Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 3

73 926 1
Giáo án Thể dục lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 5 Tuần:1 Thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2011 Thể dục: Lớp 5a BÀI 1 : GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP –TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC” I.Mục tiêu: - Giới thiệu chương thể dục lớp 5. –Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng. - Một số quy đònh về nội quy, yêu cầu rèn luyện. – Yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học thể dục. - Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn. -Ôn đội hình đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học cách xin phép ra, vào lớp. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nói to rõ, đủ nội dung. - Trò chơi: “kết bạn": - Yêu cầu HS nắm được cách chơi, nội quy chơi, hứng thú trong khi chơi. II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. -Còi, bốn quả bóng bằng nhựa. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. -Trò chơi: Tìm người chỉ huy B.Phần cơ bản. 1)Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5. -Giới thiệu tóm tắt chương trình. -Thời lượng-Nội dung. 2) Phổ biến nội quy, yêu cầu luyện tập: Trong giờ học quần áo,gọn gàng, 3) Biên chế tập luyện. -Chia tổ theo biên chế lớp. Và lớp bầu ra. 4) Ôn tập đội hình đội ngũ. -Cách chào và báo cáo. 5) Trò chơi: Kết bạn. -Làm mẫu: Và phổ biếnluật chơi. -Chơi thử một lần: -Thực hiện chơi thật. C.Phần kết thúc. -Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. -Cùng HS hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá,ø giao bài tập về nhà. 1-2’ 1-2’ 2-3’ 3-4’ 2-3’ 2-3’ 6-8’ 1-2’ 1-2’ 1-2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Lê Trung Tuân × × × × × × × × × ×× × × Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 5 Tuần:1 Thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2011 Thể dục: Lớp 5 BÀI 2 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI:CHẠY ĐỔI CHỖ VỖ TAY NHAU. LÒ CÒ TIẾP SỨC I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài h ọc, cách xin phép ra vào lớp. Yêu cầu thuần thục động tác và cách báo cáo (to rõ, đủ nội dung báo cáo). -Trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau, lò cò tiếp sức” yêu cầu HS biết cách chơi và chơi đúng luật, hào hứng khí chơi. II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. -Còi và 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân trò chơi. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Nhắc lại nội quy giờ thể dục. -Trò chơi: Tìm người chỉ huy -Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. B.Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ: - Ôn cách chào, báo có khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. Lần 1-2 gv điều khiển. -Chia tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển. -Tổ chức thi đua trình diễn, gv Quan sát nhận xét và biểu dương tinh thần học tập. Tập cả lớp, củng cố kết quả tập luyện. 2) Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau, lò cò tiếp sức. -Nêu tên trò chơi. Tập hợp HS, giải thích cách chơi và luật chơi. -Tổ chức 1 tổ chơi thử, sau đó cả lớp chơi thử 1- 2 lần và thực hiện thi đua chơi. -Quan sát nhận xét biểu dương đội thắng. C.Phần kết thúc. -Đi thường theo vòng tròn thả lỏng. -Hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá giờ học và giao bài tập về nhà 6-10’ 18-22’ 8-10’ 3-4lần 8-10’ 4-6’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 5 Tuần:2 Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2011 Thể dục: Lớp 5 BÀI 3 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ. TRÒ CHƠI: CHẠY TIẾP SỨC. I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh. - Trò chơi: Chạy tiếp sức - Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, trật tự, nhanh nhẹn, hào hứng trong khi chơi. II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. -Giậm chân tại chỗ đếm theo nhòp. -Trò chơi: tuỳ chọn. B.Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. -Ôn quay phải, quay trái, dàn hàng và dồn hàng … -Lần 1: Gv điều khiển nhận xét sửa sai cho HS. -Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển Quan sát sửa sai cho HS. -Tập hợp lớp phổ tổ chức các tổ thi đua nhau. -Quan sát – đánh giá và biểu dương. -Cho Cả lớp tập lại. 2)Trò chơi vận động Chạy tiếp sức. -Nêu tên trò chơi: Giải thích cách chơi. -Cho 1 tổ chơi thử 1-2 lần rồi lớp chơi thử 1-2 lần. -Lớp chơi chính thức có thi đua. C.Phần kết thúc. -Làm một số động tác thả lỏng. Cùng HS hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà. 1-2’ 1-2; 1-2’ 2-3’ 10-12’ 2-3’ 6-8’ 2-3lần 2-3’ 1-2’ 1-2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 5 Tuần:2 Thứ năm ngày 1 tháng 9 năm 2011 Thể dục: Lớp 5 BÀI 4 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI: KẾT BẠN. I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh. -Trò chơi: Kết bạn” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi và kẻ sân chơi. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Trò chơi: Thi đua xếp hàng. -Giậm chân tại chỗ theo nhòp. B.Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. -Quay phải quay trái, đi đều………: Điều khiển cả lớp tập 1-2 lần -Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa sai sót của các tổ và cá nhân. 2)Trò chơi vận động: Trò chơi: Kết bạn Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. -Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho từng tổ chơi thử. Cả lớp thi đua chơi. -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc. C.Phần kết thúc. Hát và vỗ tay theo nhòp. -Cùng HS hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà. 1-2’ 2-3’ 10-12’ 3-4’ 7-8’ 6-8’ 2-3lần 1-2’ 1-2’ 1-2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 5 Tuần:3 Thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2011 Thể dục: Lớp 5 BÀI 5 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI: “ KẾT BẠN” I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh. -Trò chơi: "Bỏ khăn” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. -Học sinh yêu thích tập thể dục II. Chuẩn bò: -Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi và kẻ sân chơi. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Trò chơi: Diệt các con vật có hại. -Giậm chân tại chỗ theo nhòp. B.Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. -Quay phải quay trái, đi đều………: Điều khiển cả lớp tập 1-2 lần -Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa sai sót của các tổ và cá nhân. 2)Trò chơi vận động: Trò chơi: Bỏ khăn. Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. -Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho từng tổ chơi thử. Cả lớp thi đua chơi. -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc. C.Phần kết thúc. Hát và vỗ tay theo nhòp. -Cùng HS hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà. 1-2’ 2-3’ 10-12’ 3-4’ 7-8’ 6-8’ 2-3lần 1-2’ 1-2’ 1-2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 5 Tuần:3 Thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2011 Thể dục: Lớp 5 BÀI 6 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI: ‘ĐUA NGỰA” I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh. -Trò chơi: "Đua ngựa” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. -Học sinh yêu thích thể thao. II.Chuẩn bò: -Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi và kẻ sân chơi. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Trò chơi: Thi đua xếp hàng. -Giậm chân tại chỗ theo nhòp. B.Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. -Quay phải quay trái, đi đều………: Điều khiển cả lớp tập 1-2 lần -Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa sai sót của các tổ và cá nhân. 2)Trò chơi vận động: Trò chơi: Đua ngựa Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. -Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho từng tổ chơi thử. Cả lớp thi đua chơi. -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc. C.Phần kết thúc. Hát và vỗ tay theo nhòp. -Cùng HS hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà. 1-2’ 2-3’ 10-12’ 3-4’ 7-8’ 6-8’ 2-3lần 1-2’ 1-2’ 1-2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 5 Tuần: 4 Thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2011 Thể dục: Lớp 5 Bài 7 : Đội hình đội ngũ Trò chơi: “ Hoàng Anh ,Hoàng Yến” I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh. -Trò chơi: "Hoàng anh Hoàng Yến” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. -Học sinh yêu thích tập thể dục thể thao. II. Chuẩn bò: -Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi và kẻ sân chơi. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Trò chơi: Tìm người chỉ huy -Giậm chân tại chỗ theo nhòp. B.Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. -Quay phải quay trái, dóng hàng, điểm số ………: Điều khiển cả lớp tập 1-2 lần -Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa sai sót của các tổ và cá nhân. 2)Trò chơi vận động: Trò chơi: Hoàng anh hoàng yến. Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. -Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho từng tổ chơi thử. Cả lớp thi đua chơi. -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc. C.Phần kết thúc. Hát và vỗ tay theo nhòp. -Cùng HS hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà. 1-2’ 2-3’ 10-12’ 3-4’ 7-8’ 6-8’ 2-3lần 1-2’ 1-2’ 1-2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 5 Tuần: 4 Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2011 Thể dục: Lớp 5 Bài 8 : Đội hình đội ngũ Trò chơi: “ Mèo đuổi chuột.” I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh. -Trò chơi: "Mèo đuổi chuột” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. -Học sinh biết áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. II. Chuẩn bò: -Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi và kẻ sân chơi. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Trò chơi: tự do -Giậm chân tại chỗ theo nhòp. - Kiểm tra gọi HS lên thực hiện một số động tác quay phải, quay trái, … B.Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. -Quay phải quay trái, đi đều………: Điều khiển cả lớp tập 1-2 lần -Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa sai sót của các tổ và cá nhân. 2)Trò chơi vận động: Trò chơi: Mèo đuổi chuột. Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. -Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho từng tổ chơi thử. Cả lớp thi đua chơi. -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc. C.Phần kết thúc. Hát và vỗ tay theo nhòp. -Cùng HS hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà. 1-2’ 2-3’ 10-12’ 3-4’ 7-8’ 6-8’ 2-3lần 1-2’ 1-2’ 1-2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 5 Tuần: 5 Thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2011 Thể dục: Lớp 5 Bài 9 :Đội hình đội ngũ Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh. -Trò chơi: "Nhảy ô tiếp sức” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. -Học sinh biết môn thể dục rất cần thiết cho con người. II.Chuẩn bò: -Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi và kẻ sân chơi. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Trò chơi: Tìm người chỉ huy -Giậm chân tại chỗ theo nhòp và hát. B.Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. -Quay phải quay trái, đi đều………: Điều khiển cả lớp tập 1-2 lần -Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa sai sót của các tổ và cá nhân. 2)Trò chơi vận động: Trò chơi: Mèo đuổi chuột. Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. -Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho từng tổ chơi thử. Cả lớp thi đua chơi. -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc. Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức: GV tổ chức tương tự như trên. C.Phần kết thúc. Hát và vỗ tay theo nhòp. -Cùng HS hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà. 1-2’ 2-3’ 10-12’ 3-4’ 7-8’ 6-8’ 2-3lần 1-2’ 1-2’ 1-2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 5 Tuần: 5 Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2011 Thể dục: Lớp 5 Bài 10: Đội hình đội ngũ Trò chơi: Nhảy đúng nhảy nhanh. I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh. -Trò chơi: "Nhảy đúng nhảy nhanh” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. -Học sinh yêu thích tập thể dục. II.Chuẩn bò: -Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi và kẻ sân chơi. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Trò chơi: Diệt các con vật có hại. -Giậm chân tại chỗ theo nhòp. B.Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. -Quay phải quay trái, đi đều………: Điều khiển cả lớp tập 1-2 lần -Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa sai sót của các tổ và cá nhân. 2)Trò chơi vận động: Trò chơi: Nhảy đúng nhảy nhanh Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. -Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho từng tổ chơi thử. Cả lớp thi đua chơi. -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc. C.Phần kết thúc. Hát và vỗ tay theo nhòp. -Cùng HS hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà. 1-2’ 2-3’ 10-12’ 3-4’ 7-8’ 6-8’ 2-3lần 1-2’ 1-2’ 1-2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × Lê Trung Tuân [...]... Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Tuần: 15 Thể dục: Lớp 5 Giáo án thể dục lớp 5 Thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2011 Bài 30 : Bài thể dục phát triển chung Trò chơi: Thỏ nhảy I.Mục tiêu: - Ôn tập bài thể dục phát triển chung Yêu cầu tập đúng và liên hoàn các động tác -Ôn trò chơi: Thỏ nhảy Yêu cầu tham gia chơi chủ động và an toàn -Học sinh yêu thích thể dục thể thao II Chuẩn bò: - Đòa điểm: Trên sân trường,... ××××××××× ××××××××× ××××××××× 2 – 3 lần 10 – 15 ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× 8’ 5 2 – 3 1’ 1’ × × × × × ××××××× ××××××× ×××××××× ××××××××× ××××××××× Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 5 ××××××××× Tuần: 16 Thể dục: Lớp 5 Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2011 Bài 31 : Bài thể dục phát triển chung Trò chơi: Thỏ nhảy I.Mục tiêu: - Ôn tập bài thể dục phát triển chung Yêu cầu... × Cả lớp thi đua chơi × -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội × ××××××× thắng cuộc C.Phần kết thúc 5 Chạy chậm thả lỏng tích cực hít thở sâu × ×××××××× 2 – 3 ××××××××× GV cùng HS hệ thống bài ××××××××× 1’ Nhận xét giờ học ××××××××× 1’ -Giao bài tập về nhà cho HS Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Tuần: 15 Thể dục: Lớp 5 Giáo án thể dục lớp 5 Thứ hai ngày 5 tháng 12 năm 2011 Bài 29 : Bài thể. .. tập về nhà cho HS Thời lượng 2’ 2- 3 Cách tổ chức ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× 2 – 3 lần 10 – 15 ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× 8’ 5 2 – 3 1’ 1’ × × × × × ××××××× ××××××× ×××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Tuần: 12 Thể dục: Lớp 5 Giáo án thể dục lớp 5 Thứ hai ngày 07 tháng 11 năm 2011 Bài 23 : ÔN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC TRÒ CHƠI: AI NHANH... × tổ chơi thử × Cả lớp thi đua chơi × ××××××× 5 -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội 2 – 3 thắng cuộc 1’ C.Phần kết thúc ××××××××× 1’ ××××××××× Chạy chậm thả lỏng tích cực hít thở sâu ××××××××× GV cùng HS hệ thống bài ××××××××× Nhận xét giờ học -Giao bài tập về nhà cho HS Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Tuần: 11 Thể dục: Lớp 5 Giáo án thể dục lớp 5 Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2011 Bài... tổ chơi thử × Cả lớp thi đua chơi × ××××××× -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc C.Phần kết thúc ×××××××× 5- 6’ ××××××××× Chạy chậm thả lỏng tích cực hít thở sâu ××××××××× GV cùng HS hệ thống bài ××××××××× Nhận xét giờ học -Giao bài tập về nhà cho HS Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Tuần: 13 Thể dục: Lớp 5 Giáo án thể dục lớp 5 Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2011 Bài 25 : ĐỘNG TÁC:... Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 5 -Nhận xét đánh giá kq giờ học giao bài tập về nhà Tuần: 14 Thể dục: Lớp 5 Thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2011 Bài 28 : BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI: THĂNG BẰNG I.Mục tiêu: - Ôn tập bài thể dục phát triển chung Yêu cầu tập đúng và liên hoàn các động tác -Ôn trò chơi: Thăng bằng Yêu cầu tham gia chơi chủ động và an toàn -Học sinh yêu thích thể dục thể thao II chuẩn... cùng HS hệ thống bài ××××××××× Nhận xét giờ học ××××××××× -Giao bài tập về nhà cho HS Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Tuần: 16 Thể dục: Lớp 5 Giáo án thể dục lớp 5 Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2011 Bài 32 : Bài thể dục phát triển chung I.Mục tiêu: - Ôn tập bài thể dục phát triển chung Yêu cầu tập đúng và liên hoàn các động tác -Ôn trò chơi: Thỏ nhảy Yêu cầu tham gia chơi chủ động và an toàn -Học... ××××××× Cả lớp thi đua chơi -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội 5- 6’ thắng cuộc C.Phần kết thúc ×××××××× ××××××××× Chạy chậm thả lỏng tích cực hít thở sâu ××××××××× GV cùng HS hệ thống bài ××××××××× Nhận xét giờ học -Giao bài tập về nhà cho HS: Ôn đội hình đội ngũ Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Tuần: 18 Thể dục: Lớp 5 Giáo án thể dục lớp 5 Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2011 Bài 35 : Đi Đều... tập về nhà Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Tuần: 10 Thể dục: Lớp 5 Giáo án thể dục lớp 5 Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2011 Bài 20 : Trò chơi "Chạy theo số" I.Mục tiêu: - Trò chơi: Chạy theo số Yêu cầu nắm được cách chơi - Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình của bài thể dục phát triển chung -Học sinh yêu thích tập luyện thể dục thể thao II Chuẩn bò: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh, . Đằng Giáo án thể dục lớp 5 Tuần: 8 Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2011 Thể dục: Lớp 5 Bài 16 : Động tác vươn thở và tay – Trò chơi: Dẫn bóng I.Mục tiêu: Học động tác vươn thở và tay của bài thể dục. × × × × × × × Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 5 Tuần :3 Thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 2011 Thể dục: Lớp 5 BÀI 5 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI: “ KẾT BẠN” I.Mục tiêu: -. × × × × × × × × × × Lê Trung Tuân Trường Tiểu học Bạch Đằng Giáo án thể dục lớp 5 Tuần :3 Thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2011 Thể dục: Lớp 5 BÀI 6 : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI: ‘ĐUA NGỰA” I.Mục tiêu: -

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:13

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • C.Phaàn keát thuùc

  • C) Phaàn keát thuùc

  • C) Phaàn keát thuùc

  • C) Phaàn keát thuùc

  • C) Phaàn keát thuùc

  • C) Phaàn keát thuùc

  • C) Phaàn keát thuùc

  • C) Phaàn keát thuùc

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan