớ.-Vài HS nêu ví dụ - HS đọc yêu cầu Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 - GV kết luận - Một số HS làm phiếu, lớp Bài tập 2: GV mời HS tiếp nối đọc làm vào nháp yêu cầu a b tập - HS làm phiếu trình bày kết - GV phát phiếu - Cả lớp GV nhận xét GV HS nhận xét-chốt lời giải - HS làm việc ( Ghi động từ ) a …cho, nhận lấy, xin,dùi,lặn, b mỉm cười, ưng thuận,thử bẻ, biến HS làm vào phiếu ( trình bày) thành,ngắt,thành,tưởng,có… - HS sửa theo lời giả vào Bài tập 3: Tổ chức TC: Xem kịch câm - HS đọc to nội dung trị chơi - GV giải thích u cầu tập HS bắt chước hoạt động bạn trai - mời HS chơi mẫu tranh Tổ chức thi biểu diễn động tác kịch xem HS nhìn bạn, xướng to tên hoạt động kịch câm ( VD: cúi ) - HS đổi vị trí cho + GV nêu nguyên tắc chơi để bắt chước hoạt động tranh + Gợi ý đề tài lựa chọn - Các nhóm thảo luận Cả lớp GV nhận xét kết luận nhóm thắng - Các nhóm thi - HS theo dõi Củng cố ,dặn dò GV hệ thống học - Nhận xét tiết học -TIẾT 2: TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN I Mục tiêu: - Xác định mục đích trao đổi, vai trao đổi, lập dàn ý rõ nội dung trao đổi để đạt mục đích - Bước đầu đóng vai trao đổi dùng lời lẽ, cử thích hợp nhằm đạtmục đích thuyết phục - Học sinh biết cách trao đổi ý kiến với người thân gia đình, thứ bậc lễ phép II Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ viết sẵn đề Tập làm văn III Các hoạt động dạy học : Hoạt động giáo viên 1.Kiểm tra cũ : - Đọc lại văn chuyển thể từ trích đoạn kịch Yết Kiêu Bài mới: 2.2 Giới thiệu 2.2 Hướng dẫn HS phân tích đề - GV HD Hoạt động học sinh - HS trình bày - HS theo dõi - HS đọc đề thành tiếng - Cả lớp đọc thầm đề bài, - Tìm từ ngữ quan trọng Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 - GV gạch chân từ quan trọng : 2.3 Xác định mục đích trao đổi - Hình dung câu hỏi có - Nội dung trao đổi gì? - Đối tượng trao đổi ai? - Mục đích trao đổi để làm gì? - Hình thức thực trao đổi gì? - Em chọn nguyện vọng học thêm môn khiếu để tổ chức trao đổi? 2.4 Thực hành trao đổi theo cặp GV đến nhóm giúp đỡ 2.5.Thi trình bày trước lớp - GV hướng dẫn lớp nhận xét Củng cố, dặn dò - GV hệ thống học - Chuẩn bị tiết sau * Nhận xét tiết học Tiết 4: Tiết 5: … khiếu hoạ, nhạc, võ thuật ) trao đổi với anh ( chị) - HS tiếp nối đọc gợi ý 1, 2, - Trao đổi nguyện vọng muốn học thêm môn khiếu em - Anh chị em - Làm cho anh chị hiểu rõ nguyện vọng em - Em bạn trao đổi Bạn đóng vai anh chị em - HS phát biểu - HS chọn bạn ( đóng vai người thân ) tham gia trao đổi, thống dàn ý đối đáp (viết nháp) - Một số cặp HS thi đóng vai trao đổi trước lớp - Chú ý bình chọn cặp trao đổi hay - HS lắng nghe -Mĩ thuật Đồng chí Trang dạy Nếp sống lịch văn minh BÀI 5: NĨI CHUYỆN VỚI THẦY CƠ GIÁO I Mục tiêu Học sinh nhận thấy cần chủ động nói chuyện với thầy, giáo để bày tỏ lịng u q, kính trọng, biết ơn đồng thời để thầy, thêm hiểu giúp đỡ mau tiến Học sinh có kĩ : - Biết chọn thời gian, hồn cảnh thích hợp để trị chuyện Khơng nói chen hay làm phiền thầy, bận việc - Biết hỏi thăm, quan tâm thầy, cô mệt hay gặp chuyện không may - Biết chúc mừng thầy cô nhân ngày lễ, ngày Tết, ngày đặc biệt thầy đạt thành tích cao cơng việc Học sinh có thái độ lễ phép, tin cậy, cởi mở nói chuyện với thầy cô giáo II Đồ dùng: Tranh minh họa Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 III Các hoạt động dạy học Hoạt động gv Bước : GV gợi mở cho HS nhắc lại kiến thức liên quan đến việc kính trọng thầy cô, giáo (tuỳ theo mức độ kiến thức HS, GV nêu câu hỏi gợi mở cho phù hợp) Hoạt động : Nhận xét hành vi Bước : GV tổ chức cho HS thực phần Đọc truyện, SHS trang 18, 19 Bước : HS trình bày kết GV kết luận nội dung theo câu hỏi gợi ý sau : - Giang gặp bể bơi ? - Cuộc trò chuyện diễn ? - Nhận xét thái độ Giang trị chuyện với thầy giáo - Nhờ có trị chuyện thầy giáo, bạn Giang biết thêm điều ? Bước : GV hướng dẫn HS rút ý lời khuyên, SHS trang 20 Bước 4: GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế HS Hoạt động 3: Nhận xét hành vi Bước : GV tổ chức cho HS thực tập 1, SHS trang 19 Bước : HS trình bày kết GV kết luận theo tình : GV mở rộng : Khi trị chuyện với thầy cơ, cần có thái độ cử chân thành Nên chúc mừng thầy cô vào ngày lễ, Tết, hay đạt thành tích cao cơng việc Chú ý nên chọn thời điểm thích hợp, khơng nói chen hay làm phiền thầy cô bận việc Cần hỏi thăm, quan tâm biết thầy cô bị ốm hay gặp chuyện không may Bước : GV hướng dẫn HS rút ý 2, lời khuyên, SHS trang 20 Bước 4: GV liên hệ nội dung lời khuyên với Hoạt động hs Giang gặp thầy Quang - dạy thể dục bể bơi.) (Giang gặp thầy giáo bể bơi thầy hướng dẫn cách khởi động trước xuống nước.) (Khi nói chuyện bạn có thái độ lễ phép, kính trọng, cởi mở với thầy.) (Bạn biết thêm cách khởi động trước bơi, điều lưu ý bơi kiểu bơi mới.) - Tình : Bạn hành động chưa phù hợp, cô mẹ bị lời nói bạn cắt ngang trao đổi - Tình : Bạn Hoa làm thể quan tâm, tình cảm quý mến với thầy, - Tình : Em chạy lại chào cô giáo ; (Em đứng từ xa chào cô); (Em khơng chào) - Tình : Em xin lỗi thầy cô hứa lần sau không vi phạm; (Em khơng nói cả) Tình 3: Em bạn lại hỏi thăm cô (Em không nói cả, học bình thường) ; Giáo án lớp - Tuần thực tế HS Hoạt động : Bày tỏ ý kiến Bước : GV tổ chức cho HS thực yêu cầu tập 2, SHS trang 20 Bước : HS trình bày kết Bước 3: GV liên hệ với thực tế HS Hoạt động : Trao đổi, thực hành Bước1:GV tổ chức cho HS thực tập Bước : HS trình bày kết Bước : GV liên hệ với thực tế HS Hoạt động 6: Tổng kết - GV yêu cầu HS nhắc lại toàn nội dung lời khuyên - Chuẩn bị 6: Trò chuyện với bạn bè TIẾT 4: Năm học: 2019 - 2020 a) … việc cần làm b) … việc cần làm c) … việc cần làm d) … việc cần làm e) … việc cần làm KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I Mục tiêu: - Chọn câu chuyện mơ ước đẹp bạn bè, người thân Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 - Biết xếp việc thành câu chuyện để kể lại rõ ý biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện - Chăm nghe bạn kể, nhận xét lời kể bạn II Đồ dùng dạy – học - Phiếu ghi hướng xây dựng cốt truyện - Dàn gợi ý II Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo viên Kiểm tra cũ -Y/c Hs kể chuyện nghe đọc … Bài 2.1 Giới thiệu Hướng dẫn HS kể chuyện GV gạch chhan từ : - Kể chuyện ước mơ em bạn bè, người thân - GV dán tờ phiếu ghi hướng xây dựng cốt truyện - Đặt tên cho câu chuyện Gv dán lên bảng dàn ý kể chuyện để HS ý kể Thực hành kể chuỵên a, Kể chuyện theo cặp b, Thi kể chuyện trước lớp GV dán lên bảng tiêu chuẩn đánh giá kể chuyện Gv ghi lên bảng em tham gia thi kể, tên câu chuyện em GV HD lớp nhận xét Củng cố - dặn dò - Hệ thống học * Nhận xét tiết học Hoạt động học sinh - HS kể chuyện nghe đọc - HS lớp nhận xét - Chú ý - HS đọc đề SGK gợi ý 1( yêu cầu đề bài) - HS tiếp nối đọc gợi ý Cả lớp theo dõi SGK - HS tiếp nối nói đề tài kể chuyện … - HS đọc gợi ý HS suy nghĩ, đặt tên cho câu chuyện mình,tiếp nối phát biểu ý kiến - Từng cặp kể cho nghe mơ ước - Vài HS kể trước lớp - lớp nhận xét bình chọn - Lắng nghe Giáo án lớp - Tuần TiÕt 4: Năm học: 2019 - 2020 Hoạt động tập thể Tổng kết tuần I Mục tiêu: - Kiểm điểm hoạt động nề nếp tuần - Đề phơng hớng tuần 10 - Phát động phong trào thi đua làm trờng lớp - GD HS cã ý thøc lu«n lu«n thùc hiƯn tèt c¸c néi quy cđa trêng líp - Híng dÉn học sinh tập hát, múa chủ đề nhà trờng II Lên lớp : 1.Ôn định tổ chức - HS hát đồng thanh, vài HS hát cá nhân Nội dung sinh hoạt A Nhận xét tình hình häc tËp cđa líp * Líp trëng ®iỊu khiĨn giê sinh hoạt: - Các tổ trởng báo cáo hoạt động tổ tuần vừa qua việc thực nề nếp việc chuẩn bị trớc đến lớp tổ viên tổ dùa vµo sỉ theo dâi chung cđa tỉ - Líp trởng tổng hợp chung lớp xếp loại cho tõng tæ * GV nhËn xÐt chung : - NhËn xÐt vỊ ý thøc häc tËp ë líp, ë nhµ HS B Sinh hoạt văn nghệ , đọc làm theo báo Đội: - Quản ca điều khiển lớp hát thi hát theo chủ đề - Các tổ hát theo tổ cá nhân, nhóm tự chọn - Lớp phó học tập đọc báo Đội cho lớp nghe, chọn nội dung phù hợp học tập gơng tốt điển hình Phơng hớng tuần sau: - Cđng cè nỊ nÕp häc tËp - Thùc hiƯn tốt nội qui trờng lớp - Đảm bảo vệ sinh cá nhân vệ sinh chung - Thi đua học tốt, chuẩn bị đầy đủ trớc đến líp - Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 10 c Tỉ chøc cho häc sinh sinh ho¹t văn hóa văn nghê lớp Giỏo ỏn lp - Tuần Tiết 5: Năm học: 2019 - 2020 LỊCH SỬ: ĐINH BÔ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN I Mục tiêu: ( Sgv Tr 39) - GD HS biết công lao to lớn danh nhân lịch sử - Đinh Bộ Lĩnh có cơng thống đất nước, lập nên nhà Đinh II Đồ dùng dạy học - Hình Sgk; vbt lịch sử III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra cũ: 5’ - Trình bày diễn biến nêu ý nghĩa - HS trình bày chiến thắng Bạch Đằng Bài mới: 30’ 2.1.Giới thiệu ghi đầu 2.2.Hướng dẫn tìm hiểu Hoạt động 1: Nước ta buổi đầu độc lập - Sau Ngô Quyền mất, tình hình nước ta - triều đình lục đục tranh ngai nào? vàng, đất nước bị chia cắt thành 12 vùng, dân chúng đổ máu vô ích, ruộng đồng bị tàn phá, quân thù lăm Hoạt động 2: Đinh Bộ Lĩnh nghiệp le ngồi bờ cõi ơng - Em biết Đinh Bộ Lĩnh? - Đinh Bộ Lĩnh sinh lớn lên Hoa Lư, Gia Viễn, Ninh Bình Truyện cờ lau lập trận nói lên từ nhỏ - Đinh Bộ Lĩnh có cơng gì? Đinh Bộ Lĩnh tỏ có chí lớn GVgiải thích từ: Hồng: Hồng Đế - Đinh Bộ Lĩnh lên ngơi vua, lấy Đại Cồ Việt: nước Việt lớn hiệu Đinh Tiên Hồng, đóng Thái Bình: n ổn Hoa Lư, đặt tên nước Đại Cồ Việt, Hoạt động 3: Tình hình đất nước trước sau niên hiệu Thái Bình thống - HS thảo luận theo nhóm - viết GV phát phiếu học tập cho nhóm - nêu theo yêu cầu phiếu yêu cầu Hs Thảo luận nhóm điền vào bảng Giáo án lớp - Tuần Năm học: 2019 - 2020 thời gian mặt - Đất nước - Triều đình - Đời sống ND Trước thống Sau thống Đại diện nhóm thơng báo kết - Các nhóm khác nhận xét bổ sung - HS nêu ghi nhớ GV chốt lại Củng cố - dặn dò : 2’ Về nhà chuẩn bị Cuộc kháng chiến chống - HS theo dõi * Nhận xét tiết học TIẾT 4: KHOA HỌC ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ I Mục tiêu Ôn tập kiến thức về: - Sự trao đổi chất thể người với môi trường - Các chất dinh dưỡng có thức ăn vai trị chúng - Cách phòng tránh số bệnh ăn thiếu ăn thừa chất dinh dưỡng bệnh lây qua đường tiêu hoá - Dinh dưỡng hợp lí - Phịng tránh đuối nước - GD HS ln có ý thức ăn uống phịng tránh bệnh tật, tai nạn - Cách phòng tránh bệnh thiếu thừa chất dinh dưỡng ,bệnh lây qua đường tiêu hoá II Đồ dùng dạy - học - Phiếu ghi lại tên thức ăn, đồ uống HS tuần qua - Các phiếu câu hỏi ôn tập chủ đề “Con người sức khoẻ” III Hoạt động dạy - hc Hoạt động giáo viên Hoạt động häc sinh Giáo án lớp - Tuần Bài cũ - Bài : Phòng tránh tai nạn đuối nước Bài 2.1 Giới thiệu 2.2 Hướng dẫn ơn tập: Hoạt động 1:Trị chơi nhanh đúng? GV sử dụng phiếu câu hỏi,để hộp HS lên bốc thăm trả lời GV theo dõi- sửa chữa cho HS Hoạt động 2: Tự đánh giá - GV Y/C HS dựa vào kiến thức chế độ ăn uống tự đánh giá: - Đã ăn phối hợp nhiều… đổi chưa? - Đã ăn phối hợp chất đạm, chất béo động vật thực vật chưa? - Đã ăn thức ăn có chứa loại vi- tamin chất khống chưa? - GVNX đưa lời khuyên Củng cố, dặn dò - Hệ thống học * Nhận xét tiết học Năm học: 2019 - 2020 - 02 HS - HS theo dõi - HS lên bốc thăm trả lời câu hỏi - HS khác theo dõi, nhận xét bổ sung - Hs làm việc nhóm - Từng HS dựa vào bảng ghi tên thức ăn đồ uống mìnhtrong tuần tự đánh giá theo tiêu chí trên, sau trao đổi với bạn bên cạnh Làm việc lớp - Một số HS trình bày kết làm việc cá nhân - HS theo dõi
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 9 CHUẨN KTKN NĂM 2019 2020,