0
Tải bản đầy đủ (.docx) (131 trang)

Một số quan điểm định hướng

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 93 -95 )

Xõy dựng thị trường chứng khoỏn là một nhiệm vụ chiến lược cú ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến trỡnh xõy dựng và phỏt triển nền kinh tế theo hướng cụng nghiệp

hoỏ, hiện đại hoỏ ở nước ta. Song, dĩ nhiờn, đối với một định chế tài chớnh như thị trường

chứng khoỏn, việc xõy dựng và duy trỡ, hoàn thiện và phỏt triển một hoạt động của thị

trường chứng khoỏn trong một nền kinh tế cú trỡnh độ phỏt triển cũn thấp lại mới đi vào

quỹ đạo của kinh tế thị trường. Mặt khỏc, kinh nghiệm của nhiều nước chỉ rừ rằng hỡnh

thành thị trường đó là việc khú nhưng duy trỡ hoạt đoọng thị trường, bảo đảm thị trường

hoạt động ổn định, cú hiệu quả sau khi hỡnh thành là nhiệm vụ khụng hề đơn giản. Kinh

nghiệm của cỏc nước đó tiến hành xõy dựng thị trường chứng khoỏn và bài học gần đõy

của cỏc cuộc khủng hoảng tài chớnh tiền tệ với hiệu ứng lan truyền của nú ở một số nước

cho thấy rằng tất cả sự chần trừ hay núng vội đều cú thể gõy ra những hậu quả nghiờm

trọng, khú lường, lợi bất cập hại. Vỡ vậy, cần thống nhất một số quan điểm mang tớnh

định hướng cho việc trở thành và phỏt triển thị trường chứng khoỏn ở nước ta:

Một là, trong xu hướng hội nhập và quốc tế hoỏ cỏc thị trường tài chớnh, khụng thể

tự

bằng lũng với mụ hỡnh HSTC hiện cú quỏ nhiều hạn chế mà phải chủ động thỳc đẩy việc

chuẩn bị cỏc điều kiện cần thiết để xõy dựng một Sở giao dịch chứng khoỏn hoàn

mới, xõy dựng và phỏt triển thị trường chứng khoỏn phi tập thể trong và cỏc bộ phận thị

trường khỏc (thị trường thứ ba, thị trường tứ tư) để đỏp ứng được yờu cầu và xu hướng

phỏt triển của nền kinh tế.

Hai là, do thị trường chứng khoỏn vẫn là một định chế hoàn toàn mới mẻ ở Việt

Nam

và do cơ sở hạ tầng taỡ chớnh của Việt Nam chưa thật sự hoàn chỉnh nờn ngay từ đầu

Chớnh phủ phải nắm vai trũ chủ đạo trong việc hỡnh thành thị trường chứng khoỏn. Thế

nhưng sau hơn một năm vận hành thử nghiệm HSTC, cần phỏt huy hơn nữa vai trũ của

cỏc tổ chức tự quản, hạn chế thấp nhất sự can thiệp trực tiếp của cỏc cơ quan quản lý.

Ba là, do tỏc động cú tớnh chất hai mặt của thị trường chứng khoỏn, cỏc khu trong

thị

trường nằm trong chỉnh thể thị trường chứng khoỏn Việt Nam phải được hỡnh thành và

phỏt triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, phự hợp với từng giai đoạn phỏt

64

triển theo định hướng hội nhập toàn diện vào nền kinh tế khu vực và kinh tế thế giới của

nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Bốn là, cần nghiờn cứu và xõy dựng và hoàn thiện một khung phỏp lý hoàn thành

để

bảo vệ lợi ớch hợp phỏp của nhà đầu tư, duy trỡ trật tự và cụng bằng trờn thị trường chứng

khoỏn trờn nguyờn tắc “quản nhưng khụng can thiệp quỏ mức, làm sống động nhưng

khụng gõy lộn xộn, bỡnh ổn nhưng khụng gõy bất ổn”.

Năm là, xuất phỏt từ mối quan hệ biện chứng giữa thị trường cấp một và thị trường

cấp hai, cần chỳ trọng nõng cấp và hoàn thiện thị trường cấp một cả về quy chế cũng như

chất lượng.

Sỏu là, hiện nay, do phương thức giao dịch chứng khoỏn truyền thống đang ngày

càng thay đổi do sự phỏt triển của mạng internet, hoạt động đầu tư chứng khoỏn khụng bị

giới hạn bởi ranh giới địa lý nữa và canh tranh trong giao dịch chứng khoỏn xuyờn quốc

gia giữa cỏc Sở giao dịch chứng khoỏn ở cỏc Chõu lục đang diễn ra gõy gắt. Trong những cảnh ấy, nhiều Sở giao dịch chứng khoỏn ở Chõu Âu đang cú khuynh hướng sỏt

nhập liờn kết trờn cơ sở xõy dựng một hệ thống giao dịch và thanh toỏn bự trừ

thống

nhất, sự gia tăng sức cạnh tranh, thu hỳt cỏc dũng vốn đầu tư vào tiết kiệm chi phớ.

để tồn

tạo và phỏt triển, cỏc thị trường chứng khoỏn ở Chõu Á cũng khụng thể đứng ngoài xu

hướng. Vỡ vậy, trong khi trang bị lại cỏc hệ thống giao dịch, đăng ký, lưu ký, thanh toỏn,

cụng bố thụng tin hiện đại cho Thị trường chứng khoỏn Việt Nam, cần phải lường đún

vững chắc cho cỏc bước phỏt triển tiếp theo.

Bảy là, do hoạt động của thị trường chứng khoỏn bị chi phối hoàn toàn bởi cung

cầu

nờn cần phải cú những chớnh sỏch ưu tiờn để điều chỉnh cỏc mất cõn đối giữa cung và cầu

chứng khoỏn trờn thị trường nhằm tạo ra những điều kiện thị trường thật sự và bảo vệ lợi

ớch chớnh đỏng của cụng chỳng. Bất cứ những hành vi nào xảy ra trờn thị trường để trục

lợi bất hợp phỏp đề phải được giỏm sỏt, quản lý chặt chẽ và xử lý nghiờm minh.

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 93 -95 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×