0
Tải bản đầy đủ (.docx) (131 trang)

Tỏc động tớch cực của thị trường chứng khoỏn

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 43 -45 )

Khụng cũn nghi ngờ gỡ nữa, thị trường chứng khoỏn cú nhiều tỏc động tớch cực vào nền kinh tế.

Thứ nhất, bờn cạnh kờnh huy động vốn cổ điển là thụng qua hệ thống cỏc ngõn

bằng cơ chế phỏt hàng lần đầu và phỏt hành lần thứ hai, thị trường chứng khoỏn giỳp cỏc

doanh nghiệp cú thờm một kờnh huy động vốn mới bổ sung cho kờnh huy động truyền

thống. 31

Thứ hai, thị trường chứng khoỏn cung cấp cho chớnh phủ một phương tiện để bỏn

cỏc

trỏi phiếu và để gọi vốn. Dĩ nhiờn, lợi ớch của phương tiện này tuỳ thuộc vào khả năng

của chớnh phủ trong việc sử dụng một cỏch cú hiệu quả nguồn cõn quỹ huy động được

cho nền kinh tế quốc dõn.

Thứ ba, thị trường chứng khoỏn cung cấp thờm cho cỏc nhà tiết kiệm và cỏc kờnh

chế

tài chớnh một “mục chọn” mới trong “thực đơn” đầu tư vốn. Dĩ nhiờn, đầu tư vào cỏc

cụng cụ tài chớnh là đầu tư vào cỏc tài sản bằng tiền là hoạt động cú rủi ro. Tuy nhiờn,

bằng cỏch cho phộp cỏc nhà đầu tư đa dạng hoỏ cỏc khoản đầu tư để giảm thiểu rủi ro, thị

trường chứng khoỏn sẽ giỳp cỏc nhà đầu tư chọn lựa cỏc tổ hợp đầu tư khỏc nhau theo ý

thớch của họ để cú sự kết hợp tối ưu giữa rủi ro và lợi nhuận. Thờm nữa, bằng cỏch đưa ra

cỏc mức lợi tức khỏc nhau, thị trường chứng khoỏn cú vai trũ đặc biệt quan trọng đối với

những nhà đầu tư chỉ cú một sự lựa chọn duy nhất là gửi tiền vào cỏc ngõn hàng rồi thụ

động ngồi chờ một mức lợi tức khỏ thấp. Cú một thị trường thứ cấp năng động, cỏc nhà

đầu tư sẽ cú được một thị trường cú sức lưu chuyển nhiều hơn so cỏc thị trường vàng, thị

trường bất động sản.

Thứ tư, bằng việc cung cấp một cung bậc lói suất khỏc nhau cho cỏc trỏi phiếu

chớnh

phủ, trỏi phiếu cụng ty, cổ phiếu, thị trường chứng khoỏn buộc cỏc doanh nghiệp và chớnh

phủ huy động cỏc nguồn vốn mới phải trả một mức sinh lời phản ỏnh cả lợi tức trong mối

liờn hệ với cỏc khoản đầu tư khỏc và cả những rủi ro cú liờn quan với cỏc khoản đầu tư

đú. Nhờ vậy, việc phõn bổ vốn toàn bộ nền kinh tế được cải thiện. Trong một thị trường

vốn mà chi phớ vay mượn vốn chưa dựa trờn cung cầu vốn và chưa phản ỏnh những rủi ro

cú liờn quan như thị trường vốn ở nước ta, lợi điểm này cú ý nghĩa hết sức quan trọng.

Thứ năm, thị trường chứng khoỏn cũng cung cấp một cơ chế để bản địa hoỏ một

phần quyền sở hữu của cỏc doanh nghiệp nước ngoài. Chẳng hạn, khi luật yờu cầu một

doanh nghiệp cổ phần phải cú 60% sở hữu của cỏc nước sở tại thỡ khi chào bỏn, doanh

nghiệp đú phải chào bỏn 60% cổ phần của nú cho cụng chỳng.

Sau cựng, thị trường chứng khoỏn cú thể giỳp huy động cỏc luồng vốn từ nước

ngoài

từ cỏc nhà đầu tư nước ngoài, người muốn đa dạng hoỏ cỏc khoản mục đầu tư của mỡnh

trờn cỏc thị trường vốn quốc tế.

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 43 -45 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×