0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – PGD Thủ Đức

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC 2245_010912 (Trang 33 -36 )

Tên gọi doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Tên viết tắt: Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam

Tên giao dịch đối ngoại: VIETNAM INTERNATIONAL COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

Tên viết tắt: VIB Logo:

Trụ sở chính: Tầng 1, 2 Tòa nhà Sailing Tower – 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Mã Swift code: VNIBVNVX Hotline: 1800 8180

Website: http://vib.com.vn/ Số Fax: 0246 276 0069

Người đại diện: Ông Đặng Khắc Vỹ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Slogan: “The heart of banking”

Phương châm hoạt động: “Trở thành ngân hàng luôn sáng tạo và hướng đến khách hàng nhất tại Việt Nam”

Giấy phép hoạt động Ngân hàng số 95/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp thay thế Giấy phép hoạt động Ngân hàng số 0060/NG-GP của NHNN cấp ngày 25 tháng 1 năm 1996 và có thời hạn 99 năm kể từ ngày cấp giấy phép đầu tiên.

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của Ngân hàng đã được điều chỉnh nhiều lần, và đăng ký thay đổi lần thứ 34 tại ngày 28 tháng 01 năm 2021 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Vốn điều lệ (18/9/1996): 7.834.672.840.000 đồng.

Đến ngày 31/12/2019, vốn điều lệ đã tăng gấp gần 185 lần so với ngày đầu thành lập, đạt 9.245 tỷ đồng.

Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức của ngân hàng VIB – PGD Thủ Đức

(Nguồn: Phòng phát triển kinh doanh- PGD Thủ Đức).

Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban:

Giám đốc Ngân hàng bán lẻ:

Chịu trách nhiệm trực tiếp về hiệu quả hoạt động kinh doanh, chất lượng tín dụng, công tác huy động vốn, phát triển dịch vụ khách hàng tại PGD. Chỉ đạo triển khai hoạt động tìm kiếm, khai thác, phát triển nguồn khách hàng mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng cũ của PGD.

Tổ chức đào tạo, hướng dẫn nhân viên trong nghiệp vụ và chịu trách nhiệm quản lý rủi ro, các khoản tín dụng tranh chấp mà không thể nào giải quyết có liên quan đến PGD.

Giám đốc NHBL Bộ phận quan hệ khách hàng Chuyên viên QHKH CN Chuyên viên QHKHD N Bộ phận giao dịch và ngân quỹ Giao

dịch viên soát viênKiểm Thủ quỹ

Chuyên viên tư

vấn DVKH

Tổ chức đào tạo, hướng dẫn nhân viên các nghiệp vụ và chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo nhân viên và phát triển cán bộ cận kề. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Bộ phận giao dịch và ngân quỹ

Giao dịch viên: thực hiện các dịch vụ liên quan đến tiền gửi, tiết kiệm, thu lãi vay, giải

ngân, thanh toán và chuyển tiền tại quầy, đảm bảo lợi ích và sự hài lòng cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ tại đơn vị.

Thủ quỹ: thực hiện việc tiếp quỹ cho các giao dịch viên và nhận hoàn quỹ về cuối ngày,

đảm bảo cân quỹ, trực tiếp thu những khoản tiền lớn và hoàn thành kịp thời những nghĩa vụ tài chính đối với NHNN.

Kiểm soát viên : Triển khai và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác

hạch toán kế toán, quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ và các chỉ tiêu kinh doanh khác. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các giao dịch kế toán do GDV thực hiện và các chỉ tiêu kinh doanh với mục tiêu đảm bảo các bút toán kế toán, quản lý tài chính và các chỉ tiêu kinh doanh được thực hiện trong khuôn khổ của pháp luật hiện hành, quy định của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.

Bộ phận quan hệ khách hàng

Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhận: Cung cấp các sản phẩm dịch vụ dành cho

KHCN bao gồm các sản phẩm tín dụng, huy động vốn, thẻ và các dịch vụ chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán tự động, trả tiền kiều hối,…qua các kênh giao dịch của ngân hàng.

Chịu trách nhiệm chăm sóc KHCN, quản lí và phát triển quan hệ với KHCN của chi nhánh thông qua việc ghi nhận và giải đáp các thắc mắc của KHCN, tư vấn hướng dẫn KH về sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của KH. Quản lí, lưu trữ hồ sơ và chứng từ, thực hiện báo cáo thống kê cho Giám Đốc chi nhánh về hoạt động tín dụng, huy động vốn, kinh doanh dịch vụ dành cho KHCN.

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp: Tổ chức triển khai các sản phẩm

dịch vụ dành cho KHDN. Quản lí, lưu trữ các hồ sơ chứng từ khác liên quan đến hoạt động tín dụng doanh nghiệp, quản lí tài khoản và thông tin của KHDN. Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc phát triển quan hệ và chăm sóc KHDN.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIB – PGD THỦ ĐỨC 2245_010912 (Trang 33 -36 )

×