0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

Đảm bảo bí mật thông tin cho khách hàng nhất là khách hàng đến gửi tiền

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC 2245_010912 (Trang 66 -67 )

Trong hoạt động giao dịch của NH thì vấn đề đảm bảo an toàn, bí mật thông tin nói chung, thông tin tiền gửi nói riêng là một trong những vấn đề then chốt và được đặt lên hàng đầu. Thực tế cho thấy không ít trường họp hệ thống mạng thông tin của NH đã bị xâm nhập và tài sản, thông tin của khách hàng tại NH đã bị lạm dụng gây thiệt hại cho NH và khách hàng của NH. Chính vì thế, bảo vệ bí mật về thông tin cho người gửi tiền vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ của NH về bí mật, lưu giữ và cung cấp thông tin liên quan đến tài sản và tiền của khách hàng thì NH phải có nghĩa vụ giữ bí mật tiền gửi và tài sản của khách hàng bao gồm tiền gửi, các GTCG...cũng như các thông tin liên quan đến tiền gửi của khách hàng như: số hiệu tài khoản, mẫu chữ kí của chủ tài khoản, các thông tin liên quan đến giao dịch gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền và tài sản gửi của khách hàng.

Để có thể đảm bảo bí mật thông tin thì NH chỉ được cung cấp các thông tin tài sản gửi của khách hàng khi có yêu cầu của khách hàng hoặc được khách hàng uỷ quyền theo qui

định của pháp luật, hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, NH cũng cần có quy trình cung cấp thông tin cụ thể. Thông thường, việc cung cấp thông tin này được thực hiện theo phương thức giao dịch trực tiếp. Đe nhận được thông tin thì khách hàng phải đến NH để yêu cầu và xác nhận thông tin trực tiếp bằng cách xuất trình các bằng chứng về chữ ký, chứng minh nhân dân/căn cước công dân,…Nhưng với sự phát triển của công nghệ hiện nay để giảm bớt thời gian giao dịch, tạo tiện lợi cho khách hàng hình thức giao dịch qua điện thoại hoặc truy cập Website của NH...

Trong điều kiện hiện nay, số lượng các vụ xâm phạm trái phép vào hệ thống mạng Internet ngày càng nhiều nên chế độ bảo mật thông tin cần quan tâm. Với thực trạng này, để tạo được sự tin tưởng của khách hàng đối với NH khi thực hiện kết nối, giao dịch NH qua mạng Internet để cung cấp thông tin cần có sự chuẩn bị kỳ lưỡng, có biện pháp chính sách rõ ràng về chiến lược đảm bảo an toàn. Việc bảo mật thông tin cần được thực hiện đồng bộ trên các khía cạnh: bảo mật trong mạng cục bộ NH, nâng cao công nghệ, thiết bị bảo mật, kiểm tra khắc phục các lồi, mã thông tin...Bên cạnh đó, quy trình thiết lập NH điện tử: cấp tên giao dịch và mã số, sửa đổi tên giao dịch và mã số, phương thức truyền và chuyển giao thông tin liên quan đến giao dịch…

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC 2245_010912 (Trang 66 -67 )

×