0
Tải bản đầy đủ (.docx) (131 trang)

Tỏc động tiờu cực của thị trường chứng khoỏn ở Việt Nam

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 45 -46 )

Cú lẽ do cú quỏ nhiều lợi điểm khi nềm kinh tế cú thị trường chứng khoỏn khiến khụng ớt người khụng chỳ ý đỳng mức đến những tỏc động tiờu cực của thị trường chứng

khoỏn. Trong thực tế, mặt bất lợi của thị trường chứng khoỏn cũng khụng phải ớt. Tựu

trung, Những tỏc động tiờu cực này thể hiện trờn bốn điểm chớnh như sau:

Một là, bằng cỏch cho phộp những người giàu cú đầu tư để gia tăng thờm của cải

dường như khụng phải lao động để cú, thị trường chứng khoỏn khuyến khớch sự phõn

32

phối của cải bất bỡnh đẳng trong xó hội. Trờn phương diện này, cú thể xem thị trường

chứng khoỏn như những sũng bạc hoặc những trường đua ngựa khổng lồ;

Hai là, thị trường chứng khoỏn cú thể khuyến khớch một sự đầu tư liều lĩnh ở cỏc

cỏ

nhõn và cỏc tập thể (cỏc định chế tài chớnh) và do đú cú thể gõy ra sự mất ổn định của nền

kinh tế quốc gia. Vụ sụp đổ của Wall Street trong những năm cuối của thập niờn 20,

Hồng Kụng năm 1970 và gần đõy, vị thua lỗ 1,5 tỷ USD bởi bàn tay thao tỳng của Nick

Veson, nhà kinh doanh chứng khoỏn 28 tuổi, đó làm cho Baring, một ngõn hàng cú lịc sử

lõu đời nhất nước Anh phải đứng trờn bờ vực thẳm của sự phỏ sản cà đe doạ đến sự ổn

định của cỏc thị trường tài chớnh khỏc trờn thế giới là những bằng chứng sống động về tỏc

động của những khoản đầu tư thiếu chớn chắn;

Ba là, thị trường chứng khoỏn cú thể là một mảnh đất tốt cho cỏc hoạt động bất

tương sinh sụi và phỏt triển. Phao tin đồn thất thiệt, xung đột quyền lợi, mua bỏn

cú tay

trong (mua bỏn nội giỏn), phỏt hành những bản cỏo bạch khụng đỳng sự thật, lấy giỏ

chứng khoỏn lờn, bỏn chứng khoỏn khụng đỳng với giỏ trị hoặc quỏ cao là những “chuyện xưa như quả đất” trờn cỏc thị trường chứng khoỏn;

Bốn là, mặc dự thị trường chứng khoỏn cú thể phõn bố vốn cho cỏc hoạt động kinh

tế

được kỳ vọng là cú thể mang lại nhiều lợi nhuận nhất nhưng, xột từ quan điểm toàn cục,

cỏc hoạt động này cú thể khụng phải là cỏc hoạt động cú lợi nhất bởi thị trường và giỏ cả

thị trường cú thể bị búp mộo trong cỏc nền kinh tế của cỏc quốc gia đang phỏt triển. Vỡ

vậy, sự phỏt triển của thị trường chứng khoỏn cú thể dẫn đến xấu đi trong phõn bổ cỏc

nguồn lực chứ khụng phải là sự cải thiện.


Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 45 -46 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×