0

giáo án thể dục lớp 5 cả năm nhá các thầy nhớ cảm ơn em cái cho lần sau em lại gửi bài nhá

Giáo án thể dục lớp 5 cả năm nhá các thầy nhớ cảm ơn em cái cho lần sau em lại gửi bài nhá

Giáo án thể dục lớp 5 cả năm nhá các thầy nhớ cảm ơn em cái cho lần sau em lại gửi bài nhá

Thể dục

... ngày tháng năm GIÁO VIÊN BỔ SUNG : ƠN TẬP ĐỘNG TÁC V ƠN THỞ, TAY, CHÂN, VẶN MÌNH,TỒN THÂN TRỊ CHƠI: “CHẠY NHANH THEO SỐ” Tiết 3: Thể dục: Bài 22 I MỤC ĐÍCH – U CẦU: - Ơn lại năm động tác v ơn thở, ... a) - Ơn lại nhảy dây kiểu chân trước 15 - Lần tập động tác chân sau : -3 lần, lần động tác - Lần – tập liên hồn động x nhịp tác b) - Ơn di chuyển tung bắt bóng : -3 lần, lần động tác - Lần tập ... a) - Ơn lại nhảy dây kiểu chân trước 15 - Lần tập động tác chân sau : -3 lần, lần động tác - Lần – tập liên hồn động x nhịp tác b) - Ơn di chuyển tung bắt bóng : -3 lần, lần động tác - Lần tập...
 • 60
 • 11,819
 • 144
giáo án thể dục lớp 5 cả năm

giáo án thể dục lớp 5 cả năm

Toán học

... cũ B.Phần 1 )Bài thể dục phát triển chung -GV hô cho HS tập lần -Lần cán lớpcho bạn tập, GV sửa sai cho em -Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa sai sót tổ nhân -Bài thể dục phát triển ... cặp dừng lại, saulần chơi, có số lần thua nhiều thua tất em thu phải nhảy lò cò vòng xung quanh bạn 2) Ôn động tác học -GV hô cho HS tập lần -Lần cán lớpcho bạn tập, GV sửa sai cho em GV ... hô nhòp chậm cho HS tập, sau lần tập GV nhân xét, uốn nắn sửa động tác sau cho HS tập tiếp 2)Ôn tập động tác học 8’ -GV hô cho HS tập lần -Lần cán lớpcho bạn tập, GV sửa sai cho em -Chia tổ...
 • 106
 • 8,668
 • 138
gIAO AN THE DUC LỚP 3 CẢ NĂM HAY

gIAO AN THE DUC LỚP 3 CẢ NĂM HAY

Tiểu học

... nghe tháng năm 200 27 Th dục thể dục phát triển chung I, Mục tiêu: - Ôn thể dục phát triển chung Yêu cầu thực động tác tơng đối xác - Học trò chơi Đua ngựa Yêu cầu biết cách chơi chơi cách tơng ... cách tích cực - HS theo nhịp hát - HS ý lắng nghe Thứ 18 ngày tháng năm 200 Thể dục ôn hai động tác vơn thở tay thể dục phát triển chung I, Mục tiêu: - Ôn động tác vơn thở động tác tay thể dục ... thích cách chơi, sau cho lớp chơi thử 1-2 lần chơi thức Sau số lần chơi đổi vị trí ngời chơi - Chơi trò chơi Chạy tiếp sức.(trò chơi học lớp 2) GV chia số HS lớp thành đội, hớng dẫn lại cách chơi...
 • 57
 • 18,848
 • 302
Giáo an thể dục lớp 6 (cả năm)

Giáo an thể dục lớp 6 (cả năm)

Thể dục

... Tập lại kỹ thuật động tác thể dục học Xuống lớp 5 lại bài, giúp học sinh sửa sai Lớp trở đội hình ban đầu TIẾT BÀI: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC I MỤC TIÊU: Đội hình đội ngũ: Nhằm trang bò cho ... Bài thể dục phát triển chung: 16’ lần lần 2x8 a Học mới: + Động tác v ơn thở (SGV TD6 - Tr 23) Giáo viên học sinh lớp quan sát, nêu nhận xét Sau giáo viên nhắc lại điểm để học sinh nắm vững Lớp ... tập bạn Giáo viên nhắc lại bài, giúp học sinh sửa sai 5 Lớp trở đội hình ban đầu ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo ooooooooooooo  TIẾT Giáo án Lớp ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - BÀI THỂ DỤC – CHẠY...
 • 175
 • 12,645
 • 78
Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

Giáo án thể dục lớp 7 (cả năm)

Thể dục

... € € sát sửa sai cho em - Giáo viên thị phạm lại € € € € động lần sau điều € € € € khiển cho em ơn tập € € € € Vừa cho em ơn tập vừa€ € € € ý quan sát sửa sai cho € € € € em € - Giáo viên phổ biến ... điều khiển cho học € € € € sinh ơn tập Chú ý quan €€ € € € sát sửa sai cho em phút phút - Giáo viên thị phạm lại € € € € động lần sau điều € € € € khiển cho em ơn tập € € € € Vừa cho em ơn tập vừa€ ... thị phạm lại € € € € động lần sau điều € € € € khiển cho em ơn tập € € € € Vừa cho em ơn tập vừa€ € € € ý quan sát sửa sai cho € € € € em € 60 m Giáo viên nhắc lại kỹ thuật thò phạm lại động...
 • 125
 • 8,299
 • 71
Giáo án Đạo Đức- Lớp 5 (cả năm)

Giáo án Đạo Đức- Lớp 5 (cả năm)

Tiểu học

... thể - HS kể ngời có ý chí: - Cả lớp theo dõi nhận xét - Em làm đợc việc gì? - Tại em lại làm nh - Việc mang lại kết gì? - GV nhận xét đánh giá B Bài Giới thiệu bài: Ai có tổ tiên dòng họ để nhớ ... Thảo luận + Các bạn truyện đứng tránh sang H: Các bạn làm gặp bà cụ em bé? bên đờng để nhờng đờng cho bà cụ em bé, bạn Sâm dắt em nhỏ, bạn Hơng nhắc bà lên cỏ để khỏi ngã + Bà cụ cảm ơn bạn bạn ... - Thảo luận lớp: H: Vì em lại ứng sử nh thấy bạn HS lần lợt trả lời làm điều sai? Em có sợ bạn giận em khuyên bạn không? H: Em nghĩ bạn khuyên ngăn không cho em làm điều sai trái? Em có giận có...
 • 47
 • 23,172
 • 422
giao an dao duc lop 5 (ca nam)

giao an dao duc lop 5 (ca nam)

Tiểu học

... bạn bè trẻ em * Cách tiến hành Cả lớp hát Lớp đoàn kết Cả lớp thảo luận theo câu hỏi gợi ý sau: - Bài hát nói lên điều gì? - Lớp có vui nh không? - Điều xảy xung quanh bạn bè? - Trẻ em có quyền ... xứng đáng HS lớp 5, cần phải tâm phấn đấu, rèn luyện cách có kế hoạch Hoạt động 2: Kể chuyện gơng HS lớp gơng mẫu * Mục tiêu: HS biết thừa nhận học tập theo gơng tốt * Cách tiến hành: HS kể HS lớp ... luận: - Ngày dành cho ngời cao tuổi ngày tháng10 năm - Ngày dành cho trẻ em ngày Quốc tế Thiếu nhi tháng - Tổ chức dành cho ngời cao tuổi Hội ngời cao tuổi - Các tổ chức dành cho trẻ em là: Đội Thiếu...
 • 34
 • 3,270
 • 25
Giáo án Thể dục Lớp 3 cả năm

Giáo án Thể dục Lớp 3 cả năm

Thể dục

... biệt không ngáng chân, ngáng tay cản đường chạy bạn - HS đứng vỗ tay hát - HS ý lắng nghe năm 200 GIÁO VIÊN: TRẦN VĂN TẬP ♣♣♣ TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒ CHƠN NHƠN GIÁO ÁN THỂ DỤC ♣♣♣ 12 LỚP Thể dục vượt ... yêu cầu GIÁO VIÊN: TRẦN VĂN TẬP ♣♣♣ TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒ CHƠN NHƠN GIÁO ÁN THỂ DỤC ♣♣♣7 LỚP cán hô cho lớp tập Sau chia tổ luyện tập - Ôn 1-4 hàng dọc theo vạch kẻ thẳng Chia theo tổ để tập, em thay ... động kỹ GIÁO VIÊN: TRẦN VĂN TẬP ♣♣♣ TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒ CHƠN NHƠN GIÁO ÁN THỂ DỤC ♣♣♣ 20 LỚP khớp tham gia trò chơi 2-Phần - Ôn động tác v ơn thở động tác tay thể dục phát triển chung GV cho lớp ôn...
 • 77
 • 10,838
 • 131
Giao an the duc lop 6 ca nam

Giao an the duc lop 6 ca nam

Thể dục

... bÞ cho tiÕt häc sau Xng líp O ooooo Ch¹y bỊn: Nh tiÕt 15 O O 5 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  GV: Ngô Văn Dũng Giáo n TD 33 Giáo án ... láng, håi tÜnh: Rò ch©n, tay, lng, vai NhËn xÐt tiÕt häc Híng dÉn bµi tËp vỊ nhµ DỈn dß häc sinh chn bÞ cho tiÕt häc sau Xng líp Giáo án TD6 – Ngày dạy: 2/10/2008 GV: Ngô Văn Dũng TiÕt 16 5 ... ch¶y 1x15m 1x15m 1x15m 2-3 h/s 5 CB XP ooo ooo ooo ooo ooo ooo Yªu cÇu: Häc sinh quan s¸t vµ nghe ph©n tÝch kü sau ®ã míi lun tËp V× ®©y lµ kü tht rÊt khã nªn gi¸o viªn chó ý nh¾c c¸c em kh«ng...
 • 163
 • 2,399
 • 8
Giáo án Thể dục lớp 2 (Cả năm)

Giáo án Thể dục lớp 2 (Cả năm)

Thể dục

... a.Ôn thể dục phát triển chung Lần 1 :Giáo viên hướng dẫn Nhận xét Lần 2:Cán hướng dẫn Nhận xét *Các tổ tổ chức luyện tập Giáo viên theo dõi góp ý Nhận xét *Các tổ thi đua trình diễn thể dục Nhận ... a.Ôn thể dục phát triển chung Mỗi động tác thực 2x8 nhịp lần 1 :Giáo viên hướng dẫn HS luyện tập Nhận xét *Các tổ tổ chức luyện tập Giáo viên theo dõi góp ý Nhận xét *Các tổ trình diễn thể dục Giáo ... II Cơ bản: { 24’} a.Ôn thể dục phát triển chung: Mỗi động tác thực 2x8 nhịp Các tổ tổ chức luyện tập thể dục Giáo viên theo dõi góp ý Nhận xét *Các tổ trình diễn thể dục Giáo viên HS tham gia...
 • 71
 • 14,237
 • 189
Gián án thể dục lớp 5 cả năm

Gián án thể dục lớp 5 cả năm

Âm nhạc

... ngày tháng năm GIÁO VIÊN BỔ SUNG : ƠN TẬP ĐỘNG TÁC V ƠN THỞ, TAY, CHÂN, VẶN MÌNH,TỒN THÂN TRỊ CHƠI: “CHẠY NHANH THEO SỐ” Tiết 3: Thể dục: Bài 22 I MỤC ĐÍCH – U CẦU: - Ơn lại năm động tác v ơn thở, ... a) - Ơn lại nhảy dây kiểu chân trước 15 - Lần tập động tác chân sau : -3 lần, lần động tác - Lần – tập liên hồn động x nhịp tác b) - Ơn di chuyển tung bắt bóng : -3 lần, lần động tác - Lần tập ... a) - Ơn lại nhảy dây kiểu chân trước 15 - Lần tập động tác chân sau : -3 lần, lần động tác - Lần – tập liên hồn động x nhịp tác b) - Ơn di chuyển tung bắt bóng : -3 lần, lần động tác - Lần tập...
 • 60
 • 929
 • 2
giáo án Đạo đức Lớp 5(cả năm)

giáo án Đạo đức Lớp 5(cả năm)

Tư liệu khác

... luyện để xứng đáng HS lớp II Đồ dùng dạy - học: Các hát chủ đề Trường em Mi- crô không dây để chơi trò chơi Phóng viên Giấy trắng, bút màu Các truyện nói gương HS lớp gương mẫu III Các hoạt động ... định Cách tiến hành: - GV cho HS lớp đọc thầm suy nghĩ câu chuyện - GV gọi HS đọc to truyện cho lớp nghe - GV u cầu HS thảo luận theo câu hỏi gợi ý: + Đức gây chuyện gì? + Sau gây chuyện, Đức cảm ... Hoạt động thầy Bài mới: 1’ a Giới thiệu bài: GV ghi đề 16 b Hoạt động 1: Làm tập 3, SGK ’ * Mục tiêu: Mỗi nhóm nêu gương tiêu biểu để kể cho lớp nghe Hoạt động trò - HS nhắc lại đề * Cách tiến...
 • 62
 • 2,728
 • 39
Giao an the duc lop 4 ca nam

Giao an the duc lop 4 ca nam

Thể dục

... khiển Lần 1: GV hô nhòp cho lớp tập Lần 2: Lớp trưởng vừa tập vừa hô nhòp cho lớp tập Lần 3: Cán hô nhòp cho lớp tập GV quan sát sửa sai cho HS b Trò chơi vận động Trò chơi: Nhanh lên bạn GV cho ... tự chon Phần bản: 18 – 22 phút a .Bài thể dục phát triển chung: 3-4 lần Lần 1: GV vừa hô, vừa làm mẫu cho HS Lần 2: GV vừa hô vừa quan sát để sửa sai cho HS Lần 3,4: Lớp trưởng hô nhòp cho lớp ... chơi, cho HS làm mẫu cách chơi Tiếp theo cho lớp chơi GV quan sát, nhận xét biểu dương HS hoàn thành vai chơi b Bài thể dục phát triển chung Ôn tập toàn bài: GV cho lớp tập 2-3 lần, động tác lần...
 • 72
 • 5,189
 • 145
giáo án thể dục lớp 2 cả năm

giáo án thể dục lớp 2 cả năm

Thể dục

... độ : Tạo cho em tính nghiêm túc đoàn kết II Địa điểm - phương tiện 50 Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh Phương tiện : Còi, kẻ sân III nội dung,phương pháp tổ chức Định lượng Nội dung phương pháp ... Thái độ : Tạo cho em tính nhanh nhẹn II Địa điểm - phương tiện Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh Phương tiện : Còi, kẻ sân III nội dung,phương pháp tổ chức Định lượng Nội dung phương pháp tổ chức ... Thái độ : Tạo cho em tính nhanh nhẹn II Địa điểm - phương tiện Địa điểm : Sân thể dục vệ sinh Phương tiện : Còi, kẻ sân III nội dung,phương pháp tổ chức Định lượng Nội dung phương pháp tổ chức...
 • 80
 • 1,948
 • 26
Giáo án thể dục lớp 1 cả năm (mới)

Giáo án thể dục lớp 1 cả năm (mới)

Tiểu học

... Lần 2: Lớp trởng điều khiển - Sau lần G nhận xét, cho H giải tán, tập hợp - Lần 3: Để cán tập hợp - Trớc cho H quay phải, trái, G hỏi xem đâu bên phải, cho em giơ tay lên để nhận biết hớng, sau ... hợp, sau H lớp nhận xét, đánh giá xếp loại Sau tổ thi xong G đánh giá chung - Cả tổ thi lúc dới điều khiển GV - H tập lần + Lần 1: G cho dàn hàng sau dồn hàng + Lần 2: dàn hàng xong, G cho tập ... sai cho H Tổ chức cho em tập dới dạng trò chơi thi đua có đánh giá xếp loại Dành - phút tập nhân (theo tổ) sau cho tổ thi xem tổ ngời có số lần tâng cầu cao (cho H đứng thành hàng ngang, em cách...
 • 50
 • 6,388
 • 253

Xem thêm