0

THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC 2245_010912

76 6 0
  • THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC 2245_010912

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2022, 23:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  PH ẠM N GU Y ỄN PH ƯƠ NG A N H THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN MÃ SỐ 7340301 TP HCM, NĂM 2021 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  PH ẠM N GU Y ỄN PH ƯƠ NG A N H THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG V. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG ANH THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN MÃ SỐ: 7340301 TP.HCM, NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG ANH THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN MÃ SỐ: 7340301 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS LƯƠNG XUÂN MINH TP HCM, NĂM 2021 TÓM TẮT KHỐ LUẬN Khóa luận nghiên cứu vấn đề: “THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC” Qua công tác thu thập số liệu từ văn kế toán, hệ thống tài khoản kế toán Đề tài thực trạng cơng tác kế tốn huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng VIB – PGD Thủ Đức Kết nghiên cứu cho thấy ưu điểm nhược điểm nghịêp vụ kế toán Ngân hàng VIB – PGD Thủ Đức Từ kết nghiên cứu có được, nghiên cứu đề xuất số kiến nghị giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác thủ tục quy trình kế tốn tiền gửi tiết kiệm ngân hàng qua góp phần tăng cường công tác huy động vốn tiền gửi tiết kiệm LỜI CAM ĐOAN/ LỜI CẢM ƠN Em tên Phạm Nguyễn Phương Anh sinh viên lớp HQ5-GE12, hệ Chất Lượng Cao khóa 05 trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh Em xin cam đoan tồn khóa luận: “THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC” cơng trình nghiên cứu tác giả thực với giúp đỡ giảng viên hướng dẫn khoa học, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại Học Ngân hàng TP.HCM tận tâm giảng dạy truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt trình rèn luyện học tập trường Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Lương Xuân Minh, người tận tình giúp đỡ, hỗ trợ giải đáp thắc mắc để em hồn thành khóa luận cách thuận lợi Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN/ LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NHTM 18 1.1 Kế toán huy động vốn NHTM 18 1.1.1 Kế toán tiền gửi 18 1.1.2 Tiền gửi không kỳ hạn 18 1.2 Kế toán tiền gửi tiết kiệm VNĐ 20 1.2.1 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn 20 1.2.2 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 20 1.2.3 Thủ tục quy trình kế tốn tiền gửi tiết kiệm 20 1.2.4 Phương pháp hạch toán 24 1.3 Kế toán tiền gửi tiết kiệm 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMP VIB – PGD THỦ ĐỨC 33 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – PGD Thủ Đức 33 2.1.1 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Phòng Giao Dịch Thủ Đức giai đoạn 2018 – 2020 36 2.1.2 Kết huy động vốn tiền gửi tiết kiệm 39 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn 40 2.2.1 Các quy định Ngân hàng 40 2.2.2 Chứng từ sử dụng 41 2.2.2 Hệ thống tài khoản kế toán 43 2.2.3 Quy trình nhận tiền gửi tiết kiệm 46 2.2.4 Phương pháp kế toán 52 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIB – PGD THỦ ĐỨC 63 3.1 Đánh giá chung cơng tác kế tốn huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – PGD Thủ Đức 63 3.1.1 Những ưu điểm kết đạt 63 3.1.2 Một số hạn chế nguyên nhân 63 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác kế toán tiền gửi tiết kiệm 64 3.2.1 Nâng cao trình độ chun mơn cán Ngân hàng 64 3.2.2 Cải thiện thủ tục giấy tờ phương thức giao dịch 65 3.2.3 Cải thiện kỹ thuật nghiệp vụ Ngân hàng 65 3.2.4 Đổi cơng tác kế tốn phù hợp với tiến trình hội nhập 66 3.2.5 Đảm bảo bí mật thơng tin cho khách hàng khách hàng đến gửi tiền 66 3.3 Kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Phòng giao dịch Thủ Đức 67 Tổ chức máy kế toán 67 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC 73 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CMND Chứng minh nhân dân DVKH Dịch vụ khách hàng ĐVT Đơn vị tính GDV Giao dịch viên KH Khách hàng KSV Kiểm soát viên NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHBL Ngân hàng bán lẻ NVTGTK Nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm KHCN Khách hàng cá nhân QHKH Quan hệ khách hàng TCTD Tổ chức tín dụng TGTK Tiền gửi tiết kiệm TGTKCKH Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn TGTKKKH Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn TK Tài khoản TKTT Tài khoản toán TMCP Thương mại cổ phần TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh VIB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam VN Việt Nam VND Việt Nam Đồng DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức ngân hàng VIB – PGD Thủ Đức 34 Bảng 2.1: Bảng kết hoạt động kinh doanh VIB – PGD Thủ Đức qua ba năm 2018-2020 36 Biểu đồ 2.1: Biểu đồ kết hoạt động kinh doanh VIB – PGD Thủ Đức qua ba năm 2018 – 2020 37 Biểu đồ 2.2 Kết huy động vốn tiền gửi tiết kiệm VIB – PGD Thủ Đức qua ba năm 2018-2020 39 Sơ đồ 2.2 Hình thức ghi chép sổ kế toán Ngân hàng VIB – PGD Thủ Đức theo quy định Nhà nước 42 Sơ đồ 2.3 Quy trình nghiệp vụ nhận tiền gửi tiết kiệm 48 Bảng 2.2.4 Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn quầy tháng 3/2021 55 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Huy động vốn, hoạt động trọng tâm Ngân hàng quan tâm hàng đầu năm gần kinh tế có biến động làm ảnh hưởng đến khả khoản trạng thái khan vốn Ngân hàng Với hoạt động tài “đi vay vay” Ngân hàng trung gian liên kết hoạt động kinh tế với góp phần khơng nhỏ cho phát triển kinh tế nước ta thông qua việc cung cấp tín dụng dịch vụ Ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết nguồn vốn Gắn liền với hoạt động huy động vốn cơng tác kế tốn nghiệp vụ huy động vốn Nhờ nghiệp vụ kế tốn huy động Ngân hàng có nguồn vốn ổn định hoạt động kinh doanh tiền tệ Đồng thời quản lí tốt nguồn vốn Ngân hàng, tiền gửi khách hàng thông qua số liệu ghi chép phản ánh kịp thời, xác VIB ngân hàng tạo tín nhiệm khách hàng nhiều năm qua Khách hàng tiền gửi tiền vay ổn định tăng hàng năm Đã có nhiều đóng góp cho kinh tế nước nhà nhiều năm qua Do đặc điểm hoạt động ngân hàng tổ chức trung gian tài nên kế tốn ngân hàng phản ánh rõ nét tình hình huy động vốn thành phần kinh tế dân cư, thể tài khoản tiền gửi toán, tiền gửi tiết kiệm đồng thời sử dụng số tiền vay, thể tài khoản cho vay ngắn hạn, trung dài hạn Công tác kế toán huy động liên quan đến nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị thuộc thành phần kinh tế kinh tế quốc dân Đặc biệt kế toán huy động tiền gửi tiết kiệm tổ chức cá nhân nước với thao tác nghiệp vụ xác, đầy đủ, nhanh gọn góp phần thực nhanh chóng cho cơng tác huy động vốn Sau thời gian tìm hiểu hoạt động Ngân hàng VIB – PGD Thủ Đức quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm, tác giả nhận thấy tầm quan trọng việc làm thủ tục, quy trình kế toán nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm hoạt động kinh doanh ngân hàng Vì 10 tác giả chọn đề tài “Thực trạng kế toán huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng VIB – PGD Thủ Đức” làm đề tài khoá luận Tổng quan nghiên cứu Vũ Thanh Nhàn (2008): “Kế toán nghiệp vụ huy động vốn phân tích vốn huy động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Vũng Liêm” – Khố luận tốt nghiệp đại học, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Tác giả sử dụng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp nghiệp vụ, tình hình huy động vốn kết kinh doanh giai đoạn 2004 -2007 Bằng việc sử dụng phương pháp so sánh tiêu đánh giá tình hình huy động vốn Kết hợp với phương pháp hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kết nghiên cứu cho thấy hoạt động quảng bá chưa đa dạng, chưa quan tâm mức tỉ trọng loại tiền gửi Bên cạnh đó, thiết bị cơng nghệ chưa đáp ứng nhu cầu giao dịch Nhận thấy mặt hạn chế đó, tác giả đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn là: quan tâm nhiều đến việc quảng bá sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, đầu tư thêm máy móc nhằm nâng cao trình độ cơng nghệ đa dạng hóa hình thức huy động Nguyễn Thuý Hoa (2010): “Thực trạng kế toán huy động vốn NHTM Sacombank” – Khoá luận tốt nghiệp Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập liệu, phân tích tổng hợp nằm đưa lý luận nghiệp vụ kế toán huy động vốn NHTM nói chung đồng thời thơng qua q trình phân tích, tác giả tiến hành đưa kiến nghị để hồn thiện nghiệp vụ kế tốn huy động vốn Qua bảng số liệu thu thập từ năm 2005 – 2007 Ngân hàng Sacombank, tác giả nhận thấy khoản mục tiền gửi khách hàng đạt 44.231.944 triệu đồng chiếm 79,4% tổng vốn huy động, tăng 26.720.364 triệu đồng, tốc độ tăng 152,6% so với năm 2006 (Năm 2006 tăng 67,3% so với năm 2005) Vốn huy động vàng, ngoại tệ năm 2007 đạt 5.213.664 triệu đồng, chiếm 11,8% tổng tiền gửi khách hàng, tăng 70.8% so 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua trình tìm hiểu thực trạng kế tốn huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP VIB – PGD Thủ Đức tác giả nhận thấy, ngân hàng có nhiều thay đổi tích cực quy tình gửi tiền tiết kiệm Trước ngân hàng thực giao dịch nhiều cửa nghĩa khách hàng tới gửi tiền tiết kiệm khách hàng phải qua nhiều cửa giao dịch Nhưng ngân hàng có thay đổi quy trình gửi tiền tiết kiệm khách hàng phải giao dịch cửa, nghĩa khách hàng gửi tiền cần thực thủ tục cửa giao dịch Sự thay đổi khơng giảm bớt thủ tục gửi tiền tiết kiệm cho khách, giúp cho ngân hàng tận dụng hết nguồn nhân lực Tuy nhiên, NH mặt hạn chế cần khắc phục để ngân hàng phát triển mạnh 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIB – PGD THỦ ĐỨC 3.1 Đánh giá chung công tác kế toán huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – PGD Thủ Đức 3.1.1 Những ưu điểm kết đạt Phần lớn hệ thống sổ sách Ngân hàng đầy đủ, tỉ mỉ, việc ghi chép mở sổ sách theo quy định cơng việc kế tốn thực trôi chảy Chứng từ luân chuyển kết cấu cách hợp lý, phù hợp với đặc điểm hoạt động Chi nhánh Có kiểm tốn viên nội thường xuyên cập nhật định NHNN việc bổ sung sửa đổi công tác hạch toán kế toán, chứng từ báo cáo toán…Về mẫu báo cáo chứng từ, văn sử dụng theo mẫu Bộ Tài Chính NHNN quy định Theo quy định NH, vào cuối ngày giao dịch viên in bảng liệt kê chứng từ điện tử ngày để đối chiếu với chứng từ giấy, đánh số tất chứng từ kiểm số lượng chứng từ làm giảm bớt giai đoạn kiểm đếm số lượng loại chứng từ máy thực tế có khớp hay khơng Các báo cáo cung cấp kịp thời, xác cho Giám đốc Chi nhánh quan chủ quản nhằm đưa định đắn, có kế hoạch phát triển thời gian tới Những quy trình kế tốn xây dựng rõ ràng việc đối chiếu số liệu kế toán thường xuyên làm hạn chế bút tốn khơng xác, tiết kiệm thời gian, đồng thời cung cấp số liệu đáng tin cậy 3.1.2 Một số hạn chế nguyên nhân Hiện PGD có 01 kiểm sốt viên để phê duyệt giao dịch chứng từ giấy lẫn chứng từ điện tử nên lúc phê duyệt hết tất giao dịch giao dịch viên chuyển đến Khi kiểm sốt viên phải kiểm duyệt bù trừ, lớn phải trình ký với cấp trên, ngày kiểm sốt viên phải kiểm tra 64 cịn ngày hơm trước giao dịch không thành công trước bị treo lại khơng nên cơng việc kiểm sốt viên nhiều, kế toán trưởng thường phải họp với ban lãnh đạo nên thường dẫn đến tình trạng khơng người duyệt phê duyệt chậm, giao dịch viên phải đợi đến lúc chứng từ phê duyệt thực giao dịch kế tiếp, KH đợi chứng từ KH trước phê duyệt trả lại đến lượt giao dịch 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn tiền gửi tiết kiệm Xuất phát từ hạn chế xảy tác nghiệp hàng ngày kế toán tiền gửi tiết kiệm, NH cần đưa biện pháp dự phòng chủ động đối phó xảy rủi ro hệ thống Nghĩa cơng việc kế tốn tiền gửi cần thiết phải sử dụng đến máy tính khơng nên q lệ thuộc vào mà phải chủ động tình huống, tránh tình trạng đáng tiếc xảy Chẳng hạn, phận kế toán tiền gửi tiết kiệm phải nắm vững nghiệp vụ đế đến hạn tốn cho khách hàng mà hệ thống không thông báo kiểm tra thấy kết khơng khóp thiết phải kiểm tra lại hồ sơ, chứng từ, cơng thức tính 3.2.1 Nâng cao trình độ chun mơn cán Ngân hàng Cán kế toán tiền gửi tiết kiệm nhân tố định đến toàn hoạt động kế toán tiền gửi tiết kiệm Bởi lẽ chi nhánh có ứng dụng trang thiết bị, cơng nghệ thơng tin hoàn hảo đại đến đâu mà khơng có cán kế tốn giỏi cơng việc khơng sn sẻ Chính vậy, thời gian tới NH cần trọng khâu tuyến dụng cán phù hợp với u cầu cơng việc, có trách nhiệm, có khả đảm trách tốt cơng việc giao Muốn NH phải có kế hoạch tuyển, thực tuyển cơng khai qua vòng thi Mặt khác, đế đáp ứng yêu cầu hội nhập, mở cửa kinh tế, bên cạnh chế độ tuyển dụng nhân tài chi nhánh nên thành lập trường đào tạo để liên kết với trường đại học chuyên ngành, tăng cường lớp ngắn hạn đế đào tạo, đào tạo lại cán 65 Thực tế cho thấy, nhiều cán kế tốn biết phần chun mơn, nghiệp vụ mình, cịn nghiệp vụ khác biết ít, chí Đây hạn chế cán NH, xu hội nhập kinh tế địi hỏi cán NHphải có kiến thức tổng họp nhiều mặt, hiếu biết rộng đế tư vấn cho khách hàng Ban lãnh đạo NH nên khuyến khích để cá nhân, đồn thể có buối sinh hoạt văn hoá, giao lưu học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ hiểu biết 3.2.2 Cải thiện thủ tục giấy tờ phương thức giao dịch Hạn chế bớt giấy tờ xuất trình cơng tác mở tài khoản, phát hành GTCG đế tạo tâm lý thoải mái cho khách hàng Điều đồng nghĩa với việc cần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tính linh hoạt nhạy cảm cán kế tốn để hạn chế bót rủi ro giao dịch Nên cải tiến giấc làm việc đế thuận tiện cho người gửi tiền, rút tiền Nên quầy giao dịch bố trí người làm việc sớm nghỉ muộn (thậm chí giao dịch tối, ngày nghỉ) 3.2.3 Cải thiện kỹ thuật nghiệp vụ Ngân hàng Hiện nay, tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn có kỳ hạn tách biệt hồn tồn Lãi suất tiền gửi tiết kiêm khơng kỳ hạn thấp lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đặc thù nguồn vốn không ốn định khách hàng rút lúc Trong thực tế có lúc số dư tài khoản toán cao mà khách hàng chưa có nhu cầu sử dụng họ muốn NH trả lãi cao Vì vậy, để tiết kiệm thời gian chi phí cho khách hàng NH nên cải tiến kỹ thuật hạch tốn, lập chương trình tự động chuyển hố tiền gửi khơng kỳ hạn sang tiền gửi có kỳ hạn cho dân Ví dụ: nhừng người gửi tiết kiệm không kỳ hạn NH từ hai tháng trở lên chuyến cho họ hưởng quyền lợi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Như vậy, NH vừa đảm bảo quyền lợi khách hàng, thu hút nhiều khách hàng đến với NH; vừa có nguồn vốn ổn định đế đầu tư 66 3.2.4 Đổi cơng tác kế tốn phù hợp với tiến trình hội nhập Cơng tác kế tốn lĩnh vực NH quan tâm đầu tư, ứng dụng công nghệ đổi từ sớm Bước vào nghiệp đổi mới, đại hố cơng nghệ, cơng tác kế tốn NH nhanh chóng tin học hố bước hồn thiện Để phát huy mạnh công nghệ đại tiên tiến, hạn chế bất cập việc triển khai vận hành ứng dụng phần mềm cần phải có quan tâm Ban lãnh đạo Ngân hàng VIB, có đầu tư sở hạ tầng kĩ thuật, cải tạo nâng cấp mạng cục bộ, ổn định mạng, nâng cao tốc độ đường truyền Đổi cơng nghệ, tin học hố mặt hoạt động Ngân hàng nói chung, hoạt động kế tốn nói riêng việc làm thường xuyên liên tục lâu dài Phần mềm kế toán giao dịch phát huy tác dụng lớn nhiên cần đổi nâng cấp lên tầm cao tương xứng với tốc độ phát triển khoa học công nghệ lực cơng nghệ thơng tin tồn ngành 3.2.5 Đảm bảo bí mật thơng tin cho khách hàng khách hàng đến gửi tiền Trong hoạt động giao dịch NH vấn đề đảm bảo an tồn, bí mật thơng tin nói chung, thơng tin tiền gửi nói riêng vấn đề then chốt đặt lên hàng đầu Thực tế cho thấy khơng trường họp hệ thống mạng thơng tin NH bị xâm nhập tài sản, thông tin khách hàng NH bị lạm dụng gây thiệt hại cho NH khách hàng NH Chính thế, bảo vệ bí mật thơng tin cho người gửi tiền vừa trách nhiệm, vừa nghĩa vụ NH bí mật, lưu giữ cung cấp thông tin liên quan đến tài sản tiền khách hàng NH phải có nghĩa vụ giữ bí mật tiền gửi tài sản khách hàng bao gồm tiền gửi, GTCG thông tin liên quan đến tiền gửi khách hàng như: số hiệu tài khoản, mẫu chữ kí chủ tài khoản, thông tin liên quan đến giao dịch gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền tài sản gửi khách hàng Để đảm bảo bí mật thơng tin NH cung cấp thơng tin tài sản gửi khách hàng có yêu cầu khách hàng khách hàng uỷ quyền theo qui 67 định pháp luật, theo yêu cầu văn quan Nhà nước có thẩm quyền Đồng thời, NH cần có quy trình cung cấp thơng tin cụ thể Thơng thường, việc cung cấp thông tin thực theo phương thức giao dịch trực tiếp Đe nhận thông tin khách hàng phải đến NH để yêu cầu xác nhận thơng tin trực tiếp cách xuất trình chứng chữ ký, chứng minh nhân dân/căn cước công dân,…Nhưng với phát triển công nghệ để giảm bớt thời gian giao dịch, tạo tiện lợi cho khách hàng hình thức giao dịch qua điện thoại truy cập Website NH Trong điều kiện nay, số lượng vụ xâm phạm trái phép vào hệ thống mạng Internet ngày nhiều nên chế độ bảo mật thông tin cần quan tâm Với thực trạng này, để tạo tin tưởng khách hàng NH thực kết nối, giao dịch NH qua mạng Internet để cung cấp thơng tin cần có ch̉n bị kỳ lưỡng, có biện pháp sách rõ ràng chiến lược đảm bảo an tồn Việc bảo mật thơng tin cần thực đồng khía cạnh: bảo mật mạng cục NH, nâng cao công nghệ, thiết bị bảo mật, kiểm tra khắc phục lồi, mã thơng tin Bên cạnh đó, quy trình thiết lập NH điện tử: cấp tên giao dịch mã số, sửa đổi tên giao dịch mã số, phương thức truyền chuyển giao thông tin liên quan đến giao dịch… 3.3 Kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - Phòng giao dịch Thủ Đức Tổ chức máy kế toán Tăng cường thêm nhân viên kế tốn kiểm sốt viên phịng giao dịch trường hợp điều chuyển số nhân viên kế toán Hội sở tập huấn để tránh ứ đọng công việc khách hàng tới giao dịch đông Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán có đạo đức nghề nghiệp lực chun mơn tốt Phát triển đội ngũ chuyên gia đội ngũ cán lãnh đạo có lực, trình độ cao, phù hợp với công nghệ NH tiên tiến 68 Tiếp tục mở lóp đào tạo nâng cao chuyên ngành kế toán song song với lớp học tiếng anh tin học nhằm nâng cao trình độ nhân viên công tác chuyên môn, khả giao tiếp với người nước thao tác nhanh với máy tính Đẩy mạnh quản trị, tham mưu với ban lãnh đạo để có sách cho cơng tác huy động vốn phù hợp nhằm mang lại lợi nhuận cao cho NH Phân công công việc cụ thể cho giao dịch viên phòng giao dịch để không gây trở ngại cho khách hàng tới giao dịch phong cách phục vụ giao dịch viên khách hàng tốt Hệ thống thông tin kế tốn Phịng giao dịch nên u cầu nhà sản xuất thiết kế hệ thống kiểm soát nhập liệu chặt chẽ khắc phục nhược điểm phần mềm thiết lập thủ tục kiểm tra dấu vết kiểm tốn, thơng báo lồi sai định khoản Ln trì hoạt động kiểm sốt sẵn có Cập nhật phiên phần mềm Đối với hệ thống kiểm soát truy cập cần sử dụng chức phân quyền quản lý phần mềm nhằm tạo cho hệ thống kiểm soát Phịng giao dịch chặt chẽ Quy trình luân chuyển lưu trữ chứng từ, sổ sách Các hóa đơn, chứng từ từ phận khác NH cần lưu chuyển linh hoạt hơn, chuyển phịng kế tốn tổng hợp kịp thời Để khắc phục cán kế toán NH cần phải thường xuyên đôn đốc luân chuyển chứng từ tới phận kế toán để xử lý, phản ánh kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh đảm bảo cung cấp số liệu đúng, đủ cho việc hạch toán tổng hợp chi tiết tạo điều kiện thuận lợi xác hạch tốn Khi khách hàng đến giao dịch khơng nên để khách tự điền thông tin cá nhân vào phiếu nộp tiền, phiếu lĩnh tiền mà nhân viên kế tốn nên nhập thơng tin vào máy sau in đưa cho khách hàng ký tên (vì trình độ số khách hàng có hạn nên họ ngại viết vào giấy) Nên lưu Giấy đề nghị mở tài khoản cách khoa học hơn: Lưu theo địa (theo xã) khách hàng Có giúp kế tốn thuận lợi việc kiểm tra tính 69 hợp lệ hợp pháp chứng từ (so sánh chữ ký mẫu với chữ ký giấy lĩnh tiền) nâng cao uy tín, mức độ chuyên nghiệp việc hạch toán kế tốn Cần chuyển vốn nhanh, kịp thời phịng giao dịch khách hàng có nhu cầu rút vốn để khách hàng chờ đợi lâu Thực việc kiểm soát lãnh đạo chữ ký điện tử giúp cho việc luân chuyển chứng từ nhanh 70 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên số giải pháp kiến nghị mà tác giả tìm hiểu, hy vọng góp phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu thủ tục, quy trình kế tốn tiền gửi tiết kiệm VIB nói riêng hệ thống NHTM Việt Nam nói chung Nhìn chung, chất lượng thủ tục quy trình kế tốn tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng VIB thời gian qua tương đối xác, đại Nhưng thời gian tới, Ngân hàng cần cố gắng để thúc đẩy quy trình kế tốn nhanh chóng hơn, đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian cho Ngân hàng khách hàng Từ thu hút khách hàng, giữ chân khách hàng trung thành, làm tảng vững chắc cho ngân hàng trình cạnh tranh Đặc biệt ,trong kinh tế thị trường phát triển mạnh, trình hội nhập quốc tế ngày mở rộng, nhiều nhân tố trị, xã hội tác động lớn đến trình sản xuất, kinh doanh Ngân hàng Vì vậy, để khẳng định vị thị trường Ngân hàng phải ln nồ lực để tồn tại, phát triển đứng vững 71 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trường nhiều biến động, thủ tục quy trình kế tốn tiền gửi tiết kiệm NHTM nói chung Ngân Hàng VIB nói riêng gặp nhiều khó khăn, NH phải cạnh tranh khốc liệt không với NH nước mà với NH nước ngồi, để tồn phát triển NH phải biết vượt lên mình, đẩy lùi khó khăn vướng mắc cịn tồn kinh doanh, hạn chế rủi ro đến mức thấp biện pháp khác Để sử dụng chi tiêu vốn tiền mục đích , chế độ kế tốn NH giữ vai trị quan trọng phận cấu thành hệ thống cơng cụ quản lý, điều hành kiểm sốt hoạt động kinh tế Nhà nước hoạt động kinh tế tài NH Có thể nói kết đạt năm qua tạo đà cho NH bước vào giai đoạn có nhiều thuận lợi gặp khơng khó khăn.Việc quản lý sử dụng vốn khâu quan trọng có ảnh hưởng đến phát triển hay suy thối NH,từ địi hỏi Ngân hàng VIB phải tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện, vững chắc, hiệu ,tối đa hoá lợi nhuận giảm thiểu rủi ro Đặc biệt công tác kế tán tiền gửi tiết kiêm khâu quan trọng thiếu quản lý kinh tế NH Trên nghiên cứu tác giả, cố gắng trình độ cịn hạn chế, chắc chắn viết cịn nhiều thiếu sót, tác giả mong nhận góp ý thầy giáo 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thường niên VIB (2018) Báo cáo thường niên VIB (2019) Báo cáo thường niên VIB (2020) Luật số 17 Sửa đổi, bổ sung số điều luật tổ chức tín dụng (2017) Nguyễn Văn Ngọc (2012) Tiền tệ ngân hàng thị trường tài Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội PGS TS Nguyễn Đăng Dờn (2011) Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Trường Đại học Quốc gia TPHCM, TPHCM Thông tư 48/2018 Quy định tiền gửi tiết kiệm (2018) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trường Đại học Ngân Hàng TPHCM, K K.-K (2017) Giáo trình Kế Toán Ngân Hàng TPHCM Tham khảo tai liệu trang web: https://vib.com.vn/ Các tài liệu phòng kế tốn Ngân hàng VIB – Phịng giao dịch Thủ Đức 10 Tham khảo tai liệu trang web: www.saga.vn 73 PHỤ LỤC Gửi tiền đến Sổ tiết kiệm chuyển khoản hệ thống BRANCH TELLER Mở Sổ tiết kiệm có kỳ hạn hệ thống BRANCH TELLER - Thông tin khách hàng 74 - Thông tin số tiền gửi, kỳ hạn gửi, ngày đến hạn - Thông tin lãi suất định nghĩa gắn liền với sản phẩm kỳ hạn gửi 75 76 In Sổ tiết kiệm hệ thống BRANCH TELLER ... VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NHTM 1.1 Kế toán huy động vốn NHTM 1.1.1 Kế toán tiền gửi a) Phân loại - Tiền gửi có kỳ hạn: tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm. .. tranh ngân hàng 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMP VIB – PGD THỦ ĐỨC 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – PGD Thủ Đức. .. HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIB – PGD THỦ ĐỨC 63 3.1 Đánh giá chung công tác kế toán huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – PGD Thủ Đức
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC 2245_010912,

Hình ảnh liên quan

Hình 1.3.1 Sơ đồ hạch toán lãi tiền gửi tiết kiệm theo phương pháp phân bổ - THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC 2245_010912

Hình 1.3.1.

Sơ đồ hạch toán lãi tiền gửi tiết kiệm theo phương pháp phân bổ Xem tại trang 29 của tài liệu.
Hình 1.3.2 Sơ đồ hạch toán lãi tiền gửi theo phương pháp thực chi Nếu hạch toán theo phương pháp dự chi – dự thu   - THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC 2245_010912

Hình 1.3.2.

Sơ đồ hạch toán lãi tiền gửi theo phương pháp thực chi Nếu hạch toán theo phương pháp dự chi – dự thu Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 1.3.3 Sơ đồ hạch toán lãi tiền gửi theo phương pháp dự thu – dự chi - THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC 2245_010912

Hình 1.3.3.

Sơ đồ hạch toán lãi tiền gửi theo phương pháp dự thu – dự chi Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng 2.1: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của VIB – PGD Thủ Đức qua ba năm 2018-2020  Chỉ tiêu Năm 2018  Tỷ đồng  Năm 2019 Tỷ đồng Năm 2020 Tỷ đồng Chênh lệch 2019/2018 Chênh lệch 2020/2019 Tuyệt  đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối  Thu nhập 121.49 137.9 - THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC 2245_010912

Bảng 2.1.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của VIB – PGD Thủ Đức qua ba năm 2018-2020 Chỉ tiêu Năm 2018 Tỷ đồng Năm 2019 Tỷ đồng Năm 2020 Tỷ đồng Chênh lệch 2019/2018 Chênh lệch 2020/2019 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối Thu nhập 121.49 137.9 Xem tại trang 36 của tài liệu.
Qua bảng số liệu trên cho thấy: - THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC 2245_010912

ua.

bảng số liệu trên cho thấy: Xem tại trang 37 của tài liệu.
Hình thức ghi chép sổ kế toán - THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC 2245_010912

Hình th.

ức ghi chép sổ kế toán Xem tại trang 42 của tài liệu.
Bảng 2.2.4 Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy tháng 3/2021 - THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC 2245_010912

Bảng 2.2.4.

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy tháng 3/2021 Xem tại trang 55 của tài liệu.

Từ khóa liên quan