Giáo án thể dục lớp 5 cả năm

65 840 7
Giáo án thể dục lớp 5 cả năm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày dạy: 8-9/9 /2014 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH – TỔ CHỨC LỚP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Giới thiệu chương trình. Phổ biến nội quy tập luyện, biên chế tổ học tập, chọn cán sự bộ môn. - Ôn ĐHĐN: cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra, vào lớp. - Trò chơi “Kết bạn”. 2. Kỹ năng: - Biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học thể dục. - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép ra, vào lớp. - Biết cách chơi và tham gia được trò chơi. 3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu của giáo viên đề ra trong tiết học. II. CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Còi, giáo án. - Phương pháp: trực quan – lời nói – bài tập. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Trang phục, sức khỏe, kiến thức, kỹ năng. - Chuẩn bị vệ sinh sân bãi. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Nội dung ĐLVĐ Yêu cầu - chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức TG SL 1/ MỞ ĐẦU: 1. Ổn định lớp. Nhận lớp. Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: 4-5’ 1-2’ - Cán sự tập hợp lớp, điểm số, báo cáo tình hình lớp cho GV. + Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu chung của tiết học. - Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp, hát.     2/ CƠ BẢN: 1. Giới thiệu chương trình Thể dục lớp 5. 2. Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn. 3. Ôn ĐHĐN: cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra, vào lớp. 4. Trò chơi “Kết bạn”. (25-27’) 6-7’ 6-7’ 4-5’ 7-8’ - GV nêu ngắn gọn chương trình học môn thể dục lớp 5 gồm 5 nội dung cơ bản sau: + Đội hình đội ngũ. + Bài thể dục phát triển chung. + Bài tập Rèn Luyện Tư Thế và Kỹ Năng Vận Động Cơ Bản. + Trò chơi vận động. + Môn tự chọn. - GV chọn HS có sức khỏe, nhanh nhẹn, thông minh làm cán sự bộ môn. Phân công tổ trưởng, cho HS tập xếp hàng, ổn định hàng ngũ. Tổ trưởng đứng đầu hàng, sau đó xếp từ thấp đến cao. GV nêu ngắn gọn những quy định khi học tiết thể dục: + Phải tập hợp ở ngoài sân dưới sự điều khiển của cán sự (lớp trưởng). + Trang phục phải gọn gàng, nên đi giày hoặc dép có quai hậu, không được đi dép lê. + Bắt đầu giờ học đến kết thúc giờ học, ai muốn ra, vào lớp phải xin phép. Khi GV cho phép mới được ra vào lớp. - GV làm mẫu, sau đó chỉ dẫn cho cán sự và cả lớp cùng tập. - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi kết hợp với chỉ dẫn 2- 3HS làm mẫu, sau đó cho HS chơi thử. GV chỉnh sửa và nhắc nhở thêm cho HS nắm vững cách chơi. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua.          3/ KẾT THÚC: 1- Hồi tĩnh. 2- Nhận xét. 3- Xuống lớp. (3-4’) - Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp hát. - Giáo viên nhận xét đánh giá kết quả tiết học. - GV hô “Giải tán” – HS hô “Khoẻ”.     Tiết : 2 Ngày dạy: 23/8/2012 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU” VÀ “LÒ CÒ TIẾP SỨC” I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Ôn ĐHĐN: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra, vào lớp. - Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “lò cò tiếp sức”. 2. Kỹ năng: - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép ra, vào lớp. - Biết cách chơi và tham gia được trò chơi. 3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu của giáo viên đề ra trong tiết học. II. CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Còi, giáo án. - Phương pháp: trực quan – lời nói – bài tập. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Trang phục, sức khỏe, kiến thức, kỹ năng. - Chuẩn bị vệ sinh sân bãi. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Phần – Nội dung ĐLVĐ Yêu cầu - chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức TG SL 1/ MỞ ĐẦU: 1. Ổn định lớp. Nhận lớp. Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. (4-5’) 1-2’ - Cán sự tập hợp lớp, điểm số, báo cáo tình hình lớp cho GV. + Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu chung của tiết học.      2. Khởi động: 2-3’ - Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp, hát. + Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, cánh tay, hông, gối          2/ CƠ BẢN: 1. Ôn ĐHĐN: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra, vào lớp. 2. Trò chơi vận động - “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” - “Lò cò tiếp sức” * Củng cố. (25-26’) 7-8’ 13-14’ 6-7’ 6-7’ 3-4’ - Cán sự điều khiển lớp tập luyện dưới sự hướng dẫn của GV. Sau đó chia tổ tập luyện, GV quan sát nhắc nhở sửa sai cho HS. - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, cho các em chơi thử 1-2 lần để các em nắm được cách chơi rồi cho chơi chính thức. - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi kết hợp với chỉ dẫn 2- 3HS làm mẫu, sau đó cho HS chơi thử. GV chỉnh sửa và nhắc nhở thêm cho HS nắm vững cách chơi. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua. - GV nêu lại những nội dung của tiết học, yêu cầu HS phải ghi nhớ và thực hiện theo những quy định của tiết học.               3/ KẾT THÚC: 1- Hồi tĩnh. 2- Nhận xét. 3- BTVN. 4- Xuống lớp. (3-4’) - Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp và hát. - Giáo viên nhận xét đánh giá kết quả tiết học. - Ôn ĐHĐN. - GV hô “Giải tán” – HS hô “Khoẻ”.        Tiết : 3 Ngày dạy: 28/8/2012 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC” I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Ôn ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay phải, quay trái, quay sau, cách chào, báo cáo, cách xin phép ra, vào lớp. - Trò chơi “Chạy tiếp sức”. 2. Kỹ năng: - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay phải, quay trái, quay sau, cách chào, báo cáo, cách xin phép ra, vào lớp. - Biết cách chơi và tham gia được trò chơi. 3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu của giáo viên đề ra trong tiết học. II. CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Còi, giáo án. - Phương pháp: trực quan – lời nói – bài tập. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Trang phục, sức khỏe, kiến thức, kỹ năng. - Chuẩn bị vệ sinh sân bãi. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Phần – Nội dung ĐLVĐ Yêu cầu - chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức TG SL 1/ MỞ ĐẦU: 1. Ổn định lớp. Nhận lớp. Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: (4-5’) 1-2’ 2-3’ - Cán sự tập hợp lớp, điểm số, báo cáo tình hình lớp cho GV. + Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu chung của tiết học. - Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp, hát. + Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, cánh tay, hông, gối               2/ CƠ BẢN: 1. Ôn ĐHĐN: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay phải, quay trái, quay sau, cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra, vào lớp. 2. Trò chơi: “Chạy tiếp sức”. * Củng cố. (25-26’) 12-13’ 9-10’ 2-3’ - Cán sự điều khiển lớp tập luyện dưới sự hướng dẫn của GV. Sau đó chia tổ tập luyện, GV quan sát nhắc nhở sửa sai cho HS. - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi kết hợp với chỉ dẫn 2-3HS làm mẫu, sau đó cho HS chơi thử. GV chỉnh sửa và nhắc nhở thêm cho HS nắm vững cách chơi. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua. - GV nêu lại những nội dung của tiết học, yêu cầu HS phải        xxxxx xxxxx x x  xxxxx x ghi nhớ và thực hiện theo những quy định của tiết học.        3/ KẾT THÚC: 1- Hồi tĩnh. 2- Nhận xét. 3- BTVN 4- Xuống lớp. (3-4’) - Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp và hát. - Giáo viên nhận xét đánh giá kết quả tiết học. - Ôn ĐHĐN. - GV hô “Giải tán” – HS hô “Khoẻ”.        Tiết : 4 Ngày dạy: 30 /8 / 2012 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Ôn ĐHĐN: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay phải, quay trái, quay sau. - Trò chơi “Kết bạn”. 2. Kỹ năng: - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay phải, quay trái, quay sau. - Biết cách chơi và tham gia được trò chơi. 3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu của giáo viên đề ra trong tiết học. II. CHUẨN BỊ: 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Còi, giáo án. - Phương pháp: trực quan – lời nói – bài tập. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Trang phục, sức khỏe, kiến thức, kỹ năng. - Chuẩn bị vệ sinh sân bãi. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Phần – Nội dung ĐLVĐ Yêu cầu - chỉ dẫn kỹ thuật Biện pháp tổ chức TG SL 1/ MỞ ĐẦU: 1. Ổn định lớp. Nhận lớp. Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: (4-5’) 1-2’ 2-3’ - Cán sự tập hợp lớp, điểm số, báo cáo tình hình lớp cho GV. + Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu chung của tiết học. - Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp, hát. + Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, cánh tay, hông, gối              2/ CƠ BẢN: 1. Ôn ĐHĐN: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay phải, quay trái, quay sau. (25- 26’) 12-13’ - Cán sự điều khiển lớp tập luyện dưới sự hướng dẫn của GV. Sau đó chia tổ tập luyện, GV quan sát nhắc nhở sửa sai cho HS. * Yêu cầu: tập hợp hàng nhanh, quay đúng hướng, đều, đẹp, đúng khẩu lệnh.     xxxxx xxxxx x x  2. Trò chơi: “Kết bạn”. * Củng cố. 9-10’ 2-3’ - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi kết hợp với chỉ dẫn 2-3HS làm mẫu, sau đó cho HS chơi thử. GV chỉnh sửa và nhắc nhở thêm cho HS nắm vững cách chơi. Sau đó cho HS chơi chính thức có phân thắng thua. - GV nêu lại những nội dung của tiết học, yêu cầu HS phải ghi nhớ và thực hiện theo những quy định của tiết học. xxxxx x     3/ KẾT THÚC: 1- Hồi tĩnh. 2- Nhận xét. 3- BTVN 4- Xuống lớp. (3-4’) - Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp và hát. - Giáo viên nhận xét đánh giá kết quả tiết học. - Ôn ĐHĐN. - GV hô “Giải tán” – HS hô “Khoẻ”.     Tiết : 5 Ngày dạy: 4/9/2012 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN” I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: [...]... yêu cầu của giáo viên đề ra trong tiết học II Chuẩn bị: 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Còi, giáo án - Phương pháp: trực quan – lời nói – bài tập 2 Chuẩn bị của học sinh: - Trang phục, - Chuẩn bị vệ sinh sân bãi III Hoạt động dạy học: ĐLVĐ Biện pháp tổ Nội dung Yêu cầu kĩ thuật chức TG SL 1/ MỞ ĐẦU: (4 -5 ) 1 Ổn định lớp - Cán sự tập hợp lớp, điểm số, báo   Nhận lớp Phổ cáo tình hình lớp cho GV biến... yêu cầu của giáo viên đề ra trong tiết học II CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Còi, giáo án - Phương pháp: trực quan – lời nói – bài tập 2 Chuẩn bị của học sinh: - Trang phục, sức khỏe - Chuẩn bị vệ sinh sân bãi III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ĐLVĐ Biện pháp tổ Phần – Nội dung Yêu cầu - chỉ dẫn kỹ thuật chức TG SL 1/ MỞ ĐẦU: (4 -5 ) 1 Ổn định lớp 1-2’ - Cán sự tập hợp lớp, điểm số,   Nhận lớp Phổ báo... Xuống lớp BÀI: 17 (3-4’) - Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo  nhịp và hát - Giáo viên nhận xét đánh giá kết   quả tiết học - Ôn 2 động tác vươn thở và tay  - GV hô Thể dục – HS hô “Khoẻ” Bài dạy: Ngày dạy: 3,4-/11/2014 ĐỘNG TÁC CHÂN - TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG” I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung - Học động tác chân của bài thể dục phát... bảo yêu cầu của giáo viên đề ra trong tiết học II CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Còi, giáo án - Phương pháp: trực quan – lời nói – bài tập 2 Chuẩn bị của học sinh: - Trang phục, sức khỏe, kiến thức, kỹ năng - Chuẩn bị vệ sinh sân bãi III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ĐLVĐ Biện pháp tổ Phần – Nội dung Yêu cầu - chỉ dẫn kỹ thuật chức TG SL 1/ MỞ ĐẦU: (4 -5 ) 1 Ổn định lớp 1-2’ - Cán sự tập hợp lớp, điểm số,... bảo yêu cầu của giáo viên đề ra trong tiết học II CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Còi, giáo án - Phương pháp: trực quan – lời nói – bài tập 2 Chuẩn bị của học sinh: - Trang phục, sức khỏe, kiến thức, kỹ năng - Chuẩn bị vệ sinh sân bãi III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ĐLVĐ Biện pháp tổ Phần – Nội dung Yêu cầu - chỉ dẫn kỹ thuật chức TG SL 1/ MỞ ĐẦU: (4 -5 ) 1 Ổn định lớp 1-2’ - Cán sự tập hợp lớp, điểm số,... bảo yêu cầu của giáo viên đề ra trong tiết học II Chuẩn bị: 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Còi, giáo án, ker - Phương pháp: trực quan – lời nói – bài tập 2 Chuẩn bị của học sinh: - Trang phục, sức khỏe, kiến thức, kỹ năng - Chuẩn bị vệ sinh sân bãi III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ĐLVĐ Biện pháp tổ Phần – Nội dung Yêu cầu- chỉ dẫn kĩ thuật chức TG SL 1/ MỞ ĐẦU: (4 -5 ) 1 Ổn định lớp - Cán sự tập hợp lớp, điểm số, báo... bảo yêu cầu của giáo viên đề ra trong tiết học II Chuẩn bị: 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Còi, giáo án - Phương pháp: trực quan – lời nói – bài tập 2 Chuẩn bị của học sinh: - Trang phục, sức khỏe, kiến thức, kỹ năng - Chuẩn bị vệ sinh sân bãi III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ĐLVĐ Biện pháp tổ Phần – Nội dung Yêu cầu - chỉ dẫn kỹ thuật chức TG SL 1/ MỞ ĐẦU: (4 -5 ) 1 Ổn định lớp - Cán sự tập hợp lớp, điểm số, ... bảo yêu cầu của giáo viên đề ra trong tiết học II CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Còi, giáo án - Phương pháp: trực quan – lời nói – bài tập 2 Chuẩn bị của học sinh: - Trang phục, sức khỏe, kiến thức, kỹ năng - Chuẩn bị vệ sinh sân bãi III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ĐLVĐ Biện pháp tổ Phần – Nội dung Yêu cầu - chỉ dẫn kỹ thuật chức TG SL 1/ MỞ ĐẦU: (4 -5 ) 1 Ổn định lớp 1-2’ - Cán sự tập hợp lớp, điểm số,... bảo yêu cầu của giáo viên đề ra trong tiết học II CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Còi, giáo án - Phương pháp: trực quan – lời nói – bài tập 2 Chuẩn bị của học sinh: - Trang phục, sức khỏe, kiến thức, kỹ năng - Chuẩn bị vệ sinh sân bãi III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ĐLVĐ Biện pháp tổ Phần – Nội dung Yêu cầu - chỉ dẫn kỹ thuật chức TG SL 1/ MỞ ĐẦU: (4 -5 ) 1 Ổn định lớp - Cán sự tập hợp lớp, điểm số, báo... bảo yêu cầu của giáo viên đề ra trong tiết học II CHUẨN BỊ: 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Còi, giáo án - Phương pháp: trực quan – lời nói – bài tập 2 Chuẩn bị của học sinh: - Trang phục, sức khỏe, kiến thức, kỹ năng - Chuẩn bị vệ sinh sân bãi III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ĐLVĐ Biện pháp tổ Phần – Nội dung Yêu cầu - chỉ dẫn kỹ thuật chức TG SL 1/ MỞ ĐẦU: (4 -5 ) 1 Ổn định lớp 1-2’ - Cán sự tập hợp lớp, điểm số, . chơi “Kết bạn”. ( 25- 27’) 6-7’ 6-7’ 4 -5 7-8’ - GV nêu ngắn gọn chương trình học môn thể dục lớp 5 gồm 5 nội dung cơ bản sau: + Đội hình đội ngũ. + Bài thể dục phát triển chung. + Bài tập Rèn Luyện. thiệu chương trình Thể dục lớp 5. 2. Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn. 3. Ôn ĐHĐN: cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra, vào lớp. 4. Trò chơi “Kết bạn”. ( 25- 27’) 6-7’ 6-7’ 4 -5 7-8’ -. SL 1/ MỞ ĐẦU: 1. Ổn định lớp. Nhận lớp. Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: 4 -5 1-2’ - Cán sự tập hợp lớp, điểm số, báo cáo tình hình lớp cho GV. + Giáo viên phổ biến nội dung, yêu

Ngày đăng: 30/05/2015, 16:04

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan