0

Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 10

72 893 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:22

Trờng Tiểu học Xuân Phơng Tuần 1 Thứ hai ngày tháng 8 năm 2009. Đạo đức Em là học sinh lớp 5 (tiết 1) I. Mục tiêu Sau bài học này, HS biết: - Học sinh lớp 5 là học sinh lớn nhất trờng, cần phải gơng mẫu cho các em lớp dới học tập. - Có ý thức học tấp, rèn luyện. - Vui và tự hào khi là HS lớp 5. II. Tài liệu và ph ơng tiện - Giấy trắng, bút màu III. Các hoạt động dạy học Khởi động: HS hát bài em yêu trờng em. Nhạc và lời Hoàng Vân * Hoạt động 1: Quan sát tranh và thảo luận a) Mục tiêu: HS thấy đợc vị thế mới của HS lớp 5, thấy vui và tự hào vì đã là HS lớp 5. b) Cách tiến hành: 1. GV yêu cầu HS quan sát từng tranh ảnh trong SGK trang 3-4 và thảo luận cả lớp theo các câu hỏi sau: Hoạt động dạy Hoạt động học + Tranh vẽ gì? + HS lớp 5 có khác gì so với HS các khối khác? + Theo em, chúng ta cần làm gì để xứng đáng là HS lớp 5? GVKL: Năm nay các em đã lên lớp 5. Lớp lớn nhất trờng Vì vậy HS lớp 5 cần gơng mẫu về mọi mặt để các em HS các khối khác học tập. * Hoạt động 2: Làm bài tập trong SGK a) Mục tiêu: Giúp HS xác định đợc nhiệm vụ của HS lớp 5 b) Cách tiến hành: 1. GV nêu yêu cầu bài tập: - Tranh vẽ hS lớp 5 đón các em HS lớp 1 trong ngày khai giảng. - Các bạn HS lớp 5 đang chuẩn bị học. - Bạn HS lớp 5 học bài rất chăm đợc bố khen. - HS lớp 5 là lớp lớn nhất trờng. - HS lớp 5 phải gơng mẫu về mọi mặt để các em HS khối khác học tập. - HS nêu yêu cầu bài tập. - HS suy nghĩ thảo luận bài tập theo nhóm đôi. - Vài nhóm trình bày trớc lớp Nhiệm vụ của HS là: Các điểm a, b, Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5 1 Trờng Tiểu học Xuân Phơng Hoạt động dạy Hoạt động học - GV nhận xét kết luận * Hoạt động 3 : Tự liên hệ (bài tập 2) a) Mục tiêu: Giúp HS tự nhận thức về bản thân và có ý thức học tập rèn luyện để xứng đáng là HS lớp 5. b) Cách tiến hành 1. GV nêu yêu cầu tự liên hệ 2. Yêu cầu HS trả lời GV nhận xét và kết luận: các em cần cố gắng phát huy những điểm mà mình đã thực hiện tốt và khắc phục những mặt còn thiếu sót để xứng đáng là HS lớp 5. * Hoạt động 5: Trò chơi phóng viên a) Mục tiêu: Củng cố lại nội dung bài học. b) Cách tiến hành - Yêu cầu HS thay phiên nhau đóng vai phóng viên để phỏng vấn các HS khác về một số nội dung có liên quan đến chủ đề bài học. VD: - Theo bạn HS lớp 5 cần phải làm gì? - Bạn cảm thấy nh thế nào khi là HS lớp 5? - Bạn đã thực hiện đợc những điểm nào trong trơng trình "Rèn luyện đội viên"? - Hãy nêu những điểm bạn thấy mình xứng đáng là HS lớp 5? - Hãy nêu những điểm mà bạn cần cố gắng hơn để xững đáng là HS lớp 5 - Bạn hãy hát hoặc đọc thơ về chủ đề trờng em? - GV nhận xét kết luận - Gọi HS đọc phần ghi nhớ trong SGK c, d, e mà HS lớp 5 cần phải thực hiện. - HS suy nghĩ đối chiếu những việc làm của mình từ trớc đến nay với những nhiệm vụ của HS lớp 5. - HS thảo luận nhóm đôi - HS tự liên hệ trớc lớp. - HS thảo luận và đóng vai phóng viên. Nhận xét Học sinh đọc Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5 2 Trờng Tiểu học Xuân Phơng Hoạt động dạy Hoạt động học * Củng cố dặn dò - Lập kế hoạch phấn đấu của bản thân trong năm học này: + Mục tiêu phấn đấu. + Những thuận lợi đã có. + những khó khăn có thể gặp. + Biện pháp khắc phục khó khăn. + Những ngời có thể hỗ trợ, giúp đỡ em khắc phục khó khăn. - Về su tầm các bài thơ bài hát nói về HS lớp 5 gơng mẫu và về chủ đề Trờng em. - Vẽ tranh về chủ đề trờng em. Ký duyệt Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5 3 Trờng Tiểu học Xuân Phơng Tuần 2 Thứ hai ngày tháng 8 năm 2009. Đạo đức Em là học sinh lớp 5 (tiết 2) I. Mục tiêu Sau bài học này, HS biết: - Học sinh lớp 5 là học sinh lớn nhất trờng, cần phải gơng mẫu cho các em lớp dới học tập. - Có ý thức học tấp, rèn luyện. - Vui và tự hào khi là HS lớp 5. II. Tài liệu và ph ơng tiện - Các bài hát về chủ đề Trờng em - Các chuyện nói về tấm gơng HS lớp 5 gơng mẫu III. các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học * Hoạt động 1: Thảo luận về kế hoạch phấn đấu a) Mục tiêu - Rèn luyện cho HS kĩ năng đặt mục tiêu. - động viên HS có ý thức vơn lên về mọi mặt để xứng đáng là HS lớp 5 b) Cách tiến hành - Yêu cầu từng nhóm HS trình bày kế hoạch cá nhân của mình trong nhóm nhỏ - Yêu cầu HS trình bày - GV nhận xét chung GVKL: Để xứng đáng là HS lớp 5, chúng ta cần phải quyết tâm phấn đấu, rèn luyện một cách có kế hoạch. * Hoạt động 2: Kể chuyện về các tấm gơng HS lớp 5 gơng mẫu a) Mục tiêu: HS biết thừa nhận và học tập theo các tấm gơng đó b) Cách tiến hành - Yêu cầu HS kể về các tấm gơng trong lớp, trong trờng, hoặc su tầm trong sách báo, đài. - KL: Chúng ta cần học tập theo các tấm gơng tốt của bạn bè để mau tiến bộ. - HS thảo luận trong nhóm 2 - HS trình bày trớc lớp - Lớp trao đổi nhận xét - HS lần lợt kể - HS cả lớp theo dõi và thảo luận về những điều có thể học tập đợc từ những tấm gơng đó Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5 4 Trờng Tiểu học Xuân Phơng Hoạt động dạy Hoạt động học * Hoạt động 3: Hát, múa, đọc thơ, giới thiệu tranh vẽ về đề tài trờng em a) Mục tiêu: GD HS tình yêu và trách nhiệm đối với trờng lớp b) Cách tiến hành - Yêu cầu HS giới thiệu tranh vẽ của mình trớc lớp - Yêu cầu HS múa, hát, đọc thơ về chủ đề trờng em - GV nhận xét KL: Chúng ta rất vui và tự hào khi là học sinh lớp 5. Rất yêu quý và tự hào về trờng của mình, lớp mình. Đồng thời chúng ta càng thấy rõ trách nhiệm phải học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng là HS lớp 5. Xây dựng trờng lớp tốt - HS giới thiệu tranh vẽ - HS múa hát, đọc thơ IV. Củng cố dặn dò Học thuộc ghi nhớ Ký DUYT Tuần 3 Thứ hai ngày tháng 9 năm 2009 Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5 5 Trờng Tiểu học Xuân Phơng Đạo đức có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 1) I- Mục tiêu Học xong bài này, HS biết: - Thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình - Khi làm việc gì sai biết nhận và sửa chũa lỗi. - Biết ra quyết định và bảo vệ ý kiến đúng của mình. (- Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho ngời khác.) II- Tài liệu và ph ơng tiện - Một vài mẩu chuyện về những ngời có trách nhiệm trong công việc hoặc dũng cảm nhận và sửa lỗi . - Bài tập 1 đợc viết sẵn trên giấy khổ lớn hoặc trên bảng phụ - Thẻ màu dùng cho hoạt động 3, tiết 1 III- Các hoạt động dạy học A. Kiểm tra bài cũ - Gọi HS đọc ghi nhớ - GV nhận xét, ghi điểm B. Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Giới thiệu bài: Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta đôi khi mắc lỗi với mọi ngời. Vậy chúng ta phải có trách nhiệm nh thế nào với việc làm đó. Bài học hôm nay giúp các em hiểu rõ hơn . 2. Nội dung bài * Hoạt động 1: tìm hiểu chuyện Chuyện của bạn Đức a) Mục tiêu: HS thấy rõ diễn biến của sự việc và tâm trạng của Đức, biết phân tích đa ra quyết định đúng. b) Cách tiến hành - GV yêu cầu HS đọc thầm câu chuyện H: Đức gây ra chuyện gì? H: Sau khi gây ra chuyện, Đức cảm thấy thế nào? - HS lắng nghe - HS đọc thầm. 1 HS đọc to cho cả lớp nghe - HS thảo luận nhóm đôi theo câu hỏi trong SGK - Đức vô ý đá quả bóng vào bà Doan và chỉ có Đức và Hợp biết - Trong lòng đức tự thấy phải có trách nhiệm về hành động của mình và suy nghĩ tìm cách giải quyết phù Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5 6 Trờng Tiểu học Xuân Phơng Hoạt động dạy Hoạt động học H: Theo em, Đức nên giải quyết việc này nh thế nào cho tốt? vì sao? GV: Đức vô ý đá quả bóng vào bà Doan và chỉ có Đức và Hợp biết. Nh- ng trong lòng Đức cảm thấy day dứt và suy nghĩ mình phải có trách nhiệm về hành động củan mình. Các em đã đa ra giúp Đức một số cách giải quyết vừa có tình vừa có lí. Qua câu chuyện của Đức chúng ta rút ra ghi nhớ. - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ trong SGK * Hoạt động 2: Làm bài tập trong SGK a) Mục tiêu: HS xác định đợc những việc làm nào là biểu hiện của ngời sống có trách nhiệm hoặc không có trách nhiệm. b) Cách tiến hành - GV chia lớp thành nhóm 2 - HS nêu yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS thảo luận nhóm - Gọi đại diện nhóm trả lời kết quả thảo luận - GVKL: + a, b, d, g, là những biểu hiện của ngời sống có trách nhiệm + c, đ, e, Không phải là biểu hiện của ngời sống có trách nhiệm + Biết suy nghĩ trớc khi hành động, dám nhận lỗi, sửa lỗi, làm việc gì thì làm đến nơi đến chốn là những biểu hiện của ngời sống có trách nhiệm. Đó là những điều chúng ta cần học tập. * Hoạt động 3: bày tỏ thái độ (bài tập 2) a) Mục tiêu: HS biết tán thành những ý kiến đúng và không tán thành những ý kiến không đúng. b) Cách tiến hành hợp nhất. - HS nêu cách giải quyết của mình - Cả lớp nhận xét bổ xung. - 3 HS đọc ghi nhớ trong SGK - HS nêu yêu cầu bài tập - HS thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trả lời kết quả Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5 7 Trờng Tiểu học Xuân Phơng Hoạt động dạy Hoạt động học - GV nêu từng ý kiến của bài tập 2 + Bạn gây ra lỗi, mình biết mà không nhắc nhở là sai. + Mình gây ra lỗi, nhng không ai biết nên không phải chịu trách nhiệm. + Cả nhóm cùng làm sai nên mình không phải chịu trách nhiệm. + Chuyên không hay xảy ra lâu rồi thì không cần phải xin lỗi. + Không giữ lời hứa với em nhỏ cũng là thiếu trách nhiệm và có xin lỗi. - Yêu cầu HS giải thích tại sao lại tán thành hoặc phản đối ý kiến đó. KL: Tán thành ý kiến a, đ - Không tán thành ý kiến b, c, d. 3. Củng cố dặn dò - Về chuẩn bị trò chơi đóng vai theo bài tập 3. - HS bày tỏ bằng cách giơ thẻ màu theo quy ớc. Ký DUYT Tuần 4 Thứ hai ngày tháng 9 năm 2009 Đạo đức có trách nhiệm về việc làm của mình(tiết 2) Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5 8 Trờng Tiểu học Xuân Phơng I- Mục tiêu Học xong bài này, HS biết: - Thế nào là có trách nhiệm về việc làm của mình - Khi làm việc gì sai biết nhận và sửa chũa lỗi. - Biết ra quyết định và bảo vệ ý kiến đúng của mình. (- Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho ngời khác.) II- Các hoạt động dạy học * Hoạt động 1: Xử lí tình huống ( bài tập 3 SGK) a) Mục tiêu: HS biết lựa chọn cách giải quyết phù hợp trong mỗi tình huống b) cách tiến hành Hoạt động dạy Hoạt động học - Gv chia lớp thành 4 nhóm giao nhiệm vụ mỗi nhóm sử lí một tình huống - N1: Em mợn sách của th viện đem về, không may để em bé làm rách - N2: Lớp đi cắm trại, em nhận đem túi thuốc cứu thơng. Nhng chẳng may bị đau chân, em không đi đợc. - N3: Em đợc phân công phụ trách nhóm 5 bạn trang trí cho buổi Đại hội Chi đội của lớp, nhng chỉ có 4 bạn đến tham gia chuẩn bị. - N4: Khi xin phép mẹ đi dự sinh nhật bạn, em hứa sẽ về sớm nấu cơm. Nhng mải vui, em về muộn. KL: Mỗi tình huống đều có nhiều cách giải quyết. Ngời có trách nhiệm cầ phải chọn cách giải quyết nào thể hiện rõ trách nhiệm cuỉa mình và phù hợp với hoàn cảnh. * Hoạt động 2: Tự liên hệ bản thân a) Mục tiêu: Mỗi HS có thể tự liên hệ bản thân kể lại mmột việc làm của mình dù rất nhỏ và tự rút ra bài học. b) Cách tiến hành - GV yêu cầu HS kể lại việc chứng tỏ mình có trách nhiệm hoặc thiếu trách nhiệm : + Chuyện xảy ra thế nào? lúc đó em đã làm gì? - Hs thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trả lời kết quả dới hình thức đóng vai. - Cả lớp theo dõi nhận xét bổ sung - HS suy nghĩ và kể lại cho bạn nghe - HS trình bày trớc lớp - HS tự rút ra bài học qua câu chuyện mình vừa kể Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5 9 Trờng Tiểu học Xuân Phơng Hoạt động dạy Hoạt động học + Bây giờ nghĩ lại em thấy thế nào? KL: Khi giải quyết công việc hay sử lí tình huống một cách có trách nhiệm, chúng ta thấy vui và thanh thản. Ngợc lại, khi làm một việc thiếu trách nhiệm dù không ai biết, tự chúng ta cũng thấy áy náy trong lòng. Ngời có trách nhiệm là ngời trớc khi làm một việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận nhằm mục đích tốt đẹp và với cách thức phù hợp; Khi làm hỏng việc hoặc có lỗi, họ dám nhận trách nhiệm và sẵn sàng làm lại cho tốt. * Củng cố dặn dò - HS nhắc lại ghi nhớ - Nhận xét giờ học - Dặn HS chuẩn bị bài sau Ký DUYT Tuần 5 Thứ hai ngày tháng 9 năm 2009 Đạo đức Có chí thì nên (tiết 1) I. Mục tiêu Học xong bài này, HS biết: - Biết đợc một số biểu hiện cơ bản của ngời sống có ý chí. Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5 10 [...]... Bài soạn Đạo đức lớp 5 Trờng Tiểu học Xuân Phơng Tuần 11 Thứ hai ngày tháng năm 2009 Đạo đức thực hành giữa học kì I I Mục tiêu - Tạo cơ hội cho học sinh vận dụng các hành vi chuẩn mực đạo đức vào cuộc sống - Biết nhận xét, đánh giá hành vi của mình, của ngời khác, biết thực hiện các thao tác hành động qua các trò chơi, kĩ năng đánh giá hành động thực tiễn II.Các hoạt động dạy học * Hoạt động 1 :Giáo viên... HS đọc ghi nhớ - Lớp làm bài tập 2 và trao đổi bài với bạn bên cạnh - HS nêu các biểu hiện của tình bạn đẹp - HS trả lời - 2 HS đọc ghi nhớ 22 Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5 Trờng Tiểu học Xuân Phơng - Đối xử tốt với bạn bè xung quanh Ký DUYT Tuần 10 Th hai ngày tháng năm 2009 Đạo đức Tình bạn (Tiết... khăn của mình với nhóm - Mỗi nhóm chọn 1-2 bạn có nhiều khó khăn hơn trình bày trớc lớp - Lớp thảo luận tìm cách giúp đỡ - KL: Lớp ta có một vài bạn có nhiều khó khăn ở trong lớp nh bạn: Bản 14 Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5 Trờng Tiểu học Xuân Phơng thân các bạn đó cần nỗ lực cố gắng để tự mình vợt khó Nhng sự cảm thông, chia sẻ, động viên, giúp đỡ của bạn bè, tập thể cũng hết sức cần thiết... 35 Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5 Trờng Tiểu học Xuân Phơng Tuần 16 Thứ hai ngày tháng năm 2009 Đạo đức Hợp tác với những ngời xung quanh (Tiết 1) I Mục tiêu Học xong bài này HS biết: - Nêu đợc một số biểu hiện về hợp tác với bạn bè trong học tập, làm việc và vui chơi - Biết đợc hợp tác với mọi ngời trong công việc chung sẽ nâng cao đợc hiệu quả công việc, tăng niềm vui và tình cảm gắn... tục tập quán tốt đẹp thể hiện tình cảm kính già yêu trẻ của dân tộc ta địa chỉ Sau đó, em có thể dẫn em bé đến đồn công an gần nhất để nhờ tìm gia đình em bé 2 HS trả lời 3 HS trả lời + HS lên thực hiện - Lớp nhận xét - HS thảo luận nhóm - Đại diện nhóm lên trình bày 30 Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5 Trờng Tiểu học Xuân Phơng - HS trả lời - GV nhận xét KL: Một số phong tục tập quán đẹp: + Ngời... chơi, kĩ năng đánh giá hành động thực tiễn II.Các hoạt động dạy học * Hoạt động 1 :Giáo viên tổ chức giao lu giữa các tổ trong lớp để học sinh tự đánh giá cách ứng xử các tình huống 25 Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5 Trờng Tiểu học Xuân Phơng 1 Em nhìn thấy một học sinh lớp dới vứt rác 2 trên dờng đi học về em nhìn thấy một em bé ngã - Các nhóm thảo luận sắm vai xử lí tình huống - Đại diện các... soạn Đạo đức lớp 5 Trờng Tiểu học Xuân Phơng - Cảm phục và noi theo những tấm gơng có ý chí vợt lên khó khăn để trở thành những ngời có ích trong gia đình và xã hội II Tài liệu và phơng tiện - Một số mẩu chuyện về những tấm gơng vợt khó nh Nguyễn Ngọc Kí Nguyễn Đức Trung III Các hoạt động dạy học * Hoạt động 1: Làm bài tập 3 a) Mục tiêu: mỗi nhóm nêu đợc một tấm gơng tiêu biểu để kể cho cả lớp cùng... vừa giúp đợc gia 11 Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5 Trờng Tiểu học Xuân Phơng Hoạt động dạy đình mọi việc * Hoạt động 2: Xử lí tình huống a) Mục tiêu: HS chọn đợc cách giải quyết tích cực nhất, thể hiện ý chí vợt lên khó khăn trong các tình huống b) Cách tiến hành - GV chia lớp thành nhóm 4 Mỗi nhóm thảo luận 1 tình huống + Tình huống 1: Đang học lớp 5, một tai nạn bất ngờ đã cớp đi của Khôi đôi... Tuần 8 Thứ hai ngày tháng năm 2009 Đạo đức nhớ ơn tổ tiên(Tiết 2) I Mục tiêu Học xong bài này HS biết: - Con ngời ai cũng có tổ tiên và mỗi ngời đều phải nhớ ơn tổ tiên - Nêu đợc những việc cần làm phù hợp với khả năng để thể hiện lòng biết ơn tổ tiên - Biết làm những việc cụ thể để tỏ lòng biết ơn tổ tiên II Tài liệu và phơng tiện 18 Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5 Trờng Tiểu học Xuân Phơng... Các tổ thảo luận - Gọi đại diện trình bày - Học sinh khác nhận xét, bổ sung III Củng cố dặn dò Thực hiện các hành vi và thói quen tốt 26 Mai Thị Nhung - Bài soạn Đạo đức lớp 5 Trờng Tiểu học Xuân Phơng Tuần 12 Th hai ngày tháng năm 2009 Đạo đức Kính già yêu trẻ ( Tiết 1) I Mục tiêu: Học song bài này HS biết: - Vì sao cần phải kính trọng, lễ phép với ngời già, yêu thơng, nhuờng nhịn em nhỏ - Nêu đợc . vẽ gì? + HS lớp 5 có khác gì so với HS các khối khác? + Theo em, chúng ta cần làm gì để xứng đáng là HS lớp 5? GVKL: Năm nay các em đã lên lớp 5. Lớp lớn nhất trờng Vì vậy HS lớp 5 cần gơng. 1 Thứ hai ngày tháng 8 năm 2009. Đạo đức Em là học sinh lớp 5 (tiết 1) I. Mục tiêu Sau bài học này, HS biết: - Học sinh lớp 5 là học sinh lớn nhất trờng, cần phải gơng mẫu cho các em lớp dới học. vụ của HS lớp 5 b) Cách tiến hành: 1. GV nêu yêu cầu bài tập: - Tranh vẽ hS lớp 5 đón các em HS lớp 1 trong ngày khai giảng. - Các bạn HS lớp 5 đang chuẩn bị học. - Bạn HS lớp 5 học bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 10, Giáo án Đạo đức lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 10,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN