0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Giải pháp 6: Thiết lập quy chế trả lương, thưởng, chế độ đãi ngộ hợp

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (Trang 104 -106 )

7. Bố cục dự kiến của luận văn:

3.2.2.6 Giải pháp 6: Thiết lập quy chế trả lương, thưởng, chế độ đãi ngộ hợp

lý.

Mục tiêu của giải pháp

- Xóa bỏ tư duy cào bằng thu nhập đang tồn tại trong các cơ quan, đơn vị nhà nước. Hạn chế tối đa sự phụ thuộc tiền lương vào thâm niên công tác hay bằng cấp, chú trọng thực sự vào năng lực, hiệu quả công việc đem lại cho DN.

- Thiết lập nguyên tắc tiền lương được phân phối theo kết quả lao động cuối cùng của từng người, từng bộ phận.

Nội dung giải pháp

Hình thức trả lương theo kết quả thực hiện công việc, theo khối lượng và chất lượng hoàn thành công việc; người có chuyên môn kỹ thuật cao, đóng góp nhiều vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị được trả lương thỏa đáng, không hạn chế mức tối đa; sử dụng toàn bộ quỹ tiền lương để phân phối cho cá nhân theo yếu tố hiệu quả, gắn tiền lương với kết quả sản xuất kinh doanh .

Căn cứ đơn giá tiền lương được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam duyệt hàng năm và kết quả sản xuất kinh doanh, ngoài nguồn quỹ tiền lương của công ty được trích dự phòng không quá 10% để hình thành Quỹ tiền lương dự phòng nhằm điều chỉnh và khuyến khích các đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công ty nên trích thêm từ 3% đến 5% để hình thành Quỹ khuyến khích nhằm thưởng cho người lao động có chuyên môn, kỹ thuật cao, có những đóng góp tích cực cho kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của đơn vị. Cả hai Quỹ tiền lương dự phòng và khuyến khích đều phân phối hết cho người lao động vào cuối năm.

Tiền lương phân phối cho cá nhân bao gồm tiền lương phân phối theo kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ phức tạp, độc hại của công việc. Trong đó, kết quả sản xuất kinh doanh của cá nhân được đơn vị đánh giá, phân loại hàng tháng.

Lợi ích của giải pháp

-Tạo môi trường làm việc thân thiện, thoải mái gắn kết giữa người lao động với nhau, giữa lãnh đạo với nhân viên.

- Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực quản trị

- Nếu thực hiện được giải pháp trên thì so với các đơn vị khác trong toàn ngành, công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã đổi mới trong việc xây dựng Quy chế phân phối tiền lương, thưởng tương đối tiến bộ, mạnh dạn trả lương theo kết quả làm việc, theo năng suất, chất lượng, hiệu quả làm việc của người lao động, gắn với sản xuất kinh doanh, không phụ thuộc vào thâm niên công tác hay bằng cấp…mà chỉ chú trọng thực sự vào năng lực, hiệu quả công việc đem lại cho DN. Góp phần tạo động lực thúc đ y cho CBCNV tích cực làm việc, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cho đơn vị.

Chính sách đãi ngộ

Ngoài tiền lương được lãnh hàng tháng theo quy chế phân phối tiền lương và kết quả công việc của cá nhân cũng như thưởng các danh hiệu thi đua vào dịp cuối năm, CBCNV còn được hưởng các chế độ, chính sách từ nguồn Quỹ phúc lợi của đơn vị và các chế độ hỗ trợ khác. Bên cạnh đó cũng cần tạo điều kiện thăng tiến cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc, từ đó tạo động lực cho toàn thể công nhân viên cùng nhau thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, người lao động được tổ chức khám bệnh 2 lần/1 năm. Qua khám định kỳ hàng năm, những trường hợp phát hiện bệnh đều được tạo điều kiện trị bệnh cũng như hỗ trợ chi phí cho quá trình điều trị. Luôn cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng vệ sinh công nghiệp trong công ty để người lao động đảm bảo được sức khỏe và có tâm trạng thoải mái khi làm việc; áp dụng thời gian làm việc linh động và chế độ nghỉ ngơi hợp lý nhất là cho các công nhân sản xuất ở phân xưởng, nhà máy, xí nghiệp chế biến mủ.

Hàng năm, mỗi CBCNV được hỗ trợ chi phí để tham quan, nghỉ mát,các địa điểm xa, gần khác nhau tùy theo kết quả công tác của năm liền kề trước đó.

Thuê sân bóng đá mini, cầu lông, bóng bàn thuộc Trung tâm TDTT Thị xã Đồng Xoài nhằm tạo điều kiện cho CBCNV tập luyện, vui chơi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền ăn giữa ca, chế độ phép…việc trang bị đồng phục, bảo hộ lao động định kỳ hàng năm cho người lao động

Các mối quan hệ, môi trường làm việc

Tạo mối quan hệ giữa nhân viên với đồng nghiệp, giữa cấp trên và cấp dưới khá thoải mái, cả trong công việc, sinh hoạt và giao tiếp hàng ngày.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (Trang 104 -106 )

×