0
Tải bản đầy đủ (.docx) (131 trang)

Thực trạng thị trường chứng khoỏn Việt Nam 1 Thị trường trỏi phiếu

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 49 -60 )

2.2.2.1. Thị trường trỏi phiếu

Thị trường trỏi phiếu chớnh phủ

Từ năm 1993 trở lại đõy, liờn tục trờn cỏc phương tiện thụng tin đại chỳng, nhiều quan

chức cú trỏch nhiệm đó lạc quan tuyờn bố rằng, vào “năm tới” sẽ khai trương một Sở giao

dịch chứng khoỏn đầu tiờn ở Việt Nam. Thế nhưng, khụng đỳng với dự kiến đú, “nhiều

năm tới” đó trụi qua nhưng cỏnh của thị trường chứng khoỏn vẫn khộp chặt, mặc dự con

đường dẫn tới nền kinh tế thị trường mở ở Việt Nam đó được khai phỏ và định hướng rừ

nột. Cho đến trước thỏng 7 năm 2000, nhiều chuyờn gia trong và ngoài nước vẫn tỏ ra

hoài nghi về khả năng này bởi lẽ, xột trờn phương diện kinh tế và tài chớnh, để xõy dựng

được và vận hành được một thị trường chứng khoỏn cú hiệu quả, chỳng ta vẫn cũn thiếu

nhiều điều kiện cơ bản. Một trong những điều kiện tiờn quyết, cú ý nghĩa quyết định

trong tiến trỡnh xõy dựng thị trường chứng khoỏn đú là khối lượng và chất lượng của

luồng cung ứng chứng khoỏn trờn thị trường sơ cấp mà trước hết là nguồn cung trỏi phiếu.

Ngược dũng lịch sử, ngay trong thời kỳ khỏng chiến, cú thể nhận thấy rằng trong đời

sống và sinh hoạt của người dõn Việt Nam, khỏi niệm cụng trỏi (trỏi phiếu Chớnh phủ) -

một trong những dạng của chứng khoỏn - thực ra khụng cú gỡ là mới mẻ. Vào những năm

1846, 1948, 1950, Chớnh phủ đó phỏt hành nhiều đợt cụng trỏi để phục vụ cho cụng cuộc

khỏng chiến. Đỏng tiếc là do nhiều nguyờn nhõn, việc sử dụng cụng trỏi như một cụng cụ

tài chớnh quan trọng đó khụng được chỳ ý đỳng mức trong chớnh sỏch tài chớnh quốc gia.

Vỡ vậy, dũng cung chứng khoỏn xuất phỏt từ Chớnh phủ đó bị chững lại và ngừng hẳn cho

tới mói năm 1983.

Từ năm 1983 đến nay, do yờu cầu bức bỏch của chi tiờu ngõn sỏch, Chớnh phủ đó phỏt

hành cỏc loại cụng trỏi cú thời hạn dài (5 năm, 10 năm). Đặc điểm của cỏc loại trỏi phiếu

phỏt hành trong thời gian này là khối lượng phỏt hành khỏ nhỏ, lói suất thấp, mang tớnh

35

chất bắt buộc, cú ghi tờn và khụng cho phộp mua bỏn nờn đối với người dõn, việc mua

trỏi phiếu phỏt hành trong giai đoạn hoàn toàn đơn giản là một nghĩa vụ.

Đến năm 1991, dưới ỏnh sỏng của tư duy mới trong nền kinh tế thị trường, tớn phiếu

kho bạc Nhà nước với nhiều kỳ hạn (3 thỏng, 6 thỏng, 1 năm, 2 năm, 3 năm) lói suất được

điều chỉnh theo thị trường đó được phỏt hành, chấm dứt thời kỳ phỏt hành để bự đắp chi

tiờu ngõn sỏch.

Khỏc với loại cụng trỏi đó được phỏt hành trong thời kỳ thứ nhất, trỏi phiếu ngắn hạn

phỏt hành trong giai đoạn này là loại bắt buộc, cưỡng ộp. Tuy nhiờn cũng giống như loại

cụng trỏi đó phỏt hành trong giai đoạn trước, cụng trỏi phỏt hành trong giai đoạn này là

loại cụng trỏi cú ghi danh. Vỡ vậy, cỏc loại chứng khoỏn này vẫn chưa thể lưu thụng

được.

thỏng 7/1994. Với Nghị định 72-CP ngày 26/7/1994 về quy chế phỏt hành trỏi phiếu

Chớnh phủ và Nghị định 120-CP ngày 17/9/1994 của Thủ tướng Chớnh phủ về quy chế

phỏt hành trỏi phiếu Chớnh phủ và cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước, dũng cung chứng

khoỏn trờn thị trường vốn núi chung và dũng cung của trỏi phiếu chớnh phủ núi riờng đó

thực sự khởi sắc. Thực hiện cỏc Nghị định này, thị trường trỏi phiếu chớnh phủ đó suất

hiện ba dạng trỏi phiếu: tớn phiếu kho bạc, trỏi phiếu kho bạc và trỏi phiếu cụng trỡnh. Tớn

phiếu kho bạc nhà nước cú thời hạn dưới 1 năm, được phỏt hành để huy động vốn bự đắp

thiếu hụt tạm thời của Ngõn sỏch trong năm tài chớnh. Trỏi phiếu kho bạc nhà nước cú

thời hạn 1 năm trở lờn, huy động vốn để bự đắp thiếu hụt Ngõn sỏch Nhà nước, đỏp ứng

nhu cầu chi đầu tư phỏt triển trong kế hoạch Ngõn sỏch Nhà nước đó được duyệt. Khỏc

với trỏi phiếu kho bạc, trỏi phiếu cụng trỡnh là loại trỏi phiếu được phỏt hành để huy động

vốn xõy dựng cỏc cụng trỡnh do chớnh phủ duyệt. Loại trỏi phiếu này cú thời hạn và lói

suất tương tự như trỏi phiếu kho bạc nhà nước. Trỏi phiếu cụng trỡnh bao gồm 2 loại: trỏi

phiếu cụng trỡnh huy động vốn cho cỏc cụng trỡnh trung ương do Bộ Tài chớnh đảm bảo

thanh toỏn và trỏi phiếu cụng trỡnh huy động vốn cho cụng trỡnh địa phương do Uỷ Ban

Nhõn dõn tỉnh, thành phố đảm bảo thanh toỏn.

Từ thỏng 7 năm 2000, bằng Nghị định 01/2000/NĐ-CP về quy chế phỏt hành trỏi phiếu chớnh phủ, hai kờnh phõn phối mới cho trỏi phiếu chớnh phủ được chớnh phủ thiết

lập là phỏt hành theo phương thức bảo lónh phỏt hành và đấu thầu qua STC. Cú thể đỏnh

giỏ tổng quỏt thị trường trỏi phiếu chớnh phủ ở nước ta trong thời gian qua như sau:

Một là, sự hỡnh thành thị trường trỏi phiếu chớnh phủ đó mở ra một kờnh huy động

vốn mới, bổ sung vào kờnh huy động vốn của cỏc ngõn hàng thương mại. Với số lượng

phỏt hành hàng năm khỏ lớn, với thời gian phỏt hành liờn tục, thị trường trỏi phiếu chớnh

36

phủ đó thu hỳt một khối lượng tiền nhàn rỗi của cỏc tầng lớp dõn cư, gúp phần giảm bớt

sức ộp của tiền mặt trong lưu thụng và hạn chế lạm phỏt.

Hai là, với phương thức phỏt hành phong phỳ và khụng ngừng được cải tiến, với

hỡnh

thức trỏi phiếu khỏ đa dạng, với độ an toàn cao, đỏp ứng được quyền lợi và thị hiếu của

cụng chỳng, trỏi phiếu, chớnh phủ ngày càng cú nhiều điều kiện thể hiện ưu thế của nú

trờn thị trường tài chớnh.

Ba là, trỏi phiếu chớnh phủ được phỏt hành dưới cả 4 hỡnh thức là phỏt hành trực

tiếp

cho cụng chỳng, tổ chức đấu thầu thụng qua Ngõn hàng Nhà nước, đấu thầu thụng qua

HSTC và bảo lónh phỏt hành. Tham gia vào thị trường đấu thầu bỏn trỏi phiếu kho bạc

nhà nước là 47 định chế tài chớnh (5 ngõn hàng thương mại quốc doanh, 18 ngõn hàng cổ

phần, 4 ngõn hàng liờn doanh, 13 chi nhỏnh ngõn hàng nước ngoài, 6 cụng ty bảo hiểm và

1 quỹ đầu tư). Với mức lói suất đấu thầu đó tiết kiệm cho ngõn sỏch Nhà nước hàng chục

tỷ đồng.

Hỡnh 2.1. Lói suất bỡnh quõn của cỏc loại trỏi phiếu chớnh phủ.

Bốn là, khối lượng trỏi phiếu chớnh phủ được phỏt hành cú xu hướng tăng liờn tục

trong những năm gần đõy: năm 1996 bằng 37,9 lần so với năm 1991, năm 1999 tăng 26 lần so với năm 1991. 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

27.0%23.0% 23.0% 21.0% 15.5% 13.2% 12.6% 10% 8.0% 12.0% 11.4% 10.0% 18.0% 37

Hỡnh 2.2. Phỏt hành trỏi phiếu ngắn hạn và trung hạn

Tuy vậy, thị trường trỏi phiếu chớnh phủ ở nước ta vẫn cũn đang tồn tại nhiều bất cập

đỏng lưu ý:

Một là, cỏc trỏi phiếu chớnh phủ phỏt hành hiện nay phần lớn là cỏc loại ngắn hạn

trung hạn (dưới 3 năm), loại kỳ hạn hai năm trở xuống chiến trờn 90% tổng mệnh giỏ

phỏt hành. Cho đến nay chỉ cú một đợt phỏt hành duy nhất trỏi phiếu dài hạn, đú là đợt

phỏt hành trỏi phiếu cụng trỡnh để xõy dựng cụng trỡnh đương dõy 500KV.

Hai là, tuy doanh số phỏt hành hàng năm đều tăng nhưng khối lượng trỏi phiếu

chớnh

phủ phỏt hành hàng năm nhỡn chung cũn khỏ nhỏ bộ: mới chỉ xấp xỉ 2% GDP. Rừ ràng,

mức huy động này chưa khai thỏc hết nguồn vốn cũn nhàn rỗi trong cụng chỳng.

Ba là, cơ chế quản lý, phỏt hành và thanh toỏn trỏi phiếu chưa bảo đảm tớnh khoa

học,

cụng nghệ thanh toỏn cũn lạc hậu, cơ chế chuyển nhượng cũn gũ bú, cứng nhắc. Nhược

điểm này đó hạn chế tớnh lưu chuyển của trỏi phiếu, hạn chế tớnh hấp dẫn, thuận tiện của

trỏi phiếu chớnh phủ.

Bốn là, từ năm 1997 trở lại đõy, thị trường đấu thầu trỏi phiếu chớnh phủ hoạt động

khụng ổn định và bất thường. Thật vậy, dự được coi là năm sụi động nhất của thị trường

đấu thầu trỏi phiếu Kho bạc Nhà nước nhưng hoạt động đấu thầu trỏi phiếu chớnh phủ

trong năm 1997 vẫn ẩn chứa nhiều yếu tố bất ổn. Cú hai phiờn dự thầu khụng cú đơn vị

nào tham dự, 10 phiờn chỉ cú 1 đến 2 tham dự; một số phiờn khụng bỏn được và nhiều

phiờn chỉ bỏn được 1% - 5% hay 10% khối lượng trỏi phiếu đưa ra đấu thầu. Năm 1998,

trong phiờn đấu thầu đầu tiờn, chỉ cú 5 thành viờn đấu thầu và khối lượng trỳng thầu là 10

tỷ so với khối lượng trỏi phiếu đưa ra đấu thầu là 50 tỷ. Cỏc số liệu tổng kết năm 1999 và 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 221 1.387 4.566 7.020 7.649 8.317 7.199 6.992 5.774 38

năm 2000 cho thấy tỡnh hỡnh cũng khụng cú gỡ được cải thiện: bỡnh quõn mỗi phiờn chưa

tới 4 thành viờn tham dự, cú phiờn khụng cú đơn vị tham dự hoặc khụng cú đơn vị nào

trỳng thầu.

Năm là, dự mang tớnh đại chỳng cao đối với cụng chỳng đầu tư, trỏi phiếu chớnh

phủ

chưa thực giữ giữ vai trũ “ỏt chủ bài” trong cỏc giao dịch chứng khoỏn. Đõy là một diễn

biến ngoài dự đoỏn, bởi vỡ, cho đến khi HSTC đi vào hoạt động, nhiều chuyờn gia trong

và ngoài nước đó kỳ vọng rằng loại chứng khoỏn chủ lực sẽ được giao dịch trờn HSTC

sẽ là cỏc trỏi phiếu, đặc biệt là cỏc trỏi phiếu chớnh phủ, nhận định này hoàn toàn cú cơ sở

bởi vỡ, so với cỏc loại chứng khoỏn khỏc, trỏi phiếu chớnh phủ là một cụng cụ tài chớnh cú

độ an toàn rất cao, cú kỳ phỏt hành đều , cú khối lượng phỏt hành cho mỗi kỳ khỏ lớn.

Thế nhưng, một lần nữa, dự kiến này cũng hoàn toàn trỏi ngược với những gỡ đang diễn

ra trờn thị trường trỏi phiếu chớnh phủ trong suốt một năm qua.

Sau đỳng một năm từ ngày khởi động HSTC, tớnh đến 28/7/2001, thị trường chứng khoỏn chớnh phủ vẫn chưa cú sức hấp dẫn cả với nhà đầu tư riờng rẽ lẫn cỏc định chế tài

chớnh. 5/8 phiờn đấu thầu đó được tổ chức tại HSTC khụng cú kết quả (nhưng khụng thực

hiện được vỡ khụng cú lệnh bỏn đối ứng) trong suốt 151 phiờn giao dịch, 53 tỷ đồng được

thực hiện qua phương thức giao dịch thuận cho cỏc trỏi phiếu chớnh phủ niờm yết đợt một

(CP1_0100) và đợt hai CP2_0200) là bảng thành tớch nghốo nàn của thị trường trỏi phiếu

chớnh phủ được niờm yết chiếm 70% tổng khối lượng chứng khoỏn niờm yết trờn thị

trường nhưng giao dịch của trỏi phiếu chớnh phủ chỉ chiếm 0,01% tổng giỏ trị giao dịch.

Cú thể điểm qua một số nguyờn nhõn dẫn đến tỡnh trạng hoạt động buồn tẻ của thị trường trỏi phiếu chớnh phủ:

Một, lói suất đấu thầu trong từng phiờn đấu thầu vẫn cũn lói suất chỉ đạo của Bộ

Tài

chớnh. Lói suất này chưa thể hiện tớnh linh hoạt theo cỏc quy luật cung cầu về vốn trờn thị

trường nờn khụng cú tớnh hấp dẫn đối với cỏc thành viờn. Trong thực tế đó cú lỳc lói suất

chỉ đạo đấu thầu trỏi phiếu chớnh phủ thấp hơn lói suất huy động của cỏc ngõn hàng thương mại do cỏc ngõn hàng thương mại đồng loạt tăng giỏ lói suất tiền gửi để giải toả

tỡnh trạng căng thẳng của vốn khả dụng. Hiện tượng này phản ỏnh một khiến khuyết cơ

bản của thị trường trỏi phiếu chớnh phủ ngắn hạn (tớn phiếu) ở nước ta là lói suất trỏi

phiếu kho bạc chưa thể hiện vai trũ lói suất tham chiếu (lói suất chuẩn) hữu dụng đối với

cỏc cụng cụ tài chớnh khỏc.

khỏc là hoạt động chiết khấu, mua bỏn lại cỏc loại trỏi phiếu chớnh phủ chưa thật sự phỏt

triển. Nếu như cỏc tổ chức trỳng thầu thường nắm giữ cỏc loại trỏi phiếu chớnh phủ như

một phương tiện dự trữ để đảm bảo khả năng thanh toỏn và chờ đến ngày đến hạn thỡ

cụng chỳng, những người nắm giư trỏi phiếu qua mạng lưới bỏn lẻ, cũng thường nắm giữ

39

trỏi phiếu cho tới khi đến hạn bởi vỡ nghiệp vụ chiết khấu chưa được phổ biến và vẫn xa

lạ với đại bộ phận cụng chỳng.

Ba, do vẫn duy trỡ phương thức bỏn lẻ với lói suất cao hơn lói suất đấu thầu đối với

trỏi

phiếu chinhs phủ cú cựng kỳ hạn, trỏi phiếu chớnh phủ bỏn lẻ được nhà đầu tư ưa chuộng

hơn trỏi phiếu mua lại qua cỏc đợt đấu thõự trờn thị trường.

Bốn, một trong cỏc điều kiện để trỏi phiếu cú thể mua bỏn được là phải cú sự thay

đổi

về giỏ trịnh trỏi phiếu trong từng thời kỳ nhất định dưới tỏc động của sự thay đổi lói suất

thị trường. Thế nhưng, một mặt, do chưa cú lói suất chuẩn trờn thị trường và lói suất thị

trường liờn ngõn hàng do cỏc ngõn hàng cụng bố thường chậm thay đổi rất chậm. Mặt

khỏc, do kỹ thuật tớnh toỏn tương đối phức tạp, khụng phải nhà đầu tư nào cũng cú thể tự

xỏc định giỏ trỏi phiếu để làm cơ sở cho cỏc quyết định mua bỏn khi lói suất thị trường.

Vỡ vậy, khụng cú gỡ khú hiờu là vỡ sao trỏi phiếu chớnh phủ lại cú ớt giao dịch.

Năm, trong bối cảnh thị trường địa ốc đang lờn cơn sốt, trong điều kiện thị trường

cổ

phiếu đang được xem là “cỗ mỏy đẻ ra tiền” với gia tốc cực lớn, việc cỏc nhà đầu tư

ngoảnh mặt với thị trường trỏi phiếu chớnh phủ õu cũng là điều dễ hiểu.

Thị trường trỏi phiếu doanh nghiệp

Trỏi phiếu cụng ty được phỏp luật Việt Nam thừa nhận theo Nghị định số 120/CP ngày

17/9/1994 của Chớnh phủ. Trờn nền tảng của Nghị định này, đó cú một số doanh nghiệp

thuộc ngànhđiện, xi măng, giao thụng, xõy dựng, xõy dựng đề ỏn trỡnh Bộ Tài chớnh cho

phộp phỏt hành. Cho đến nay chỳng ta đó triển khai một số đợt phỏt hành trỏi phiếu doanh nghiệp Nhà nươca nhưng việc triển khai nay mới chỉ mang tớnh chất thớ điểm.

Hiện nay cỏc trỏi phiếu doanh nghiệp Nhà nước chưa được phõn bỏn rộng rói cho cụng

chỳng mà chủ yếu mới được phỏt hành trong phạm vi hẹp.

Cũng như trỏi phiếu chớnh phủ, trỏi phiếu doanh nghiệp khụng đủ sức hấp dẫn cỏc nhà

đầu tư trong điều kiện cỏc thủ tục, điều kiện vay vốn ngõn hàng đó được nới lỏng và

trong bối cảnh đất đai, cổ phiếu đang là “sự lựa chọn của tương lai” của giới đầ tư bởi

khả năng sinh lời siờu ngạch của cỏc tài sản này. Để thu hỳt cỏc nhà đầu tư, cỏc doanh

nghiệp phải đi tỡm cỏc cụng cụ tài chớnh mới. Và, lần đầu tiờn trờn thị trường tài chớnh

nước ta, ý tưởng phỏt hành trỏi phiếu để huy động vốn được Cụng ty Giấy Hải Phũng

(Hapaco), một Cụng ty đó niờm yết cổ phiếu, nờu trong đề ỏn huyđộng 35 tỷ đồng cho dự

ỏn xõy dựng nhà mỏy sản xuất giấy kraf. Trỏi phiếu chuyển đổi của Hapaco cú mệnh giỏ

10.000 đồng, lói suất 0,65%/thỏng, thời hạn 5 năm và chuyển đổi thành cổ phiếu thường

sau khi trỏi phiếu đỏo hạn. 40

Thế nhưng, phải đợi đến đề ỏn huy động 25 tỷ đồng để cung cấp thiết bị, lắp đặt mạng

cho cỏc khu cụng nghiệp phần mềm tại Thành phố Hồ Chớ Minh, Đà Nẵng, khu cụng

nghiệp Tõn tạo....của Cụng ty cổ phần Cụng nghệ Thụng tin (EIS), trỏi phiếu chuyển đổi

EIS mới được chớnh thức tung ra trờn thị trường vào thỏng 5 năm 2001 qua dịch vụ tư

vấn phỏt hành của Cụng ty chứng khoỏn Bảo Việt. Mặc dự vẫn cú nhiều lần ý kiến khỏc

nhau xung quanh về lổ hổng phỏp lý, về độ an toàn, về kỹ thuật tớnh toỏn để xỏc định tỷ

lệ chuyển đổi và giỏ chuyển đổi đủ điều kiện để sử dụng vốn qua kờnh tài trợ trờn thị

trường tài chớnh đó đỏnh dấu mộ__________t bước phỏt triển đỏng khớch lệ của cỏc dịch vụ tài chớnh

trờn thị trường trài chớnh nước ta.

Thị trường trỏi phiếu ngõn hàng

Khỏc với ngành khỏc, cú lẽ ngõn hàng là một trong những ngành phỏt hành trỏi

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 49 -60 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×