0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Giải pháp 2: Phân tích và thiết kế công việc

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (Trang 88 -92 )

7. Bố cục dự kiến của luận văn:

3.2.2.2 Giải pháp 2: Phân tích và thiết kế công việc

Xây dựng hệ thống phân tích công việc hoàn chỉnh nhằm làm cơ sở cho các hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty .

Mục tiêu của giải pháp

Làm cơ sở cho các hoạt động quản trị NNL của công ty..

Nội dung giải pháp

- Xây dựng Bảng mô tả công việc và Bảng tiêu chu n công việc cho các chức danh chính của công ty.

Hiện tại, công ty chưa chính thức thực hiện việc phân tích công việc. Trong thực tế, đã xảy ra hiện tượng cùng chức danh nhưng chức năng, trách nhiệm, quyền hành, khối lượng công việc…có thể khác nhau giữa những con người cụ thể. Nội dung công việc chủ yếu do cấp lãnh đạo cao nhất của đơn vị, bộ phận phân công. Điều này dẫn đến mối quan hệ công việc không rõ ràng, công việc đôi khi bị chồng chéo giữa các phòng, xí nghiệp. Vì vậy, việc phân tích công việc mà cụ thể là xây dựng Bảng mô tả công việc và Bảng tiêu chu n công việc cho các chức danh chính của DN là việc cần được ưu tiên thực hiện.

Ngoài 2 chức danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám Đốc Công ty do tập đoàn Công nghiệp Cao su bổ nhiệm, các chức danh cần thực hiện xây dựng Bảng mô tả công việc và Bảng tiêu chu n công việc bao gồm Trưởng, Phó các phòng, ban đội, xí nghiệp.

Trong khuôn khổ đề tài này, tác giả đề xuất Bảng mô tả công việc và Bảng tiêu chu n công việc cho vị trí là cán bộ kỹ thuật.

Bảng 3.3: Bảng mô tả công việc nhân viên kỹ thuật (Đề xu t)

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước Điện thoại : 02713.819.786 Fax : 02713.819.620

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phòng/Đơn vị :

Phòng Kỹ thuật

Chức danh công việc :

Cán bộ kỹ thuật

Địa điểm làm việc :

Phòng kỹ thuật – Công nghệ

Báo cáo trực tiếp :

Phụ trách kỹ thuật

Tóm tắt công việc :

Kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ sản xuất các đội theo sự phân công của phụ trách kỹ thuật.

Mục đích công việc :

- Đảm bảo chất lượng sản ph m đúng với thiết kế. - Đảm bảo thời gian thực hiện đúng theo quy định.

Nhiệm vụ :

- Theo dõi và hướng dẫn các đội thi công đúng với thiết kế kỹ thuật yêu cầu theo từng hạng mục được phân công.

- Đánh giá trình độ tay nghề và thành tích công tác của các đội trưởng sản xuất.

Quyền hạn:

- Đưa ra các giải pháp khắc phục khi có sự sai lệch về quy trình thi công, tiêu chu n kỹ thuật và yêu cầu các đội sản xuất thực hiện.

- Đóng góp ý kiến nhằm cải tiến & nâng cao hiệu quả việc sản xuất.

Quyền lợi:

- Cơ hội thăng tiến nhanh.

Điều kiện làm việc:

- Thời gian làm việc theo yêu cầu tiến độ sản xuất của đơn hàng.

- Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để tham gia quá trình làm việc như: thiết bị đo lường kỹ thuật, máy tính, thiết bị liên lạc v.v...

- Được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.

- Xưởng sản xuất tuân thủ các quy định về vệ sinh và an toàn lao động.

Các mối quan hệ:

- Tất cả các đơn vị thuộc bộ phận kỹ thuật và phòng Nguồn nhân lực. - Đại diện các đơn vị sản xuất hoặc tư vấn giám sát sản xuất.

Bảng 3.4: Bảng tiêu chuẩn công việc nhân viên kỹ thuật (Đề xu t)

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước Điện thoại : 02713.819.786 Fax : 02713.819.620

BẢNG TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC

Phòng/Đơn vị: Chức danh công việc:

Phòng Kỹ thuật Cán bộ kỹ thuật

Địa điểm làm việc :

Phòng kỹ thuật – Công nghệ

Giới tính: Nam

Độ tuổi : Từ 23 đến 40

NỘI DUNG YÊU CẦU

Mức độ Mong muốn

Bắt buộc Bằng c p và chuyên môn được đào tạo:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ sư hóa kiểm soát chất lượng. Có điểm học tập các môn chuyên ngành từ loại khá trở lên (Nếu là sinh

Kinh nghiệm:

Nắm vững lý thuyết về kỹ thuật hoặc có ít nhất một năm kinh nghiệm là cán bộ kỹ thuật sản xuất trong lĩnh vực cao su.

Kỹ năng:

Có tinh thần và kỹ năng học tập cao.

Có khả năng đọc, hiểu và triển khai thực hiện bản vẽ thiết kế kỹ thuật

nhanh.

Ngoại ngữ: Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. Tin học sử dụng thành thạo các phần mềm tính toán chuyên ngành. Nhanh nhẹn, năng động và sáng tạo.

Phẩm ch t cá nhân :

Trung thực.

Chịu được áp lực công việc với cường độ cao. Có khả năng làm việc độc lập và tinh thần đồng đội. Lịch sự trong giao tiếp và tôn trọng mọi người.

Trách nhiệm:

Tuân thủ nội quy lao động của công ty.

Chấp hành tốt các nội quy về vệ sinh và an toàn lao động tại công trường.

Bảo vệ tài sản, thiết bị được cung cấp nhằm phục vụ công tác. Thường xuyên học tập và cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực chuyên

ngành nhằm nâng cao tay nghề.

- Để thực hiện việc xây dựng Bảng mô tả công việc và Bảng tiêu chu n công việc tại công ty, Giám Đốc hoặc Phó Giám Đốc phải chủ trì cùng với Phòng hành chính- Nhân sự thực hiện.

- Trên cơ sở quy định về tiêu chu n một số chức danh hiện có của công ty kết hợp thu thập thông tin trực tiếp tại các đơn vị cơ sở bằng các phương pháp phỏng vấn, bảng câu hỏi, quan sát tại nơi làm việc; kết quả có sự giám sát, kiểm tra

của các cấp lãnh đạo, quản lý; phòng sẽ xây dựng Bảng mô tả công việc và Bảng tiêu chu n công việc và đưa vào triển khai tại đơn vị.

- Quá trình thực hiện phải thường xuyên theo dõi và kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung công việc mới, công việc thay đổi cho các chức danh hiện hành cũng như nghiên cứu xây dựng các nội dung công việc, yêu cầu cho các chức danh mới phát sinh.

- Sau khi xây dựng hoàn chỉnh Bảng mô tả công việc và Bảng tiêu chu n công việc cho tất cả các chức danh trên, công ty cần triển khai đến toàn thể CBCNV nắm rõ. Qua đó sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động, tạo nên mối liên hệ ràng buộc chặt chẽ giữa người lao động và DN, định hướng cho người lao động những nhiệm vụ mà mình cần phải thực hiện.

Lợi ích của giải pháp

- Phân tích rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và mối liên hệ giữa các bộ phận cũng như các vị trí, chức danh; hạn chế sự trùng lắp về nhiệm vụ và quyền hạn; đảm bảo tính thống nhất trong việc phân công lao động.

- Định hướng cho lao động mới tuyển dụng vào làm việc cho đơn vị, tiết kiệm thời gian cho nhân viên mới tìm hiểu công việc của mình.

- Làm cơ sở để thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên đồng thời giảm rủi ro về mặt pháp lý.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (Trang 88 -92 )

×