0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 5

... GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP B.PHẦN CƠ BẢN 1.Giới Thiệu Chung a Giới thiệu tóm tắt chương trình thể dục lớp b Phổ biến nội quy yêu cầu tập luyện c Biên chế tổ tập luyện d Chọn cán lớp 25- 27 phút ... Trường PTCS Lê Đình Chinh GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP Ngày soạn : 05/ 09/2011 Ngày Dạy :06/09/2011 Tuần :3 Dạy Lớp : 5A Dạy Lớp : 5B Bài :5 Tiết : Tiết : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ-TRÒ CHƠI “BỎ ... GV: Trần Minh Điển GIÁO ÁN MÔN THỂ DỤC LỚP B.PHẦN CỎ BẢN 1.Ôn Bài Thể Dục a.Động tác vươn thở b.Động tác tay c.Động Tác Chân 25- 27 phút 18-20 phút -CSL điều khiển lớp ôn thể dục học -GV quan sát...
 • 140
 • 1,058
 • 4
Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 8

... ra vào lớp phải xin phép giáo viên chọn cán thể dục lớp - GV neu dự kiến lớp quýêt định Ôn ĐHĐN - cách chào báo cáo bắt đầu kết thúc học, cách xin phép vào lớp phút phút * trò chơi ... Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định III Nội dung – Phương pháp thể Nội dung Định lượng Mở đầu phút nhận lớp ... Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định III Nội dung – Phương pháp thể Nội dung Định lượng Mở đầu phút nhận lớp...
 • 97
 • 1,064
 • 0
Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV 1lần/tổ 8p 6p Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * TUẦN Thứ tư 14 /10 /2009 Bài 15 : * Đội hình đội ngũ *Trò chơi:Trao tín ... nhận xét học Về nha luyện tâp động tác thể dục học phút Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV TUẦN 10 Bài 18 : Thứ ba 27 /10 /2009 * Ôn ba động tác vươn thở , tay ... nhận xét học - Về nha luyện tâp động tác thể dục học phút phút Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * Thứ năm 22 /10 /2009 Bài 17 : * Động tác chân *Trò chơi:Dẫn bóng...
 • 21
 • 372
 • 2
Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 3

... Trường Tiểu học Bạch Đằng Tuần: 16 Thể dục: Lớp Giáo án thể dục lớp Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011 Bài 32 : Bài thể dục phát triển chung I.Mục tiêu: - Ôn tập thể dục phát triển chung Yêu cầu tập ... học Bạch Đằng Tuần: 15 Thể dục: Lớp Giáo án thể dục lớp Thứ hai ngày tháng 12 năm 2011 Bài 29 : Bài thể dục phát triển chung Trò chơi: Thỏ nhảy I.Mục tiêu: - Ôn tập thể dục phát triển chung Yêu ... học Bạch Đằng Tuần: 15 Thể dục: Lớp Giáo án thể dục lớp Thứ năm ngày tháng 12 năm 2011 Bài 30 : Bài thể dục phát triển chung Trò chơi: Thỏ nhảy I.Mục tiêu: - Ôn tập thể dục phát triển chung Yêu...
 • 73
 • 902
 • 1
Giáo án Thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án Thể dục lớp 1 cả năm_CKTKN_Bộ 5

... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………… Trang 20 TUẦN :11 Bài 11 : THỂ DỤC RLTTCB-TRÒ CHƠI Ngày soạn: 25 /10 /2 011 Ngày dạy: 01/ 11/ 2 011 I MỤC TIÊU :  Ôn thể dục RLTTCB học Yêu cầu thực tương đối xác  Học ... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………… TUẦN :13 Bài 13 : THỂ DỤC RLTTCB-TRÒ CHƠI Ngày soạn: 08 /11 /2 011 Ngày dạy: 15 /11 /2 011 I MỤC TIÊU :  KT Ôn thể dục RLTTCB học Học đứng đưa chân sang ngang ... …………………………………………………………………………………………… Trang 26 TUẦN :14 Bài 14 : THỂ DỤC RLTTCB-TRÒ CHƠI Ngày soạn: 15 /11 /2 011 Ngày dạy: 22 /11 /2 011 I MỤC TIÊU :  KT Ôn thể dục RLTTCB học Trò chơi chạy tiếp sức  KN:...
 • 72
 • 1,048
 • 19
Giáo án Thể dục lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án Thể dục lớp 3 cả năm_CKTKN_Bộ 5

... Tuần: 11 THỂ DỤC: lớp Thứ năm ngày tháng 11 năm 2011 Bài 22 : Động tác toàn thân thể dục phát triển chung I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Ôn động tác vươn thở ,tay ,chân ,lườn , bụng thể dục PTC ... thử Sau đó, cho lớp chơi, GV quan sát, nhận xét, xử lí tình C.Phần kết thúc -Cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhòp,GV HS hệ thống bài,Nhận xét, đánh giá học giaoBT Tuần: THỂ DỤC: lớp 18-22’ 8-10’ ... thử Sau đó, cho lớp chơi, GV quan sát, nhận xét, xử lí tình C.Phần kết thúc -Cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhòp: -GV HS hệ thống bài: -Nhận xét, đánh giá học Tuần 2011 THỂ DỤC: lớp 18-22’ 8-10’...
 • 72
 • 1,005
 • 1
Giáo án thể dục lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án thể dục lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 5

... tập nhà ììììììììì ììììììììì ììììììììì ììììììììì 5- 5- 4- ìììììììì ì ì ì ìììììììì Thứ năm ngày tháng 10 năm 20 05 ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì THể DụC lớp Bài 10: Quay sau, vòng phải, vòng trái Đổi ... Lần 4: Mời cán khô cho lớp tập GV theo dõi sửa sai - Động tác tay: Thời lợng 6- 10 18- 22 12- 14 3- 4lần 2x8 nhịp Cách tổ chức ììììììììì ììììììììì ììììììììì ììììììììì CB 4lần 2x8 nhịp 4- CB 12 4- ... 10 15 ììììììììì ììììììììì ììììììììì ììììììììì 1 ìììììììì ì ì ì ìììììììì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ììììììììì ììììììììì ììììììììì ììììììììì ì ì Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 20 05 THể DụC Bài 15: KIểM...
 • 91
 • 715
 • 6
Giáo án thể dục lớp 5 cả năm nhá các thầy nhớ cảm ơn em cái cho lần sau em lại gửi bài nhá

Giáo án thể dục lớp 5 cả năm nhá các thầy nhớ cảm ơn em cái cho lần sau em lại gửi bài nhá

... ngày tháng năm GIÁO VIÊN BỔ SUNG : ƠN TẬP ĐỘNG TÁC V ƠN THỞ, TAY, CHÂN, VẶN MÌNH,TỒN THÂN TRỊ CHƠI: “CHẠY NHANH THEO SỐ” Tiết 3: Thể dục: Bài 22 I MỤC ĐÍCH – U CẦU: - Ơn lại năm động tác v ơn thở, ... a) - Ơn lại nhảy dây kiểu chân trước 15 - Lần tập động tác chân sau : -3 lần, lần động tác - Lần – tập liên hồn động x nhịp tác b) - Ơn di chuyển tung bắt bóng : -3 lần, lần động tác - Lần tập ... a) - Ơn lại nhảy dây kiểu chân trước 15 - Lần tập động tác chân sau : -3 lần, lần động tác - Lần – tập liên hồn động x nhịp tác b) - Ơn di chuyển tung bắt bóng : -3 lần, lần động tác - Lần tập...
 • 60
 • 11,542
 • 144
giáo án thể dục lớp 5 cả năm

giáo án thể dục lớp 5 cả năm

... ××××××××× ××××××××× ××××××××× 40 Giáo án lớp tuần 16 Thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2006 THỂ DỤC Bài 31: Bài thể dục phát triển chung Trò chơi: Thỏ nhảy I.Mục tiêu: - Ôn tập thể dục phát triển chung Yêu ... ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× 36 Giáo án lớp tuần 16 THỂ DỤC Bài 28: Bài thể dục phát triển chung Trò chơi: Thăng I.Mục tiêu: - Ôn tập thể dục phát triển chung Yêu cầu tập liên hoàn ... 10 – 15 B.Phần 1)Ôn tập thể dục phát triển chung -GV hô cho HS tập lần Cách tổ chức ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× 39 Giáo án lớp tuần 16 -Lần cán lớp hô...
 • 106
 • 8,630
 • 138
giáo án thể dục lớp 5, cả năm

giáo án thể dục lớp 5, cả năm

... xét, đánh giá khen ngợi giao tập nhà 1- 2/ 1- 2/ - Đội hình hàng ngang -Cán điều khiển lớp chạy -Cán điều khiển lớp tập -Gv điều khiển lớp chơi -Lần 1:Gv hô nhịp lớp tập -Lần 2-3:cán hô nhịp lớp ... / - Giáo viên HS hệ thống 1-2 x x x x x x x / - Giáo viên nhận xét, đánh giá khen 1- X ngợi HS giao tập nhà x x x x x x x Tuần15: Thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2009 Thể dục TIẾT 29: BÀI THỂ DỤC ... Tiết 24: Thứ sáu ngày tháng11 năm 2009 Thể dục ÔN TẬP ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I.Mục tiêu: - Ôn tập kiểm tra động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn toàn thân thể dục phát triển chung...
 • 69
 • 1,022
 • 2
Giáo án thể dục lớp 5 cả năm

Giáo án thể dục lớp 5 cả năm

... học thể dục quần áo phải gọn gàng vào lớp phải xin phép giáo viên chọn cán thể dục lớp - GV neu dự kiến lớp quýêt định Ôn ĐHĐN - cách chào báo cáo bắt đầu kết thúc học, cách xin phép vào lớp ... Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định III Nội dung – Phương pháp thể Nội dung Định lượng Mở đầu phút nhận lớp ... Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định III Nội dung – Phương pháp thể Nội dung Định lượng Mở đầu phút nhận lớp...
 • 97
 • 2,214
 • 10
Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... HS lớp cần phải làm gì? - Bạn cảm thấy HS lớp 5? - Bạn thực điểm trương trình "Rèn luyện đội viên"? - Hãy nêu điểm bạn thấy xứng đáng HS lớp 5? - Hãy nêu điểm mà bạn cần cố gắng để xững đáng ... hợp công việc chung IV Củng cố – dặn dò: Thực tốt hành vi đạo đức học TUẦN 19 Thứ hai ngày tháng năm 2 010 Đạo đức EM YÊU QUÊ HƯƠNG (Tiết 1) I Mục tiêu Học xong HS biết: - Biết làm việc phù hợp ... giải phù hợp H: Theo em, Đức nên giải - HS nêu cách giải việc cho tốt? - Cả lớp nhận xét bổ xung sao? GV: Đức vô ý đá bóng vào bà Doan có Đức Hợp biết Nhưng lòng Đức cảm thấy day dứt suy nghĩ...
 • 68
 • 1,394
 • 20
Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 10

... IV Củng cố dặn dò: Thực tốt hành vi đạo đức học 42 Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp Trờng Tiểu học Xuân Phơng Tuần 19 Thứ hai ngày tháng năm 2 010 Đạo đức Em yêu quê hơng (Tiết 1) I Mục tiêu ... Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp Trờng Tiểu học Xuân Phơng Tuần Thứ hai ngày tháng năm 2009 Đạo đức Em học sinh lớp (tiết 2) I Mục tiêu Sau học này, HS biết: - Học sinh lớp học sinh lớn trờng, ... chơi, kĩ đánh giá hành động thực tiễn II.Các hoạt động dạy học * Hoạt động 1 :Giáo viên tổ chức giao lu tổ lớp để học sinh tự đánh giá cách ứng xử tình 25 Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp Trờng...
 • 72
 • 893
 • 9
Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 2

... b¹n kh¸c cã thĨ gãp ý Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 20 12 Ký dut cđa BGH 29 Tn : 18 Ngày soạn 16 / 12 / 20 12 Ngày dạy: Thø ba ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 20 12 Thùc hµnh ci häc kú I I Mơc tiªu - ¤n tËp ... hs lớp gương mẫu chủ đề trường em -Hs nhận xét học Giao H¬ng ngµy th¸ng n¨m 20 12 Ký dut cu¶ BGH Tuần 2 Ngày soạn 18 / / 20 12 Ngày dạy: Thø ba ngµy 28 th¸ng n¨m 20 12 EM LÀ HỌC SINH LỚP (tiết 2) ... Giao H¬ng ngµy th¸ng 12 n¨m 20 12 Ký dut cđa BGH Tn : 17 Ngày soạn / 12 / 20 12 Ngày dạy: Thø ba ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 20 12 Bµi 8: Hỵp t¸c víi nh÷ng ngêi xung quanh (TiÕt 2) I - mơc tiªu Sau bµi...
 • 59
 • 1,015
 • 12
Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 4

... đạo đức II) Các hoạt động dạy học: Hoạt động 1: Củng cố kiến thức đạo đức học - Yêu cầu học sinh nêu tên đạo đức học - Nêu nội dung đạo đức, hành vi đạo đức Hoạt động 2: Luyện tập thực hành Giáo ... học - Bạn cảm thấy nh HS lớp 5? - Bạn thực đợc điểm trơng trình "Rèn luyện đội viên"? - Hãy nêu điểm bạn thấy xứng đáng HS lớp 5? - Hãy nêu điểm mà bạn cần cố gắng để xững đáng HS lớp - Bạn hát ... chuyện gì? H: Sau gây chuyện, Đức cảm thấy nào? H: Theo em, Đức nên giải việc nh cho tốt? sao? GV: Đức vô ý đá bóng vào bà Doan có Đức Hợp biết Nhng lòng Hoạt động dạy Đức cảm thấy day dứt suy nghĩ...
 • 48
 • 721
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án thể dục lớp 5 cả năm 2012giao an the duc lop 5 co hinh ca namgiao an the duc lop 5 ca nam co hinh minh hoagiáo án thể dục lớp 5 cả năm nhá các thầy nhớ cảm ơn em cái cho lần sau em lại gửi bài nhágiáo án thể dục lớp 5giáo án thể dục lớp 5 tuần 1giáo án thể dục lớp 5 tuổigiáo án thể dục lớp 5 năm 2013giáo án thể dục lớp 5 học kỳ 2giáo án thể dục lớp 5 mới nhấtgiáo án thể dục lớp 5 cktkngiáo án thể dục lớp 5 năm 2012giáo án thể dục lớp 5 có hìnhgiáo án thể dục lớp 4 cả nămgiáo án thể dục lớp 3 cả nămBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ