giáo án thể dục lớp 5 cả năm

106 8.7K 138
giáo án thể dục lớp 5 cả năm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án lớp 5 tuần 16 THỂ DỤC Bài1:Giới thiệu chương trình, tổ chức lớp –trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức” I.Mục tiêu: - Giới thiệu chương thể dục lớp 5. –Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng. - Một số quy đònh về nội quy, yêu cầu rèn luyện. – Yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học thể dục. - Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn. -Ôn đội hình đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học cách xin phép ra, vào lớp. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nói to rõ, đủ nội dung. - Trò chơi: “kết bạn": - Yêu cầu HS nắm được cách chơi, nội quy chơi, dứng thú trong khi chơi. II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. -Còi, bốn quả bóng bằng nhựa. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. -Trò chơi: Tìm người chỉ huy B.Phần cơ bản. 1)Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5. -Giới thiệu tóm tắt chương trình. -Thời lượng 2 tiết/tuần, trong 35 luần, cả năm 70 tiết. -Nội dung bao gồm: Bài thể dục phát triển chung . 2) Phổ biến nội quy, yêu cầu luyện tập: Trong giờ học quần áo, phải gọn gàng, ngăn nắp . 3) Biên chế tập luyện. -Chia tổ tập luyện theo biên chế lớp. Và lớp tín nhiệm bầu ra. 4) Ôn tập đội hình đội ngũ. 1-2’ 1-2’ 2-3’ 3-4’ 2-3’ 2-3’ 6-8’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 1 Giáo án lớp 5 tuần 16 -Cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học. 5) Trò chơi: Kết bạn. -Làm mẫu: Và phổ biếnluật chơi. -Chơi thử một lần: -Thực hiện chơi thật. C.Phần kết thúc. -Đứng tại chỗ vỗ tay và hát. -Cùng HS hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà. 1-2’ 1-2’ 1-2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × THỂ DỤC Bài 2:Đội hình đội ngũ Trò chơi:Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau. Lò cò tiếp sức I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài h ọc, cách xin phép ra vào lớp. Yêu cầu thuần thục động tác và cách báo cáo (to rõ, đủ nội dung báo cáo). -Trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau, lò cò tiếp sức” yêu cầu HS biết cách chơi và chơi đúng luật, hào hứng khí chơi. II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. -Còi và 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân trò chơi. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Nhắc lại nội quy giờ thể dục. -Trò chơi: Tìm người chỉ huy -Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. B.Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ: - Ôn cách chào, báo có khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp. Lần 1-2 gv điều khiển. 6-10’ 18-22’ 8-10’ 3-4lần × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 2 × × × × × × × × × ×× × × Giáo án lớp 5 tuần 16 -Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. -Tổ chức thi đua trình diễn, gv Quan sát nhận xét và biểu dương tinh thần học tập. Tập cả lớp, củng cố kết quả tập luyện. 2) Trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau, lò cò tiếp sức. -Nêu tên trò chơi. Tập hợp HS theo đội hình chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. -Tổ chức 1 tổ chơi thử, sau đó cả lớp chơi thử 1-2 lần và thực hiện thi đua chơi. -Quan sát nhận xét biểu dương đội thắng cuộc. C.Phần kết thúc. -Đi thường nối tiếp nhau thành vòng tròn lớn. Vừa đi vừa làm động tác thả lỏng. -Hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá giờ học và giao bài tập về nhà 8-10’ 4-6’ × × × × × × × × × THỂ DỤC Bài 3: Đội hình đội ngũ. Trò chơi: Chạy tiếp sức. I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh. - Trò chơi: Chạy tiếp sức - Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, trật tự, nhanh nhẹn, hào hứng trong khi chơi. II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. 3 Giáo án lớp 5 tuần 16 Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. -Giậm chân tại chỗ đếm theo nhòp. -Trò chơi: tuỳ chọn. B.Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. -Ôn quay phải, quay trái, dàn hàng và dồn hàng … -Lần 1: Gv điều khiển nhận xét sửa sai cho HS. -Chia tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển Quan sát sửa sai cho HS. -Tập hợp lớp phổ tổ chức các tổ thi đua nhau. -Quan sát – đánh giá và biểu dương. -Cho Cả lớp tập lại. 2)Trò chơi vận động Chạy tiếp sức. -Nêu tên trò chơi: Giải thích cách chơi. -Cho 1 tổ chơi thử 1-2 lần rồi lớp chơi thử 1-2 lần. -Lớp chơi chính thức có thi đua. C.Phần kết thúc. -Làm một số động tác thả lỏng. Cùng HS hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà. 1-2’ 1-2; 1-2’ 2-3’ 10-12’ 2-3’ 6-8’ 2-3lần 2-3’ 1-2’ 1-2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × THỂ DỤC Bài 4:Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Kết bạn. I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh. 4 Giáo án lớp 5 tuần 16 -Trò chơi: Kết bạn” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi và kẻ sân chơi. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Trò chơi: Thi đua xếp hàng. -Giậm chân tại chỗ theo nhòp. B.Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. -Quay phải quay trái, đi đều………: Điều khiển cả lớp tập 1-2 lần -Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa sai sót của các tổ và nhân. 2)Trò chơi vận động: Trò chơi: Kết bạn Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. -Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho từng tổ chơi thử. Cả lớp thi đua chơi. -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc. C.Phần kết thúc. Hát và vỗ tay theo nhòp. -Cùng HS hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà. 1-2’ 2-3’ 10-12’ 3-4’ 7-8’ 6-8’ 2-3lần 1-2’ 1-2’ 1-2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 5 Giáo án lớp 5 tuần 16 THỂ DỤC Bài 5: Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Kết bạn. I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh. -Trò chơi: "Bỏ khăn” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi và kẻ sân chơi. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Trò chơi: Diệt các con vật có hại. -Giậm chân tại chỗ theo nhòp. B.Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. -Quay phải quay trái, đi đều………: Điều khiển cả lớp tập 1-2 lần -Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa sai sót của các tổ và nhân. 2)Trò chơi vận động: Trò chơi: Bỏ khăn. Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. -Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho từng tổ chơi thử. Cả lớp thi đua chơi. -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc. C.Phần kết thúc. Hát và vỗ tay theo nhòp. -Cùng HS hệ thống bài. 1-2’ 2-3’ 10-12’ 3-4’ 7-8’ 6-8’ 2-3lần × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 6 Giáo án lớp 5 tuần 16 -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà. 1-2’ 1-2’ 1-2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × THỂ DỤC Bài 6: Đội hình đội ngũ Trò chơi: Đua ngựa. I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh. -Trò chơi: "Đua ngựa” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi và kẻ sân chơi. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Trò chơi: Thi đua xếp hàng. -Giậm chân tại chỗ theo nhòp. B.Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. -Quay phải quay trái, đi đều………: Điều khiển cả lớp tập 1-2 lần -Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa sai sót của các tổ và nhân. 2)Trò chơi vận động: Trò chơi: Đua ngựa Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và 1-2’ 2-3’ 10-12’ 3-4’ 7-8’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 7 Giáo án lớp 5 tuần 16 luật chơi. -Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho từng tổ chơi thử. Cả lớp thi đua chơi. -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc. C.Phần kết thúc. Hát và vỗ tay theo nhòp. -Cùng HS hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà. 6-8’ 2-3lần 1-2’ 1-2’ 1-2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × THỂ DỤC Bài 7:Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Kết bạn. I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh. -Trò chơi: "Hoàng anh Hoàng Yến” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi và kẻ sân chơi. III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Trò chơi: Tìm người chỉ huy -Giậm chân tại chỗ theo nhòp. B.Phần cơ bản. 1-2’ 2-3’ 10-12’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 8 Giáo án lớp 5 tuần 16 1)Đội hình đội ngũ. -Quay phải quay trái, dóng hàng, điểm số ………: Điều khiển cả lớp tập 1-2 lần -Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa sai sót của các tổ và nhân. 2)Trò chơi vận động: Trò chơi: Hoàng anh hoàng yến. Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. -Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho từng tổ chơi thử. Cả lớp thi đua chơi. -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc. C.Phần kết thúc. Hát và vỗ tay theo nhòp. -Cùng HS hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà. 3-4’ 7-8’ 6-8’ 2-3lần 1-2’ 1-2’ 1-2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × THỂ DỤC Bài 8:Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Mèo đuổi chuột. I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau, Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh chóng, động tác thành thạo, đều, đẹp đúng khẩu lệnh. -Trò chơi: "Mèo đuổi chuột” Yêu cầu HS chơi đúng luật, tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật. hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi. II. Đòa điểm và phương tiện. -Vệ sinh an toàn sân trường. - Còi và kẻ sân chơi. 9 Giáo án lớp 5 tuần 16 III. Nội dung và Phương pháp lên lớp. Nội dung Thời lượng Cách tổ chức A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học. -Trò chơi: tự do -Giậm chân tại chỗ theo nhòp. - Kiểm tra gọi HS lên thực hiện một số động tác quay phải, quay trái, … B.Phần cơ bản. 1)Đội hình đội ngũ. -Quay phải quay trái, đi đều………: Điều khiển cả lớp tập 1-2 lần -Chia tổ tập luyện – gv quan sát sửa chữa sai sót của các tổ và nhân. 2)Trò chơi vận động: Trò chơi: Mèo đuổi chuột. Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. -Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho từng tổ chơi thử. Cả lớp thi đua chơi. -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc. C.Phần kết thúc. Hát và vỗ tay theo nhòp. -Cùng HS hệ thống bài. -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà. 1-2’ 2-3’ 10-12’ 3-4’ 7-8’ 6-8’ 2-3lần 1-2’ 1-2’ 1-2’ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × THỂ DỤC Bài 9:Đội hình đội ngũ – Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. I.Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao kó thuật động tác đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáo khi bắt đầu và kết thúc bài học, cách xin phép ra, vào lớp, tập hợp hàng dọc, 10 [...]... ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× 24 Giáo án lớp 5 tuần 16 Hát và vỗ tay theo nhòp -Cùng HS hệ thống bài -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà THỂ DỤC Bài 19: Vặn mình – Trò chơi: Ai nhanh ai khéo I.Mục tiêu: -Ôn tập 3 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác -Học động tác chân của bài thể dục phát triển chung Yêu cầu thực hiện... ××××××××× 29 Giáo án lớp 5 tuần 16 luật chơi -Yêu cầu 1 nhóm làm mẫu và sau đó cho từng tổ chơi thử Cả lớp thi đua chơi -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc C.Phần kết thúc Chạy chậm thả lỏng tích cực hít thở sâu GV cùng HS hệ thống bài Nhận xét giờ học -Giao bài tập về nhà cho HS 5 2 – 3’ 1’ 1’ × × × × × ××××××× ××××××× ×××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× THỂ DỤC Bài 23: Ôn 5 động tác... thử 1-2’ Cả lớp thi đua chơi 1-2’ Cách tổ chức ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× × × × × × ××××××× ××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× 21 Giáo án lớp 5 tuần 16 -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc C.Phần kết thúc Hát và vỗ tay theo nhòp -Cùng HS hệ thống bài -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà ××××××××× THỂ DỤC Bài 17:... Cả lớp thi đua chơi -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc C.Phần kết thúc Cách tổ chức ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× × × × × × ××××××× ××××××× 12 Giáo án lớp 5 tuần 16 Hát và vỗ tay theo nhòp -Cùng HS hệ thống bài -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà 2-3lần 1-2’ 1-2’ 1-2’ ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× THỂ DỤC... chơi thử Cả lớp thi đua chơi -Nhận xét – đánh giá biểu dương những 1-2’ đội thắng cuộc 1-2’ C.Phần kết thúc 1-2’ Hát và vỗ tay theo nhòp -Cùng HS hệ thống bài -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà Cách tổ chức ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× × × × × × ××××××× ××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× THỂ DỤC 20 Giáo án lớp 5 tuần... tập 5 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác -Học động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung Yêu cầu thực hiện tương đối đúng động tác -Trò chơi: "Dẫn bóng” Yêu cầu HS chơi nhiệt tình , chủ động II Đòa điểm và phương tiện -Vệ sinh an toàn sân trường 32 Giáo án lớp 5 tuần 16 - Còi và kẻ sân chơi III Nội dung và Phương pháp lên lớp. .. tổ chơi thử Cả lớp thi đua chơi -Nhận xét – đánh giá biểu dương những đội thắng cuộc Cách tổ chức ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× × × × × × ××××××× ××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× 33 Giáo án lớp 5 tuần 16 C.Phần kết thúc Hát và vỗ tay theo nhòp -Cùng HS hệ thống bài -Nhận xét đánh giá kết quả giờ học giao bài tập về nhà THỂ DỤC Bài 26:... vệ sinh, an toàn tập luyện 27 Giáo án lớp 5 tuần 16 -Còi và một số dụng cụ khác III Nội dung và Phương pháp lên lớp Nội dung Thời lượng A.Phần mở đầu: 2’ -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học 2- 3’ -Tập bài thể dục phát triển chung 2 x 8 nhòp -Trò chơi: Đúng ngồi theo hiệu lệnh 2 – 3 lần -Chạy theo hàng dọc xung quanh sân tập -Gọi một số HS lên để kiểm tra bài cũ 10 – 15 B.Phần cơ bản 1) Học động... ××××××× ××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× ××××××××× 28 Giáo án lớp 5 tuần 16 Chạy chậm thả lỏng tích cực hít thở sâu GV cùng HS hệ thống bài Nhận xét giờ học -Giao bài tập về nhà cho HS THỂ DỤC Bài 22: Ôn 5 động tác đã học Trò chơi: Chạy nhanh theo số I.Mục tiêu: - Ôn tập các động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung Yêu cầu tập đúng và liên hoàn các động... tiện 19 Giáo án lớp 5 tuần 16 -Vệ sinh an toàn sân trường - Còi và kẻ sân chơi III Nội dung và Phương pháp lên lớp Nội dung Thời lượng A.Phần mở đầu: -Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học 1-2’ -Trò chơi: Tự chọn 2-3’ -Ôn tập đội hình đội ngũ chuẩn bò kiểm tra 10-12’ B.Phần cơ bản 3-4’ 1)Ôn tập kiểm tra -Kiểm tra theo nhóm, mỗi nhóm học sinh lên thực hiện 3 – 5 em -nhận xét đánh giá từng em 7-8’ -Đánh . Giáo án lớp 5 tuần 16 THỂ DỤC Bài1:Giới thiệu chương trình, tổ chức lớp –trò chơi “Chuyền bóng tiếp sức” I.Mục tiêu: - Giới thiệu chương thể dục lớp 5. . chương trình thể dục lớp 5. -Giới thiệu tóm tắt chương trình. -Thời lượng 2 tiết/tuần, trong 35 luần, cả năm 70 tiết. -Nội dung bao gồm: Bài thể dục phát triển

Ngày đăng: 18/09/2013, 12:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan