0

nghiên cứu một số phương pháp xử trí thai dị dạng ở những sản phụ có sẹo mổ tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ương

Nghiên cứu một số phương pháp xử trí thai dị dạng ở những sản phụ có sẹo mổ tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ương

Nghiên cứu một số phương pháp xử trí thai dị dạng những sản phụ sẹo mổ tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ương

Y dược - Sinh học

... TRƯờng đại học y h nội Lê thị hon nghiên cứu số phơng pháp xử trí thai dị dạng sản phụ sẹo mổ tử cung bệnh viện phụ sản trung ơng Chuyên ngnh: sản phụ khoa M số: 60.72.13 Luận văn thạc sĩ y ... lấy thai ngày gia tăng, thai phụ sẹo mổ TC ngày nhiều Một vấn đề đặt ngời thầy thuốc sản khoa thái độ xử trí thai dị dạng thai phụ sẹo mổ TC nh cho tốt thai phụ này, việc nạo hút thai dị dạng ... tục nghiên cứu Xuất phát từ sở khoa học thực tiễn đó, đặt vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu số phơng pháp xử trí thai dị dạng sản phụ sẹo mổ tử cung để tìm phơng pháp xử trí đắn, liều lợng thuốc phù...
 • 112
 • 776
 • 3
Nghiên cứu một số phương pháp xử lý sau thu hoạch nhằm kéo dài tuổi thọ bảo quản của vải thiều trồng tại lục ngạn bắc giang

Nghiên cứu một số phương pháp xử lý sau thu hoạch nhằm kéo dài tuổi thọ bảo quản của vải thiều trồng tại lục ngạn bắc giang

Nông - Lâm - Ngư

... dung nghiên c u 33 3.3 Phương pháp nghiên c u 33 3.3.1 Phương pháp ñi u tra 33 3.3.3 Phương pháp phân tích 35 3.3.4 Phương pháp x lý s li u 36 PH ... ñư c nghiên c u áp d ng vào th c ti n 2.4.1.1 Phương pháp xông lưu huỳnh (k thu t sulfit hóa) Phương pháp x lý qu b ng SO2, g i phương pháp xông lưu huỳnh hay k thu t sulfit hóa Phương pháp ñư ... thay th phương pháp xông lưu huỳnh b o qu n v i thi u Tuy nhiên, phương pháp ñư c dùng ph bi n MAP, phương pháp ưu ñi m chi phí th p d dàng áp d ng m c ñ thương m i Vì th , nghiên c u tương lai...
 • 119
 • 723
 • 1
nghiên cứu một số phương pháp của trí tuệ tính toán ứng dụng trong y học

nghiên cứu một số phương pháp của trí tuệ tính toán ứng dụng trong y học

Y khoa - Dược

... LOGO Nghiên cứu số phương pháp Trí tuệ tính toán ứng dụng Y học HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG HỌC VIÊN: NGÔ THỊ DIỆU THÚY LOGO Nội dung Đặt vấn đề Giới thiệu Trí tuệ tính toán Bệnh ... giúp bệnh nhân cảm thấy giảm bệnh lại phụ thuộc vào thuốc tác dụng phụ nguy hiểm  Phẫu thuật không làm thay đổi diễn tiến bệnh VKDT tổn thương nhiều khớp  Hệ chuyên gia chẩn đoán bệnh ... yếu tố ảnh hưởng môi trường, địa, di truyền, hoóc môn  Người mắc bệnh thường dễ nhầm lẫn với đau khớp thông thường nên không khám  Hiện chưa phương pháp điều trị khỏi hẳn 21 LOGO BỆNH KHỚP...
 • 34
 • 653
 • 1
Nghiên cứu một số phương pháp của Trí tuệ tính toán ứng dụng trong Y học

Nghiên cứu một số phương pháp của Trí tuệ tính toán ứng dụng trong Y học

Y học thưởng thức

... giúp bệnh nhân cảm thấy giảm bệnh lại phụ thuộc vào thuốc tác dụng phụ nguy hiểm  Phẫu thuật không làm thay đổi diễn tiến bệnh VKDT tổn thương nhiều khớp  Hệ chuyên gia chẩn đoán bệnh ... cao…  Bệnh khớp bệnh phổ biến Việt Nam  Chưa hệ chuyên gia chẩn đoán bệnh khớp áp dụng sở khám chữa bệnh  Ứng dụng Trí tuệ tính toán nhằm hỗ trợ chẩn đoán bệnh khớp giải pháp giúp chẩn đoán ... LOGO BỆNH KHỚP CHẨN ĐOÁN  Hàng năm ~700-750 người mắc viêm khớp dạng thấp triệu dân từ 15 tuổi trở lên, đó, khoảng 80% độ tuổi trung niên, chủ yếu Viêm khớp dạng thấp (VKDT)  VKDT coi bệnh...
 • 33
 • 522
 • 0
Nghiên cứu một số phương pháp phân cụm mờ và ứng dụng

Nghiên cứu một số phương pháp phân cụm mờ và ứng dụng

Thạc sĩ - Cao học

... (Evolution and deviation analyst)  Phƣơng pháp tìm kiếm (Search Method) nhiều phƣơng pháp khai phá liệu đƣợc nghiên cứu trên, ba phƣơng pháp đƣợc nhà nghiên cứu sử dụng nhiều là: Luật kết hợp, ... phƣơng pháp phân cụm đƣợc phát triển áp dụng nhiều lĩnh vực khác số nhánh nghiên cứu đƣợc phát triển sở phƣơng pháp nhƣ: Phân cụm thống kê: Dựa khái niệm phân tích hệ thống, nhánh nghiên cứu ...   0.4   0.1  Số dòng số cột phụ thuộc vào số đối tƣợng liệu n số cụm k Một số ví dụ kết cụm khám phá đƣợc thuật toán phân cụm mờ FCM nhƣ Hình 3.4 dƣới đây: Số hóa Trung tâm Học liệu...
 • 90
 • 1,296
 • 10
Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện biên

Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện biên

Thạc sĩ - Cao học

... số phương pháp phát biên phương pháp đạo hàm bậc phương pháp đạo hàm bậc hai Chương III: Các phương pháp phát biên nâng cao Trong chương đề cập đến phương pháp phát biên Canny, phương pháp Shen-Castan ... bày phương pháp tối ưu để thực ràng buộc Và phương pháp gọi phương pháp Canny 3.1.1 sở lý thuyết thuật toán Ý tưởng thuật toán: Ý tưởng phương pháp định vị vị trí cách cực tiểu hoá phương ... giá nhận xét phương pháp Canny 69 4.4 Các phương pháp phát biên (phương pháp Gadient, phương pháp Laplace, phương pháp Canny) 71 4.5 Đánh giá nhận xét phương pháp Wavelet ...
 • 77
 • 1,298
 • 15
nghiên cứu một số phương pháp và lựa chọn công nghệ thi công cầu dây văng

nghiên cứu một số phương pháp và lựa chọn công nghệ thi công cầu dây văng

Kiến trúc - Xây dựng

... thi cơng dầm chủ theo phương pháp lao kéo dọc 2.4 Thi cơng dầm chủ theo phương pháp sử dụng dây thiên tuyến Phương pháp lao dầm sử dụng dây thiên tuyến thường áp dụng nơi địa hình phức tạp, ... tả q thi cơng lắp hẫng đốt dầm thứ N 2.3 Thi cơng dầm chủ theo phương pháp lao kéo dọc Phương pháp lao kéo dọc dầm chủ phương pháp lao dầm cách lao kéo dọc dầm chủ lắp ráp bãi đầu cầu phía sơng ... tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 Thi cơng cầu dây văng 2.1 Thi cơng dầm chủ theo phương pháp đúc hẫng Phương pháp đúc hẫng q trình xây dựng kết...
 • 5
 • 2,070
 • 54
NGHIÊN cứu một số PHƯƠNG PHÁP mã HOÁ và GIẢI mã tín HIỆU số

NGHIÊN cứu một số PHƯƠNG PHÁP mã HOÁ và GIẢI mã tín HIỆU số

Điện - Điện tử - Viễn thông

... tín hiệu với sóng mang Một số phương pháp dùng kỹ thuật Radio điều Sinh viên: Phạm Quang Tuyên Lớp: ĐT1001 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP MÃ HOÁ VÀ GIẢI MÃ TÍN HIỆU SỐ biên, điều tần Trong ... ĐT1001 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP MÃ HOÁ VÀ GIẢI MÃ TÍN HIỆU SỐ Mạch lọc thông thấp lý tưởng cho phép tần số qua khử tần số lại Ta thấy, tần số lấy mẫu 2B, lọc thông thấp lý tưởng dải thông ... phức tạp trung bình - Ít lỗi FSK - Hiệu suất truyền Sinh viên: Phạm Quang Tuyên Lớp: ĐT1001 24 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP MÃ HOÁ VÀ GIẢI MÃ TÍN HIỆU SỐ 2.3.2 Một số phƣơng pháp điều chế dịch chuyển...
 • 45
 • 755
 • 0
Nghiên cứu một số phương pháp đánh giá luật kết hợp và ứng dụng luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu một số phương pháp đánh giá luật kết hợp và ứng dụng luận văn thạc sĩ

Kỹ thuật

... tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu thuật toán khai phá luật kết hợp Đồng thời nghiên cứu hai phƣơng pháp đánh giá độ quan trọng luật RIM ERIM 2 Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết, ... luật Trên sở lựa chọn luật phù hợp cho ứng dụng Đây hƣớng nghiên cứu ý nghĩa Mục tiêu Luận văn tập trung nghiên cứu phƣơng pháp đánh giá độ quan trọng luật đƣợc sinh từ tập sở liệu, sở luật kết ... (health) Những ngày sức khỏe nào? 19 Phiền muộn(trouble) điều phiền muộn sống? 20 Sống mình(livealone) sống không? 21 Ho(cough) thƣờng ho? 22 Mệt (tired) hay bị dễ mệt? 23 Hắt (sneeze) Có...
 • 80
 • 758
 • 2
Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện biên và ứng dụng vào bài toán robot di chuyển dọc theo hành lang luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện biên và ứng dụng vào bài toán robot di chuyển dọc theo hành lang luận văn thạc sĩ

Kỹ thuật

... đó, luận văn lựa chọn đề tài Nghiên cứu số phương pháp phát biên ứng dụng vào toán robot di chuyển dọc theo hành lang” Mục đích đề tài điều khiển robot phƣơng pháp xử lý ảnh, hạn chế việc chỉnh ... thiết bị đa dạng cho tay gấp robot nhằm cho phép robot khả điều chỉnh nhanh chóng thiết bị công nghệ đáp ứng linh hoạt với nhiều dạng công việc khác 1.3 Một số định nghĩa Viện Nghiên cứu robot ... robota theo tiếng Tiệp nghĩa công việc lao dịch Những robot thực ích đƣợc nghiên cứu để đƣa vào ứng dụng công nghiệp tay máy Vào năm 1948, nhà nghiên cứu Goertz chế tạo loại tay máy đôi điều...
 • 81
 • 1,279
 • 0
MẪU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ Nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúctổng thể, đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại Việt Nam

MẪU THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ Nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúctổng thể, đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại Việt Nam

Công nghệ thông tin

... 14 Các công trình công bố liên quan đến luận văn: Ngày 11 tháng 11 năm 2013 Ngày 11 tháng 11 năm 2013 Xác nhận cán hướng...
 • 4
 • 1,162
 • 2
LUẬN VĂN Nghiên cứu một số phương pháp xác thực thông điệp

LUẬN VĂN Nghiên cứu một số phương pháp xác thực thông điệp

Lập trình

... 2.3.3.1 Phương pháp Biometrics (phương pháp nhận dạng sinh trắc học) 40 Chương PHƢƠNG PHÁP XÁC THỰC THÔNG ĐIỆP 42 3.1 XÁC THỰC THÔNG ĐIỆP BẰNG CHỮ KÝ SỐ 42 3.1.1 Ý tƣởng phƣơng ... giao dịch nay, đặc biệt giao dịch trực tuyến Khi nhận thông điệp thư, hợp đồng, đề nghị,…vấn đề đặt để xác định đối tác giao dịch Vì đồ án nghiên cứu số phương pháp xác thực thông điệp Chương MỘT ... 29, 31, 37 số nguyên tố Số số nguyên tố chẵn nhât Số nguyên tố vai trò ý nghĩa to lớn số học lý thuyết mật mã Bài toán kiểm tra tính nguyên tố số nguyên dương n phân tích số n thừa số nguyên...
 • 75
 • 1,027
 • 3
Nghiên cứu một số phương pháp bảo mật mạng thông tin di động 3g tại việt nam

Nghiên cứu một số phương pháp bảo mật mạng thông tin di động 3g tại việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... Về bảo mật miền mạng: Hai phương pháp để bảo vệ miền mạng MAPsec IPsec Một số hướng nghiên cứu luận văn là: Nghiên cứu tính chế bảo mật IMS phiên tiếp theo; Nghiên cứu bảo mật liên mạng mạng ... giả chưa đủ điều kiện để nghiên cứu sâu rộng toàn vấn đề Luận văn gồm chương sau: - Chương 1: Tổng quan bảo mật hệ thống thông tin di động 3G - Chương 2: Nghiên cứu tính bảo mật - Chương 3: ... dịch hàng, hàng trạng thái dịch trái quay vòng lượng khác Hàng không bị dịch, hàng bị dịch byte, hàng bị dịch byte, hàng bị dịch byte * Chuyển dịch cột trộn lẫn: Chuyển dịch cột trộn lẫn hoạt động...
 • 26
 • 1,075
 • 3
Nghiên cứu một số phương pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin bằng kiểm soat truy nhập

Nghiên cứu một số phương pháp đảm bảo an toàn hệ thống thông tin bằng kiểm soat truy nhập

Thạc sĩ - Cao học

... chương trình ngày đem lại cho người dùng an toàn, tin tưởng vào việc sử dụng chữ ký số hạ tầng sở khóa công khai công việc, giao dịch hàng ngày 22 KẾT LUẬN Luận văn tập trung nghiên cứu số phương ... chương trình bày khái niệm sở an toàn thông tin mật mã học Dựa vào lý thuyết số học người ta xây dựng lên chương trình mã hóa, giải mã, xác thực, nhận dạng, kiểm soát từ làm sở cho số phương pháp ... hai kết sau: Nghiên cứu tài liệu để Hệ thống lại vấn đề: Tổng quan an toàn thông tin Một số phương pháp Kiểm soát truy nhập Hệ thống thông tin Thử nghiệm dùng Chữ ký số để NHẬN DẠNG đối tượng...
 • 25
 • 1,044
 • 0
nghiên cứu một số phương pháp bảo mật trong mạng không dây mesh

nghiên cứu một số phương pháp bảo mật trong mạng không dây mesh

Hệ thống thông tin

... điều cần thiết Đề tài Nghiên cứu số phương pháp bảo mật mạng không dây mesh” tập trung vào vấn đề an ninh WMN, nguy biện pháp truy cập công vào WMN, xem xét chế, giải pháp để ngăn chặn chống ... thông số khác mạng dựa vào giá trị thông số (i-1), dự đoán giá trị thông số thứ i so sánh chúng với thông số giá trị theo dõi thông số để phát định tuyến bất thường mạng Tác giả đề xuất phương pháp ... hai phương pháp cho dịch vụ bảo mật bảo mật liệu, toàn vẹn liệu, xác thực nguồn gốc bảo vệ chống lại công lặp lại Phương pháp Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), cải tiến WEP dự phòng tương...
 • 90
 • 1,227
 • 4
nghiên cứu một số phương pháp phân cụm cho dữ liệu gene microarray

nghiên cứu một số phương pháp phân cụm cho dữ liệu gene microarray

Lập trình

... dụng phương pháp phân cụm: Hierarchical, Kmeans, SOM, PAM “Cluster 3.0”i Như chương trước trình bày phương pháp phân cụm, giải thuật phương pháp số ưu nhược điểm phương pháp Dựa vào việc nghiên cứu ... đánh giá kết việc phân cụm sử dụng số phương pháp Trong khóa luận giới thiệu phương pháp Phương pháp thứ dựa vào thời gian chạy giải thuật Phương pháp thứ phương pháp đánh giá kết giải thuật phân ... Chương 2: Một số phương pháp phân cụm cho liệu gene microarray Tìm hiểu số phương pháp phân cụm phổ biển Đánh giá ưu nhược điểm, tìm hiểu đưa hướng tiếp cận để khắc phục số nhược điểm phương pháp...
 • 46
 • 702
 • 0
Tài liệu Đồ án: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP MÃ HOÁ VÀ GIẢI MÃ TÍN HIỆU SỐ ppt

Tài liệu Đồ án: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP MÃ HOÁ VÀ GIẢI MÃ TÍN HIỆU SỐ ppt

Điện - Điện tử - Viễn thông

... tín hiệu với sóng mang Một số phương pháp dùng kỹ thuật Radio điều Sinh viên: Phạm Quang Tuyên Lớp: ĐT1001 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP MÃ HOÁ VÀ GIẢI MÃ TÍN HIỆU SỐ biên, điều tần Trong ... ĐT1001 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP MÃ HOÁ VÀ GIẢI MÃ TÍN HIỆU SỐ Mạch lọc thông thấp lý tưởng cho phép tần số qua khử tần số lại Ta thấy, tần số lấy mẫu 2B, lọc thông thấp lý tưởng dải thông ... phức tạp trung bình - Ít lỗi FSK - Hiệu suất truyền Sinh viên: Phạm Quang Tuyên Lớp: ĐT1001 24 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP MÃ HOÁ VÀ GIẢI MÃ TÍN HIỆU SỐ 2.3.2 Một số phƣơng pháp điều chế dịch chuyển...
 • 46
 • 750
 • 0
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN VÀ ỨNG DỤNG doc

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN VÀ ỨNG DỤNG doc

Công nghệ thông tin

... xác định tính hiệu việc phân vùng Phương pháp phân tách - tứ phân (split - quad trees) Phương pháp hợp (merge) Phương pháp tách - hợp (split - merge) 14 Phương pháp phát biên gián tiếp -Phân vùng ... đề Mục tiêu luận văn nghiên cứu phương pháp biểu diễn biên, hệ thống hóa kiến thức phương pháp phát biên, ứng dụng xử lý ảnh văn Biên vấn đề quan trọng xử lý ảnh đặc điểm trích chọn trình phân ... bày phương pháp phát biên trực tiếp dựa vào đạo hàm, phương pháp phát biên dựa kỹ thuật dò biên, kỹ thuật phân vùng ảnh Áp dụng phương pháp dò biên cho toán xác định góc nghiêng văn Cài đặt chương...
 • 13
 • 653
 • 0
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG XOÀI KEO CHẾ BIẾN TỐI THIỂU

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG XOÀI KEO CHẾ BIẾN TỐI THIỂU

Công nghệ thực phẩm

... hấp thấp nồng độ O2 mức an toàn CO2 không gây tổn thương cho sản phẩm Một phương pháp bao gói khác bao gói chân không (MVP) phương pháp sản phẩm hô hấp bao gói điều kiện yếm khí áp suất 40 ... biến tối thiểu sản xuất thương mại Trên giới, rau CBTT nghiên cứu từ lâu trở thành mặt hàng thương mại giá trị Theo IFPA, sản phẩm rau CBTT loại sản phẩm tốc độ tăng trưởng nhanh thị trường ... đích Nghiên cứu ảnh hưởng số biện pháp xử lý nhiệt độ bảo quản đến chất lựơng sản phẩm (dinh dưỡng, cảm quan, vi sinh ) từ chọn biện pháp xử lý nhiệt độ bảo quản thích hợp nhằm trì chất lượng sản...
 • 105
 • 1,019
 • 9

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25