0

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại nhà thuốc

66 1,188 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2015, 16:33

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI TÔ XUÂN HIẾU XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DƯỢC TẠI NHÀ THUỐC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI - 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI TÔ XUÂN HIẾU XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DƯỢC TẠI NHÀ THUỐC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: 1. TS. Đỗ Xuân Thắng 2. ThS. Nguyễn Vĩnh Nam Nơi thực hiện: Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Với tất cả lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến TS. Đỗ Xuân Thắng và ThS. Nguyễn Vĩnh Nam, là những người đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp này. Tôi xin tỏ lòng biết ơn đến các thầy, cô giáo, cán bộ bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện khóa luận này. Tôi xin cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo và các thầy cô giáo trường Đại học Dược Hà Nội đã truyền đạt kiến thức và tạo mọi điều kiện cho tôi trong thời gian học tập tại trường. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả khách hàng và các nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội đã giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập số liệu cho khóa luận. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người thân trong gia đình, đặc biệt là bố mẹ và bạn bè tôi, những người luôn ở bên, động viên và giúp đỡ trong suốt thời gian tôi sống, học tập cũng như trong cuộc sống. Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2015 Sinh viên Tô Xuân Hiếu MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 3 1.1. Nhà thuốc 3 1.1.1. Định nghĩa 3 1.1.2. Nhà thuốc trên thế giới 3 1.1.3. Nhà thuốc ở Việt Nam 5 1.2. Chất lượng dịch vụ Dược tại nhà thuốc 6 1.2.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ Dược 6 1.2.1.1. Dịch vụ Dược (Pharmaceutial services) 6 1.2.1.2. Chất lượng dịch vụ Dược 7 1.2.2. Đánh giá chất lượng chăm sóc trên thế giới 8 1.2.3. GPP – Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ Dược 9 1.2.3.1. Quá trình hình thành 9 1.2.3.2. Thực trạng chất lượng dịch vụ Dược tại các nhà thuốc GPP ở Việt Nam 10 1.2.4. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Dược tại nhà thuốc 13 CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 2.1. Đối tượng nghiên cứu 16 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 16 2.3. Phương pháp nghiên cứu 16 2.3.1. Sơ đồ thiết kế nghiên cứu 16 2.3.2. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu 17 2.3.3. Quá trình xây dựng và phát triển bộ chỉ số - bộ công cụ nghiên cứu định lượng: 19 2.3.4. Nghiên cứu thử nghiệm (Pilot study) 20 2.3.5. Lựa chọn mẫu nghiên cứu 22 2.3.5.1. Cỡ mẫu nghiên cứu 22 2.3.5.2. Lựa chọn đối tượng nghiên cứu 22 2.3.6. Thu thập dữ liệu 23 2.3.7. Phân tích dữ liệu 24 2.3.8. Tính tin cậy và tính giá trị của nghiên cứu 26 2.3.9. Trình bày kết quả nghiên cứu 27 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu: 28 3.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo: 29 3.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA): 30 3.4. Bàn luận 38 3.4.1. Đối tượng tham gia nghiên cứu 38 3.4.3. Các nhân tố đo lường – các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ Dược tại nhà thuốc. 40 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 43 1. Kết luận 43 2. Đề xuất 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Viết đầy đủ Giải thích EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá GPP Good Pharmacy Practice Thực hành tốt nhà thuốc FIP International Pharmaceutical Federation Hiệp hội Dược phẩm Quốc tế IMO Institute of Medicine Viện y học Hoa Kỳ KMO Kaiser-Meyer-Olkin Chỉ số xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố OTC Over The Counter Thuốc không kê đơn PSA The Pharmacy Guild of Australia and the Pharmaceutical Society of Australia Tổ chức Dược phẩm Úc và Hiệp hội Dược phẩm Úc QCPP Quality Care Pharmacy Program Chương trình nhà thuốc chăm sóc chất lượng SPSS Statistic Package for Social Science Phần mềm thống kê cho nghiên cứu điều tra xã hội WHO World Health Organization Tổ chức y tế thế giới DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ Bảng/ Sơ đồ Tên bảng/sơ đồ Trang Bảng 1.1 Định nghĩa về chất lượng chăm sóc 8 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ thiết kế nghiên cứu 16 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tóm tắt toàn bộ quá trình xây dựng bộ chỉ số 20 Bảng 3.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu (N=321) 28 Bảng 3.2 Kết quả hệ số Cronbach’s Alpha 29 Bảng 3.3 Kết quả kiểm định Bartlett và KMO lần 1 31 Bảng 3.4 Kết quả tổng phương sai trích của các nhân tố rút ra lần 1 31 Bảng 3.5 Kết quả phân tích nhân tố (EFA) lần 1 với 30 biến 32 Bảng 3.6 Kết quả kiểm định Bartlett và KMO lần 2 34 Bảng 3.7 Kết quả tổng phương sai trích lần 2 35 Bảng 3.8 Kết quả phân tích nhân tố (EFA) lần 2 với 28 biến. 35 Bảng 3.9 So sánh 6 nhân tố mới với 6 nhân tố xây dựng ban đầu 38 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Tại các nước thu nhập vừa và thấp, nhà thuốc thường là sự lựa chọn đầu tiên hoặc duy nhất khi người bệnh có vấn đề về sức khỏe [44]. Trong khi đó trên 80% người dân Việt Nam đi trực tiếp đến nhà thuốc khi có vấn đề về sức khỏe [41]. Khi hệ thống nhà thuốc và cơ sở bán lẻ có năng lực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt tại cộng đồng sẽ góp phần nâng cao sức khỏe người dân và giảm tải cho hệ điều trị bệnh viện. Như vậy, cơ sở bán lẻ thuốc đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân trong cộng đồng. Nhưng thực trạng cung ứng thuốc tại các nhà thuốc ở Việt Nam lại là một vấn đề rất đáng lo ngại. Theo Smith (2009), các nhà thuốc tại các nước chậm và đang phát triển trong đó có Việt Nam đã không cung ứng thuốc có hiệu quả và hỗ trợ khách hàng sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, đặc biệt trong việc đưa ra lời khuyên [36]. Chúc và cộng sự cũng đã chỉ ra rằng 90% các thuốc được cung ứng bởi các cơ sở bán lẻ mà không cần đơn thuốc, trong đó lời khuyên và tư vấn được đưa ra rất ít [17]. Ngày 21/12/2011, Bộ y tế đã ban hành thông tư 46/2011/TT-BYT về nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (gọi tắt là GPP) để góp phần nâng cao chất lượng của hệ thống bán lẻ thuốc [2]. Nhưng câu hỏi đặt ra là chất lượng dịch vụ Dược của hệ thống bán lẻ đặc biệt là các nhà thuốc/quầy thuốc đã được cấp giấy chứng nhận đạt GPP đã thực sự được cải thiện chưa ? Một số nghiên cứu khảo sát ở Hà Nội cho thấy các nhà thuốc GPP thường chỉ đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị còn chất lượng trong hoạt động chuyên môn và quá trình tư vấn sức khỏe cho khách hàng rất hạn chế nếu không muốn nói là kém [7, 8]. Do đó, chất lượng dịch vụ Dược tại các cơ sở bán lẻ vẫn còn là một dấu hỏi cần được nghiên cứu. Thực trạng đó đã đặt ra nhu cầu thiết yếu là cần nâng cao năng lực của hệ thống dược cộng đồng tại Việt Nam nhằm cung cấp dịch vụ Dược có chất lượng tốt hơn, 2 góp phần hướng tới đạt được mục tiêu của chính sách thuốc quốc gia đó là sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả. Xây dựng được công cụ đo lường nhằm chỉ ra được những mặt thiếu sót còn tồn tại để từ đó tìm giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ Dược tại hệ thống bán lẻ nói chung và nhà thuốc nói riêng là hết sức thiết yếu và cần thiết. Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi quyết định tiến hành đề tài: “ Xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ Dược tại nhà thuốc” với hai mục tiêu chính như sau: 1) Bước đầu xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ Dược tại nhà thuốc. 2) Đánh giá độ tin cậy và tính giá trị của thang đo đánh giá chất lượng dịch vụ Dược tại nhà thuốc. 3 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1.1. Nhà thuốc 1.1.1. Định nghĩa Liên đoàn dược phẩm Quốc tế (FIP) đã đưa ra một định nghĩa về nhà thuốc cộng đồng như sau: Nhà thuốc cộng đồng là khu vực hành nghề Dược mà ở đó các loại thuốc và các sản phẩm liên quan khác được bán hay cung cấp trực tiếp cho cộng đồng từ một đại lý bán lẻ (hoặc thương mại khác) được thiết kế chủ yếu cho mục đích cung cấp thuốc. Việc bán hoặc cung cấp các loại thuốc có thể là theo yêu cầu hoặc theo đơn của bác sĩ (hoặc nhân viên chăm sóc sức khỏe khác), hoặc không kê đơn (OTC). [25] Theo quy định tại Luật Dược số 34/2005/QH 11 ngày 14/6/2005, ở Việt Nam hiện nay có 4 loại cơ sở bán lẻ thuốc gồm: nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, tủ thuốc của trạm y tế [5]. Dựa trên định nghĩa của FIP thì cả 4 loại hình cơ sở bán lẻ thuốc ở Việt Nam đều được coi là nhà thuốc cộng đồng. Trong giới hạn của đề tài chỉ tập trung vào loại hình bán lẻ là nhà thuốc. 1.1.2. Nhà thuốc trên thế giới Ở phương Tây, nhà thuốc đã được đón nhận và được công nhận ở nhiều nước khác nhau, bao gồm cả Anh, Mỹ, Canada, Brazil, Đức và Australia. Tất cả các quốc gia này đã tiến hành tách biệt việc kê đơn và pha chế dược phẩm trong nhiều năm. Bên cạnh đó, các nhà thuốc còn nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ từ chính phủ, bao gồm cả việc phân bổ kinh phí trong một số trường hợp [29]. Tại Úc, các nhà thuốc được đại diện bởi Hiệp hội Dược phẩm. Vai trò của các dược sĩ cộng đồng Úc đã được mở rộng hơn nhiều, không chỉ đơn giản là cung cấp thuốc nữa. Họ phụ trách cả việc đánh giá dùng thuốc, quản lý dịch bệnh, và cung cấp cả dịch vụ chăm sóc người già và chăm sóc tại nhà. Sự thành công của các nhà [...]... của thang đo đã xây dựng, các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ Dược tại nhà thuốc 2.3.2 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu Hai mục tiêu cần giải quyết của nghiên cứu này là: 1) Bước đầu xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ Dược tại nhà thuốc 2) Đánh giá độ tin cậy và tính giá trị của thang đo đánh giá chất lượng dịch vụ Dược tại nhà thuốc Để giải quyết mục tiêu 1, người nghiên cứu lựa... của nhà thuốc sẽ có tác động không nhỏ tới ý thức của những người chủ cũng như nhân viên nhà thuốc để họ chú trọng hơn vào việc cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà thuốc của mình Chính vì vậy, xây dựng nên một bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ Dược dựa trên đánh giá của khách hàng (hay sự hài lòng của khách hàng) sẽ là một công cụ hữu ích góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ Dược tại. .. việc cung cấp chất lượng dịch vụ tại các nhà thuốc tại Việt Nam 1.2.3 GPP – Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ Dược 1.2.3.1 Quá trình hình thành Đánh giá chất lượng dịch vụ Dược đặc biệt là tại các nhà thuốc không thể không nhắc đến GPP – Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ Dược Thuật ngữ “ Good pharmacy practice” (GPP – thực hành nhà thuốc tốt) lần đầu tiên được đề cập đến vào năm 1992 khi Liên đoàn dược phẩm quốc... research) là phương pháp định lượng được lựa chọn Mục đích của đề tài là xây dựng được bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ Dược tại nhà thuốc thông qua sự hài lòng của khách hàng – những người trực tiếp hưởng thụ dịch vụ Cho nên, để đánh giá được độ tin cậy và giá trị của thang đo đã xây dựng, người nghiên cứu cần phải có dữ liệu về sự đánh giá dịch vụ Dược tại nhà thuốc của khách hàng Mặt khác,... nhà thuốc kém chất lượng Như vậy, chất lượng dịch vụ của các nhà thuốc là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm nghiên cứu đặc biệt là các nhà thuốc GPP Khách hàng tới mua thuốc tại các nhà thuốc chính là những người trực tiếp hưởng thụ dịch vụ Dược do đó họ là những người đánh giá chính xác nhất chất lượng dịch vụ Dược nhận được Trong khi đa số các nghiên cứu về các nhà thuốc 13 GPP đã tiến hành mới chỉ. .. sao cho bộ chỉ số cho phép dữ liệu định lượng được thu thập một cách có hiệu quả và có chất lượng Bộ chỉ số được xây dựng trên cơ sở các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Dược tại nhà thuốc dưới góc độ sự hài lòng của khách hàng Tổng quan tài liệu được thực hiện nhằm tìm ra các yếu tố thật sự hoặc có thể ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ Dược tại nhà thuốc để từ đó hình thành nên các chỉ số mong... hàng ngày của họ ở nhà thuốc [33] Điều này có nghĩa là họ vừa có thể kê đơn thuốc cho khách hàng như là một bác sĩ đồng thời vừa cung ứng các loại thuốc như một dược sĩ 1.2 Chất lượng dịch vụ Dược tại nhà thuốc 1.2.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ Dược 1.2.1.1 Dịch vụ Dược (Pharmaceutial services) Thuật ngữ dịch vụ Dược được Strand (1992) sử dụng để đại diện cho tất cả các dịch vụ mà dược sĩ cần đến để... khóa luận sẽ mô tả cụ thể toàn bộ quá trình xây dựng và phát triển bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ Dược tại nhà thuốc nhằm đáp ứng mục đích Quá trình này bao gồm 2 giai đoạn là tổng quan tài liệu và thực hiện nghiên cứu thử nghiệm (Pilot study) Bộ chỉ số xây dựng cũng chính là bộ công cụ thu thập dữ liệu dùng trong nghiên cứu định lượng nhằm đánh giá độ tin cậy và giá trị của nó Vì vậy, người nghiên... 37,3% biến thiên sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ Dược [10] tức là vẫn còn nhiều yếu tố nữa có ảnh hưởng mà tác giả chưa tìm ra Xây dựng được một bộ chỉ số có hệ thống, đơn giản và thuận tiện cho việc đánh giá chất lượng dịch vụ Dược tại các nhà thuốc sẽ rất hữu ích giúp tìm ra những thiếu sót trong chất lượng dịch vụ mà nhà thuốc cung cấp để từ đó có biện pháp nâng cao, cải thiện... viên nhà thuốc bằng bộ câu hỏi, tiến hành tại các quận huyện mới của Hà Nội cũng cho kết quả tương tự về sự vi phạm quy định GPP của các nhà thuốc đạt GPP [3] Không chỉ ở Hà Nội mà ở các tỉnh thành khác của Việt Nam cũng tồn tại một thực trạng tương tự về chất lượng dịch vụ Dược ở các nhà thuốc GPP Ví dụ nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Phương tiến hành khảo sát chất lượng dịch vụ tại các nhà thuốc . “ Xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ Dược tại nhà thuốc với hai mục tiêu chính như sau: 1) Bước đầu xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ Dược tại nhà thuốc. 2) Đánh. chất lượng dịch vụ tại các nhà thuốc tại Việt Nam. 1.2.3. GPP – Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ Dược 1.2.3.1. Quá trình hình thành Đánh giá chất lượng dịch vụ Dược đặc biệt là tại các nhà thuốc. viên nhà thuốc để họ chú trọng hơn vào việc cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ tại nhà thuốc của mình. Chính vì vậy, xây dựng nên một bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ Dược dựa trên đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại nhà thuốc, Xây dựng bộ chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ dược tại nhà thuốc, , ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Giới tính: Nam Nữ, Cảm ơn anh/chị đã đồng ý giúp chúng tôi hoàn thành bộ câu hỏi này!

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm