Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 5

140 1.1K 4
Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 Ngày soạn : 22/08/2011 Dạy Lớp : 5A Tiết : 4 Ngày Dạy : 23/08/2011 Dạy Lớp : 5B Tiết : 5 Tuần :1 Bài :1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH-TỔ CHỨC LỚP ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ –TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” I.MỤC TIÊU –YÊU CẦU 1.Mục Tiêu: - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5 - Nêu 1 số quy định về nội quy , yêu cầu tập luyện - Chọn cán bộ môn , chia tổ - Ôn đội hình ,đội ngũ - Trò chơi kết bạn 2.Yêu Cầu : - Học sinh biết được một số nội dung cơ bản của chương trình, có thái độ học tập đúng đắn - Cách chào, báo cáo khi kết thúc giờ học ,yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác - Yêu cầu học sinh nắm được cách chơi II.ĐỊA ĐIỂM –PHƯƠNG TIỆN 1.Địa Điểm : - Sân học thể dục trường PTCS Lê Đình Chinh. 2.Phương Tiện : - Còi III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP A.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận Lớp - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Kiểm tra đồng phục sĩ số của HS 2.Khởi Động + Xoay cổ tay kết hợp cổ chân + Xoay khớp vai + Xoay khớp hông + Xoay khớp gối + Xoay khớp cổ 6-8 phút 1-2 phút 4-6 phút LT tập hợp lớp chỉnh đốn trang phục điểm danh, báo cáo sĩ số cho GV Đội Hình Nhận Lớp (GV) LT    - Cán bộ lớp hô cho các bạn khởi động - GV quan sát và sửa sai, có thể khởi động cùng học sinh Đội Hình Khởi Động ( LT ) (GV)                           Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 B.PHẦN CƠ BẢN 1.Giới Thiệu Chung a. Giới thiệu tóm tắt chương trình thể dục lớp 5 b. Phổ biến nội quy yêu cầu tập luyện c. Biên chế tổ tập luyện d. Chọn cán sự lớp 2.Đội Hình-Đội Ngũ - Ôn đội hình đội ngũ - Cách chào và báo cáo khi bắt đầu kết thúc giờ học 3.Trò Chơi * Kết Bạn: -HS tập hợp thành 1 vòng tròn ,khi GV hô “đoàn kết,đoàn kết” HS đưa hay tay lên cao vẫy bàn tay đồng thời hô “kết mấy ,kết mấy” .lúc này GV hô kết 2-3-4 hay 5 thì HS nhanh chóng kêt lại với nhau thành 1 nhóm có người bằng số mà GV hô kết. ai bị dư thì người đó bị bắt và bị phạt. *Trường Hợp Phạm Quy Nhóm nào kết ít hơn hay nhiều hơn số người mà GV hô kết . C.PHẦN KẾT THÚC 1. Thả Lỏng - LT điều khiển cho HS thả lỏng 2. Nhận Xét Đánh Giá - GV nhận xét đánh giá tiết học, dặn dò HS về ôn tập 3. Xuống Lớp - GV hô “TD” HS đồng thanh hô “khỏe” 25-27 phút 8-10 phút 8-10 phút 5-7 phút 3-5 phút - Nhắc nhở tinh thần học tập và tính kỉ luật - Quần áo gọn gàng khi lên lớp ,ra vào lớp phải xin phép - GV dự kiến nêu lên cán sự lớp để học sinh cả lớp quyết định Đội Hình (GV) LT    - GV làm mẫu sau đó chỉ dẫn cho cán sự và cả lớp cùng tập Đội Hình (GV) LT    - GV điều khiển trò chơi Đội Hình            Đội Hình (GV) LT    Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 Ngày soạn :24/08/2011 Dạy Lớp : 5A Tiết : 4 Ngày Dạy : 25/08/2011 Dạy Lớp : 5B Tiết : 5 Tuần :1 Bài :2 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ-TRÒ CHƠI“CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU” VÀ “LÒ CÒ TIẾP SỨC” I.MỤC TIÊU –YÊU CẦU 1.Mục Tiêu: - Ôn củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình ,đội ngũ. - Trò chơi “chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “lò cò tiếp sức” 2.Yêu Cầu : - Yêu cầu thuần thục động tác - Yêu cầu học sinh nắm được cách chơi, chơi đúng luật II.ĐỊA ĐIỂM –PHƯƠNG TIỆN 1.Địa Điểm : - Sân học thể dục trường PTCS Lê Đình Chinh. 2.Phương Tiện : - Còi III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP A.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận Lớp - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Kiểm tra đồng phục sĩ số của HS 2.Khởi Động + Xoay cổ tay kết hợp cổ chân + Xoay khớp vai + Xoay khớp hông + Xoay khớp gối + Xoay khớp cổ 6-8 phút 1-2 phút 4-6 phút LT tập hợp lớp chỉnh đốn trang phục điểm danh, báo cáo sĩ số cho GV Đội Hình Nhận Lớp  (GV) LT    - Cán bộ lớp hô cho các bạn khởi động - GV quan sát và sửa sai, có thể khởi động cùng học sinh Đội Hình Khởi Động ( LT ) (GV)                           Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 B.PHẦN CƠ BẢN 1.Đội Hình-Đội Ngũ + Cách chào + Cách báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học + Cách xin phép ra vào lớp + Điểm số báo cáo - Từng tổ điểm số - Cả lớp điểm số + Đứng nghiêm, nghỉ + Quay trái, phải, đằng sau 2.Trò Chơi a. Chạy Đổi Chỗ, Vỗ Tay Nhau: - Khi GV hô bắt đầu em từ hàng bên này chạy qua hang bên kia khi chạy qua 2 em gặp nhau ở giữa 2 hàng thì cung đua tay ra vỗ vào tay nhau.cặp nào về vị trí muộn nhất sẽ bị phạt. *Trường Hợp Phạm Quy - Chạy trước khi có hiệu lệnh - Khi chạy tới vị trí mà chưa vỗ tay nhau hay vỗ tay nhầm cặp - Khi vỗ tay xong về nhầm vị trí b.Lò Cò Tiếp Sức: - GV hô bắt đầu người thú nhất của đội nhảy bằng 1 chân tiến về phía trước vòng qua mốc không được giẵm vào vòng tròn lò cò trở lại vạch xuất phát vỗ vào tay bạn tiếp theo em này nhanh chóng lò cò như bạn số 1và cứ tiếp tục như vậy cho đến hết,đội nào về trước ít phạm quy là tháng cuộc. C.PHẦN KẾT THÚC 1.Thả Lỏng 2.Nhận Xét Đánh Giá 3.Dặn Dò 4.Xuống Lớp 25-27 phút 10-12 phút 5-7 phút 6-8 phút 3-5 phút - Lần 1-2 GV điều khiển ,nhận xét sửa sai cho HS. - Các lần sau lớp trưởng điều khiển GV quan sát và sửa sai. - Có thể chia tổ tập luyện. Đội Hình (GV) LT    - GV làm mẫu sau đó chỉ dẫn cho học sinh - GV nêu tên và, làm trọng tài trò chơi - Cho HS chơi thử sau chơi thật - Tổ chức đội hình như thi đấu Đội Hình            (GV) - GV nêu tên trò chơi - Luật của trò chơi - Cho HS chơi thử sau chơi thật - Tổ chức đội hình như thi đấu - GV làm trọng tài cho 2 đội thi đấu Đội Hình (GV)     XP Đ - LT điều khiển cho HS thả lỏng - GV nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò HS về ôn tập,chuẩn bị bài cũ - GV hô “TD” HS đồng thanh hô khỏe Đội Hình (GV) LT    Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 Ngày soạn :29/08/2011 Dạy Lớp : 5A Tiết : 4 Ngày Dạy : 30/08/2011 Dạy Lớp : 5B Tiết : 5 Tuần :2 Bài :3 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ-TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC” I.MỤC TIÊU –YÊU CẦU 1.Mục Tiêu: - Ôn củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình ,đội ngũ. - Trò chơi “chạy tiếp sức” 2.Yêu Cầu : - Yêu cầu thuần thục động tác - Yêu cầu học sinh nắm được cách chơi, chơi đúng luật II.ĐỊA ĐIỂM –PHƯƠNG TIỆN 1.Địa Điểm : - Sân học thể dục trường PTCS Lê Đình Chinh. 2.Phương Tiện : - Còi III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP A.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận Lớp - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Kiểm tra đồng phục sĩ số của HS 2.Khởi Động + Xoay cổ tay kết hợp cổ chân + Xoay khớp vai + Xoay khớp hông + Xoay khớp gối + Xoay khớp cổ 6-8 phút 1-2 phút 4-6 phút LT tập hợp lớp chỉnh đốn trang phục điểm danh, báo cáo sĩ số cho GV Đội Hình Nhận Lớp (GV) LT    - Cán bộ lớp hô cho các bạn khởi động - GV quan sát và sửa sai, có thể khởi động cùng học sinh Đội Hình Khởi Động ( LT ) (GV)                           Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 B.PHẦN CƠ BẢN 1.Đội Hình-Đội Ngũ + Cách chào + Cách báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học + Cách xin phép ra vào lớp + Điểm số báo cáo - Từng tổ điểm số - Cả lớp điểm số +đứng nghiêm, nghỉ +quay trái, phải, đằng sau 2.Trò Chơi “Chạy Tiếp Sức”: - Khi GV hô bắt đầu em thứ nhất của hàng chạy nhanh về phía trước, vòng qua cột mốc chạy ngược trở lại chạm vào tay bạn số 2 và đi về cuối hàng. Em số 2 thực hiện như em số 1, em số 3 thưc hiện như em số 2. cứ như vậy hàng nào về trước ít phạm quy là thắng cuộc. *Trường Hợp Phạm Quy - Chạy trước khi có hiệu lệnh - Khi chạy tới vị trí mà chưa vỗ tay nhau - Không vòng qua cột mốc khi quay ngược trở lại - Người trước chưa đến nơi người thứ 2 đã xuất phát C.PHẦN KẾT THÚC 1.Thả Lỏng 2.Nhận Xét Đánh Giá 3.Dặn Dò 4.Xuống Lớp 25-27 phút 15-17 phút 8-10 phút 3-5 phút - Lần 1-2 GV điều khiển ,nhận xét sửa sai cho HS. - Các lần sau lớp trưởng điều khiển GV quan sát và sửa sai. - Có thể chia tổ tập luyện ,sau đó tập hợp lớp GV cho các tổ thi đua trình diễn. GV cùng HS quan sát nhận xét. Đội Hình (GV) LT    - GV nêu tên trò chơi - Luật của trò chơi - Cho HS chơi thử sau chơi thật - Tổ chức đội hình như thi đấu - GV làm trọng tài cho 2 đội thi đấu Đội Hình (GV)     XP Đ - LT điều khiển cho HS thả lỏng - GV nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò HS về ôn tập,chuẩn bị bài cũ - GV hô “TD” HS đồng thanh hô khỏe Đội Hình (GV) LT    Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 Ngày soạn :31/08/2011 Dạy Lớp : 5A Tiết : 4 Ngày Dạy :01/09/2011 Dạy Lớp : 5B Tiết : 5 Tuần :2 Bài :4 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ-TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” I.MỤC TIÊU –YÊU CẦU 1.Mục Tiêu: - Ôn củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình ,đội ngũ. - Trò chơi “kết bạn” 2.Yêu Cầu : - Yêu cầu thuần thục động tác - Yêu cầu học sinh nắm được cách chơi, chơi đúng luật II.ĐỊA ĐIỂM –PHƯƠNG TIỆN 1.Địa Điểm : - Sân học thể dục trường PTCS Lê Đình Chinh. 2.Phương Tiện : - Còi III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP A.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận Lớp - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Kiểm tra đồng phục sĩ số của HS 2.Khởi Động + Xoay cổ tay kết hợp cổ chân + Xoay khớp vai + Xoay khớp hông + Xoay khớp gối + Xoay khớp cổ 6-8 phút 1-2 phút 4-6 phút LT tập hợp lớp chỉnh đốn trang phục điểm danh, báo cáo sĩ số cho GV Đội Hình Nhận Lớp (GV) LT    - Cán bộ lớp hô cho các bạn khởi động - GV quan sát và sửa sai, có thể khởi động cùng học sinh Đội Hình Khởi Động ( LT ) (GV)                           Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 B.PHẦN CƠ BẢN 1.Đội Hình-Đội Ngũ - Tập hợp hàng dọc - Dóng hàng - Điểm số - Đứng nghiêm - Đứng nghỉ - Quay trái - Quay phải - Quay sau 2.Trò Chơi “Kết Bạn”: -HS tập hợp thành 1 vòng tròn ,khi GV hô “đoàn kết,đoàn kết” HS đưa hay tay lên cao vẫy bàn tay đồng thời hô “kết mấy ,kết mấy” .lúc này GV hô kết 2-3-4 hay 5 thì HS nhanh chóng kêt lại với nhau thành 1 nhóm có người bằng số mà GV hô kết. ai bị dư thì người đó bị bắt và bị phạt. *Trường Hợp Phạm Quy Nhóm nào kết ít hơn hay nhiều hơn số người mà GV hô kết . C.PHẦN KẾT THÚC 1.Thả Lỏng 2.Nhận Xét Đánh Giá 3.Dặn Dò 4.Xuống Lớp 25-27 phút 15-17 phút 8-10 phút 3-5 phút - Lần 1-2 GV điều khiển ,nhận xét sửa sai cho HS. - Các lần sau lớp trưởng điều khiển GV quan sát và sửa sai. - Có thể chia tổ tập luyện ,sau đó tập hợp lớp GV cho các tổ thi đua trình diễn. GV cùng HS quan sát nhận xét. Đội Hình (GV) LT    - GV nêu tên trò chơi, luật của trò chơi - Cho HS chơi thử sau chơi thật - GV điều khiển trò chơi Đội Hình            - LT điều khiển cho HS thả lỏng - GV nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò HS về ôn tập,chuẩn bị bài cũ - GV hô “TD” HS đồng thanh hô khỏe Đội Hình (GV) LT    Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 Ngày soạn :05/09/2011 Dạy Lớp : 5A Tiết : 4 Ngày Dạy :06/09/2011 Dạy Lớp : 5B Tiết : 5 Tuần :3 Bài :5 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ-TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN” I.MỤC TIÊU –YÊU CẦU 1.Mục Tiêu: - Ôn củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình ,đội ngũ. - Trò chơi “bỏ khăn” 2.Yêu Cầu : - Yêu cầu thuần thục động tác - Yêu cầu học sinh nắm được cách chơi, chơi đúng luật II.ĐỊA ĐIỂM –PHƯƠNG TIỆN 1.Địa Điểm : - Sân học thể dục trường PTCS Lê Đình Chinh. 2.Phương Tiện : - Còi III.NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Định lượng PHƯƠNG PHÁP A.PHẦN MỞ ĐẦU 1.Nhận Lớp - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Kiểm tra đồng phục sĩ số của HS 2.Khởi Động + Xoay cổ tay kết hợp cổ chân + Xoay khớp vai + Xoay khớp hông + Xoay khớp gối + Xoay khớp cổ 6-8 phút 1-2 phút 4-6 phút LT tập hợp lớp chỉnh đốn trang phục điểm danh, báo cáo sĩ số cho GV Đội Hình Nhận Lớp (GV) LT    - Cán bộ lớp hô cho các bạn khởi động - GV quan sát và sửa sai, có thể khởi động cùng học sinh Đội Hình Khởi Động ( LT ) (GV)                           Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 B.PHẦN CƠ BẢN 1.Đội Hình-Đội Ngũ - Tập hợp hàng dọc - Dóng hàng - Điểm số - Đứng nghiêm - Đứng nghỉ - Quay trái - Quay phải - Quay sau 2.Trò Chơi “Bỏ Khăn”: - Chuẩn bị: Tùy vào số lượng hs mà GV có thể tập hợp lớp thành 1-2 vòng tròn .các em ngồi xổm, quay mặt vào tâm, mỗi em cách nhau 0,2m hai tay để sau lưng. - cách chơi: 1 em cầm khăn chạy vong quanh sau lưng các bạn 1 vòng thấy thuận lợi thì bỏ khăn vào tay 1 bạn nào đó rồi chạy tiếp hết vòng.bạn bị bỏ khăn chạy đuổi theo và dùng khăn quất vào lưng bạn hết 1 vòng ,GV có thể cho HS đó chơi tiếp hoặc giao lại khăn cho người khác .trò chơi tiếp tục lại từ đầu. C.PHẦN KẾT THÚC 1.Thả Lỏng 2.Nhận Xét Đánh Giá 3.Dặn Dò 4.Xuống Lớp 25-27 phút 15-17 phút 8-10 phút 3-5 phút - Lần 1-2 GV điều khiển ,nhận xét sửa sai cho HS. - Các lần sau lớp trưởng điều khiển GV quan sát và sửa sai. - Có thể chia tổ tập luyện ,sau đó tập hợp lớp GV cho các tổ thi đua trình diễn. GV cùng HS quan sát nhận xét. Đội Hình (GV) LT    - GV nêu tên trò chơi, luật của trò chơi - Cho HS chơi thử sau chơi thật - GV điều khiển trò chơi Đội Hình            - LT điều khiển cho HS thả lỏng - GV nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò HS về ôn tập,chuẩn bị bài cũ - GV hô “TD” HS đồng thanh hô khỏe Đội Hình (GV) LT    Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển [...]... 2.Nhận Xét Đánh Giá 3.Dặn Dò 4.Xuống Lớp 3 -5 phút - LT điều khiển cho HS thả lỏng - GV nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò HS về ôn tập,chuẩn bị bài cũ - GV hô “TD” HS đồng thanh hô khỏe Đội Hình (GV) LT    Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 Ngày soạn :14/09/2011 Ngày Dạy : 15/ 09/2011 Tuần :4 Dạy Lớp : 5A Dạy Lớp : 5B Bài :8 Tiết... 2.Nhận Xét Đánh Giá 3.Dặn Dò 4.Xuống Lớp 3 -5 phút - LT điều khiển cho HS thả lỏng - GV nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò HS về ôn tập,chuẩn bị bài cũ - GV hô “TD” HS đồng thanh hô khỏe Đội Hình (GV) LT    Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 Ngày soạn :21/09/2011 Ngày Dạy :22/09/2011 Tuần :5 Dạy Lớp : 5A Dạy Lớp : 5B Bài :10 Tiết... Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 Ngày soạn :12/10/2011 Ngày Dạy : 13/10/2011 Tuần :8 Dạy Lớp : 5A Dạy Lớp : 5B Bài :16 Tiết : 4 Tiết : 5 ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG” I.MỤC TIÊU –YÊU CẦU 1.Mục Tiêu: - Học hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung - Trò chơi “dẫn bóng” 2.Yêu Cầu: - Thực hiện tương đối đúng động tác II.ĐỊA ĐIỂM –PHƯƠNG TIỆN 1.Địa Điểm : - Sân học thể dục. .. 2.Nhận Xét Đánh Giá 3.Dặn Dò 4.Xuống Lớp 3 -5 phút - LT điều khiển cho HS thả lỏng - GV nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò HS về ôn tập,chuẩn bị bài cũ - GV hô “TD” HS đồng thanh hô khỏe Đội Hình  (GV) LT    Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 Ngày soạn :26/09/2011 Ngày Dạy :27/09/2011 Tuần :6 Dạy Lớp : 5A Dạy Lớp : 5B Bài :11... 2.Nhận Xét Đánh Giá 3.Dặn Dò 4.Xuống Lớp 3 -5 phút - LT điều khiển cho HS thả lỏng - GV nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò HS về ôn tập,chuẩn bị bài cũ - GV hô “TD” HS đồng thanh hô khỏe Đội Hình (GV) LT    Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 Ngày soạn :28/09/2011 Ngày Dạy :29/09/2011 Tuần :6 Dạy Lớp : 5A Dạy Lớp : 5B Bài :12 Tiết...   3 -5 phút   - LT điều khiển cho HS thả lỏng - GV nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò HS về ôn tập,chuẩn bị bài cũ - GV hô “TD” HS đồng thanh hô khỏe Đội Hình (GV) LT    Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 Ngày soạn : 05/ 10/2011 Ngày Dạy :06/10/2011 Tuần :7 Dạy Lớp : 5A Dạy Lớp : 5B Bài :14 Tiết : 4 Tiết : 5 ĐỘI HÌNH...  3 -5 phút    - LT điều khiển cho HS thả lỏng - GV nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò HS về ôn tập,chuẩn bị bài cũ - GV hô “TD” HS đồng thanh hô khỏe Đội Hình (GV) LT    Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 Ngày soạn :10/10/2011 Ngày Dạy : 11/10/2011 Tuần :8 Dạy Lớp : 5A Dạy Lớp : 5B Bài : 15 Tiết : 4 Tiết : 5 ĐỘI HÌNH... (GV)      3 -5 phút - LT điều khiển cho HS thả lỏng - GV nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò HS về ôn tập,chuẩn bị bài cũ - GV hô “TD” HS đồng thanh hô khỏe Đội Hình  (GV) LT    Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 Ngày soạn :19/09/2011 Ngày Dạy : 20/09/2011 Tuần :5 Dạy Lớp : 5A Dạy Lớp : 5B Bài :9 Tiết : 4 Tiết : 5 ĐỘI HÌNH ĐỘI...    (GV) 3 -5 phút - LT điều khiển cho HS thả lỏng - GV nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò HS về ôn tập,chuẩn bị bài cũ - GV hô “TD” HS đồng thanh hô khỏe Đội Hình (GV) LT    Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 Ngày soạn :03/10/2011 Ngày Dạy :04/10/2011 Tuần :7 Dạy Lớp : 5A Dạy Lớp : 5B Bài :13 Tiết : 4 Tiết : 5 ĐỘI HÌNH ĐỘI...   XP 3 -5 phút Đ - LT điều khiển cho HS thả lỏng - GV nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò HS về ôn tập,chuẩn bị bài cũ - GV hô “TD” HS đồng thanh hô khỏe Đội Hình (GV) LT    Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 Ngày soạn :12/09/2011 Ngày Dạy :13/09/2011 Tuần :4 Dạy Lớp : 5A Dạy Lớp : 5B Bài :7 Tiết : 4 Tiết : 5 ĐỘI HÌNH ĐỘI . Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 Ngày soạn : 05/ 09/2011 Dạy Lớp : 5A Tiết : 4 Ngày Dạy :06/09/2011 Dạy Lớp : 5B Tiết : 5 Tuần :3 Bài :5 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ-TRÒ CHƠI “BỎ. PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 Ngày soạn :24/08/2011 Dạy Lớp : 5A Tiết : 4 Ngày Dạy : 25/ 08/2011 Dạy Lớp : 5B Tiết : 5 Tuần :1 Bài :2 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ-TRÒ CHƠI“CHẠY. GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP 5 Ngày soạn : 22/08/2011 Dạy Lớp : 5A Tiết : 4 Ngày Dạy : 23/08/2011 Dạy Lớp : 5B Tiết : 5 Tuần :1 Bài :1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH-TỔ CHỨC LỚP ĐỘI HÌNH

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:49

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan