0
Tải bản đầy đủ (.docx) (131 trang)

Bối cảnh vấn đề

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 81 -86 )

Hỡnh thành và phỏt triển trong một chiều dài lịch sử trờn bốn năm, thị trường chứng

khoỏn là một thực thể tài chớnh tồn tại phổ biến trong hầu hết ở nền kinh tế cuả cỏc quốc

gia. Ở nước ta, trong bước chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền

kinh tế thị trường cú sự điều tiết của Nhà nước, dự mới mẻ và hết sức phức tạp, vấn đề

thiết lập thị trường chứng khoỏn đó và đang là một trong những tiờu điểm thu hỳt sự quan

tõm nghiờn cứu của nhiều nhà kinh tế. Đến nay, theo nhận định của nhiều nhà kinh tế,

khụng cũn nghi ngờ gỡ nữa, thị trường chứng khoỏn là “chiếc chỡa khoỏ vàng” giỳp giải

quyết một cỏch hữu hiệu vấn đề huy động vốn dài hạn tài chợ cho hàng cụng nghiệp hoỏ

và hiện đại hoỏ đất nước. Tuy nhiờn, trờn phương diện tài chớnh và kinh tế, nếu như khụng cú gỡ cần phải để bàn cói về sự cần thiết và tớnh tất yếu của việc hỡnh thành một thị

trường chứng khoỏn cho nền kinh tế ở nước ta thỡ vấn đề thời điểm nào thớch hợp để thị

trường chứng khoỏn cú thể ra đời, hoạt động được và hoạt động cú hiệu quả là vấn đề vẫn

cũn cú quan điểm chưa thống nhất.

Tiếp cận vấn đề một cỏch thận trọng, quan điểm thứ nhất cho rằng, với điều kiện hiện

nay ở nước ta, chưa nờn hỡnh thành thị trường chứng khoỏn ngay trong giai đoạn đầu phỏt

triển và chỉ nờn xõy dựng thị trường chứng khoỏn sau khi thiết lập một hệ thống ngõn

hàng đủ mạnh. Tớnh chất thuyết phục của một số luận cứ của luận điểm này cũng đỏng để

chỳng ta suy ngẫm:

Thứ nhất, trong khi chỳng ta cũn mói loay hoay triển khai và triển khai cũng chưa

hiệu quả mấy việc dựa vào cuộc sống cỏc cụng cụ tớn dụng và cỏc cụng cụ tài chớnh dự ở

dạng hết sức cổ điển như thẻ tớn dụng, sec cỏ nhõn, thỡ làm sao cú thể hỡnh thành được

một thị trường chứng khoỏn nếu cụng chỳng - những đối tượng chủ yếu mà thị trường

56

chứng khoỏn nhằm vào để phục vụ - lại cú ớt kiến thức và kinh nghiệm về cỏc cụng cụ cú

tớnh chất mới mẻ, cao cấp hơn là cổ phiếu và trỏi phiếu, những sản phẩm cơ bản của thị

trường chứng khoỏn?. Lý giải rằng, trong mụ hỡnh giao dịch thử nghiệm vừa qua, sức cầu

chứng khoỏn quỏ mạnh do đó cú nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch cũng chưa cú đủ

sức thuyết phục. Với tổng số tài khoản trờn cú (đến cuối 12/2001) là khoảng 7.000, số

nhà đầu tư cỏ nhõn vẫn cũn chiếm một tỷ lệ quỏ nhỏ trong tổng số 80 triệu dõn hiện cú.

Mặt khỏc, cần lưu ý là số tài sản đượ__________c mở cũng khụng phản ỏnh chớnh xỏc số lượng nhà

đầu tư vỡ rất nhiều nhà đầu tư mượn tờn của nhiều người thõn quen để mở nhiều tài khoản

tại cỏc cụng ty chứng khoỏn với mục đớch, trong bất cứ trường hợp nào, cũng cú được số

Thứ hai, hoạt động kinh doanh chứng khoỏn gắn liền với quỏ trỡnh phõn tớch những

thụng tin về khả năng phỏt triển của doanh nghiệp trong tương lại, tỡnh hỡnh tài chớnh của

cỏc doanh nghiệp phỏt hành cổ phiếu và trỏi phiếu. Vậy thỡ bằng cỏch nào ở đõu cụng

chỳng cú thể xỏc minh tớnh phỏp lý, chất trung thực, độ an toàn của cỏc chứng khoỏn để

cụng chỳng cú thể yờn tõm “chọn mặt gửi vàng” khi tham gia vai trũ chơi kinh doanh

chứng khoỏn?. Rừ ràng là vấn đề này hiện nay chưa được giải quyết một cỏch triệt để bởi

vỡ, một mặt, khung phỏp lý điều chỉnh việc phỏt hành chứng khoỏn ra cụng chỳng vẫn

cũn nhiều khe hở, và mặt khắc, hệ thống kế toỏn, kiểm toỏn ở Việt Nam cũng cũn nhiều

bất cập.

Thứ ba, với yờu cầu bảo vệ vốn đầu tư của cụng chỳng, chỉ cú những cụng ty hoạt

động lõu năm và cú uy tớn mới cú đầy đủ cỏc điều kiện để đỏp ứng cỏc quy định nghiờm

ngặt của việc phỏt hành chứng khoỏn ra cụng chỳng. Với hiện trạng cỏc doanh nghiệp

quốc doanh và tiến độ thực hiện chương trỡnh cổ phần hoỏ quỏ chậm chạp ở nước ta hiện

nay, với nhận thức hạn chế về chứng khoỏn và thị trường chứng khoỏn liệu rằng sẽ cú

bao nhiờu doanh nghiệp đỏp ứng đủ cỏc yờu cầu về điều kiện tiờu chuẩn phỏt hành? Con

số 6 doanh nghiệp thực hiện niờm yết qua một năm, một lần nữa, lại làm sỏng tỏ luận cứ

này.

Thứ tư, để một thị trường chứng khoỏn hoạt động được và hoạt động cú hiệu quả,

tất

yếu phải cú một cơ sở hạ tầng thụng tin và truyền thụng tiờn tiến; một hệ thống xỏc định

chế tài chớnh, đặc biệt là hệ thống cỏc ngõn hàng thương mại đủ mạnh. Chỉ thị riờng yờu

cầu này, thị trường chứng khoỏn ở Việt Nam cũng chưa hội đủ.

Chớnh vỡ những lý do núi trờn, những người ủng hộ luận điểm trờn cho rằng cần phải

xõy dựng và phỏt triển một hệ thống ngõn hàng vững mạnh tạo điền kiện cho thị trường

chứng khoỏn cú thể ra đời và hoạt động cú hiệu quả. Chia sẽ quan điểm này, trong một

bài phỏt biểu trước cỏc nhà khoa học Việt Nam, giỏo sư Merton H. Miller, một nhà kinh

tế học người Mỹ từng đoạt giải Nobel về kinh tế, cũng đó kiến nghị rằng: trước khi tớnh

57

đến xõy dựng một thị trường chứng khoỏn, cần phải xõy dựng một hệ thống ngõn hàng

hoạt động hữu hiệu. Đõy cũng là quan điểm của Tiến sỹ Andre Farber, Giỏo sư Đại học

Tổng hợp Brussels: “Việt Nam nờn dành cỏc ưu tiờn cho sự phỏt triển của thị trường tiền

tệ thay vỡ hy vọng quỏ mức vaũ thị trường chứng khoỏn” vỡ “ khụng nờn định nghĩa thị

trường chứng khoỏn là một sự thay thế cho hệ thống ngõn hàng. Hệ thống ngõn hàng và

thị trường chứng khoỏn là sự bổ sung cho nhau và cả hai đều cần phải lành mạnh để hoạt

động tốt.

Khụng đồng tỡnh với quan điểm núi trờn, quan điểm thứ hai cho rằng nờn phỏt triển thị trường chứng khoỏn ngay trong giai đoạn đầu phỏt triển vỡ nhiều lý do;

Thứ nhất, trong khi tỡm hiểu và xỏc định một mụ hỡnh thị trường chứng khoỏn cho

phự hợp và chuẩn bị cỏc điều kiện cần thiết cho sự ra đời của thị trường chứng khoỏn

chớnh thức (VSE) thỡ hiện nay ở Việt Nam, việc hỡnh thành HSTC là bước đi cần thiết để

“tạo bước đệm cho việc hỡnh thành VSE sau này.

Thứ hai, với khả năng thu hỳt cỏc nguồn vốn bất động đưa vào lưu thụng trong

dũng

chảy kinh tế hữu ớch, thị trường chứng khoỏn cung cấp một nguồn tài trợ phụ thờm ngoài

nguồn vốn hoạt động vẫn cũn rất hẹp bởi khả năng huy động hạn chế của hệ thống ngõn

hàng thương mại. Trờn khớa cạnh này, thị trường chứng khoỏn cú để giải quyết được cỏc

mõu thuẫn giữa một bờn là yờu cầu hạn chế tớn dụng để giảm một ỏp lực lạm phỏt và bờn

kia - nhu cần vốn cho phỏt triển và tăng trưởng.

Thứ ba, nếu như đó hỡnh thành thị trường chứng khoỏn, ỏp lực gia tăng lạm phỏt

cũng

dễ dàng được giảm thiểu bởi việc phỏt hành cỏc trỏi phiếu trờn thị trường chứng khoỏn để

bự đắp cỏc khoản thõm hụt của ngõn sỏch.

Thứ tư, một thị trường chứng khoỏn hoạt động cú hiệu quả sẽ cho phộp gia tăng

vốn

thụng qua việc bỏn cỏc cổ phần ra cho cụng chỳng ở những doanh nghiệp mới khai trương. Điều này cho phộp cỏc cụng ty cổ phần cú thể tồn tại dựa vào nguồn vốn nội bộ

và vốn cú (cổ phần) mà khụng phải phụ thuộc lớn vào vốn tớn dụng ngõn hàng.

Thứ năm, nờn ưu tiờn phỏt triển thị trường chứng khoỏn để tạo tiền đề vật chất do

quỏ

trỡnh cổ phần hoỏ, bởi vỡ nếu khụng cú thị trường chứng khoỏn, khụng cú thị trường thứ

cấp mua bỏn cỏc chứng khoỏn đó phỏt hành thỡ vốn đầu tư qua cổ phiếu sẽ chết cứng và

quỏ trỡnh phỏt hành cổ phiếu tất yếu sẽ gặp khú khăn.

Thứ sỏu, xõy dựng một thị trường chứng khoỏn hoạt động cú hiệu quả cũng là điều

kiện để phỏt triển một hệ thống ngõn hàng, bởi vỡ lịch sử hỡnh thành và phỏt triển hệ

thống ngõn hàng ở Anh và Mỹ cho thấy thị trường chứng khoỏn thường phỏt triển nhờ

vào sự phỏt hành tớch cực cổ phiếu của ngõn hàng trong quỏ trỡnh hỡnh thành cỏc ngõn

hàng thương mại cổ phần. 58

Trong thời đại bựng nổ thụng tin và trong điều kiện cuộc cỏch mạng khoa học kỹ thuật phỏt triển mạnh mẽ như vũ bóo trong giai đoạn hiện nay, đương nhiờn khụng thụ

động ngồi chờ hàng thế kỷ cho sự hỡnh thành tự nhiờn thị trường chứng khoans ở Anh,

Mỹ.... Ngược lại, tất nhiờn khụng phải vỡ Việt Nam đang rất cần sớm cú một thị trường

chứng khoỏn để huy động cỏc tiềm lực tài chớnh cú thể huy động mà hỡnh thành nhanh

một thị trường chứng khoỏn trong khi chưa cú đủ những cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết.

“Thà chậm một chỳt trong việc hỡnh thành thị trường chứng khoỏn để bảo đảm rằng, tất

cả mọi thứ đó được chuẩn bị sẵn sàng, cỏc chi tiết của cỗ mỏy đó vào vị trớ xuất phỏt cũn

hơn là bắt đầu mọi thứ quỏ sớm. Nếu thị trường chứng khoỏn bắt đầu hoạt động khi mà

rất nhiều cỏc quy định phỏp lý chưa đưa vào vị trớ thỡ thị trường chứng khoỏn sẽ vụ tỡnh

được coi như là một dạng của đỏnh bạc”. Trờn phương tiện này, cú lẽ bài học về một thị

trường chứng khoỏn trống rỗng ở (Ukraina, Liờn Xụ cũ) vẫn là một bài học khụng bao

giũ cũ đối với tiến trỡnh hỡnh thành và phỏt triển một thị trường chứng khoỏn ở Việt Nam.

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 81 -86 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×