0
Tải bản đầy đủ (.docx) (131 trang)

Chớnh sỏch cụng khai hoỏ thụng tin

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 114 -117 )

Ngày nay, trong thời đại bựng nổ thụng tin, thụng tin cú vai trũ quan trọng trong sinh

hoạt của mọi tầng lớp, mọi đối tượng. Đối với nhà đầu tư, trừ phi là nhà đầu tư theo đuổi

một chiến lược đầu tư đơn giản (như đầu tư số tiết kiờm hiện cú vào cỏc sổ tiết kiệm hay

chọn lựa ngẫu nhiờn một loại chứng khoỏn nào đố và nắm giữ chỳng cho tới khi đến

hạn), thụng tin lại càng cú ý nghĩa đặc biệt quan trọng vỡ để đầu tư thành cụng cần phải

cú đầy đủ thụng tin về thị trường, về ngành nghề, về tỡnh trạng tài chớnh của doanh nghiệp mà mỡnh định đầu tư. Chớnh vỡ vậy, trong đầu tư, nắm được thụng tin đầy đủ, kịp

thời, chớnh xỏc là đó nắm một nửa của sự thành cụng: nửa cũn lại tuỳ thuộc vào khả năng

phõn tớch, phỏn đoỏn, sự nhậy cảm và tớnh năng động của mỗi nhà đầu tư.

Trong mụi trường đầu tư ở cỏc nước kinh tế thị trường phỏt triển, nguồn rất phong phỳ. Nguồn thụng tin thứ nhất mà cỏc nhà đầu tư cú thể sử dụng là thụng tin từ cỏc doanh

nghiệp. Tại Mỹ, cỏc Luật Liờn bang, Luật tiểu bang và Luật tiết lộ thụng tin đầy đủ yờu

cầu cỏc cụng ty cổ phần đại chỳng xuất bản cỏc bỏo cỏo thường niờn và bỏo cỏo hàng quý

để gửi cho ỏc cổ đụng. Thờm nữa, Uỷ ban chứng khoỏn cũng yờu cầu cỏc cụng ty cổ phần

đại chỳng phải xuất bản cỏc bản tin hàng ngày trỡnh bày chi tiết bất cứ sự thay đổi nào cú

liờn quan đến tỡnh trạng tài chớnh và những thụng tin khỏc cú thể sử dụng để định giỏ cỏc

chỳng khoỏn của cụng ty. 78

Ngoài hai nguồn thụng tin được cung cấp cú tớnh miễn phớ như trờn, nhà đầu tư cú thể

mua cỏc thụng tin từ cỏc tạp chớ và cỏc bỏo cỏo tài chớnh chuyờn ngành cú uy tớn. Đõy

cũng là những nguồn thụng tin rất hữu ớch trong việc giỳp nhà đầu tư ra quyết định. Cú lẽ

giới đầu tư quốc tế khụng mấy ai khụng biết đến cỏc tạp chớ nổi tiếng thế giới như

Wall

Street Jounal, Forbes, Business Week, Fortune, Aall Jounal, Havard Business Review,

Jounal of Porfolio Management, Stock Guide và Bond Guide của Standard & Poor. Hiển

nhiờn, để cú được những phõn tớch nhạy bộn, sắc sảo, nếu như khụng kể đến trỡnh độ của

chuyờn gia phõn tớch thỡ yếu tố cú vai trũ quyết định và chất lượng cỏc bỏo cỏo tài chớnh

của cỏc cụng ty.

Ở nước ta, từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, Chớnh phủ cũng đó từng bước phỏp chế hoỏ nghĩa vụ cung cấp thụng tin của cỏc doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiờn,

việc thực hiờn cỏc quy định này xem ra vẫn cũn hết sức tuỳ tiện cho nờn hiện nay tỡnh

trạng “lói giả, lỗ thật” vẫn cũn là hiện tượng khỏ phổ biến của cỏc doanh nghiệp nhà

nước, loại hỡnh doanh nghiệp vẫn được xem là cú hệ thống bỏo biểu, sổ sỏch ghi chộp bài

bản nhất, cú hệ thống nhất. Chỉ cần điểm qua một số doanh nghiệp “nổi tiếng” qua cỏc vụ

ỏn cũng đủ thấy mức nghiờm trọng của vấn đề: Dõu tằm tơ, Dệt Nam Định, Tamexco,

Đụng lạnh Hựng Vương, Minh Phụng-Epco.... Rừ ràng, hiệu quả kinh tế và giỏ trị thực

của cỏc doanh nghiệp sẽ vẫn cũn là một ẩn số khú đoỏn đối với nhà đầu tư cũng như nhà

quản lý nếu như bức tranh tài chớnh của cỏc doanh nghiệp, những tế bào của nền kinh tế,

vẫn cũn là bức tranh mập mờ, khụng trung thực. Vỡ vậy, để hệ thống cụng bố thụng tin cú

thể phục vụ đắc lực cho hoạt động của thị trưũng chứng khoỏn, cần thiết phải: 1. Tổ chức xõy dựng một khung phỏp lý đầy đủ hơn về nghĩa vụ cụng bố cụng khai thụng tin bắt buộc đối với mọi loại hỡnh doanh nghiệp theo đỳng với cỏc thụng lệ và

tập quỏn quốc tế và quy định cỏc chế tài thớch hợp để xử lý nghiờm minh cỏc vi phạm

về cụng bố thụng tin.

2. Hiện đại hoỏ cỏc phương tiện cụng bố thụng tin và đa dạng hoỏ phương phỏp cụng bố

thụng tin trờn VSE. Song song với việc xõy dựng hệ thống cung cấp thụng tin qua

mạng internet để cung cấp tất cả những thụng tin về thị trường và cỏc thụng tin cú

liờn quan đến tổ chức niờm yết, cần xõy dựng mạng phỏt thanh (broadcasting network) để phục vụ cho việc cụng bố thụng tin trực tiếp từ tổ chức niờm yết đến cỏc

cụng ty chứng khoỏn thành viờn và hệ thống mạng điện thoại trả lời tự động (audio automatic response system) cỏc thụng tin do nhà đầu tư yờu cầu.

3. Thụng tin, đặc biệt là những thụng tin định hướng thể hiện qua cỏc bài phõn tớch, dự

bỏo xu hướng thị trường, giỏ cả cổ phiếu cú vai trũ tối quan trọng đối với cỏc nhà đầu

tư. Chỉ cần cỏc thụng tin này được xử lý khụng đỳng do thiếu thận trọng, do non tay

nghề hoặc cố ý làm sai lệch vỡ một động cơ nào đú thỡ hiệu ứng lõy lan sẽ khụng 79

lường hết được. Vỡ vậy, nờn chăng, cần cú những quy định nhiờm ngặt là, ngoài những mẫu tin về tỡnh hỡnh, diễn biến thị trường, cỏc bài phỏng vấn cỏc nhõn vật cú

liờn quan, cỏc phúng viờn cỏc bỏo cỏo khụng được phõn tớch, bỡnh luận về những lĩnh

4. Cơ sở của hoạt động cụng bố thụng tin là cỏc cơ sở dữ liệu. Dữ liệu cú chớnh xỏc thỡ

thụng tin được xử lý mới phỏt huy tỏc dụng. Trong thực tế, hầu hết cỏc dữ liệu thống

kờ cú nguồn gốc từ cỏc nghiệp vụ hoạch toỏn kế toỏn. Vỡ vậy, cần khẩn trương xõy dựng và đưa vào vận hành một hệ thống một chế độ kế toỏn và kiểm toỏn hoàn chỉnh

theo cỏc chuẩn mực kế toỏn và kiểm toỏn quốc tế để tạo điều kiện cho khụng những

cụng chỳng trong nước mà cả cho cụng chỳng ngước ngoài cú điều kiện so sỏnh, thẩm

định tỡnh hỡnh tài chớnh, khả năng sinh lời của cỏc cụng ty cổ phần trước khi quyết định đầu tư. Đõy cũng là điều kiện cơ bản để thớch ứng với xu thế quốc tế hoỏ và toàn

cầu hoỏ giai đoạn hiện nay.

5. Để tạo sự minh bạch, cụng bằng và cõn đối về mặt thụng tin trong cỏc quyết định điều

tiết thị trường, cần cụng khai khoỏ nội dung cỏc chớnh sỏch sẽ được ỏp dụng và nguyờn tắc, lộ trỡnh thực hiện cụ thể cho mỗi chớnh sỏch nhằm giữ vững gia tăng niềm

tin của giới đầu tư về hỡnh ảnh của một thị trường trong sỏng, ổn định.

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 114 -117 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×