0

tuyển tập 90 đề thi thử đại học môn tiếng anh tap 2

Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh cực hay (có keys kèm theo) phần 1

Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh cực hay (có keys kèm theo) phần 1

Ngoại ngữ

... Tuyển tập 100 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh năm 20 14 (có đáp án kèm theo) Phần (từ đề 1 đề 60) SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 20 11 - 20 12 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN MÔN TIẾNG ANH ... give D serve ĐỀ SỐ 11: SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 20 11 - 20 12 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN MÔN TIẾNG ANHĐỀ SỐ 11 45 Tuyển tập 100 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh năm 20 14 (có đáp ... - ĐỀ SỐ 9: SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 20 11 - 20 12 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN MÔN TIẾNG ANHĐỀ SỐ (Đề thi gồm 06 trang) Thời gian làm 90 phút 34 Tuyển tập 100 đề thi thử đại học...
 • 276
 • 6,971
 • 49
Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn tiếng anh cực hay (có keys kèm theo) phần 2

Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn tiếng anh cực hay (có keys kèm theo) phần 2

Ngoại ngữ

... things about me -HẾT - ĐỀ SỐ 64: SỞ GD-ĐT - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 13 -20 14 TRƯỜNG THPT Môn thi: TIẾNG ANHĐỀ SỐ 64 19 Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn Tiếng ... and down the 15 Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh năm 20 14 (có đáp án kèm theo) Phần (từ đề 60 đề 120 ) dock at Suez ( 32) the crowd of natives and strangers in this fast-growing ... Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh năm 20 14 (có đáp án kèm theo) Phần (từ đề 60 đề 120 ) C Do you feel like to go out this evening? D Do you feel to like going out this evening?...
 • 308
 • 3,270
 • 25
Tuyển tập các đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh 2014 (có đáp án)

Tuyển tập các đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh 2014 (có đáp án)

Ngoại ngữ

... THE END - www.DeThiThuDaiHoc.com 12 www.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC Đề thi gồm 06 trang Trang 1/6 - Mã đ : 22 9 ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 20 13 -20 14 Môn: TIẾNG ANH; Khối D1, A1 ... THE END - www.DeThiThuDaiHoc.com 24 www.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC Đề thi gồm 06 trang Trang 1/6 - Mã đ : 29 7 ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 20 13 -20 14 Môn: TIẾNG ANH; Khối D1, A1 ... THE END - www.DeThiThuDaiHoc.com 18 www.DeThiThuDaiHoc.com SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC Đề thi gồm 06 trang Trang 1/6 - Mã đ : 26 3 ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 20 13 -20 14 Môn: TIẾNG ANH; Khối D1, A1...
 • 77
 • 4,116
 • 31
Tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh (có keys kèm theo)

Tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh (có keys kèm theo)

Ngoại ngữ

... your life 21 A stop B end C leave D break 22 A of B from C for D in 23 A ever B always C often D never 24 A growing B changing C adding D increasing 25 A all B each C both D every 26 A suggest ... your life 21 A stop B end C leave D break 22 A of B from C for D in 23 A ever B always C often D never 24 A growing B changing C adding D increasing 25 A all B each C both D every 26 A suggest ... seated 22 We can put you _ for a few days if you have nowhere else to live A on B out up D off 23 Andrew is known for always saying _ comes to his mind A anything B something everything D...
 • 67
 • 1,495
 • 3
Tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh (có đáp án)

Tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh (có đáp án)

Ngoại ngữ

... BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM HỌC 20 13 - 20 14 MÔN: ANH VĂN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 1 32 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I Mark the letter ... BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM HỌC 20 13 - 20 14 MÔN: ANH VĂN Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 1 32 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I Mark the letter ... fireballs THE END Name:……………… ĐỀ THI THI THỬ ĐẠI HỌC 20 14 Class:…………………… Môn: TIẾNG ANH; Khối D School: ………………… Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION...
 • 35
 • 4,073
 • 7
Tuyển tập 80 đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh năm 2015 (kèm đáp án )

Tuyển tập 80 đề thi thử Đại học môn Tiếng Anh năm 2015 (kèm đáp án )

Ngoại Ngữ

... 46 Tuyển tập 80 đề thi thử THPT QUỐC GIA môn Tiếng Anh năm 20 15 (kèm đáp án) ĐỀ SỐ 8: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 20 15 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN MÔN THI: TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 20 0 (ĐỀ ĐỀ ... 40 Tuyển tập 80 đề thi thử THPT QUỐC GIA môn Tiếng Anh năm 20 15 (kèm đáp án) ĐỀ SỐ 7: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 20 15 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN MÔN THI: TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 199 (ĐỀ ĐỀ ... -THE END ĐỀ SỐ 4: SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 20 15 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN MÔN THI: TIẾNG ANH – ĐÁP ÁN ĐỀ 196 (ĐỀ ĐỀ XUẤT) Thời gian: 90 phút Mark the letter A, B,...
 • 452
 • 4,154
 • 10
TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH

TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH

Ngoại ngữ

... ĐỀ SỐ 2: ChoQue24H.Net – DienDanTiengAnh.Net Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 20 15 (kèm đáp án) SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ TH PT QG - NĂM HỌC 20 14 ... điểm) ĐỀ SỐ 4: SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 20 14 - 20 15 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm có 05 trang Mã đề thi ... quietly ĐỀ SỐ 5: SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 20 14 - 20 15 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm có 05 trang Mã đề thi...
 • 370
 • 537
 • 2
tuyển tập gần 50 đề thi thử đại học môn tiếng anh có lời giải cực chi tiết và hay

tuyển tập gần 50 đề thi thử đại học môn tiếng anh có lời giải cực chi tiết và hay

Trung học cơ sở - phổ thông

... (danh từ - danh từ, danh động từ - danh động từ, mệnh đề - mệnh đề, …) à sai “sitting and read” + Câu B: thi u sở hữu cách sau “father” + Câu C: thi u “and” “to sit” “to read” Dịch nghĩa: Anh ... thông tin vòng quanh giới rẻ nhanh chóng, hệ thống máy tính đại nhanh chóng thu thập xử lí lượng thông tin thời tiết khổng lồ Những nhà thi n văn học khoa học máy tính làm việc với để thi t kế chương ... sau đại từ bất định (anybody, nobody, no one, something,…) chia theo số è loại C + Trong mệnh đề: “I think + clause”, câu hỏi đuôi theo mệnh đề sau “think” è loại B + Chủ ngữ câu hỏi đuôi đại...
 • 538
 • 565
 • 3
tuyển tập 30 đề thi thử đại học môn tiếng anh

tuyển tập 30 đề thi thử đại học môn tiếng anh

Đề thi

... 19.C 20 .D II/A 21 .B 22 .B 23 .D 24 .B 25 .C 26 .B 27 .A 28 .C 29 .B 30.C II/B I/1.B 2. A 12. C 13.D II/ 21 .B 22 .B III/A 31.C 32. A III/B 41.B 42. A 3.D 4.C 5.B 6.C 14.D 15.C 16.D 17.C 23 .D 24 .C 25 .B 26 .C ... 18.B 19.B 20 .D 23 .A 24 .B 25 .D 26 .B 27 .D 28 .B 29 .B 30.D I/1.B 2. C 11.C 12. D II /21 .B 22 .B III/A 31.D 32. B 33.A III/B 41.A 42. D 43.C 44.B 37.B 47.B 37.D 47.D 7.A 17.A 27 .A 38.D 48.C 8.C 18.B 28 .D 39.D ... 10.D 20 .B 29 .C 30 D 37.B 38.C 39.B 47.B 48.C 49.C 40.B 50.B A 19 D D D 10 B 11 B 12 B 20 C 21 B 22 A 31.A 42 A 32 B 33 C 43 A 44 D C 19 C A 9.B 10 A 11 A 12 D 20 B 21 A 22 C 31.C 42 A 32 B 33...
 • 45
 • 1,522
 • 0
Tuyể n tập đề thi thử đại học môn Tiếng anh kèm đáp án và nhận xét

Tuyể n tập đề thi thử đại học môn Tiếng anh kèm đáp án và nhận xét

Trung học cơ sở - phổ thông

... n 2 F ,g2;< [ n 02; O 6?4>@.ạ 2; E6RaX,o@ 65R FNR ã : 0> 4R : H, W B R0 : 65R[;]+ ;O W g 6e @\k o.2Z2;< {Oã 6Z O?0d 2; F :, K d ,R , ; B 3@ f : 0[ ; ,@ I :, O j] Bn;6 ;< ZRn;M?F ch 6?,;2Zm ... 13579 9757 7 7 1  25 !5# 27  27 7 7 2  " 7 % & (7 + , ,- 57 0 51 37 5 2, 7 $ ' ) * 25 ' 27 / ,25 47 8# ! "5 :; >@A @C@F>H F < ? B ... 01 24 6 62 2;< = > @BCE6A G= 0?.6 JK LM?OB6.6P , 35 : 03; ?, A D F ? H I B; N P ? ,@ A Q.R?T < N 2U 0VRW2;< Y2= 0B ;K [; \@^B.[; \@6_ > M ? S 6?0M?3; X: 0O Z B :, 4] K :, ,6` a4 c 60,@6W >;M;2Z6g6h2;i...
 • 29
 • 398
 • 0
một đề thi thử đại học môn tiếng anh của tuyển sinh 247

một đề thi thử đại học môn tiếng anh của tuyển sinh 247

Ngoại Ngữ

... http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-tieng -anh- c58.html để học tiếng anh tốt 21 /22 SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ NGÀY THI: 28 /11 /20 14 ĐỀ THI THỬTHI THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 20 15 Môn: TIẾNG ... B D A 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 B B D B D A B D A A C C A C A A 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 C A D D A C D B C A D C B B B B 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 21 /21 Đề thi thử THPT Quốc gia năm 20 15 Môn Tiếng Anh - Trường THPT Hàn Thuyên Thời gian làm bài: 90 phút I/ ( ID: 796 82) : Blacken...
 • 184
 • 552
 • 0
Đề thi thử đại học môn Tiếng anh năm 2011 lần 2 - Đáp án

Đề thi thử đại học môn Tiếng anh năm 2011 lần 2 - Đáp án

Ngữ pháp tiếng Anh

... Câu 22 : I have bought a present for my mother, and now I need some _ A paper wrapper B wrap paper C wrapped paper D wrapping paper Câu 23 : Computer is one of the most important _ of the 20 th ... that you are self-confident All this affects the way you feel about someone Also, a stranger may remind you of a meeting with someone This may be because of something as simple as the fact that ... inventions D inventors Câu 24 : If they are not careful with their accounts, their business will go _ (go bankrupt: phá sản) A poor B bankrupt C penniless D broken Câu 25 : It was really kind ...
 • 6
 • 3,136
 • 98
Đề thi thử đại học môn Tiếng anh năm 2011 lần 2

Đề thi thử đại học môn Tiếng anh năm 2011 lần 2

Ngữ pháp tiếng Anh

... modernizing C modernized D modernization Câu 21 : He felt _ when he failed the exams the second time A discouraged B annoyed C undecided D determined Câu 22 : I have bought a present for my mother, ... wrapped paper D wrapping paper Câu 23 : Computer is one of the most important _ of the 20 th century A inventings B inventories C inventions D inventors Câu 24 : If they are not careful with their ... that you are self-confident All this affects the way you feel about someone Also, a stranger may remind you of a meeting with someone This may be because of something as simple as the fact that...
 • 6
 • 1,504
 • 44
Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đáp án đề 7

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đáp án đề 7

Trung học cơ sở - phổ thông

... of the blanks from 21 to 30 Tham khảo giảng Kĩ làm thi đại học môn tiếng Anh Hoc360.vn By 1984, nonrenewable (21 ) fuels, such as oil, coal and natural gas, provided over 82 percent of the ... indicate the correct answer to each of the questions from 71 to 80 Tham khảo giảng Luyện đề thi Đại học môn tiếng Anh Hoc360.vn Carbon dating can be used to estimate the age of any organic natural ... replaced Question 21 : A clean B unleaded C fossil D solid Question 22 : A used B produced C supplied D stored Question 23 : A produced B derived C extracted D released Question 24 : A resting B leaving...
 • 12
 • 11,267
 • 10
Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 8

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 8

Trung học cơ sở - phổ thông

... Câu 22 : I have bought a present for my mother, and now I need some _ A paper wrapper B wrap paper C wrapped paper D wrapping paper Câu 23 : Computer is one of the most important _ of the 20 th ... that you are self-confident All this affects the way you feel about someone Also, a stranger may remind you of a meeting with someone This may be because of something as simple as the fact that ... inventions D inventors Câu 24 : If they are not careful with their accounts, their business will go _ (go bankrupt: phá sản) A poor B bankrupt C penniless D broken Câu 25 : It was really kind ...
 • 6
 • 5,594
 • 85
Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 1

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 1

Trung học cơ sở - phổ thông

... than watch it on T.V ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM 1.D 2. A 3.C 4.D 5.A 11.C 12. D 13.B 14.D 15.D 16.B 17.D 18.B 19.A 20 .A 21 .D 22 .B 23 .C 24 .C 25 .A 26 .D 27 .B 28 .B 29 .B 30.A 31.B 32. C 33.B 34.D 35.B 36.C 37.C ... ocean 21 A bread B born C grow D develop 22 A enjoying B fishing C shopping D catching 23 A songs B films C tapes D lot 24 A think B recognize C realize D learn 25 A own B own’s C self D self’s 26 .A ... cho chỗ trống từ 21 đến 30: People in many countries grow fresh water fish from eggs They move the small fish into lakes and rivers The fish live and (21 ) _ there People go (22 ) _ in these...
 • 8
 • 1,730
 • 95
Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 2

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 2

Trung học cơ sở - phổ thông

... CAU DA CAU DA CAU DA CAU DA 21 A 41 A 61 C c 22 C 42 C 62 D A 23 A 43 C 63 A D 24 B 44 D 64 D A 25 D 45 B 65 A D 26 B 46 B 66 B B 27 A 47 C 67 B C 28 A 48 A 68 A D 29 A 49 D 69 B 10 D 30 D 50 ... 31 C 51 C 71 C 12 D 32 C 52 B 72 B 13 D 33 D 53 B 73 C 14 B 34 D 54 C 74 D 15 D 35 B 55 D 75 B 16 A 36 A 56 D 76 D 17 A 37 C 57 C 77 D 18 C 38 D 58 A 78 C 19 B 39 B 59 A 79 D 20 C 40 B 60 B 80 ... Question 23 : If you put your money in a bank now, you may get 12% _annually A interest B profit C money D income Question 24 : -" _" - "Yes I'd like to buy a computer." A Do you look for something?...
 • 9
 • 1,560
 • 76
Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 3

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 3

Trung học cơ sở - phổ thông

... gone back to sleep when a loud noise woke me up ĐÁP ÁN ĐỀ TRẮC NGHIỆM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C D C D B C D C A A B D A D ... A anything B what C anything that D all are correct 26 Its wonderful here tonight ! Its ……… I have ever enjoyed agarden party A a long time B the first time C time D several times 27 He……… ... D D D C B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C C A C B B B C B A C...
 • 6
 • 1,412
 • 68

Xem thêm