Giáo án thể dục lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2

248 905 4
Giáo án thể dục lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngµy gi¶ng : / /2010 TUẦN 1 BÀI 1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP TRÒ CHƠI “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC” I.Mục tiêu : -Giới thiệu trương trình thể dục lớp 4. Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của trương trình và có thái độ học tập đúng. -Một số quy đònh về nội quy, yêu cầu luyện tập, yêu cầu HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ học thể dục. -Biên chế tổ chọn cán sự bộ môn. -Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức ”. Yêu cầu HS nắm được cách chơi, rèn luyện sự khéo léo nhanh nhẹn. II.Đặc điểm – phương tiện : Đòa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi, 4 quả bóng nhỏ bằng nhựa, cao su hay bằng da. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu -Tập hợp lớp, phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học. -Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. -Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. 1 – 2 phút 1 – 2 phút 2 – 3 phút -Nhận lớp     GV -HS đứng theo đội hình 1 2.Phần cơ bản: a) Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4: -GV giới thiệu tóm tắt chương trình môn thể dục lớp 4 : Thời lượng học 2 tiết / 1 tuần, học trong 35 tuần, cả năm học 70 tiết. Nội dung bao gồm : Đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung, bài tập rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản, trò chơi vận động và đặc biệt có môn học tự chọn như : “Ném bóng, Đá cầu”, … Như vậy so với lớp 3 nội dung học có nhiều hơn, sau mỗi nội dung học của các em đều có kiểm tra đánh giá, do đó cô yêu cầu các em phải tham gia đầy đủ các tiết học và tích cực tự tập ở nhà. b) Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện: Trong giờ học, quần áo phải gọn gàng các em nên mặc quần áo thể thao, không được đi dép lê, phải đi giày hoặc dép có quai sau. Khi muốn ra vào lớp tập hoặc nghỉ tập phải xin phép giáo viên. c) Biên chế tổ tập luyện: Cách chia tổ tập luyện như theo biên chế lớp (như lớp chúng ta có 4 tổ thì được chia làm 4 nhóm để tập luyện) hoặc chia đồng đều nam, nữ và trình độ sức khoẻ các em trong các tổ. Tổ trưởng là em được tổ và cả lớp tín nhiệm bầu ra(Phân công 18 – 22 phút 3 – 4 phút 2 – 3 phút 2 – 3 phút 4 hàng ngang nghe giới thiệu.     GV -Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vò trí khác nhau để luyện tập.   GV   -HS chuyển thành đội hình vòng tròn. 2 GV tổ trưởng). d) Trò chơi : “Chuyền bóng tiếp sức”. -GV phổ biến luật chơi: Có hai cách chuyền bóng. Cách 1: Xoay người qua trái hoặc qua phải, ra sau rồi chuyển bóng cho nhau. Cách 2: Chuyển bóng qua đầu cho nhau. -GV làm mẫu cách chuyền bóng. -Tiến hành cho cả lớp chơi thử cả hai cách truyền bóng một số lần để nắm cách chơi. -Sau khi học sinh cả lớp biết được cách chơi giáo viên tổ chức cho chơi chính thức và chọn ra đội thắng thua. 3.Phần kết thúc: -Đứng tại chỗ vừa vỗ tay vừa hát. -GV cùng học sinh hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà. -GV hô giải tán. 6 - 8 phút 2 lần 4 – 6 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút -Đội hình hồi tónh và kết thúc.     GV -HS hô “khỏe”. IV. Rót kinh nghiƯm : 3 Ngµy gi¶ng : / /2010 BÀI 2 TẬP HP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC” I.Mục tiêu : -Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, động tác điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ phải đều, dứt khoát, đúng theo khẩu lệnh hô của GV. -Trò chơi: “Chạy tiếp sức” Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi. II.Đặc điểm – phương tiện : Đòa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi, 2 - 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ, vẽ sân trò chơi. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu: -Tập hợp lớp, phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học. Nhắc lại nội quy tập luyện, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. -Khởi động : Đứng tại chỗ hát và vỗ tay. -Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. 6 – 10 phút 1– 2 phút 1 – 2 phút 2 – 3 phút -Nhận lớp.     GV 4 2. Phần cơ bản: a) Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng , điểm số, đứng nghiêm , đứng nghỉ: -GV điều khiển cho lớp tập có nhận xét sửa chữa động tác sai cho HS. -GV chia tổ cho HS luyện tập dưới sự điều khiển của tổ trưởng. GV quan sát nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS. -Tập hợp lớp tập lại 1 lần, cho các tổ thi đua trình diễn. GV cùng HS quan sát, nhận xét, biểu dương tinh thần, kết quả tập luyện. d) Trò chơi : “ Chạy tiếp sức ” -GV nêu tên trò chơi, tập hợp HS theo đội hình chơi. -GV giải thích cách chơi và luật chơi: Lớp chia thành 4 tổ đứng theo hàng dọc. Em đứng đầu chạy tới đích, sau đó chạy về vỗ tay vào em thứ hai rồi chạy xuống hàng cuối. Em thứ hai thực hiện giống em 18 –22 phút 8 – 10 phút 1– 2 lần 3 – 4 lần 1 lần 8 – 10 phút     GV -Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vò trí khác nhau để luyện tập.   GV   -HS trở lại đội hình 4 hàng dọc.     GV         GV         -HS chuyển thành đội hình vòng tròn. 5 G V thứ nhất tương tự như vậy cho đến hết. Tổ nào chạy hết số người trước thì thắng cuộc. -GV cùng một nhóm HS làm mẫu. -GV cho một tổ chơi thử, rồi cho cả lớp chơi thử . -Tổ chức cho HS thi đua chơi. -GV quan sát, biểu dương tổ thắng cuộc. 3. Phần kết thúc: -Cho HS các tổ đi nối tiếp nhau thành một vòng tròn lớn, vừa đi vừa làm động tác thả lỏng. Sau đó đi khép lại thành vòng tròn nhỏ rồi đứng lại quay mặt vào trong. -GV cùng học sinh hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà . -GV hô giải tán. 1 lần 1 – 2 lần 2 lần 4 – 6 phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút -Đội hình hồi tónh và kết thúc.     GV -HS hô “khoẻ”. IV. Rót kinh nghiƯm : Ngµy gi¶ng : / /2010 6 TUẦN 2 BÀI 3 QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG NHANH” I.Mục tiêu : -Củng cố nâng cao kó thuật: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, động tác quay phải, quay trái đúng kỹ thuật, đều, đẹp, đúng với khẩu lệnh. -Trò chơi: “Thi xếp hàng nhanh”. Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, trật tự nhanh nhẹn, hào hứng trong khi chơi. II.Đặc điểm – phương tiện : Đòa điểm : Trên sân trường .Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức 1 .Phần mở đầu: -Tập hợp lớp , phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học. -Khởi động: Đứng tại chỗ hát và vỗ tay, giậm chân tại chỗ đếm theo nhòp 1-2 , 1- 2 -Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. 2. Phần cơ bản: a) Đội hình đội ngũ -Ôn quay phải , quay trái , dàn hàng , 6 – 10 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 2 – 3 phút 18 – 22 phút Nhận lớp     GV -HS đứng theo đội hình 4 hàng ngang nghe giới thiệu. 7 dồn hàng + GV điều khiển cho HS tập, có nhận xét sửa chữa những sai sót cho HS + Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát nhận xét sửa chữa những sai sót cho HS các tổ . + Tập hợp lớp sau đó cho các tổ thi đua trình diễn nội dung đội hình đội ngũ. GV cùng HS quan sát, nhận xét, đánh giá. GV sửa chữa những sai sót biểu dương các tổ thi đua tập tốt. +GV điều khiển cho cả lớp tập lại để củng cố . b) Trò chơi : “Thi xếp hàng nhanh” -GV nêu tên trò chơi -GV giải thích cách chơi và phổ biến luật chơi: HS đứng không thành hai hàng. GV có thể ra khẩu lệnh cho HS xếp hàng dọc hoặc hàng ngang một cách nhanh chống và thẳng hàng. -Cho một tổ HS chơi thử, sau đó cả lớp chơi thử . -Tổ chức cho HS chơi chính thức có thi đua. GV quan sát, nhận xét tuyên dương đội 10 – 12 phút 1 – 2 lần 2 – 3 phút 1 – 2 lần 2 lần 6 – 8 phút 1 – 2 lần 2 – 3 lần 4 – 6     GV -Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vò trí khác nhau để luyện tập.   GV       GV          -Đội hình hồi tónh và kết thúc.     GV -HS hô “khoẻ”. 8 thắng cuộc. 3. Phần kết thúc: -Cho HS làm động tác thả lỏng. -GV cùng học sinh hệ thống bài học. -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà. -GV hô giải tán. phút 2 – 3 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút IV. Rót kinh nghiƯm : ************************************************************* Ngµygi¶ng : / /2010 BÀI 4 ĐỘNG TÁC QUAY SAU TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” I.Mục tiêu : -Củng cố và nâng cao kó thuật: Quay phải, quay trái, đi đều. Yêu cầu động tác đều đúng với khẩu hiệu. -Học kó thuật động tác quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hướng xoay người, làm quen với động tác quay sau. -Trò chơi: “Nhảy đúng, nhảy nhanh” Yêu cầu HS chơi đúng luật, nhanh nhẹn, hào hứng, trật tự trong khi chơi. II.Đặc điểm – phương tiện : Đòa điểm : Trên sân trường.Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. Phương tiện : Chuẩn bò 1 còi và kẻ sẵn sân chơi trò chơi. III.Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung Đònh lượng Phương pháp tổ chức 1 . Phần mở đầu: -Tập hợp lớp, ổn đònh: Điểm danh. -GV phổ biến nội dung: Nêu mục tiêu - yêu cầu giờ học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện. -Khởi động: Đứng tại chỗ hát và 6 – 10 phút 1 – 2 phút Nhận lớp     GV 9 vỗ tay. -Trò chơi: “Diệt các con vật có hại”. 2. Phần cơ bản : a) Đội hình đội ngũ: - Ôn quay phải, quay trái, đi đều. * GV điều khiển cả lớp tập. * Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ. -Học kỹ thuật động tác quay sau: * GV làm mẫu động tác: Lần 1 làm chậm. * Lần 2 vừa làm vừa giảng giải yếu lónh động tác: TTCB : Đứng nghiêm Khẩu lệnh : Đằng sau …. Quay. Động tác : Khi dứt lệnh giữ nguyên tư thế thân trên, đồng thời dùng gót 1 – 2 phút 2 – 3 phút 18 – 20 phút 10 – 12 phút 3 – 4 phút 1 – 2 lần 3 – 4 lần 7 – 8 phút 2 lần 1 lần -Đội hình trò chơi -HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc.      GV - Học sinh 4 tổ chia 10 GV [...]... xếp hàng ” Phương pháp tổ chức -Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo     GV -Đội hình trò chơi GV 1 -2 phút 2 Phần cơ bản: a) Đội hình đội ngũ: -Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại đổi chân khi đi đều sai nhòp * GV điều khiển lớp tập 18 – 22 phút 12 – 14 phút 1 2 -HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc      GV -Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vò trí khác nhau để luyện...   GV -Đội hình trò chơi GV -HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc 2 Phần cơ bản a) Đội hình đội ngũ  16 -Ôn quay sau 18 – 22 * Lần 1 v 2 GV điều khiển lớp phút tập 10 – 12 phút 5–6 phút 1 – 2 lần * Lần 3và 4 chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ 3 – 4 lần * GV điều khiển tập lại cho cả lớp để củng cố -Học đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại *... chơi 1 2 phút 2 3 phút GV -HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc 20 2 Phần cơ bản: a) Đội hình đội ngũ: -Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số , đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, do cán sự điều khiển -Ôn đi đều vòng phải, đứng lại, do GV và cán sự điều khiển -Ôn đi đều vòng trái, đứng lại -Ôn tổng hợp tất cả nội dung đội hình đội ngũ nêu trên, do GV điều khiển 18 – 22 phút 14 – 15 phút 2 3... đứng lại 12 – 14 * Lần 1 v 2 GV điều khiển lớp phút tập, có nhận xét sửa chữa sai sót cho HS 1 2 phút Phương pháp tổ chức -Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo     GV -HS đứng theo đội hình 4 hàng ngang     GV -HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc     26  GV       GV   -Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vò... hình đội ngũ: 18 – 22 -Ôn đi đều, đứng lại, quay sau * Lần 1 và 2 GV điều khiển lớp phút 8 – 10 tập phút GV -HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc      GV 1 – 2 lần 13 -Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vò trí khác nhau để luyện tập   GV   * Lần 3và 4 chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển , GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ 3 -4 lần * Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho... nhảy, rồi cho một tổ chơi thử -Tổ chức cho cả lớp chơi -Tổ chức cho HS thi đua chơi -GV quan sát, nhận xét, biểu dương đội thắng cuộc 4 6 phút 1 – 2 lần 2 – 3 lần 4 6 11 3 Phần kết thúc: -HS hát một bài và vỗ tay theo nhòp -GV cùng học sinh hệ thống bài học -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà -GV hô giải tán phút 1 2 phút 1 2 phút 1 2 phút IV Rót kinh nghiƯm : **********************************************************... tónh và kết thúc từ 4 hàng dọc chuyển thành 4 hàng ngang     21 3 Phần kết thúc: -Tập hợp HS thành 4 hàng dọc, quay thành hàng ngang làm động tác thả lỏng -GV cùng học sinh hệ thống bài học -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bái tập về nhà GV 4 6 phút 2 3 phút 1 2 phút 1 2 phút             GV - HS hô “khoẻ” -GV hô giải tán IV Rót kinh nghiƯm... V -HS đứng theo đội hình 4 hàng ngang 2 Phần cơ bản: 18 – 22 a) Đội hình đội ngũ : -Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, phút   23 điểm số, quay sau, đi đều vòng 12 – 13 phải, vòng trái, đứng lại phút 2 3 phút   GV -HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc      GV       GV   -Học sinh 4 tổ chia thành 4 nhóm ở vò trí khác nhau... Phương pháp tổ chức -Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo     GV -HS đứng theo đội hình 4 hàng dọc     30 vòng trái, đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhòp * GV điều khiển lớp tập có quan sát sửa chữa sai sót cho HS phút 10 – 12 phút 2 3 phút * Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa chữa sai sót cho HS các tổ 4 5 phút * Tập hợp cả lớp đứng theo tổ, cho...  GV -HS hô “khoẻ” 3 Phần kết thúc: 31 -GV cho cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhòp -GV cùng học sinh hệ thống bài học -GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà -GV hô giải tán 4 6 phút 1 2 phút 1 2 phút 1 2 phút IV Rót kinh nghiƯm : ************************************************************* ***************** gi¶ng : ./ /20 09 Ngµy TUẦN 6 BÀI 11 TẬP HP HÀNG NGANG , DÓNG HÀNG . huy”. 1 – 2 phút 1 – 2 phút 2 – 3 phút -Nhận lớp     GV -HS đứng theo đội hình 1 2. Phần cơ bản: a) Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4: -GV giới. thiệu tóm tắt chương trình môn thể dục lớp 4 : Thời lượng học 2 tiết / 1 tuần, học trong 35 tuần, cả năm học 70 tiết. Nội dung bao gồm : Đội hình đội ngũ, bài thể dục phát triển chung, bài tập. 1 -2 , 1- 2 -Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. 2. Phần cơ bản: a) Đội hình đội ngũ -Ôn quay phải , quay trái , dàn hàng , 6 – 10 phút 1 – 2 phút 1 – 2 phút 2 – 3 phút 18 – 22 phút Nhận lớp

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan