0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (180 trang)

Phương pháp phỏng vấn nhóm

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GIAO ĐỒ ĂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 63 -64 )

Trong nghiên cứu này, nghiên cứu định tính được thực hiện bằng kỹ thuật phỏng vấn nhóm tập trung. Việc thu thập dữ liệu được thực hiện thông qua hình thức thảo luận giữa các đối tượng nghiên cứu với nhau dưới sự hướng dẫn của người nghiên cứu (Nguyễn Đình Thọ, 2011). Trong quá trình thảo luận, người viết sẽ tìm cách đào sâu bằng cách hỏi gợi ý trực tiếp các đối tượng bằng các câu hỏi mở đã chuẩn bị sẵn (phụ lục 1). Cụ thể quá trình được thực hiện như sau:

Đầu tiên, người viết chọn ra 4 người ở các nhóm độ tuổi khác nhau đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, dựa trên các tiêu chí sau: đã sử dụng ứng dụng giao đồ ăn cách đây ít nhất 6 tháng, chưa từng tham gia cuộc thảo luận tương tự trước đây hoặc ít nhất trong vòng 3 tháng trở lại và các thành viên tham gia khảo sát không quen

biết nhau. Do đó, tác giả đã đảm bảo 3 nguyên tắc khi chọn mẫu là “tính đồng nhất, nhóm không có người dẫn đạo và thành viên không trao đổi lẫn nhau” (Nguyễn Đình Thọ, 2011). Tiếp theo, tác giả tiến hành phỏng vấn đáp viên trực tuyến bằng Microsoft Teams thông qua bài thảo luận lập sẵn (phụ lục 1) kèm theo bảng thang đo sơ bộ. Thời gian phỏng vấn vào lúc 15 giờ - 17 giờ thứ bảy ngày 30/10/2021. Thông qua các câu vấn đáp, quan điểm và phản ứng của mỗi cá nhân về đề tài nghiên cứu, tác giả rút ra những điều chỉnh trong thang đo sơ bộ.

Kết quả của nghiên cứu sơ bộ cho thấy hầu hết người tham gia phỏng vấn đều hiểu và nắm rõ nội dung của bảng hỏi. Nhiều người phỏng vấn cho rằng nội dung bảng hỏi khá dài nên dễ làm người làm khảo sát bị chán trong quá trình làm khảo sát. Bên cạnh đó, cần điều chỉnh và bổ sung một số thang đo như sau:

Bảng 3.8. Bảng điều chỉnh và bổ sung thang đo

STT Yếu tố Thang đo ban đầu Thang đo đã điều chỉnh/bổ sung

1 Kỳ vọng hiệu quả

HQ2: Sử dụng ứng dụng X giúp tôi làm được nhiều việc

nhất có thể

HQ2: Sử dụng ứng dụng X giúp tôi làm được nhiều việc quan

trọng hơn trong khi chờ đợi

2

Ảnh hưởng xã

hội

XH3: Những người nổi tiếng ảnh hưởng đến việc tôi sử

dụng ứng dụng X

XH3: Những người nổi tiếng quảng cáo cho ứng dụng X ảnh hưởng đến việc tôi sử dụng ứng

dụng 3 Ý định sử dụng YD1: Tôi dự định sử dụng ứng dụng X để đặt đồ ăn thay các phương thức khác trong thời gian tới

YD1: Tôi dự định sử dụng ứng dụng X để đặt đồ ăn thay các phương thức khác (gọi điện thoại, đặt qua website, mạng xã hội, …)

trong thời gian tới

Nguồn: tác giả tự tổng hợp

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GIAO ĐỒ ĂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 63 -64 )

×